Spole n obchodn politika eu
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Společná obchodní politika EU. Michal Částek. Společná obchodní politika. Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP – jednotná obchodní politika ES vůči třetím zemím a mezinárodním organizacím

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jontae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Spole n obchodn politika
Společná obchodní politika

 • Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let

 • Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek)

 • SOP – jednotná obchodní politika ES vůči třetím zemím a mezinárodním organizacím

 • Společná obchodní politika ES - využívá zejména v oblasti volného pohybu zboží, částečně služby

 • SOP – nevztahuje se na kulturní služby, audiovizuální služby (film) – zde ES nemůže uzavírat dohody

 • Do SOP spadá také zboží zemědělské produkce


N stroje sop
Nástroje SOP

 • Celní sazby vůči třetím zemím

 • Uzavírání celních a obchodních dohod,

 • Sjednocování liberalizačních opatření pro třetí země, skupiny zemí,

 • Kvantitativní omezení, omezení s obdobným účinkem

 • Vývozní politiku a obchodní ochranná opatření (např. opatření pro případ dumpingu a subvencování)


Institucion ln zaji t n
Institucionální zajištění

 • Hlavním orgánem pro provádění společné obchodní politiky je Rada (výbor 133)

 • Rada rozhoduje na základě návrhů předložených Evropskou komisí.

 • Při sjednávání dohod se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi Rada zmocňuje Komisi k zahájení jednání - stanoví jí mandát pro jednání.

 • Evropský parlament je sice systematicky informován a konzultován v oblasti obchodní politiky

 • EP – spolurozhodování při přijetí legislativy v oblasti celní politiky

 • Lisabonská smlouva – rozšiřuje pravomoci EP+rozšíření společné politiky na oblast investic


Sv tov obchodn organizace
Světová obchodní organizace

 • Mnohostranný obchodní systém od r. 1995 (dříve GATT)

 • Cílem – liberalizace světového obchodu se zbožím, službami, zemědělskou produkcí

 • ES – zastupuje Evropská komise, členské státy zde mají také své zástupce

 • EU pravidelně oznamuje své aktuální celní sazby podle doložky nejvyšších výhod

 • EU oznamuje WTO uzavření regionálních obchodních dohod po jejich vstupu v platnost, aby mohly být přezkoumány Výborem WTO

 • Klíčové spory – EU – USA v oblasti zemědělské produkce (EU – subvencuje své vývozy)


Bilater ln obchodn vztahy eu
Bilaterální obchodní vztahy EU

 • Dohoda s ESVO-1973

 • Dohoda o Evropském hospodářském prostoru se státy ESVO– 1992 (vstup v platnost 1994)

 • Bilaterální dohody se Švýcarskem (zemědělství, pracovní síly, doprava, veřejné zakázky)

 • Evropské dohody – asociační dohody – vytvoření zóny volného obchodu (není zárukou plného členství (ČR 1993, Pol 1991, Tur 1963)

 • EU vytváří s Tureckem celní unii od 1.1. 1996

 • Stabilizační a asociační dohody se zeměmi bývalé Jugoslávie (Chorvatsko 2001, Makedonie 2001, v platnost 2005 resp. 2004)


Preferen n re im eu
Preferenční režim EU

 • Dohody se zeměmi ACP – africko-karibsko-pacifické oblasti (78 zemí, Kuba dohodu původně nepodepsala –nyní uvolnění vztahů)

 • Od roku 1975 čtyři dohody z Lomé

 • Historicky nejstarší pilíř vnější rozvojové pomoci EU.

 • Poslední dohoda o partnerství mezi EU a zeměmi ACP, tzv. Dohoda z Cotonou, podepsána v červnu 2000 na 20 let (platná od 1.4.2003)

 • Bezcelní přístup na trh EU pro všechny průmyslové výrobky a značnou část zemědělských a zpracovaných zemědělských výrobků a výrobků z ryb

 • Evropský rozvojový fond – poskytování prostředků rozvojovým zemím – za plnění politických a ekonomických kritérií


Bilater ln smlouvy eu
Bilaterální smlouvy EU

 • S klíčovými státy – USA, Kanada, Japonsko, Austrálie, Čína

 • Poskytování všeobecného systému preferencí – velmi chudé země (zejména Afriky, ale i třeba Čína – 30% položek) – zvýhodněný přístup na trh EU v souladu s pravidly WTO

 • Rusko a bývalé sovětské republiky – dohody o partnerství a spolupráci

 • Společná energetická politika EU– součástí pilíře II – SZPB – klíčový význam zde mají členské státy


R a sop
ČR a SOP

 • ČR vstupem do EU – přijala jednotný celní sazebník EU a pravidla společné obchodní politiky

 • Otázka zvýšení cen zemědělské produkce – EU silně preferenční režim u zem. produkce – zvýšení cen (např. rýže)

 • Vstupem do EU – zrušeno členství v organizacích jako CEFTA, celní unie se SR

 • ČR převzala obchodní závazky i spory EU