1 / 16

AKILLI SINIF NEDİR?

AKILLI SINIF NEDİR?.

jin
Download Presentation

AKILLI SINIF NEDİR?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. AKILLI SINIF NEDİR? Görsel ve işitsel elektronik teknolojilerin kullanılarak, bir sınıfın özel olarak tasarlanmasıyla, derslerin daha anlaşılabilir ve verimli hale getirilmesi ve bu sayede eğitim kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu yapının ağ destekli ve internet tabanlı eğitim uygulamaları ile birleşmesiyle teknolojiyi her türlü kullanabilen mekanlar oluşturulmuştur ki; bu mekanlar “Akıllı Sınıf” olarak isimlendirilmektedir.

 2. DÜNYADA İLK AKILLI SINIF UYGULAMALARI Kanada Mc Gill Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Chicago Üniversitesi Ohio-State Üniversitesi Japonya

 3. TÜRKİYE’DE İLK AKILLI SINIF UYGULAMALARI Orta Doğu Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Harran Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Mersin Üniversitesi

 4. AKILLI SINIF-LOKAL UYGULAMALAR • AKILLI SINIF İÇİ UYGULAMALARI • KAMPÜS İÇİ UYGULAMALAR • AYNI ÜNİVERSİTENİN FARKLI KAMPÜSLERİ ARASINDAKİ UYGULAMALAR

 5. AKILLI SINIF-DIŞ UYGULAMALAR • FARKLI ÜNİVERSİTELER ARASI UYGULAMALAR • FARKLI KURUMLARLA YAPILAN UYGULAMALAR • FARKLI ÜLKE ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ UYGULAMALAR

 6. MEVCUT YAPIDA YAŞANAN PROBLEMLER • Eğitim sistemimizde kampüsler arasında ki iletişimin çeşitli nedenlerden dolayı yüz yüze yapılmasının zor, bazen de imkansız olması. • Farklı kampüslerde ders vermek zorunda olan akademik personelin sürekli seyahat halinde olması ve bunun yarattığı maddi yük ve risklerin bulunması. • Gerek yurt içinden gerekse yurtdışından alınan uzman eğitmen desteğinin maddi boyutunun yüksek olması, imkanlar dahilinde ancak belli süreli ders, toplantı, sempozyum gibi etkinlikleri mümkün kılması. • Belirli sıkıştırılmış süreli bu tür toplantılardan alınan bilgilerin kısıtlı olması. • Telefon, internet gibi haberleşme araçlarının hiçbirinin yüz yüze iletişimin yerini tutmaması.

 7. VİDEO KONFERANS NEDİR? Uluslar arası haberleşme standartlarını kullanarak, güvenli bir şekilde ve yüksek performansla ses, görüntü ve bilgi aktarımını eş zamanlı olarak gerçekleştirebilen profesyonel sistemlerdir. POINT TO POINT MULTI POINT

 8. VİDEO KONFERANS İLE İLETİŞİM Değer Ne zaman İşbirliği İlk toplantıdan, nihaikarara En etkili Yüz yüze Dönemsel toplantılar, nihai karar toplantıları, uzmanlık gerektiren, karma medya araçları Kişisel, güvenilir, ikna edici, direkilişki, iş akışı, tedarikzinciri Video Konferans Audio & Web Konferans Detaylı açıklamalar Daha fazla veri İNTERAKTİVİTE VERİMLİLİK Anlık Hızlı,kısa mesajlar IM Standard iş komünikasyonu Tanıdık Ses Zamana duyarlı mesajlar Her zaman mevcut E-mail

 9. VİDEO KONFERANSIN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR • Aynı anda birden çok yerde olabilmenizi sağlar, • Meslektaşlarınızla, öğrencilerinizle, ofis dışına çıkmadan kesintisiz, sık ve güvenli iletişim kurmanızı sağlar, • Bedensel olarak bulunmadığınız ortamlarda sesiniz ve görüntünüzle sanki bedenen de ordaymış olduğunuz hissini verir ve iletişim için göz göze kontak kurabilme imkanı sağlayarak iletişimi güçlendirir, • Zamanı, kaynakları ve parayı etkili kullanma imkanı verdiği için yapılan eğitimin niteliğini artırır, • Verimliliği artırır, • Karar alma sürecini hızlandırır, gerektiğinde işinde uzman kişilere bağlanarak konuyla ilgili kesin bilgilere ulaşılmasını kolaylaştırır, • Ulaşımda harcanan zamanı, stresi ve maliyeti azaltır, • Riskleri ortadan kaldırır.

 10. AKILLI SINIF DONANIMI • VİDEO KONFERANS SİSTEMİ • SES KONFERANS SİSTEMLERİ • İNTERAKTİF TAHTA VE İNTERAKTİF EKRANLAR • İNTERAKTİF KÜRSÜ • İNTERAKTİF YAZI TABLETİ • PROJEKSİYON CİHAZLARI • ELEKTRONİK TEPEGÖZ • SUNUM PERDELERİ • SES ve MİKROFON SİSTEMLERİ • BİLGİSAYARLAR • NETWORK KAMERALAR • ÇEŞİTLİ YAZILIMLAR • DİĞER SİSTEMLER (DVD, Kayıt Sistemleri, Baskı Sistemleri vs.)

 11. KONTROL ODASI DONANIMI • SERVER • KONTROL ÜNİTESİ • AMPLİFİKATÖR ve MİKSER • DİĞER DONANIMLAR

 12. AKILLI SINIF

 13. AKILLI SINIF

 14. AKILLI SINIF

 15. KARŞILAŞILAN PROBLEMLER • EĞİTMENLERİN BU ORTAMDAKİ DONANIMLARA VE ETKİLEŞİME HEMEN ADAPTE OLAMAMALARI • TEKNOLOJİYE SOĞUK BAKILMASI • YETERSİZ ALT YAPIDAN KAYNAKLANAN İLETİŞİM PROBLEMLERİ • TEKNOLOJİLER HAKKINDA YETERİNCE BİLGİ SAHİBİ OLUNMAMASI • MEVCUT TEKNOLOJİLERİN YETERİNCE VE VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANILMAMASI

 16. TEŞEKKÜR EDERİZ

More Related