tekniikan akateemisten liitto tek ry ty markkinatoiminta n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Työmarkkinatoiminta. TEK OSANA AKAVALAISIA NEUVOTTELUJÄRJESTÖJÄ. TEKin jäsenten työmarkkinaedunvalvonta toteutetaan akavalaisissa neuvottelujärjestöissä: Yksityinen sektori: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - josephine-taylor


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tek osana akavalaisia neuvotteluj rjest j
TEK OSANA AKAVALAISIA NEUVOTTELUJÄRJESTÖJÄ
 • TEKin jäsenten työmarkkinaedunvalvonta toteutetaan akavalaisissa neuvottelujärjestöissä:
  • Yksityinen sektori: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
  • Julkinen sektori: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
 • TEKillä vahva edustus kyseisten järjestöjen päättävissä elimissä
 • TEKin palveluksessa oleva henkilöstö osallistuu laajasti kyseisten järjestöjen työmarkkinaedunvalvonnan toteuttamiseen
 • YTN:n ja JUKOn toimesta tehtävä työ on myös TEKin työtä!
edunvalvonta ty paikoilla
EDUNVALVONTA TYÖPAIKOILLA
 • TEKin jäsenten tukena työpaikoilla ovat luottamusmiehet ja YTN yritysyhdistykset
 • Julkisella sektorilla TEKillä on paikallisia yhdistyksiä jäsentensä tukena
 • Luottamusmiehinä sekä yhdistysaktiiveina toimii runsaasti TEKin jäseniä
 • TEKin asiamiehet vierailevat työpaikoilla erilaisten YTN:n ja JUKO:n nimissä pidettyjen infotilaisuuksien muodossa
 • TEKin aluetoimistot luovat paikallista läheisyyttä työpaikoilla tapahtuvaan edunvalvontaan
 • Jäsenneuvontaa työmarkkinakysymyksissä annetaan suoraan TEKin lakimiesten ja työmarkkina-asiamiesten toimesta
paikalliset neuvottelut
PAIKALLISET NEUVOTTELUT
 • Paikallisissa neuvotteluissa neuvottelijoina ovat työpaikoilla valitut henkilöstön edustajat sekä työnantajan edustajat
 • Henkilöstön edustajina on runsaasti TEKin jäseniä
 • TEKin (+ YTN:n ja JUKOn) asiamiesten ja lakimiesten toimesta tuetaan paikallisia neuvotteluja käyviä henkilöstöedustajia tarvittavin toimenpitein
  • Neuvotteluiden henkinen tuki
  • Neuvottelutaktiikan pohtiminen
  • Lainopillisen neuvonnan antaminen
  • Tarvittaessa tuen järjestäminen neuvotteluille (julkisuus)
  • Tarvittaessa yhteys työnantajan edustajiin
 • Paikallisia neuvotteluja ovat mm.
  • yt-neuvottelut
  • neuvottelut paikallisesti jaettavan palkankorotuserän suuruudesta
  • paikallisesti sovittavat työsuhteen ehdot (esim. matka-ajan korvaaminen)
ytn alakohtainen taustaryhm
YTN ALAKOHTAINEN TAUSTARYHMÄ
 • YTN:n hallitus nimittää työpaikkojen henkilöstöedustajista toimialakohtaiset taustaryhmät joiden perustehtävänä on tukea alalle nimettyjen neuvottelijoiden työtä
 • YTN tukee jokaista taustaryhmää liittojen palkkalistoilla olevilla asiamiehillä:
  • Alan vastaava asiamies (Pääneuvottelija)
  • Toinen neuvottelija
  • Lakituki
  • Viestintätuki
  • Sihteerituki
 • TEKin asiamiehet ovat edustettuina kaikissa YTN:n taustaryhmissä eri rooleissa
 • TEKillä tällä hetkellä veto- ja neuvotteluvastuu Suunnittelualan, Kemianteollisuuden, Metsäteollisuuden ja Rakennusteollisuuden taustaryhmistä.
ty markkinasneuvottelut yksityinen sektori
TYÖMARKKINASNEUVOTTELUT – YKSITYINEN SEKTORI
 • YTN taustaryhmä asettaa alakohtaiset neuvottelutavoitteet
 • TEKin Yksityisen sektorin valiokunta evästää TEKin hallitusta neuvottelukierroksen tavoitteiden asettamisessa
 • TEKin hallitus evästää YTN:n hallituksen TEKin jäseniä neuvottelukierroksen tavoitteiden asettamisessa
 • YTN hallitus vahvistaa alakohtaiset ja yleiset neuvottelutavoitteet
 • Nimitetyt neuvottelijat hoitavat varsinaiset neuvottelut keskitetysti (TUPO) tai alakohtaisesti (liittokierros)
 • Taustaryhmä hyväksyy syntyneen neuvottelutuloksen vahvistettavaksi YTN:n hallitukselle.
 • Työehtosopimus syntyy YTN:n hallituksen ja työnantajajärjestön päättävän elimen hyväksynnän jälkeen
 • TEKin hallitus ja Yksityisen sektorin valiokunta seuraavat ja koordinoivat käytäviä neuvotteluja
ty markkinaneuvottelut julkinen sektori
TYÖMARKKINANEUVOTTELUT - JULKINEN SEKTORI
 • JUKOn valtion ja kunnan neuvottelukunnat asettavat neuvottelutavoitteensa jäsenjärjestöjen tavoitteita kuultuaan vahvistettavaksi JUKOn hallituksessa
 • TEKin valtion ja kunnan sektoreiden valiokunnat evästävät TEKin hallitusta neuvottelukierroksen tavoitteiden asettamisessa
 • Nimitetyt neuvottelijat hoitavat varsinaiset neuvottelut keskitetysti (TUPO) tai alakohtaisesti (liittokierros)
 • Neuvottelukunnat hyväksyvät syntyneet neuvottelutuloksen vahvistettavaksi JUKO:n hallitukselle.
 • Työ- ja virkaehtoehtosopimus syntyy JUKO:n hallituksen ja työnantajajärjestön päättävän elimen sekä muiden neuvottelujärjestöjen hyväksynnän jälkeen
 • TEKin hallitus sekä valtion ja kunnan valiokunnat seuraavat ja koordinoivat käytäviä neuvotteluja
kansainv linen toiminta
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
 • Euroopan insinöörijärjestö FEANI
 • Pohjoismaiset veljesliitot
  • CF, NIF, IDA, VFI
 • Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ja ammattisihteeristöt
  • ETUC European Trade Union Confederation
   • EUROCADRES The Council of European professional and managerial staff
  • EMF European Metalworkers Federation (+IMF)
  • UNI Union Network International (+ UNI-Europa, UNI P&MS)
 • Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnions
 • Teollisuuden Palkansaajat TP
ty markkinatoiminta osana koulutuspolitiikkaa
TYÖMARKKINATOIMINTA OSANA KOULUTUSPOLITIIKKAA
 • TEKin työmarkkinatoiminnan yhtenä perustavoitteena on vahvistaa jäsenistön mahdollisuuksia ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen
 • Jäsenten kouluttautumismahdollisuuksia pyritään parantamaan sopimustoiminnan avulla mm. työehtosopimusten liitteiksi neuvoteltavilla koulutussopimuksilla.
viestint ja tutkimus
VIESTINTÄ JA TUTKIMUS

VIESTINTÄ

 • TEKin tiedottajat osana YTN:n tiedotusryhmää ja taustaryhmien tiedotustukina
 • Tiedottajat tekevät lobbaustyötä median työmarkkinatoimittajien suuntaan
 • Tiedottajat laativat TEKin ja YTN:n julkilausumia, lehdistötiedotteita ja järjestävät lehdistötilaisuuksia
 • TEK-lehdessä julkaistaan artikkeleja työmarkkinoiden ajankohtaisista asioista ja tilanteista
 • TEKin sähköisissä tiedotuskirjeissä ja www-sivuilla julkaistaan ajankohtaisia työmarkkinauutisia

TUTKIMUS

 • TEKin tutkijat osana YTN:n tutkimusryhmää
 • TEKin työmarkkinatutkimuksen tulokset ovat osa YTN-Dataa, joka on keskeinen toimialakohtaisten neuvotteluiden taustamateriaali
 • TEKin tutkijat toteuttavat myös yksittäisiä, toimialakohtaisia tutkimuksia tarpeen mukaan