slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ústav experimentálnej onkológie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ústav experimentálnej onkológie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Ústav experimentálnej onkológie - PowerPoint PPT Presentation


  • 198 Views
  • Uploaded on

Ústav experimentálnej onkológie. Pestic ídy – pohľad onkológa Čestmír Altaner Ústav experimentálnej onkológie SAV Bratislava. Ústav experimentálnej onkológie. E pidemiologické štúdie ukazujú , že pesticídy predstavujú enviromentálny rizikový faktor potenciálne spojený

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ústav experimentálnej onkológie' - joshua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ústav experimentálnej onkológie

Pesticídy – pohľad onkológa

Čestmír Altaner

Ústav experimentálnej onkológie SAV

Bratislava

slide2

Ústav experimentálnej onkológie

Epidemiologické štúdie ukazujú,

že pesticídy predstavujú

enviromentálny rizikový faktor

potenciálne spojený

aj s vznikom nádorov

slide3

Ústav experimentálnej onkológie

Iniciovaná

bunka

Akumulácia

mutácií

Hyperplázia

Normálne bunky

Kmeňová bunka

Somatická bunka

Genetické a epigenetické zmeny

Vznik nádorovej choroby

Klinicky

zistiteľný

nádor

slide4

Ústav experimentálnej onkológie

INICIÁCIA A PROMÓCIA PRI VZNIKU NÁDORU

Proces vzniku nádoru

je dlhodobý, multi-

faktoriálny proces,

často je potrebná promócia

(hormonálna disbalancia,

zápal, ďalšia mutácia

a pod.),

takže nádor vzniká po

dlhej latentnej dobe

(až 50 rokov od iniciácie).

slide5

Ústav experimentálnej onkológie

Dlhodobé, opakované pôsobenie toxických látok (rezíduí

pesticídov) v potravinách na kmeňové bunky človeka

Iniciovaná

bunka

Akumulácia mutácií,

epigenetických zmien

Pesticídy

Promócia

Kmeňová bunka

Čas (roky)

slide6

Ústav experimentálnej onkológie

Pesticídy predstavujú dôležitý

enviromentálny rizikový faktor

spojený s vznikom nádorov

  • Publikované epidemiologické štúdie ukazujú nasledujúce vzťahy:
  • herbicidyna báze fenoxy- non-Hodgkinovské lymfómy (NHL)
  • kyselín asarkómy mäkkých tkanív (STS);
  • organochlorové insecticídy STS, NHL a leukémie;
  • organofosforovézlúženiny NHLa leukémie;
  • triazínové herbicídy karcinómy vaječníkov

Zvýšenie výskytu NHLbolo pozorované u osôb vystavených účinku

fenoxy herbicídov, ktorí neužívali ochranné prostriedky.

Expozícia 2, 4-dichlorofenoxy octovejkyseline (2,4-D) predstavuje riziko.

slide7

Ústav experimentálnej onkológie

Použité literárne údaje

Miligi L, Costantini AS, Bolejack V, Veraldi A, Benvenuti A, Nanni O,

Ramazzotti V, Tumino R, Stagnaro E, Rodella S, Fontana A, Vindigni C, Vineis P.:

Non-Hodgkin's lymphoma, leukemia, and exposures in agriculture:

results from the Italian multicenter case-control study.

Environmental and Occupational Epidemiology Unit,

Center for Study and Prevention of Cancer, Florence, Italy.

Am J Ind Med. 2003 Dec;44(6):627-36

L. Miligi, A. S. Costantini, A. Veraldi, A. Benvenuti, W.a P. Vineis:

An Overview and Some Results of the Italian Multicenter Case–

Control Study on Hematolymphopoietic Malignancies

Environmental and Occupational Epidemiology Unit,

Centre for Study and Prevention of Cancer,

Istituto Toscano Tumori, 50135 Florence, Italy,

University of Turin, 10126 Turin, Italy,

a Imperial College London, London W2 1PG UK

Ann N Y Acad Sci. 2006 Sep;1076:366-77.

slide8

Ústav experimentálnej onkológie

Kontrolované štúdia (case-control studies)ukazujú,

žeNHL a leukémie sa častejšie vyskytujú u farmárov,

čo sa dáva do vzťahu k používanítýchto pesticídov:

(herbicídy chlorofenolové ana báze kyseliny

fenoxyoctovej, organochloríny,

organofosfátové insekticídy, karbamáty a fungicídy)

Dreiher J, Kordysh E. Non-Hodgkin lymphoma and pesticide exposure: 25 years of research

Department of Epidemiology and Health Services Evaluation,

Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev,

Beer-Sheva, Israel.

Acta Haematol. 2006;116(3):153-64

trendy incidencie a mortality na nhl u mu ov a ien okolo r 2002 vo vybran ch oblastiach sveta
Trendy incidencie a mortality na NHL u mužov a žien okolo r. 2002 vo vybraných oblastiach sveta

Incidencia lymfómov

sa vo vyspelom svete

zvyšuje

slide11

Závery

Ústav experimentálnej onkológie

Pesticídy ako biologicky vysoko reaktívne látky sú mutagenné a preto majú potenciál vyvolávať genetické zmeny (mutácie, iniciáciu) v ľudských kmeňových bunkách

Z týchto dôvodov je múdre znížiť používanie pesticídov na najmenšiu možnú mieru.

Neprinesie to osoh okamžitý, ale rozhodne to pomôže znížiť výskyt nádorov u našich potomkov.

MALI BY SME BRAŤ NA NE OHĽAD, LEBO SÚ TO NAŠE DETI.

slide12

Ústav experimentálnej onkológie

RIEŠENIE

Používajme geneticky modifikované rastliny, ktoré často nepotrebujú pesticídy a majú väčšie výnosy

Riziko škodlivosti rezíduí chemických nádoro-tvorných látok v potravinách je nezrovnateľne vyšší ako prítomnosť jedného génu v GMO rastlinách