DUŠEVNÉ ZDRAVIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH - PowerPoint PPT Presentation

du evn zdravie na stredn ch kol ch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DUŠEVNÉ ZDRAVIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
DUŠEVNÉ ZDRAVIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

play fullscreen
1 / 7
DUŠEVNÉ ZDRAVIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH
133 Views
Download Presentation
jin
Download Presentation

DUŠEVNÉ ZDRAVIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DUŠEVNÉ ZDRAVIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH so stredoškolákmi o psychológii a psychiatrii (projekt)

  2. CIEĽ: • Prednáškovou, interaktívnou a diskusnou formou oboznámiť študentov stredných škôl so základnou problematikou duševného zdravia

  3. SUBCIELE: • Informovanosť a oboznámenie sa s témou duševného zdravia a choroby • Potenciálna senzitizácia na tému duševného zdravia a chorôb • Zníženie stigmatizácie ľudí s duševnými ťažkosťami i ľudí ktorí sú nejakým iným spôsobom (v správaní, v osobnosti) odlišní od väčšiny ľudí • Znížiť ,,mentálny“ prah (predsudky, zábrany) pre kontaktovanie odborníkov z oblasti duševného zdravia • Zrovnoprávniť starostlivosť o telesné a duševné zdravie a aktívne ho podporovať

  4. CIEĽOVÁ SKUPINA: • Študenti stredných škôl

  5. POPIS a FORMA: • Projekt je stavaný tak, aby vytváral čo najväčší priestor pre interaktivitu študentov – študenti odpovedajú na otázky skôr ako dostanú hotové odpovede, majú možnosť skúšať na vlastnej koži (scénky), hovoriť o vlastných skúsenostiach a vzájomne diskutovať (konfrontačná hra) • Projekt dáva priestor na voľné fóra otázok • Je založený na názornosti, konkrétnych príkladoch zo života • Na začiatku stretnutí študenti vypisujú dotazník vstupných vedomostí a po realizácii projektu dotazník výstupných vedomostí

  6. TÉMY STRETNUTÍ: • 1. Som normálny (a)? O duševnom zdraví a chorobe hovoriť o tom, čo je normálne a čo nie. Mýty • 2. Smútok a depresia priblížiť problematiku cez častú duševnú poruchu - depresiu • 3. Priateľov si vyberáme, rodinu nie prečo mi niekedy rodina pripadá ako blázinec a dá sa s tým niečo urobiť? Diskusia o tom, čo študentov k téme zaujíma

  7. INŠTRUKTORKY PROJEKTU: • PhDr. Ivana Hoštáková • Mgr. Ingrid Juhásová TERMÍNY STRETNUTÍ: 3 stretnutia priebežne počas štvrť roka v štyroch triedach