Porin yhteistoiminta-alueen lasten hyvinvointihanke HYVIS 1.9.2007 – 31.10.2009 - PowerPoint PPT Presentation

joella
porin yhteistoiminta alueen lasten hyvinvointihanke hyvis 1 9 2007 31 10 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Porin yhteistoiminta-alueen lasten hyvinvointihanke HYVIS 1.9.2007 – 31.10.2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Porin yhteistoiminta-alueen lasten hyvinvointihanke HYVIS 1.9.2007 – 31.10.2009

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
80 Views
Download Presentation

Porin yhteistoiminta-alueen lasten hyvinvointihanke HYVIS 1.9.2007 – 31.10.2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Porin yhteistoiminta-alueen lasten hyvinvointihankeHYVIS1.9.2007 – 31.10.2009 Mukana Porin lisäksi Ulvila, Luvia, Merikarvia, Pomarkku, Noormarkku

  2. Tavoitteet 1. Luoda Porin seudun lasten ( 3 – 13 v.) parissa toimivien kesken yhteinen toimintamalli, jolla tähdätään terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen alueellisesti ja pitkällä aikavälillä. 2. Lisätä lasten ja koko perheen hyvinvointia vaikuttamalla terveellisiin elintapoihin 3. Kehittää sellaisia mittareita, joilla voidaan mitata terveyden, liikunta- ja ravintotottumusten muutoksia lapsilla ja kouluikäisillä. 4. Vahvistaa kaupungin ja kunnan eri toimijoiden tekemää yhteistyötä lihavuuden ehkäisyssä ja hyvinvoinnin lisäämisessä lapsiperheille. 5. Lisätä liikunnan määrää siten, että jokainen lapsi liikkuu 2 tuntia päivässä ja koululaiset vähintään 1,5 tuntia päivässä. Lasten hyvinvointihanke - HYVIS

  3. Terveydenhuolto • Tieto oikeanlaisen ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä lapsen kasvuun ja kehitykseen ja tieto olemassa olevista liikuntamahdollisuuksista sekä tarvittava materiaali tiedon jakamiseen lapsille ja lapsiperheille • Terveydenhoitajat koulujen ja päiväkotien vanhempainiltoihin jakamaan tietoa ravinnosta ja terveellisistä elintavoista • Lasten lihavuushoitoketjun jalkauttaminen • Fysioterapeutit ja terveydenhoitajat mukaan liikuttamaan ylipainoisia lapsia • Hampaiden pesu 2 kertaa päivässä tavoitteeksi nykyisestä n. 40 %:sta 75 % :iin lapsista • Terveydenhuollossa on käytettävissä luotettava mittaristo, jolla voidaan mitata terveystottumusten muutoksia pitkällä aikavälillä Lasten hyvinvointihanke - HYVIS

  4. Päivähoito • Liikuntakasvatus jokaisen päiväkodin varhaiskasvatuksen tueksi • Uinninopetus kaikkien päiväkotien vuosisuunnitelmaan 5 pv / vuosi • Päiväkotien vanhempainiltoihin / isovanhempainiltoihin sekä vasu -keskusteluihin liikunta ja terveellinen ravinto puheeksi • Päiväkoti-ikäisten ”terveet hampaat” • Perhepäivähoidon lapsille liikunnallinen hoitopäiväja terveellinen ravinto Lasten hyvinvointihanke - HYVIS

  5. Koulutoimi • Jokainen oppilas saa tunnin liikuntaa koulupäivän yhteydessä • Jokaisella ala-asteella toimii koulun liikuntakerho • Alakoululaisten ja heidän vanhempien tietomäärän lisääminen ravinto- ja liikunta-asioissa vanhempainiltojen ja perusopetuksen kautta • Liikunta ja ravinto mukaan vanhempainvartti -keskusteluihin • Liikunnasta eristäytymisvaarassa olevilla on mahdollisuus liikunnan tukiopetukseen • Liikunta ja terveellinen välipala jokaiseen Iltis -päivään Kuva: Kotimaiset kasvikset ry / Teppo Johansson Lasten hyvinvointihanke - HYVIS


  6. Vapaa-aikatoimi • Kuntien tavoitteet mahdollisimman monen lapsen liikuntaa tukevaksi • Tiedotussuunnitelma, miten järjestelmällinen ja tehokas tiedotus toteutetaan kaupungin hallintokuntien sisällä, miten kolmannen sektorin kesken ja miten kansalaisille eri liikunnan keinoin toteutettavasta hyvinvoinnin edistämisestä • Välinepankki kuntien toimijoille liikuntatoiminnan järjestämisen tueksi • Lasten lähiliikuntamahdollisuudet liikuntaan houkutteleviksi. Mahdollisimman monelle lapselle tilaisuus omatoimisesti liikkua kotoa liikuntaympäristöön. • Lasten ja nuorten liikuntapalvelulle takuu Lasten hyvinvointihanke - HYVIS

  7. Kiitos! Lasten hyvinvointihanke - HYVIS