Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DAHA İYİ BİR GENÇLİK İÇİN… Okul Rehberlik Servisi. PowerPoint Presentation
Download Presentation
DAHA İYİ BİR GENÇLİK İÇİN… Okul Rehberlik Servisi.

DAHA İYİ BİR GENÇLİK İÇİN… Okul Rehberlik Servisi.

185 Views Download Presentation
Download Presentation

DAHA İYİ BİR GENÇLİK İÇİN… Okul Rehberlik Servisi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DAHA İYİ BİR GENÇLİK İÇİN… Okul Rehberlik Servisi.

 2. OKUL BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ Öğrencilerin okuldaki başarı durumu çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler; - Bireyden, - Aileden, - Okuldan -Çevreden kaynaklanan faktörler olarak sıralanabilir.

 3. Anne-baba çocuğun kişiliğinin oluşmasında çok önemlidir.Çocuk her şeyi taklit ederek öğrenir.Anne-babayı da taklit eder. Taklit ederken doğruları da, yanlışları da öğrenebilir. Çocuk temel alışkanlıklarını ailede kazanır. Anne-babalar, çocuklar için en yakın özdeşim modelleridir.

 4. Çocuğun zeka ve kişilik gelişiminin temelinde annenin ve babanın davranışlarını buluyoruz. Onların tek kişilikleri, birbirlerine olan davranış ve tutumları ve çocuklarına gösterdikleri ilgi ve davranış biçimleri gerçekten çok önemlidir. Çocuğun zeka ve kişilik gelişiminde, özellikle anne ve baba davranışlarının büyük rolü vardır.

 5. Bazı çocuk ileriki yaşamında tıpkı anne ve babası gibi davranır. • Bazı çocuk öyle zorlanmıştır ki, reaksiyon olarak, kendisine yöneltilen davranış ve eğitim tarzının tam tersini seçer. Doğru ya da yanlış olduğunu gözetmeden... İçinde birikmiş acı ve sorunlar nedeni ile... • Bazıları da, kendi anne ve baba davranışlarını bilinçli bir yorum süzgecinden geçirir ve en iyisini, en doğrusunu uygulamaya çalışır.

 6. Ailelerimizin en büyük yanlışlarından biri; Hayatlarında çok isteyip kendilerinin yapmadıkları, olmak isteyipte olamadıkları şeyleri hep çocuklarının yapmasını istemeleridir. • Çocuklarının ilgi, yetenek, istek ve kişiliklerini yok sayarak çocuklarında adeta kendilerini gerçekleştirmek istemektedirler.

 7. YA· “Benim doktor olmamı isterdi, annem... Olamadım.. Bari oğlum doktor olsun. Bunu sağlamak zorundayım...” • YA DA • · “Okutmak için boşuna zorladılar beni... Zamanım bos yere harcandı. Ben çocuğumu okutmayacağım. Bir an önce hayata atılsın ve para kazansın.

 8. YA DA • · “Onun annesi ve babası olarak görevimizi seve yapacağız. Neye yeteneği varsa ve ne olmak isterse öyle olsun. Eğitmek, yetiştirmek, mutlu ve verimli olmasına yardım etmek en büyük görevimiz bizim...”

 9. Bu ve benzeri davranışlara çok sık rastlamaktayız. Genellikle çocukların öğrenim ve eğitimlerinde anne ve babanın, idealleri büyük rol oynamaktadır. Çocuklarında adeta kendilerini gerçekleştirmek istemektedirler. Kişilik özellikleri tam gelişmemiş olan “BÜYÜK ÇOCUKLAR” dır bunlar... Kendi geçmişlerinden , kendi çocukluk sorunlarından sıyrılamamış olan büyük çocuklardır.

 10. Ailede, sokakta, okulda her yerde ve her durumda HERŞEYİN başı SEVGİDİR. • Çocuklarımızı koşulsuz sevmeliyiz. • Davranışlarımızla bu sevgimizi onlara hissettirmeliyiz. • ÇÜNKÜ;

 11. Aile ortamındaki sevgi ile, çocuk sağlıklı kişilik geliştirir. Sevgi ile yetişmemiş kişi, karşısındakine de sevgi göstermez. • Aile de sevgi gören çocuklar okul ortamında da sıcak ve uyumlu bir arkadaşlık geliştirirken, sevgisiz büyüyen çocuklar ilişkilerinde düşmanlık ve saldırganlık yolunu tutmaktadırlar. • Çocuğun aile içindeki yeri ve onunla kurulan iletişim biçimi, okul başarısını etkileyen önemli bir faktördür.

 12. Çocuk hep inceler; bilir misiniz? Belli ederek ya da etmeyerek çocuk hepinceler.Vezamanı gelinceöyle bir konuşur kişaşırır büyükler.

 13. Dinlemeyi becerebiliyor muyuz? Bunu kendi içimizde bir sorgulayalım. • DİNLEME’ yi ilk önce bizim öğrenmemiz gerekiyor ki, daha sonra onların da bizi dinlemelerini isteyebilelim. • Çocuğumuzun yaşı her ne olursa olsun onları mutlaka ama mutlaka dinleyelim..

 14. Zaman zaman anneme bir şey anlatmak istediğimde, “Anne sana bir şey söyleyebilir miyim?”derim.O da “Tabii, söyle” der.Bunun üzerine ben de anlatmak istediğimi anlatırım.Tam bitirdiğimde, bana “Ne söylemiştin” diye sorar. 12 yaşında kız

 15. Anne-babasının kendisini dinlediğini gören çocuk önce, kendisine değer ve önem verildiğini, kabul edildiğini, buna bağlı olarak da sevildiğini düşünür.Aynı zamanda çocuk duyguları ifade etme olanağı bulduğundan “anlaşıldım” duygusunu yaşar ve rahatlar.Bu durum çocuğun hem benlik saygısının artmasına hem de kendisini dinleyen kişiye yakınlık duymasına neden olur.

 16. Çocuk 3 önemli halkadan geçerek okula gelmektedir. • Bu halkalar Aile – Sokak - Okul’ dur. Çocuğun sağlıklı, başarılı ve mutlu bir birey olabilmesi için bu halkaların hiç birinde problem olmaması gerekir.

 17. Çocukların Okul Başarısını Artırmak İçin Anne ve Babaya Düşen Görevler Anne ve babalar çocuklarının okul başarısınıartırmak,başarısızlıktan kaynaklanan aile içi problemleri çözebilmek ve çocukları ile daha iyi ilişkiler kurmak için aşağıda belirteceğimiz hususlara dikkat etmeleri kendileri ve çocukları için faydalı olacaktır.

 18. 1-((((:Anne ve baba çocuğa evde olumlu ders çalışma koşullarını sağlamalıdır!

 19. A- Ders çalışmak için mutlaka bir zaman belirlenmelidir. • B- Çalışma, öğrencinin kendisini fiziksel ve duygusal olarak en iyi hissettiği zaman dilimlerinde yapılmalıdır. • C- Ders çalışmaya başlanılmadan önce öğrenci dinlenmiş ve bedensel ihtiyaçlarını karşılamış olmalıdır.

 20. D- Derse başlanılmadan önce ders ile ilgili araç ve gereçler teminedilmelidir. E- Ayrı bir ders çalışma odasının olması önemlidir. F- Ayrı bir çalışma odası yoksa, ortak kullanılan bir odanın bir köşesi ders çalışma alanı olarak düzenlenebilir. G- Ders çalışılırken kesinlikle bir şey yenilip-içilmemelidir.

 21. H-Çalışma süresi öğrencinin yaş ve sınıf düzeyine göre düzenlenmelidir. • I- Tekrarlar unutmayı engeller ve çalışmadan sonra yapılan etkinlikler bilgilerin hafızada kalmasını etkiler.

 22. 2-)))): Çalışmaları ailesi tarafından desteklenmeyen,başarısızlıklarından dolayı sürekli eleştirilen sosyal ihtiyaçları yeterince karşılanmayan çocuklar; kendisini değersiz bir kişi olarak görür;kendisini küçümser. Bu da onun var olan yeteneklerini gizlemesine neden olabilir. Bu tür çocuklar kapasiteleri uygun olmasına rağmen bunu kullanmayıp okuldaki başarılarını düşürürler.

 23. 3)))): -Anne ve baba öncelikle çocuğunu bağımsız bir birey olarak kabul etmeli,ona sevgi ileyaklaşmalıdır. • Onunla iyi ilişkiler kurarak onun duygu ve düşüncelerini dinlemeli, onun bu duygu ve düşüncelerine saygı göstermelidir. İstediği okulda okumasına ve mesleğe sahip olmasına izin vermelidir.

 24. 4-)))):Okulda çocuğun başarılı yada başarısız olmasının en önemli nedenlerinden biri ailenin tutumudur. • Özellikle ailenin öğrencinin yapabileceğinden çok şey beklemesi,bunu öğrenciye yansıtması öğrenciyi başarısız kılmaktadır. Ailenin çocukla ilgili birtakım gerçekçi olmayan beklentiler geliştirmesi ve bunu çocuğa yansıtması çocukta çok büyük kaygı yaratır.

 25. 5-)))):Anne ve baba hiçbir zaman çocuğunu kardeşleri, ağabeyi, yaşıtı olan akraba çocukları ve başarılı olan arkadaşlarıyla kıyaslamamalıdır. • Böyle bir kıyaslamadan acıya kapılan çocuk okulda mücadeleyi bırakabilir. Önemli olan çocuğu başkalarıyla değil;kendisi ile kıyaslamaktır. Çocuğun dünü ve bu günü arasındaki olumlu ve somut farkları görebilmek ve çocuğa yansıtabilmektir

 26. 6-)))):Ana-babalar genellikle çocuklarını dinlediklerini düşünürler. Oysaki çocuk kendileriyle konuşurken sürekli ikaz,hatırlatma,önerilerde bulunma,fikir yürütme gibi müdahalelerle aslında çocuğu dinlememektedirler. Bunu fark eden çocuk ya susar yada küserek içine kapanır. Bu da anne baba ve çocuk arasında iletişim kopukluğuna yol açar.

 27. 7-)))):Anne ve baba çocuğa sürekli ders çalışması için baskı yapmak yerine çocuğa zamanı iyi kullanmasını ve görev bilincini öğretmelidir. • Başarıda önemli olan çok çalışmak değil etkili ve verimliçalışmaktır.Çocuğun devamlı ders çalışması yerine;çocuğun diğer sosyal faaliyetlere (resim,müzik,spor)zaman ayırması çocuk açısından yararlı olacaktır.Eğer evde kültür,eğitim, gibi konular çok fazla konuşulmuyorsa,anne-baba ya da ailenin diğer fertleri kitap okumuyorsa, çocuklardan bu davranışları beklemek boşuna olur.

 28. 8- )))):Anne ve baba çocuğun arkadaş seçimine ve arkadaşları ile olan ilişkilerine çok sık müdahale etmemeli; doğru seçimler yapabilmesi için onadestek olmalıdır. Çocuğun arkadaş ortamına yapılacak müdahale ve baskılar, çocuğun anne ve babaya karşı tavır takınmasına ve aileden uzaklaşmasına neden olur.

 29. 9-)))):Eleştiride bulunmak, çocukta daha iyisini yapmalısın, ben kötüyüm ya da siz de mükemmel değilsiniz gibi düşüncelere yol açar. • Baskıcı, otoriter ve eleştirici tutum çocuğun kendine olan güvenini ortadan kaldıran, onun kişiliğini hiçe sayan bir tutumdur.

 30. 10-)))): Anne-babanın okul ile irtibatı ve verdiği önem çocuk tarafından hemen dikkate alınmaktadır. • Ailenin okulla kurduğu diyalog mutlaka geliştirilmelidir • Okula olan ilginiz ve verdiğiniz önem kadar çocuğunuz okuluönemseyecektir.

 31. O yüzden bizler hep sizlere çocuğumuzun başarılı olabilmesi için şu konuları vurgularız ve öneriler sunarız.

 32. 1-Çocuğunuza zaman ayırın.Çocuğunuzla birlikte geçen zaman asla boşa geçen zaman değildir. • Çocuğu sevmek, ona bolca ve pahalı oyuncak almak değil onunla ortak faaliyetleri paylaşmak, ona zaman ayırmak, onunla oyun oynamaktır. Çocuğu sevmek, Sözle sevgiyi ifade etmenin ötesinde, eylemle bu duyguyu ona yaşatmaktır.

 33. 2- Çocuğunuzla birlikte olduğunuz zaman tüm dikkatinizi ona yoğunlaştırın.Bu nedenle başka bir işle meşgulken değil, kendinizi rahat hissettiğinizde çocuğunuzla ilgilenirken, anne ya da baba olmanın keyfini çıkarın.

 34. 3) Aşağılamak, suçlamak, çocuk adına karar vermek yerine, çocuğu dinleyin.

 35. 4) Dinlendiğini gören çocuk kabul edildiğini, dolayısıyla sevildiğini düşünen çocuktur.

 36. 5)Göz kontağı kurarak, gülümseyerek kabul belirtisini beden diliyle pekiştirin. Böylelikle çocuk“kişiliğine saygı duyulduğunu”düşünerek iletişimini sürdürür.

 37. 6-Okula her zaman gelin, çocuğunuzun dersine giren öğretmenleri ile tanışın, • 7- Çocuğunuzun, arkadaş çevresinin nasıl kişilerden oluştuğunu ve nerelere gittiğini denetleyin, • 8- Onları; arkadaşları ve kardeşleri ile kıyaslamayın, böylece onları küçük düşürmeyin,

 38. 9- Planlı ve programlı ders çalışmalarını sağlayın, • 10 - Kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için, kitap okumalarını destekleyin, • 11- Sınavlarda başarı için bol bol test çözmeleri gerektiğini vurgulayın, • 12- TV izleme ve bilgisayar oyunlarına kısıtlama getirin,

 39. 13- Yaşları ne olursa olsun, onları DİNLEYİN, • 14- Kendi hayat hikayelerinizden örnekler vererek onlarla konuşmayı deneyin, • 15- Kısacası;UNUTMAYIN Kİ! Çocuğunuza sahip çıkın, siz sahip çıkmazsanız mutlaka başkaları sahip çıkacaktır. DEDİK VE DEMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ.

 40. ANCAK; HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ SEVGİ HOŞGÖRÜ İLGİ ANLAYIŞ BEKLERÇOCUKLAR.

 41. Teşekkürler... Yıldırım RAM