Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sitt PowerPoint Presentation

Sitt

179 Views Download Presentation
Download Presentation

Sitt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 101 Sitt STOPP

 2. 102 Sitt Stå STOPP

 3. 103 Sitt Dekk STOPP

 4. 104 Sitt - Dekk Sitt STOPP

 5. 105 Sitt Gå rundt STOPP

 6. 106 Sitt - Dekk Gå rundt STOPP

 7. 107 Høyre sving

 8. 108 Venstre sving

 9. 109 Helt om høyre

 10. 110 Helt om venstre

 11. 111 270º Høyre

 12. 112 270º Venstre

 13. 113 H e ø r y 360°

 14. 114 V e e r n t s 360° Venstre

 15. 115 Sitt foran Høyre - frem

 16. 116 Sitt foran Venstre - frem

 17. 117 Sitt foran Høyre - sitt

 18. 118 Sitt foran Venstre - sitt

 19. 119 Sakte marsj

 20. 120 Spring marsj

 21. 121 Vanlig marsj

 22. 122 Sidesteg Høyre

 23. 123 STOPP Vri 90º Høyre STOPP

 24. 124 STOPP STOPP Vri 90º Venstre

 25. 125 Spiral Høyre Hund – utside

 26. 126 Spiral Venstre Hund – innside

 27. 127 1, 2, 3 Steg frem STOPP

 28. 128 STOPP Vri høyre STOPP 1 steg

 29. 129 Dobbel 8

 30. 130 Enkel 8