gr nt punkt norge svein erik r dvik volda 12 11 08 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grønt Punkt Norge Svein Erik Rødvik Volda 12.11.08 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grønt Punkt Norge Svein Erik Rødvik Volda 12.11.08

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Grønt Punkt Norge Svein Erik Rødvik Volda 12.11.08 - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Grønt Punkt Norge Svein Erik Rødvik Volda 12.11.08. Eierstruktur. Norsk Returkartong AS. Plastretur AS. Norsk Resy AS. Norsk Metallgjenvinning AS . Norsk Glassgjenvinning AS. Rammevilkår. Produsentansvar Forurenser betaler EU-direktiv om gjenvinning av emballasje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Grønt Punkt Norge Svein Erik Rødvik Volda 12.11.08


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eierstruktur
Eierstruktur

Norsk

Returkartong AS

Plastretur AS

Norsk Resy AS

Norsk

Metallgjenvinning AS

Norsk

Glassgjenvinning AS

rammevilk r
Rammevilkår
 • Produsentansvar
  • Forurenser betaler
 • EU-direktiv om gjenvinning av emballasje
  • Norge forpliktet gjennom EØS-avtalen
 • Bransjeavtale med myndighetene
 • Grønt Punkt Norge er blant annet Plastreturs og Norsk Returkartongs verktøy for å:
  • Oppfylle krav om gjenvinning og emballasjeoptimering (outsourcet til NOK) i henhold til bransjeavtalene med Miljøverndepartementet
finansiering
Finansiering

Vederlag betales av emballasjebrukerne

Drikkekartong: 2,9 øre/enhet (ca kr. 1,- pr. kilo)

Emballasjekartong: kr 0,51 pr. kilo

Plastemballasje: kr 1,40 pr. kilo

EPS: kr 1,70 pr. kilo

Bølgepapp kr 0,09 pr. kilo

Metallemballasje differensiert vederlag

Glassemballasje

Ikke avgiftsbelagt differensiert vederlag

Avgiftsbelagt differensiert vederlag

resultater vederlag 2007
Resultater vederlag 2007
 • Innrapportert emballasjeforbruk 2007 – 415 650 tonn (500 000t)
  • Plast 104 710 tonn - 75% dekning
  • Emballasjekartong 32 647 tonn - 84% dekning
  • Bølgepapp 187 974 tonn - 85% dekning
  • Drikkekartong 19 565 tonn - 100% dekning
  • Glass (inkl. avg. Glass) 55 891 tonn - 100% dekning
  • Metall (eks. Tomt & Tørt) 11 400 tonn
 • Antall standardmedlemmer – ca 2 500
 • Kontrollmedlemmer – 787
avgifter p drikkevareemballasje 2007
Avgifter på drikkevareemballasje 2007
 • Miljøavgift
  • Glass og metall kr 4,62 (2006: kr 4,54)
  • Plast kr 2,79 (2006: kr 2,74)
  • Kartong/papp kr 1,15 (2006: kr 1,13)

Grunnavgift

Engangsemballasje kr 0,95 (2006: kr 0,93)

m l for materialselskapene
Grønt Punkt Norge

Plastemballasje: 30 % material-, 50 % energigjenvinning

EPS: 50% material-, 10% energigjenvinning

Plastemballasje som har inneholdt farlige stoffer: intet gjenvinningsmål, men sikre at emballasjen blir håndtert riktig

Emballasjekartong 50% material-10% energigjenvinning

Avgiftspliktig drikkevareemb fritak ved 95%

Drikkekartong

Skolemelk

Plastemballasje

Norsk Glassgjenvinning

Glassemballasje

Avgiftspliktig drikkevareemballasje (fritak ved 95%)

Norsk Metallgjenvinning

Metallemballasje 60% materialgjenvinning

Norsk Resy

Bølgepapp 95,9% material-, 15% energigjenvinning

Mål for materialselskapene
resultater 2007
Plastemballasje

Materialgjenvinning – 30% (30%)

Energigjenvinning – 55% (50%)

EPS

Materialgjenvinning – 33,5% (50%)

Energigjenvinning – 44,4% (10%)

Emballasje brukt til farlige stoffer

Materialgjenvinning – 21%

Energigjenvinning – 56%

Avgiftsbelagt drikkevareemballasje

Returandel – 72% (2007/2008)

Drikkekartong

Returandel – 71% (2007/2008)

Emballasjekartong

Materialgjenvinning – 51%

Energigjenvinning – 26%

Returandel – 77%

Norsk Glassgjenvinning

Glassemballasje 90,1 %

Norsk Metallgjenvinning

Metallemballasje 66%

Norsk Resy

Bølgepapp 95,9%

Resultater 2007

Grønt Punkt

kommunal innsamling
Kommunal innsamling

Kommunene har ansvar og styringsrett for emballasjeavfall fra husholdningene

Kommunene velger selv innsamlingsløsning tilpasset lokale forhold

Grønt Punkt Norge garanterer for avsetning av kildesortert emballasje til en fast godtgjørelse

Kostnadseffektivitet

Troverdighet overfor abonnenter

Felles informasjonstiltak

Grønt Punkt Norge støtter opp under kommunikasjon fra kommune til innbygger

innsamling og gjenvinning
Innsamling og gjenvinning

Plastemballasje

Ordinær plastemballasje fra husholdning og næringsliv

EPS

Plastemballasje som har inneholdt farlig avfall

Avgiftsbelagt drikkevareemballasje (ikke pant)

Drikkekartong

Drikkekartong fra husholdninger

Drikkekartong fra skoler og barnehager

Emballasjekartong

Primært fra husholdninger

gjenvinning kartong
Gjenvinning kartong

Returandeler

i %

I 2006 ble energiutnytting lagt til materialgjenvinning på godkjent gjenvinningsgrad

NR SFT rapportering 2000-2006

hvor g r
Hvor går

drikkekartong:

hvor g r1
Hvor går

emballasjekartong:

slide18

Hvor går

plastemballasje fra husholdning:

avtaler
Avtaler:

Ny kommuneavtale fra 1/1-09:

Samarbeid mellom Grønt Punkt og Avfall Norge

Nye elementer:

3–årig avtale fra 1/1-09 til 31/12-11

Samordning av avtalene for drikkekartong, emballasjekartong og plastemballasje.

Avtalepart kan være kommune/IKS eller entreprenør som kommunen velger

Åpnes for forsøk på å avsette selv (tilsvarende som for næringsemballasje)

Punkter som videreføres:

Godtgjørelse kr 1100,- / 2400,- hele avtaleperioden (inkl evt opsjon)

Garanti for avsetning til høyest mulig gjenvinningsgrad.

Kommunen velger selv ordning: henteordning, bringeordning, optibag, ettersortering vha Titech/”Ludvika” eller annet (Samme godtgjørelse)

Klargjøre eierskap i logistikk-kjeden, Grønt Punkt henter fraksjonene

kvalitet i nye avtaler
Kvalitet i nye avtaler:
 • Følger i stor grad resultater fra kvalitetsprosjektet mellom GPN og AN:
  • Maks 5% forurensninger
  • Veilederen blir et viktig bilag til avtalen.
 • Blir ikke tilbakemelding pr lass, det er ikke gjennomførbart.
 • Det gjennomføres revisjoner hos kommuner/IKS. Avvik klassifiseres slik:
  • A-kvalitet: Under 5% uønskede elementer, godtgjøres kr 1100,-.
  • B-kvalitet: Mellom 5 og 10% uønskede elementer, godtgjøres kr 1100,-. Samt veiledning og tiltak fra GPN (eks verktøykasse på nett).
  • C-kvalitet: Over 10% uønskede elementer. Forsendelser stoppes inntil tiltak er gjennomført og kvaliteten bedret.
 • Dersom det ved ankomst sorteringsanlegg er store kvalitetsavvik og lasset ikke kan settes i produksjon: Kommunen får regning (direkte fra sorteringsanlegg) for forsendelse til energi.
kommunikasjon
Kommunikasjon
 • Rapportering
  • Vederlagsbetaling
  • Gjenvinning
 • Nyheter
 • Rutiner
 • Materiell
 • Filmer
 • Kampanjer
slide22

En beredskapsorganisasjon som ”smører”markedet i gode tider - og ”trår til” i dårlige tider- Budsjett i 08 er 15,7 mill.- Antall årsverk er 2 (0,3 NBF)- Vederlaget er 9 øre pr kilo

Norsk Resy

ble etablert i januar 1992 av papir- og bølgepappfabrikkene.

Er i dag eiet av:

 • Bølgepappfabrikkene (40 %)
 • Papirfabrikkene (20 %)
 • DMF (20 %)
 • NHO Mat og Drikke og DLF (20 %)
slide24

2007 - Gjenvinning av:

GlassemballasjeMetallemballasje Annet Glass

58.900 t

53.100 t

30.000 t

90,1 %

10.000 t

9.925 t

6.580 t

33%

66 %

Innsamlet mengde

Generert mengde

Innsamlet mengde

Tilgjengelig mengde

slide28

GLASOPOR

R

Blokker for grunnmur, yttervegger, delevegger, garasjer, støttemurer etc. etc.

Helblokk

U-blokk

Kompaktblokk

Hullblokk

hovedfokus 2008
Hovedfokus 2008
 • Redusere antall gratispassasjerer
 • Effektivisering av vederlagsordningene
 • Styrke varemerket Grønt Punkt
 • Flere Grønt Punkt partnere
 • Øke gjenvinning av brukt emballasje
 • Bedre kvaliteten på husholdningsplast
 • Kostnadseffektivisering