Pl n aktivit projektu teorie dovednosti praxe inovace studia pr va
Download
1 / 11

Plán aktivit projektu „Teorie-dovednosti-praxe: inovace studia práva“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Plán aktivit projektu „Teorie-dovednosti-praxe: inovace studia práva“. Zahájení projektu, první důležité kroky. 1. ledna 2011 došlo v rámci zahájení projektu „TDP“ k: Vytvoření projektového týmu Vytvoření realizačního týmu – učitelé Navázání aktivní spolupráce s partnery projektu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Plán aktivit projektu „Teorie-dovednosti-praxe: inovace studia práva“' - jiro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zah jen projektu prvn d le it kroky
Zahájení projektu, první důležité kroky studia práva“

 • 1. ledna 2011 došlo v rámci zahájení projektu „TDP“ k:

  • Vytvoření projektového týmu

  • Vytvoření realizačního týmu – učitelé

  • Navázání aktivní spolupráce s partnery projektu

 • V prvních měsících fungování projektu bude nakoupena výpočetní technika a ostatní zařízení

 • Došlo k ustálení administrativních postupů

 • Projekt je nyní mladý, již v 1. monitorovací zprávě bude požádáno o několik nepodstatných změn, které reflektují změny vzniklé pozdějším zahájením projektu, legislativní změny i celkové změny podmínek


Prvn rok projektu
První rok projektu studia práva“

 • Nejvýznamnější změny v průběhu prvního roku běhu projektu:

  • Změna podmínek výkonu praxe studentů

   • V rámci klíčové aktivity 2 a 3 bude v 1. roce projektu řešena problematika praxí, zejména pak definování podmínek, za kterých je možné praxi vykonávat (náplň práce, dohled, odborné vedení, potvrzení o praxi, zpětná vazba, právní aspekty realizace praxí apod.).

  • Zahájení inovace a tvorby nových předmětů

   • V současné době je inovováno 12 stávajících předmětů a vytvářeno 20 nových předmětů

   • V plánu je vytvoření a inovace dalších 7 nových předmětů


Prvn rok projektu1
První rok projektu studia práva“

 • Zásadní aktivity v prvním roce projektu:

  • Vytvoření metodické příručky pro dovednostní formy výuky

  • Inovace předmětů, vytvoření nových předmětů a jejich zavedení do studijního plánu

  • Pilotní výuka inovovaných a nových předmětů zařazených dle studijního plánu do podzimního semestru

  • Vyhodnocení pilotní výuky


Prvn rok projektu2
První rok projektu studia práva“

 • Zásadní aktivity v prvním roce projektu:

  • Realizace workshopů pro poskytovatele praxí

  • Realizace školících seminářů pro učitele a doktorské studenty

  • Realizace letní školy pro magisterské studenty spojenou s proškolením doktorandů

  • Uskutečnění 3 pracovních zahraničních cest


Zahrani n pracovn cesty
Zahraniční pracovní cesty studia práva“

 • The John Marshall Law School, Chicago

  • Tato univerzita organizuje velmi úspěšné právní kliniky zaměřené na lidská práva, patentové právo či všeobecnou právní pomoc válečným veteránům, a také systém moot courtů - fiktivních soudních pří.

 • Torun University of Banking

  • Univerzita v Toruni se soustřeďuje převážně na praktickou výuku finančního práva a má navázán cluster s bankovním sektorem. Cílem pracovní cesty bude ověření možnosti takové spolupráce u nás a dále získat nápady a rady pro praktickou výuku.

 • Univerzita Bialystok, Právnická fakulta

  • S touto fakultou byly v minulosti navázány velmi intenzivní vazby jak na vědeckém tak i pedagogickém poli. V současné době rozvíjí systém právních klinik


Druh rok projektu
Druhý rok projektu studia práva“

 • Pokračování v inovacích předmětů prostřednictvím zpětné vazby získané od studentů

 • Uskutečnění letní školy vedené proškolenými doktorandy za pomocí tutora

 • Pilotní výuka předmětů zařazených do letního semestru a jejich vyhodnocení prostřednictvím zpětné vazby

 • Navázání nových kontaktů s poskytovateli praxí


T et rok projektu
Třetí rok projektu studia práva“

 • Finalizace inovací inovovaných i nově vytvořených předmětů, zhodnocení využité metody dovednostní výuky

 • Uspořádání letní školy vedené doktorandy

 • Závěrečná konference pro zainteresovanou veřejnost zprostředkující výsledky práce


Publicita projektu
Publicita projektu studia práva“

 • V současné době jsou funkční webové stránky projektu:

  • http://www.dovednosti.law.muni.cz/

 • Během jarního semestru bude zapracováno oznámení o financování do sylabů jednotlivých podpořených předmětů

 • V současné době je zpracováván manuál publicity


V stup konference

24.2.2011 studia práva“

Výstup konference

 • Výstup konference by měl napomoci k vytvoření materiálu popisujícího jednotlivé předměty a obsahující především:

  • Anotaci předmětu

  • Vymezení inovace předmětu

  • Podrobné vymezení dovednostní složky

  • Navrhovanou časová dotace

  • Navrhované zařazení do studijního plánu

  • Zvolenou metodu výuky


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost studia práva“

Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


ad