norge i dag fakta om sosial ulikhet i helse l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Norge i dag – fakta om sosial ulikhet i helse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Norge i dag – fakta om sosial ulikhet i helse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Norge i dag – fakta om sosial ulikhet i helse - PowerPoint PPT Presentation


 • 560 Views
 • Uploaded on

Norge i dag – fakta om sosial ulikhet i helse. Bjørn Heine Strand , Nasjonalt Folkehelseinstitutt Folkehelsekonferanse Bodø tirsdag 1.november 2005 kl.13.15-14.00. Skisse over foredraget. Innledning Historikk Fakta om sosial ulikhet i helse Ulikheter i helseadferd Forklaringsmodeller

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Norge i dag – fakta om sosial ulikhet i helse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
norge i dag fakta om sosial ulikhet i helse
Norge i dag – fakta om sosial ulikhet i helse

Bjørn Heine Strand,

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Folkehelsekonferanse Bodø

tirsdag 1.november 2005 kl.13.15-14.00

skisse over foredraget
Skisse over foredraget
 • Innledning
 • Historikk
 • Fakta om sosial ulikhet i helse
 • Ulikheter i helseadferd
 • Forklaringsmodeller
 • Litt om tiltak
hva mener vi med sosio konomiske helseulikheter
Hva mener vi med sosioøkonomiske helseulikheter?

Kilde: ”Bedre helse – større forskjeller”, Rapport Folkehelseinstituttet 2003

er dette noe bry seg om
Er dette noe å bry seg om?
 • Om lag 313 000 menn i alderen 45-59
 • I perioden 1990-1997 døde 16 400 av disse
 • Dersom alle hadde like lav dødelighet som de med forskerutdanning ville bare 8 400 vært døde (!)
 • Dvs vi hadde ”spart” 8 000 dødsfall i løpet av 7 år.
 • Stort potensiale til forebygging!
slide7
Friedrich Engels: ”The Condition of the Working Class in England”, 1845.
 • ” society in England daily and hourly commits social murder…
 • …it has placed workers under conditions in which they can neither retain health nor live long….so hurries them to the grave before their time.”
slide8

The Black report

Dr Elizabeth Shore, Professor Margaret Whitehead, Dr David Player, Jill Turner

Professor John Fox, Professor Jerry Morris, Sir Douglas Black, Professor Peter Townsend and Professor Arthur Buller.

slide11
Stortingsmelding 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge: ”Rettferdighetsproblem når mennesker med lav sosial status, få goder og få ressurser i tillegg er mer belastet med smerte, sykdom, nedsatt funksjonsevne og forkortet levealder.”
 • 2003: Rapporten ”Bedre helse – Større forskjeller” fra Folkehelseinstituttet 2003.
slide12

www.fhi.no

www.shdir.no/gradienten

dette vet vi om sosial ulikhet i helse

Dette vet vi om sosial ulikhet i helse

Barn/ungdom

Voksne

Helseadferd

spedbarnsd delighet per 1000 levendef dte etter foreldrenes utdannelse 1967 98
Spedbarnsdødelighet per 1000 levendefødte etter foreldrenes utdannelse (1967-98)

Kilde: Annett Arntzen, 2004

barn og ungdom
Barn og ungdom

Kilde: Grøholt EK, 2003

d delighet trender
Dødelighet - trender
 • Regionale heseforskjeller i Oslo omtrent samme nivå på 1970 og 1980 tallet (Gjestland & Moen 1988).
 • Økte forskjeller i perioden 1960-85 blant yrkesaktive (Dahl & Kjærsgaard, 1993).
 • Økte forskjeller i perioden 1970-97 etter inntektsnivå og stabile forskjeller etter utdaningsnivå (Zahl m.flere, 2003).
d delighet etter inntekt menn 45 59 r
Dødelighet etter inntekt, menn 45-59 år

Kilde: ”Bedre helse – større forskjeller”, Rapport Folkehelseinstituttet 2003

d delighet etter inntekt kvinner 45 59 r
Dødelighet etter inntekt, kvinner 45-59 år

Kilde: ”Bedre helse – større forskjeller”, Rapport Folkehelseinstituttet 2003

d delighet etter utdanning menn 45 59 r
Dødelighet etter utdanning, menn 45-59 år

Kilde: ”Bedre helse – større forskjeller”, Rapport Folkehelseinstituttet 2003

d delighet etter utdanning kvinner 45 59 r
Dødelighet etter utdanning, kvinner 45-59 år

Kilde: ”Bedre helse – større forskjeller”, Rapport Folkehelseinstituttet 2003

psykisk helse og utdanning 1998
Psykisk helse og utdanning (1998)

Kilde: Rognerud, m.flere 2002. Data fra SSBs helseundersøkelse 1998

utdanningsforskjeller i selvmord 1990 2001 alder 25 35 i 1990
Utdanningsforskjeller i selvmord, 1990-2001, alder 25-35 i 1990

Kilde: Strand & Kunst 2005, innsendt forskningsartikkel

omvendt gradient for brystkreft
Omvendt gradient for brystkreft

Kilde: Strand, Tverdal, Claussen, Zahl, 2005

amming 1998 3000 barn
Amming (1998, 3000 barn)

Kilde: Lande B m.flere, 2003

r yking og sosial ulikhet i norge 1998 2002
Røyking og sosial ulikhet i Norge, 1998 - 2002

Kilde: Lund & Lund, 2005. Aldersjusterte tall

r yking og geografi 1998 2002
Røyking og geografi, 1998 - 2002

Kilde: Lund & Lund, 2005. Justerte tall

alkoholbruk 1993 2000
Alkoholbruk 1993-2000

Kilde: Strand & Steiro, 2003

sosiale ulikheter og kosthold
Sosiale ulikheter og kosthold
 • Ungkost-2000: Fireåringer og 4.- og 8.-klassinger viste høyere inntak fett og sukker blant barn av foreldre med lav versus høy utdanning.
 • Voksne personer fra lavere sosiale klasser har et lavere inntak av frukt, grønnsaker, skummet melk, fisk, ost, olje og fiber og et høyere inntak av helmelk, lettmelk og poteter
forklaringer til hvorfor det finnes sosi konomiske ulikheter i helse

Forklaringer til hvorfor det finnes sosiøkonomiske ulikheter i helse

Mobilitet/seleksjon

Materialistisk forklaring

Helseadferd

Det psykososiale perspektivet

 • Livsløp, programmering, akkumulering, kontekst, neo-materialistisk (kollektiv infrastruktur)
tiltak mot sosiale helseulikheter
Tiltak mot sosiale helseulikheter
 • Kunnskap om effektive tiltak mot sosiale ulikhter i helse er svært mangelfull i Norge (Dahl, 2000).
 • Det samme er tilfellet internasjonalt.
 • Men…eliminere fattigdom, redusere arbeidsledigheten, bedre levekår for utsatte grupper, universelle velferdsordninger, tiltak mot røyking etc, lik tilgang til helsetjenester (egenandeler fjernes).
oppsummering
Oppsummering
 • Ulikheter i helse eksisterer i Norge
  • Dødelighet, selvrapportert, mental helse
 • Blant barn, ungdommer og voksne
 • Ulikhetene øker
 • Helseadferd: Sosial gradient i røyking, fet mat, sukker, fysisk aktivitet
 • Potensiale til forebygging!