Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GENEOLOGINIS MEDIS PowerPoint Presentation
Download Presentation
GENEOLOGINIS MEDIS

GENEOLOGINIS MEDIS

2588 Views Download Presentation
Download Presentation

GENEOLOGINIS MEDIS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GENEOLOGINIS MEDIS Biologija 11 klasė Neringa Stravinskienė Griškabūdžio gimnazija

 2. Tikslai ir uždaviniai • Nagrinėti ir sudaryti genealogines schemas. • Apibūdinti genealoginio medžio reikšmę įvairiose gyvenimo srityse. • Analizuoti genealoginės schemos reikšmę medicinoje, siekiant ištirti genetinio sutrikimo pobūdį. • Sudaryti genealoginį medį ir nustatyti požymio paveldėjimo iš kartos į kartą pobūdį. Neringa Stravinskienė Griškabūdžio gimnazija

 3. Ką vadiname genealogija? • Genealogija - istorijos mokslo šaka. Genealoginius medžius pradėta sudarinėti tik XVIII amžiaus pabaigoje ir devynioliktojo pradžioje. Tai buvo susiję su praktiniais tikslais. Tokiais, kaip turto paveldėjimas. Ir tas malonumas nebuvo labai pigus. Todėl Europoje genealoginius medžius sudarinėjo tik aristokratai. Neringa Stravinskienė Griškabūdžio gimnazija

 4. Mokslas ir genealogija • Genetikai naudoja tradicinius genealogijos metodus, siekdami geriau suprasti žmogaus paveldimumo mechanizmus. • Genetikai konsultantai genetinius medžius sudaro norėdami nustatyti ar genetinis sutrikimas yra dominuojantis ar recesyvinis. Neringa Stravinskienė Griškabūdžio gimnazija

 5. Tarptautiniai genealogijos simboliai santuoka vyras moteris Lytis nežinoma Santuoka ir joje gimę vaikai Mirę asmenys sūnus dukra Neringa Stravinskienė Griškabūdžio gimnazija

 6. Tarptautiniai genealogijos simboliai Sveikas vyras Vyras recesyvinio geno nešiotojas Sveika moteris Moteris recesyvinio geno nešiotoja Sergantis vyras Serganti moteris Neringa Stravinskienė Griškabūdžio gimnazija

 7. Bendrųjų ir klinikinių duomenų aprašas • Pavardė, vardas, tėvavardis. • Gimimo data (metai,mėnuo,diena). • Tautybė. • Klinikinės apžiūros rezultatai. • Jei asmuo miręs, nurodoma mirties priežastis ir data. Neringa Stravinskienė Griškabūdžio gimnazija

 8. Pirmoji karta Antroji karta Trečioji karta Ketvirtoji karta Neringa Stravinskienė Griškabūdžio gimnazija

 9. Hemofilijos paveldėjimas Hemofilija yra recesyvinis, kartu su X chromosoma paveldimas požymis, todėl vyriškos lyties asmenys negali būti šio geno nešiotojais, jiems šis požymis pasireiškia tik fenotipiškai. Paaiškinkite kodėl. Moteris, hemofilijos geno nešiotoja (XHXh ) Hemofilija sergantis vyras ( XhY) Sveikas vyras (XHY) Neringa Stravinskienė Griškabūdžio gimnazija

 10. Hemofilijos paveldėjimas UŽDUOTIS: Naudodamiesi genealoginiu medžiu, apibūdinkite hemofilijos geno paveldėjimą. Neringa Stravinskienė Griškabūdžio gimnazija

 11. Projekto,, Mano šeimos medis“planas • Naudojant genealogino medžio simbolius sudaryti savo šeimos genealoginį medį, nurodant 4-5 kartas. • Nurodyti asmenų vardą, pavardę, gimimo datą. • Apibūdinti , kaip paveldimas pasirinktas genetinis požymis jūsų šeimoje. • Nurodyti dominuojantį ir recesyvinį požymio geną. Neringa Stravinskienė Griškabūdžio gimnazija

 12. Kaip sukurti genealoginį medį naudojant Power Point programą? • http://video.about.com/presentationsoft/Family-Trees-with-PowerPoint.htm Jūsų laukia įdomus darbas. Sėkmės! Neringa Stravinskienė Griškabūdžio gimnazija