n vers te k t phaneler nde hukuk koleks yonlari l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE HUKUK KOLEKSİYONLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE HUKUK KOLEKSİYONLARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE HUKUK KOLEKSİYONLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 251 Views
 • Uploaded on

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE HUKUK KOLEKSİYONLARI. Havva Alkış Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi havva @bilkent.edu.tr. İÇERİK. Hukuk koleksiyonlarının ; Amacı, Kaynakları, Değişimi, Türleri ve Özellikleri, Hizmete sunulması, Etkin Kullanımı,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE HUKUK KOLEKSİYONLARI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n vers te k t phaneler nde hukuk koleks yonlari
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE HUKUK KOLEKSİYONLARI

Havva Alkış

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi

havva@bilkent.edu.tr

slide2
İÇERİK
 • Hukuk koleksiyonlarının ;
 • Amacı,
 • Kaynakları,
 • Değişimi,
 • Türleri ve Özellikleri,
 • Hizmete sunulması,
 • Etkin Kullanımı,
 • Hukuk kitaplarının ve dergilerinin toplam
 • koleksiyonuna oranı,
 • Öğrenci ve öğretim üyesi başına düşen
 • hukuk kitabı ve dergi sayısı,
 • Veri tabanları,
 • Öneriler.
hukuk koleks yonun amaci
HUKUK KOLEKSİYONUN AMACI

Üniversitedeki öğretim üyeleri tarafından oluşturulan ,hukuk eğitiminin ayrılmaz parçası olan hukuk koleksiyonları fakültelerinin belirledikleri hedeflere erişmesi için eğitim, öğretimin yanında dil ve entelektüel gelişime katkı sağlar.

slide4

1873’te Harvard Hukuk Fakültesi Dekanı Langdell, bir kütüphanenin fakülte için “en lüzumlu unsur” olduğunu ve kütüphane hariç her şeyin yerine başka bir şeyin kaim (yerine koymak) olabileceğini hatta bundan sarfınazar (gözden çıkarmak) edileceğini fakat kütüphanesiz bir fakültenin en mühim karakteristiğini ve hatta hüviyetini (kimliğini) kaybedeceğini “söylemiştir. (Grieder, 1956)

hukukun kaynaklari i
HUKUKUN KAYNAKLARI-I
 • 1-Hukukun esas kaynakları
 • 1.1-Hukukun yazılı kaynakları:
 • Anayasa,
 • Kanunlar,
 • Uluslararası Antlaşmalar,
 • Kanun Hükmünde Kararnameler,
 • Tüzükler,
 • Kaide Kararnameleri,
 • Yönetmelikler.
hukukun kaynaklari ii
HUKUKUN KAYNAKLARI-II
 • 2. Hukukun Yardımcı kaynakları:
 • 2.1. Bilimsel İçtihatlar:
 • Şerhler (Komanterler-Açıklamalar),
 • Sistematik Eserler,
 • Monografiler,
 • Makaleler,
 • İçtihat Derlemeleri.
hukukun kaynaklari iii
HUKUKUN KAYNAKLARI-III
 • 2.2. Yargısal İçtihatlar:
 • Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Askeri Yargıtay,
 • Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,
 • Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi’ni içeren
 • yüksek dereceli mahkemelerin kararları,
 • İçtihatları Birleştirme Kararları (Rukancı, 2003)
hukuk koleks yonlarindak de m
HUKUK KOLEKSİYONLARINDAKİ DEĞİŞİM
 • Teknolojik gelişmeler,
 • Eğitim ve öğretim alanındaki yenilikler,
 • Elektronik yayıncılığın yaygınlaşması.
hukuk kaynaklarinin t rler ve zell kler
HUKUK KAYNAKLARININ TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ
 • Basılı,
 • Veri tabanları,
 • Multi-medya kaynakları,
 • Güncel,
 • Güvenilir,
 • Farklı Diller
hukuk koleks yonlarinin h zmete sunulmasi
HUKUK KOLEKSİYONLARININ HİZMETE SUNULMASI
 • Kütüphane binaları,
 • Konu Başlıkları ve Sınıflama,
 • Erişim,
 • Ödünç Verme,
 • Kütüphanelerarası İşbirliği.
hukuk koleks yonlarinin etk n kullanilmasi i
HUKUK KOLEKSİYONLARININ ETKİN KULLANILMASI -I

Kütüphanelerde hukuk koleksiyonlarını oluşturmak kadar bunların etkin kullanılması önemlidir. Bu nedenle, ülkemizde son yıllarda fakülte kütüphaneciliği veya konu uzmanlığı adı altında bazı uygulamalar başlamıştır. Bunlardan biriside hukuk fakültesi kütüphanecisidir..

hukuk koleks yonlarinin etk n kullanimi ii
HUKUK KOLEKSİYONLARININ ETKİN KULLANIMI -II

Fakülte Kütüphanecisinin görevleri:

 • Fakültedeki öğretim üyelerine ve öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek,
 • Öğretim üyelerinin araştırma gereksinimlerini karşılamak,
 • Herhangi bir sorun olduğunda sorunlara çözüm yolu bulmak,
 • Fakültedeki seminer ve toplantılara katılarak profesyonel ilişkiler kurmak,
hukuk koleks yonlarinin etk n kullanimi iii
HUKUK KOLEKSİYONLARININ ETKİN KULLANIMI -III
 • Yeni öğretim üyesi için oryantasyon programı düzenlemek,
 • Mevcut olan hizmetlerin ve bilgi kaynaklarını tanıtmak,
 • Kütüphane politika ve prosedürlerindeki değişikliklerin duyurmak,
 • Bilgi okuryazarlığı konusunda ortak çalışmalar yapmak,
 • Koleksiyonun dengeli gelişimi için öğretim üyeleri ile işbirliği yapmak.
slide15

Tablo 2. Hukuk Dergilerinin Toplam

Dergi Koleksiyonuna Oranı

ner ler
ÖNERİLER
 • Hukuk koleksiyonlarında depo sistemi değil açık raf teşvik edilmelidir,
 • Hukuk fakültesindeki öğretim üyesi ve öğrencilerle işbirliği halinde koleksiyonun düzenli gelişimi sağlanmalıdır,
 • Kütüphaneci tarafından öğretim üyesi ve öğrencilere oryantasyon ve bilgi okuryazarlığı dersleri verilerek koleksiyonun aktif kullanımı sağlanmalıdır,
 • Hukuk koleksiyonlarının Türkiye’deki tüm kütüphanelerde aynı tasnif ve konu başlığı ile hizmete sunulması konusunda standartlar geliştirilmelidir.