slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEMIJÄRVESTÄ PADOILLA ERISTETTYJEN JÄRVIEN KUNNOSTUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEMIJÄRVESTÄ PADOILLA ERISTETTYJEN JÄRVIEN KUNNOSTUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

KEMIJÄRVESTÄ PADOILLA ERISTETTYJEN JÄRVIEN KUNNOSTUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

KEMIJÄRVESTÄ PADOILLA ERISTETTYJEN JÄRVIEN KUNNOSTUS. Diplomityön esittelytilaisuus 13.3.2007 Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Kati Martinmäki. Tausta. Kemijärven säännöstely aloitettu 1965 Avovesikauden vedenkorkeuden nosto

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KEMIJÄRVESTÄ PADOILLA ERISTETTYJEN JÄRVIEN KUNNOSTUS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KEMIJÄRVESTÄ PADOILLA ERISTETTYJEN JÄRVIEN KUNNOSTUS

Diplomityön esittelytilaisuus 13.3.2007

Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio

Kati Martinmäki

tausta
Tausta
 • Kemijärven säännöstely aloitettu 1965
  • Avovesikauden vedenkorkeuden nosto
  • Pääaltaaseen kuuluneita pieniä järviä erotettu pengerryksin, jotta saatu kevättulvista vapaita peltoja maatalouskäyttöön
  • Järvien luonnollista veden vaihtuvuutta on muutettu ja niiden kuormituksen sietokyky on heikentynyt
 • Lapin ympäristökeskuksen koordinoima Kemijärven säännöstelyn kehittämishanke vuosina 2000-2004
  • Määrättiin suosituksia säännöstelyn haittojen vähentämiseksi
  • SYKE Oulun toimipaikka sai tehtäväkseen kesällä 2005 kehittämisselvityksen suosituksen 11 mukaisesti laatia:

” …kunnostussuunnitelmat Kostamojärvelle, Severijärvelle, Pöyliöjärvelle ja käynnistää niiden mukaiset työt. Selvitetään muiden mahdollisten kohteiden esim. Luusuan alueen vesistöjen, Kulpiskanlahden, Tarvaslammen ja Imposenlahden kunnostustarpeita ja -mahdollisuuksia.”

 • Kunnostussuunnitelman laadinta toteutettiin vuosien 2005 – 2006 välisenä aikana
ty n tarkoitus
Työn tarkoitus
 • Tehdä yhteenveto järvien nykytilasta
  • Veden laatuaineistojen kokoaminen ja tulosten analysointi
 • Arvioida järviin kohdistuvaa ulkoista ja sisäistä kuormitusta sekä järvien sietokykyä
  • RiverLifeGIS-paikkatietotyökalu
  • Erilaiset fosforimallit (Frisk 1978)
 • Arvioida järvien kunnostustarvetta
 • Laatia alustavat ehdotukset järvien tilaa parantavista toimenpiteistä
kohdej rvien perustiedot
Kohdejärvien perustiedot

1) Virtaamat arvioitu järvistä pumpattujen vesimäärien perusteella

j rvien kuormituksen arvioinnin menetelm t
Järvien kuormituksen arvioinnin menetelmät
 • Ulkoinen kuormitus:
  • RiverLifeGIS-paikkatietotyökalu, joka on kehitetty Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen koordinoimassa RiverLife–projektissa
  • Valuma-aluekohtaisen tiedon haku ja tarkastelu esim. kohdealueen maankäyttö, maaperä sekä valuma-alueen määrittäminen virtausverkkoon perustuen ja ravinnekuormituksen suuruuden arviointi.
  • RiverLife-projektin sivut: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=81004&lan=fi
 • Sisäinen kuormitus:
  • Friskin (1978) matemaattiset mallit
 • Sietokykytarkastelu
  • Vollenweiderin (1976) fosforimalli
  • Soveltuvuus epävarmaa
slide8

Korkeusmallin avulla määritetty virtausverkko

Valitaan piste, jonka yläpuolinen valuma-alue halutaan määrittää

tulokset
Tulokset
 • Ulkoinen kuormitus voimakasta varsinkin Kostamojärvellä ja Tarvaslammella
  • Maatalous sekä haja- ja loma-asutus suurimmat kuormittajat
  • Kuormitus suurta järvien kokoon ja sietokykyyn nähden
  • Kostamojärvi sisäkuormitteinen
 • Severijärven valuma-alue suuri muihin järviin verrattuna
  • Metsätalouden aiheuttama kuormitus suurta
  • Ulkoinen kuormitus ylittää sallitun kuormituksen rajan
 • Luusuanjärven valuma-alue melko luonnontilainen
  • Ei vakavia veden laatuongelmia
 • Pöyliöjärven pohjasedimentistä vapautuu ravinteita kesäkerrostuneisuuden aikaan
riverlifegisin soveltuvuus
Pinta-alakohtaisten ominaisuuskuormituslukujen avulla määritetään järvien ulkoinen kuormitus

sopivien ominaiskuormituslukujen löytäminen vaikeaa, aiheuttaa epätarkkuutta tuloksiin

Luonnonhuuhtouman arviointi

Paikkatietoaineistot ovat

helposti saatavilla

säästää resursseja

aineistojen epätarkkuus (esim. väärä mittakaava) lisää virhettä

kalliita

metsänkäyttötiedot ovat puutteellisia

 yhteistyön lisääminen eri organisaatioiden välillä takaisi laadukkaampia aineistoja

RiverLifeGISin soveltuvuus
slide12
Soveltuu kustannustehokkaaseen valuma-alueiden rajaamiseen ja kuormitustietojen analysointiin
 • Ohjelman voi ladata ilmaiseksi käyttöön
 • Mallin käyttämät laskentamenetelmät yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä
 • Tulokset karkeita ja vain suuntaa antavia
  • onko tarvetta tehdä laskentamenetelmistä monimutkaisia?
 • Voidaan soveltaa pienemmille valuma-alueille kuin mitä VEPS mahdollistaa
suositukset toimenpiteiksi
Suositukset toimenpiteiksi
 • Kostamojärvi:
  • Vesiensuojelun tehostaminen
   • Vesiensuojelusuunnitelman laatiminen
   • Toimenpiteiden toteuttaminen
  • Ravintoketjukunnostuksen soveltuvuuden arviointi
   • Kalastotutkimukset
   • Mahdollisesti teho- ja hoitokalastuksen suunnittelu ja toteuttaminen
  • Lisävesimäärän kasvattaminen
   • Lisävesien johtaminen aloitettava heti kun se on painovoimaisesti mahdollista
   • Lapon siirtäminen, jotta lisävedet saataisiin johdettua järven eteläpäähän ja siten tehostettua lisävesien huuhtelevaa vaikutusta. Vaatisi kaivutöitä valuma-alueella.
   • Johdettavan lisävesimäärän kasvattaminen lisää pumppauskustannuksia
  • Talvihapetuksen tehostaminen
   • Vaatii todennäköisesti useamman hapettimen, lisää käyttökustannuksia
slide14
Luusuanjärvi:

Vesiensuojelun tehostaminen

Vesiensuojelusuunnitelman laatiminen

Toimenpiteiden toteuttaminen

Käyttökelpoisuuden parantaminen

Vesikasvillisuuden vähentäminen

Rantojen kunnostukset

Seuraavia toimenpiteitä voidaan myöhemmin harkita, mutta ne eivät ole välttämättömiä ja kiireellisiä:

Syvänteen talvihapetus

Lisävesien johtaminen

slide15
Pöyliöjärvi:
  • Vesiensuojelun tehostaminen
   • Vesiensuojelusuunnitelman laatiminen, erityisesti hulevesien ja lumenkaatopaikan vaikutusten arvioiminen ja toimenpidesuunnitelma
   • Toimenpiteiden toteuttaminen
  • Ravintoketjukunnostuksen soveltuvuuden arviointi
   • Kalastotutkimukset
   • Mahdollisesti teho- ja hoitokalastuksen suunnittelu ja toteuttaminen
  • Syvänteiden hapetus
 • Tarvaslampi:
  • Vesiensuojelun tehostaminen
   • Vesiensuojelusuunnitelman laatiminen
   • Toimenpiteiden toteuttaminen
  • Vesistöjärjestelyt
   • Karsimusjärven vesien juoksutus Tarvaslammen ohi
  • Hapetuksen aloittaminen
  • Lisävesien johtaminen Kotajärvestä
   • Vaatii lisätutkimuksia
slide16
Severijärvi:
  • Vesiensuojelun tehostaminen
   • Vesiensuojelusuunnitelman laatiminen
   • Toimenpiteiden toteuttaminen
  • Ravintoketjukunnostuksen soveltuvuuden arviointi
   • Kalastotutkimukset
   • Mahdollisesti teho- ja hoitokalastuksen suunnittelu ja toteuttaminen
  • Talvihapetuksen tehostaminen
  • Lisäveden johtamisen tehostaminen
   • Lappoputken siirtäminen tai uuden lapon rakentaminen suoraan Karjakanselälle
   • Lisävesimäärän kasvattaminen