HORMONLAR: TİROİD HORMONLARI, KALSİYUM VE FOSFOR METABOLİZMASINI ETKİLEYEN HORMONLAR, PANKREAS ...
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


 • 549 Views
 • Uploaded on

HORMONLAR: TİROİD HORMONLARI, KALSİYUM VE FOSFOR METABOLİZMASINI ETKİLEYEN HORMONLAR, PANKREAS HORMONLARI, ADRENAL MEDÜLLA HORMONLARI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜ TIP FAKÜLTESİ Biyokimya AD. Tiroit hormonları 1. Folliküler hücrelerden sentezlenen hormonlar:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - johana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hormonlar tiroid hormonlari kalsiyum ve fosfor metabolizmasini etkileyen hormonlar pankreas hormonlari adrenal med l

HORMONLAR: TİROİD HORMONLARI, KALSİYUM VE FOSFOR METABOLİZMASINI ETKİLEYEN HORMONLAR, PANKREAS HORMONLARI, ADRENAL MEDÜLLA HORMONLARI

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK

ADÜ TIP FAKÜLTESİ

Biyokimya AD


Tiroit hormonlar 1
Tiroit hormonları 1 METABOLİZMASINI ETKİLEYEN HORMONLAR, PANKREAS HORMONLARI, ADRENAL MEDÜLLA HORMONLARI

 • Folliküler hücrelerden sentezlenen hormonlar:

  • Tiroksin (T4, tetraiyodotironin)

  • T3 (triiyodotironin)

 • amino asit türevi hormonlardır.

Tiroidin parafolliküler C hücrelerinden salgılanan kalsitonin hormonu, kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen hormonlardandır.


Hormonlar tiroid hormonlari kalsiyum ve fosfor metabolizmasini etkileyen hormonlar pankreas hormonlari adrenal med l

Tiroit hormonlarının sentez ve salınımı, hipofizden salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

iyot da düzenleyici bir faktör olarak kabul edilir.


Tiroit hormonlar 2
Tiroit hormonları 2 salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

Tiroit hormonları, kanda serum proteinlerine bağlanarak taşınırlar. Taşıyıcıların en önemlisi glikoprotein yapısındaki tiroksin bağlayıcı globulin (TBG)dir.

Serbest şekilleri aktiftir.


Tiroit hormonlar 3
Tiroit hormonları 3 salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

 • Tiroit hormonlarının etkileri:

 • Genel metabolik etkileri: Organ ve dokularda hücresel tepkimeleri hızlandırırlar

 • Karbonhidrat metabolizmasına etkileri: Glukoz emilimini hızlandırırlar.

 • Yağ metabolizmasına etkileri: Yağ dokusunda lipolizi uyarırlar.

 • Protein metabolizmasına etkileri: Protein sentez hızını artırırlar. Ancak düşük dozlarda katabolik etkilidirler

 • Büyümeye etkileri: Normal büyüme ve gelişmede rolleri vardır.


Tiroit hormonlar 4
Tiroit hormonları 4 salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

Tiroit işlevleri ile ilgili bozukluklar:

Tiroit hormon üretiminin baskılanmasıyla hipotiroidi, tiroid hormon üretiminin uyarılmasıyla hipertiroidi ortaya çıkar.

Neonatal tiroit yetmezliğinde (kretenizm) büyüme geri kalır ve beyin olgunlaşamaz.

Hipertiroidide Graves hastalığı ve tirotoksikoz gelişebilir.


Kalsiyum ve fosfor metabolizmas n d zenleyen hormonlar
Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen hormonlar salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

 • Parat hormon

 • Kalsitonin

 • Kalsitriol (1α,25-dihidroksikolekalsiferol)


Parat hormon
Parat hormon salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

Paratiroit esas hücrelerinden salgılanır.

Polipeptit yapısındadır.

Serum iyonize kalsiyum düzeyini artırır.


Kalsitonin
Kalsitonin salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

Tiroit bezinin parafolliküler C hücrelerinden salgılanır.

Polipeptit yapısındadır.

Serum kalsiyum ve fosfor düzeylerini azaltmaktadır.


Kalsitriol 1 25 dihidroksikolekalsiferol
Kalsitriol (1 salgılanan TSH tarafından düzenlenir. α,25-dihidroksikolekalsiferol)

Cildin malpigi tabakasında UV ışın etkisiyle oluşan kolekalsiferolün (D3 vitamini) karaciğer ve böbreklerde işlenmesiyle oluşur.

Kalsitriolün temel etkisi kemik mineralizasyonunun oluşması ve devamlılığı için gereken serum kalsiyum ve fosfor düzeylerini düzenlemektir.


Pankreas hormonlar
Pankreas hormonları salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

Langerhans adacıklarının hücrelerinden

 • Glukagon: A (α) hücrelerinden

 • İnsülin: B () hücrelerinden

 • Somatostadin: D () hücrelerinden

 • Pankreatik polipeptit: F hücrelerinden salgılanır

Somatostadin ve pankreatik polipeptit, beyin-gastrointestinal sistem hormonları olarak incelenirler.


Ns lin 1
İnsülin 1 salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

Globüler bir proteindir. Oluşumu sırasında bulunan bağlayıcı peptit olan C zinciri olgun insülinde bulunmaz.


Ns lin 2
İnsülin 2 salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

İnsülin salgılanmasını glukoz, arjinin ve lösin gibi amino asitler, çeşitli hormonlar, farmakolojik etkili bileşikler düzenlemektedir.

Glukozun plazma konsantrasyonunun artması insülin salınımını artırmaktadır.


Ns lin 3
İnsülin 3 salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

 • İnsülinin etkileri:

 • Karbonhidrat metabolizmasına etkileri: Kan glukoz düzeyini azaltmaya yöneliktir (hipoglisemik etki).

 • Lipit metabolizmasına etkisi: Karaciğer ve yağ dokuda lipolizi engeller, lipogenezi uyarır.

 • Protein ve nükleik asit metabolizması ile büyüme üzerine etkileri: Protein sentezini uyarır (anabolik etki) yıkımını ise baskılar.

 • Diğer etkileri: Kas ve karaciğer tarafından K+ alınımını uyarır


Ns lin 4
İnsülin 4 salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

İnsülinin yetersiz veya kusurlu salıverilişi veya insülin antagonistlerinin aktivitelerinin artması halinde diabetes mellitus denen klinik durum ortaya çıkar.

Diyabetes mellitusun başlıca belirtileri:

hiperglisemi (kan glukoz düzeyi yüksekliği)

glukozüri (idrarla glukoz atılımı)

ketonemi (kanda keton cisimlerinin artışı)

ketonüri (idrarda keton cisimlerinin çıkışı)


Glukagon
Glukagon salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

Polipeptit yapıdadır.

Glukoz ve yağ asitleri, insülin salınımı üzerine olan etkilerinin tersi bir mekanizma ile glukagon salıverilmesini baskılarlar.

İnsüline antagonist etkilidir. Kan şekerini yükseltici etki gösterir (hiperglisemik glikojenolitik faktör).

İnsülin ile birlikte kan glukoz düzeyini ayarlarlar.


Adrenal med lla hormonlar
Adrenal medülla hormonları salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

Katekolaminler:

 • Epinefrin (adrenalin)

 • Norepinefrin (noradrenalin)

Böbrek üstü bezi medüllasının kromaffin hücrelerinde tirozin amino asidinden, dopa ve dopamin üzerinden sentezlenirler ve gerektiğinde salıverilmek üzere depolanırlar (%80 kadarı epinefrindir).


Katekolaminlerin etkileri
Katekolaminlerin etkileri salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

 • Biyolojik etkiler

 • Metabolik etkiler

 • Kardiyovasküler etkiler


Hormonlar tiroid hormonlari kalsiyum ve fosfor metabolizmasini etkileyen hormonlar pankreas hormonlari adrenal med l

Katekolaminlerin biyolojik etkileri: salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

Aşırı fiziksel aktivite, aşırı soğuk, hipoglisemi, korku ve heyacan gibi stress durumlarında sempatorenal sistem adı verilen sempatik sinir sistemi ve adrenal medülla birlikte çalışır ve ortaya çıkan anormal durumlara karşı organizmanın uyumu sağlanır.


Hormonlar tiroid hormonlari kalsiyum ve fosfor metabolizmasini etkileyen hormonlar pankreas hormonlari adrenal med l

Katekolaminlerin metabolik etkileri: salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

Kateolaminler, glikojen ve trigliseridlerin yıkımını uyarırlar, glukoz ve yağ asitlerinin kana geçişini artırırlar.


Hormonlar tiroid hormonlari kalsiyum ve fosfor metabolizmasini etkileyen hormonlar pankreas hormonlari adrenal med l

Kateolaminlerin kardiyovasküler etkileri: salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

Norepinefrin, tümü ile vazokonstriktör etki gösterir, sistolik ve diyastolik kan basınçlarını artırır.

Epinefrin, kalp kasının kasılmasını ve kalp debisinin artmasını sağlayan güçlü bir etkendir.


Hormonlar tiroid hormonlari kalsiyum ve fosfor metabolizmasini etkileyen hormonlar pankreas hormonlari adrenal med l

Katekolaminlerin metabolizmaları salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

Katekolaminlerin çeşitli metabolitleri arasında klinik tanı açısından metanefrinler ile vanilmandelik asit (VMA) önemlidir.


Adrenal korteks hormonlar
Adrenal korteks hormonları salgılanan TSH tarafından düzenlenir.

 • Glukokortikoidler

  Kortizol

 • Mineralokortikoidler

  Aldosteron

 • Adrenal korteks androjenleri

  Dehidroepiandrosteron sülfat (DHEAS)

Adrenal korteksin farklı bölgelerinde kolesterolden sentezlenirler.


Hormonlar tiroid hormonlari kalsiyum ve fosfor metabolizmasini etkileyen hormonlar pankreas hormonlari adrenal med l

Kortizolün sentez ve salgılanması, hipotalamik kortikotropin salıverici hormon (CRH) kontrolü altındaki adrenokortikotropin (ACTH) tarafından düzenlenmektedir. Kortizol de bunların salıverilişini feedback olarak inhibe eder.


Hormonlar tiroid hormonlari kalsiyum ve fosfor metabolizmasini etkileyen hormonlar pankreas hormonlari adrenal med l

Aldrosteron salgılanması, fizyolojik koşullarda, ekstrasellüler sıvıdaki potasyum konsantrasyonu ve renin-anjiotensin sistemi tarafından düzenlenir.


Adrenal steroidlerin ta nmalar
Adrenal steroidlerin taşınmaları ekstrasellüler sıvıdaki potasyum konsantrasyonu ve renin-anjiotensin sistemi tarafından düzenlenir.

Steroid hormonlar, sentez edildikleri organlarda depolanmadan plazmaya salıverilirler.

Kortizol, kanda serbest (biyolojik olarak aktif) veya proteine bağlı olarak bulunur. Transkortin veya kortikosteroid bağlayıcı globulin (CBG) olarak adlandırılan proteinin kortizole ilgisi fazladır.


Glukokortikoidlerin etkileri
Glukokortikoidlerin etkileri ekstrasellüler sıvıdaki potasyum konsantrasyonu ve renin-anjiotensin sistemi tarafından düzenlenir.

Kortizol, spesifik olarak kan glukozunu artırmaktadır.

Kortizol, antiinflamatuvar ve immünosupressif etki göstererek hücresel immüniteyi bozar.


Mineralokortikoidlerin etkileri
Mineralokortikoidlerin etkileri ekstrasellüler sıvıdaki potasyum konsantrasyonu ve renin-anjiotensin sistemi tarafından düzenlenir.

Aldosteron, distal kıvrımlı tüplerde Na+ geri emilimini ve K+ atılımını artırmaktadır.


Adrenal androjenlerin etkileri
Adrenal androjenlerin etkileri ekstrasellüler sıvıdaki potasyum konsantrasyonu ve renin-anjiotensin sistemi tarafından düzenlenir.

Androjenler, erkeklerde kıllanma ve ses kalınlaşması gibi ikincil seks karekteristiklerini düzenlerler, kadınlarda virilizme neden olurlar.


Adrenal steroidlerin metabolizmalar
Adrenal steroidlerin metabolizmaları ekstrasellüler sıvıdaki potasyum konsantrasyonu ve renin-anjiotensin sistemi tarafından düzenlenir.

Steroidlerin inaktivasyonunda temel organ karaciğerdir.

Adrenal androjenlerin temel metaboliti 17-ketosteroidlerdir (17-KS)


Adrenal korteks hormonlar patolojisi ile ilgili klinik durumlar
Adrenal korteks hormonları patolojisi ile ilgili klinik durumlar

Glukokortikoid azlığında Addison hastalığı, fazlalığında Cushing sendromu veya Cushing hastalığı ortaya çıkar.

Mineralokortikoid fazlalığı primer aldosteronizmde (Conn sendromu) görülür.

Adrenal korteks androjenleri fazlalığında adrenogenital sendrom ortaya çıkar.


Gonad hormonlar
Gonad Hormonları durumlar

 • Erkek cinste

  Androjenler

  Testosteron

 • Dişi cinste

  Östrojenler

  Östradiol

  Progestinler

  Progesteron


Gonadlar etkileyen fakt rler
Gonadları etkileyen faktörler durumlar

Hipofiz hormonlarından follikül stimüle edici hormon (FSH) ve lüteinize edici hormon (LH), erkek ve dişilerde internal seks organlarındaki farklı işlevleri ve gonad hormonlarının sentez ve salınımlarını etkilerler.


Androjenler
Androjenler durumlar

Testiste Leydig hücrelerinde kolesterolden sentezlenirler, nicel açıdan en önemlisi testosterondur.

Plazmada bulunan testosteronun yaklaşık %98 kadarı albümin ve seks hormonunu bağlayıcı globuline (SHBG) bağlı olarak taşınır.

Testosteron, dihidrotestosterona (DHT) çevrilerek etkisini göstermektedir.


Androjenlerin metabolizmas
Androjenlerin metabolizması durumlar

Serbest testosteron, karaciğer hücreleri tarafından tutularak bir dizi tepkime sonucunda 17-ketosteroidlere (androsteron, epiandrosteron, etiokolanolon) dönüştürülür.

17-ketosteroidler (17-KS), glukuronat ve sülfat ile konjuge edilerek idrarla atılırlar.


Androjenlerin etkileri
Androjenlerin etkileri durumlar

Testosteron başta olmak üzere androjenler, cinsel farklılaşmada, erkek tipi davranışlarda, ikincil seks karakterleri ve aksesuar yapıların gelişimi ve fonksiyonlarında, anabolik metabolizma ve gen düzenlenmesinde etkilidirler.


Strojenler
Östrojenler durumlar

Östradiol (E2), Östron (E1), Östriol (E3)

Temel üretim yeri overlerdir, hamilelikte fetoplasental birimde sentez edilmektedir.


Hormonlar tiroid hormonlari kalsiyum ve fosfor metabolizmasini etkileyen hormonlar pankreas hormonlari adrenal med l

Östrojenlerin overlerde sentezlenen ve dolaşımdaki miktarları menstrüel döngü süresince değişir.


Strojenlerin etkileri
Östrojenlerin etkileri miktarları menstrüel döngü süresince değişir.

Östrojenler, kadında iç ve dış genital organların gelişimini, olgunlaşmasını ve devamlılığını sağlarlar.

Meme kanallarında proliferasyon oluştururlar.

İkincil seks karakteristiklerinin sürdürülmesinde etkilidirler.

Kemik ve kıkırdak dokuları üzerinde anabolik etkileri vardır.

Pıhtılaşma faktörlerinden Faktör II, VII, IX ve X düzeylerini dolaşımda artırırlar.

HDL artışına LDL azalmasına yol açarlar.


Progesteron
Progesteron miktarları menstrüel döngü süresince değişir.

Korpus luteumun temel hormonudur. Gebelikte başlıca plasentadan sentez edilir.


Progesteronun etkileri
Progesteronun etkileri miktarları menstrüel döngü süresince değişir.

Progesteron, östrojenlerin vajinal epitel üzerindeki proliferatif aktivitelerini azaltarak sekretuvar fazın oluşumunu sağlamakta, uterusu embriyoyu kabul etmeye ve beslemeye hazırlamaktadır.

Progesteron, gebeliğin sürmesini sağlar.

Progesteron, meme bezlerinin asiner kısımlarının gelişimini artırır.

Hamileliğin son dönemlerinde süt üretimini ve salgılanmasını baskılar. Doğumda hızla azalmasıyla laktasyon da başlar.

Periferik kan akımını azaltarak ısı kaybını azaltır (vücut ısısında artış).