1 / 45

ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ SEMİNERİ

ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ SEMİNERİ. Mizaç Karakter Eğitimi. İrade istek duygusallık. Çevre Şartlar Kültür. Eğitim modelimiz nasıl?. Farklılıklar nereden kaynaklanır?. Kişilikler Yaşantılar- tecrübeler Karakter eğitimi Kültürel formlar. Ne tür Kişilikler var ?. Duygu merkezli

mahlah
Download Presentation

ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ SEMİNERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ SEMİNERİ

 2. Mizaç • Karakter Eğitimi • İrade • istek • duygusallık • Çevre • Şartlar • Kültür Eğitim modelimiz nasıl?

 3. Farklılıklar nereden kaynaklanır?.. • Kişilikler • Yaşantılar- tecrübeler • Karakter eğitimi • Kültürel formlar

 4. Ne tür Kişilikler var ? • Duygu merkezli • Zihin Merkezli • Fizik Merkezli

 5. Öğrenci Tipleri 1 • Mükemmeliyetçidir. • Öğretmenden ziyade kendi motifleri öne çıkar. • Sınıftaki her ayrıntı dikkat çekicidir. • Hataları görme ve algılama hassasiyeti yüksektir. • Boylarını aşan işlere kalkışabilir. • Siyah ve beyaz vardır; gri tonlar israftır. • İnsanlar “kurallar” için vardır. • Kılık-kıyafet, zamanlama, ödev sınav

 6. Öğrenci Tipleri 2 • FEDAKAR • Diyaloglar empati taşır. • Ben demeyi beceremezler • Öğrenci merkezli motifler öne çıkar. • Aşırı korumacı anne-baba rolü oynayabilirler. • Duygusal ihtiyaçlarını başkaları için yaşayarak giderirler • Fedakarlıklarının karşılığını beklerse ve bulamazsa intikam çanları çalabilir

 7. Öğrenci Tipleri 3 • İmaj ve Başarı her şeydir • Yapılacak iş ve elde edilecek kar önemlidir Başarıya giden her yol geçerlidir. • Duygular ertelenebilir • Geröeklerede • Fikirden aksiyona geçer, analiz pek yoktur. • Bilgi sırdır paylaşılmaz • Rekabet ve başarı temel unsurlardır. • İyi giyinmek, marka, imaj,

 8. Öğrenci Tipleri 4 • Özgün, duygusal, • Duyguları aşırı uçlarda yaşarlar • Bardağın hep boş kısmını görürler • Sahip olamadıkları için birilerini suçlarlar • Arkadaşlarıyla rekabetçidirler • Eleştirmekten kaçının

 9. Öğrenci Tipleri 5 • Gözlemci , ölçülü, araştırmacı, M1.ci • Mahremiyet ve öznellik önemlidir; yalnızlık iyidir. • Sosyalleşme zaman kaybı ve lükstür. • Diğer öğrencilerle yakınlaşmaya teşvik etmeli.. • Duygular yerine, zeka ön plandadır • Kendilerini ifade etmede zorlanabilirler • Rahatlık alanlarını terk etmek istemezler • Planları ve kendi akılları üstündür; grupta zaman tanımalı

 10. Öğrenci Tipleri 6 • Şüpheci, düşünceli, vefalı, tehlike avcısı • Akılcı , sorumluluk sahibi, • Septik yapıdadır, her şeyi sorgular, • Detayları bilmek ve kendisi çözmek ister, • Kararsızlıktan dolayı yarım kalmış işler kaçınılmazdır, • En kötü senaryoya göre hareket eder, temkinlidirler, • Bu yüzden sınıf etkileşimleri zayıftır. • “Düşünmek”, “yapmaktan” daha önceliklidir.

 11. Öğrenci Tipleri 7 • İyimser, eğlenceli, hevesli, hareketli • Hayatla barışık, bir çok seçenek sahibi, • Zuhurata tabii, spontane, anlık yaşar • “hayal gücü” geniş • Kafasında sürekli fikirler uçuşur, ama bir türlü uygulamaya fırsat bulamaz, • Sıradanlıktan, rutinden, hoşlanmaz • Bağımlılık, sorumluluktan kaçar yapacaksa da gönüllü

 12. Öğrenci Tipleri 8 • Patron, Sınıfın ağası, babası, reis • kendinden emin, güç ve kontrol odaklı • Karşı karşıya gelmekten çekinmezler • Çok kolay tartışabilirler, • Kendinizden eminseniz, ikna edebilirsiniz • Sınıfta daha çok enerji, fikir hareketliliği isterler • Her zaman kendi doğruları vardır. • Sınırlar iyi çizilmeli

 13. Öğrenci Tipleri 9 • Mekanın bilgesi, Barışçı,Müşfik, sevecen • Çatışmadan kaçarlar , iyi arabulucudurlar • Karar vermede ve önceliklerini belirlemede zorlanırlar • “benim için fark etmez” yaklaşımını benimser • Uzun soluklu proje vs takipte zorlanırlar • Kısa periyotlu işler verilmeli

 14. Farklı Kişilik Tipleri ve Davranışlarını Tanıyalım • Etkileri nelerdir? • Davranışların sebepleri nelerdir? • Yanlış Yaklaşımlar • Çözümler

 15. Yardım Meleği - ı • Özellikleri • Duymak istediklerini duyarlar • Otorite varlığında iyi çalışır • Büyüklerin dünyasında yaşamak • Her fırsatta “ben iyiyim” mesajı • “Öğretmenin “fino”su, • Idarenin adamı” • Etkileri • Yağcı dalkavuk olarak algılanır • Güvenilmez ve sıkıcı bulunabilir

 16. Yardım Meleği - ıı • Davranışın nedeni • Güç arayışı, dikkat çekme • Büyüklerin dünyasında yaşamak • Başarıdan ziyade eğlence • Bazen “double-sided” • Hatalar • Yağcı, dalkavuk, güvenilmez ve sıkıcı olarak algılanır • Mesaj kaygısıyla “Görmezden gelme” • Davranışı ödüllendirerek sömürme • Bizden görüp mahremiyete dikkate etmeme

 17. Yağcı • Davranışın nedeni • Güç arayışı, dikkat çekme • Büyüklerin dünyasında yaşamak • Başarıdan ziyade eğlence • Bazen “double-sided” • Hatalar • Yağcı, dalkavuk, güvenilmez ve sıkıcı olarak algılanır • Sınıf ortamında ona yönelikkırıcı davranmak • Mesaj kaygısıyla “Görmezden gelme” • Davranışı ödüllendirerek sömürme • Bizden görüp mahremiyete dikkate etmeme

 18. Açgözlü - ı • Özellikleri • Sürekli daha fazlasını isterler • Israrcıdırlar; cümleleri,anlatımı her şeyi duymak isterler • Bunun için öğretmenleri hakkında konuşur • Ayrıcalık elde etmek ister, • Ayrıcalıklı davranılsa bile yetinmez • AÇGÖZLÜLÜK başkalarını inciten ve hayattan zevk almayı imkansız kılan bir davranış biçimi • Etkileri • Ne yapılırsa yapılsın memnun edemeyeceğiniz için • Hem sınıf hem de öğretmen olumsuz etkilenir... • Güvenilmez ve sıkıcı bulunabilir

 19. Açgözlü - ıı • Davranışın nedeni • Güç arayışı, dikkat çekme, Rekabetin sonucudur • Çözümü • Bu tipler başkalarından bir şeyler alabildiğince mutlu olur • Teşhisin doğruluğu için konsultasyon yapılmalı • Samimi ama ciddi bir yaklaşım sergilemeli • Bencilliğin sevilmeyen bir şey olduğu vurgulanmalı • Bencillik ile hak arama arasındaki fark iyice izah edilmeli

 20. Kopyacı - ı • Özellikleri • Diğer öğrencilerin ödevlerini çalışmalarını kopya eder • Şüphelenilince veya yakalanınca %99 inkar eder • Çalışmadan daha çok kopya yöntemine zaman harcar • Etkileri • “Öğretmen” sıfatı yerine “bekçi” sıfatı yükler • Başka çocukları da işin içine çekebilir • Diğerlerinin mutlaka haberi vardır; • Hem sınıf, hem de öğretmen olumsuz etkilenir...

 21. Kopyacı - ıı • Yorum & Çözüm • Kopyacı riski bilir, buna rağmen göze almışsa başarı istediği içindir. • Kopya cezası davranışı kaldırmaz • sadece bir dahaki sefere daha dikkatli olması gerektiğini öğrenir • Amaç ceza vermek değil, davranışı değiştirmektir • Sınıf ortamında değil birebir diyalogla çözmeli • Şüphelenmişseniz açıkca sorun bu zayıflık değildir. • “Açık fermuar” sendromu • Siz kızar ve mahkum ederseniz o da inkar eder, o kadar.. • Gerek sınıf gerekse aileyi suçlayıcı tavır almayın duygusal değil profesyonelce yaklaşın • Karakter eğitimi ihtiyaç saptaması.. • Bu arada siz hiç kopya çekdiniz mi?

 22. Saldırgan - ı • Özellikleri • Diğer öğrencilere, öğretmene ve aileye karşı hırçındır • Duygusal ve çabuk parlayan tiplerdir • Sınıf başarısı genellikle düşüktür • Sınıf, okul,hatta öğretmen karşıtıdır • Devam problemleri vardır • Sınıftaki bazı öğrencilerle sabit çatışma yaşarlar • Etkileri • Sınıfta gergin bir hava estirir • Baskı oluşturarak başka çocukları da işin içine çekebilir • Hem sınıf, hem de öğretmen olumsuz etkilenir... • Öğretmeni de tedirgin edebilir

 23. Saldırgan - ıı • Yorum & Çözüm • Saldırgan tutum ile düşmanlık arasındaki farkı ayırmalı • Amaç ceza vermek değil, davranışı değiştirmektir • Siz kızar ve mahkum ederseniz o daha da artırır, • Sınıf ortamında değil, birebir diyalogla çözmeli • Gerek sınıf gerekse aileyi suçlayıcı tavır almayın duygusal değil profesyonelce yaklaşın • Davranışın sebebi özeldir; genelleştirmeyin • “Saldırgan” denip yalnız bırakılan öğrenciye siz yaklaşın • Karakter eğitimi ihtiyaç saptaması.. • Hatalar • Saldırganca davranışa aynı şekilde karşılık • 1-2 kişi yüzünden tüm sınıfa veya gruba ceza verme • Amaç ceza vermek değil, davranışı değiştirmektir • Notla veya başka şekilde tehdit etmek

 24. Artist-Uyanık Geçinen- ı • Özellikleri • Diğer öğrencilerle, öğretmenle kolay diyalog kurabilir • İlgili ilgisiz her şeyi rahatlıkla konuşabilen rahat tiplerdir • Başkalarını etkilemek hoşlarına gider • Sınıf, okul,hatta öğretmen karşıtıdır • Devam problemleri vardır • Sınıftaki bazı öğrencilerden model alan olursa öğretmenle sınıftakilerle çatışma yaşarlar • Yorum & Çözüm • Özel olarak konuşmalı • Önce teke tek yaptığı üçkağıtları bildiğinizi ifade etmeli • Devam ederse etrafındaki insanları kaybedebileceği vurgulanmalı (yalancı çoban) • Dürüstlük harbilik adına konuşalım

 25. Hayalci - ı • Özellikleri • Diğer öğrencilerle, öğretmenle diyalog kurmayabilir • İlgisiz, sadece oturup dışarıya bakan tiplerdir • Devam problemi yaşamazlar; fiziksel olarak var ama ruhen yoklardır • İşleri bitirmesi gecikebilir • Etkileri • Öğretmeni oyalar • Gruplar sessiz ve hayalci tipi içlerine almak istemezler • Sınıfta varlığı bile unutulur • Hem sınıf, hem de öğretmen olumsuz etkilenir... • Öğretmenin dikkatini dağıtır ve tedirgin edebilir

 26. Hayalci - ıı • Yorum & Çözüm • Kendine güven oldukça düşüktür • Davranışın sebebi özeldir; genelleştirmeyin • Hayal dünyası, gerçek dünyadaki başarısızlık ve problemlerden iyidir • Ot” denip yalnız bırakılan öğrenciye siz yaklaşın ve • Kendini güvende hissedeceği bir ortamda teke tek görüşmeli • Niçin öyle davrandığını sormayın o da bilmez • Tehdit etmemeli, tedirginlik doğurur • Sunulan hedefler kısa kısa olmalı ki dikkati dağılmasın • Hatalar • Kendi haline bırakmak veya çok yüklenmek • Öğrenciyi tamamen dışlamak

 27. Bilgiç - ı • Özellikleri • Her şeyi bildiğini zanneder • Sürekli yorumlayıcıdır; başkalarının cevaplarını küçümseyen, havalı ve ukala olarak algılanır • Hocaları beğenmez • Zayıf bir dinleyicidir; az dinler çok konuşur • Etkileri • Öğretmeni oyalar; ders monologa dönüşebilir • Başkalarının hakkına riayet etmeden isteklerini dile getirir • Diğer öğrencilerin “bilgiç” tarafından eleştirilmeleri kaçınılmazdır. • Hem sınıf, hem de öğretmen olumsuz etkilenir... • Öğretmenin dikkatini dağıtır ve tedirgin edebilir

 28. Bilgiç - ıı • Yorum & Çözüm • Genelde bu tipler zekidir ve Kendine güvenleri oldukça yüksektir, • Kendi bilgisini göstererek dikkatleri çekmeye çalışır • Bilgi güçtür; başarıda bu gücün temelidir. • Bu tiplerle uğraşmak extra zaman ve emek ister • “Zeki ve akıllı tiplerin, insanlarla nasıl diyalog kurması gerektiğini ın lideri olmaya ihtiyaçları olduğundan” • “İnsanları kendinden uzaklaştıran bir tipin zeki birisi olamayacağından ve kabul göremeyeceğinden ” bahsedilmeli • Kendimizi dinlettirecek bir yol var; aptal olarak algılanmak istemezler • Müşahhas örnekler vermeli ancak birbirine düşürmemeli

 29. Bilgiç - ııı • Yorum & Çözüm • Başkalarını karşısına almaktansa yanına almanın daha akıllı bir davranış olduğundan bahsedilmeli • Bilgiç ile anlamlı ve dolu bir diyalog zorunluluğu vardır, geçiştiremezsiniz • Ancak bu tiplere superlik addedip hem kendinizi hem de diğer öğrencileri komplexe itmeyin • Bilmediğinizi söylemekten çekinmeyin • Hatalar • Onunla rekabete girmek • Her şeyi bilemeyeceğini göstererek (!) küçük düşürmek • Diğer öğrencileri ona karşı doldurmak

 30. Dalgacı - ı • Özellikleri • Her şeyi oyun haline getirir • Ciddi olmayı beceremez; şakalar, espriler • Başkalarının sıkıntısında eğlence arayabilir • Zayıf bir dinleyicidir; az dinler çok konuşur • Etkileri • Öğretmenin dikkatini dağıtır; derslerdeki ciddi hava bozulur • Diğer çocuklar bazen model alıp şakalarıyla kavgaya sebep olabilir • Hem sınıf, hem de öğretmen olumsuz etkilenir... • ve tedirgin edebilir

 31. ETKİLİ SINIF YÖNETİMİORTAK KURALLAR • Kılık kıyafet • Yazılı tarihleri • Yazılı sonuçlarının bir hafta içinde duyurulması • Sözlü uygulamalar • Ödev verilmesi, takip ve değerlendirilmesi • Öğrencilerin sınıfta izin alarak konuşması • Derse zamanında girilmesi ve çıkılması • Derse girişte önce yoklama alınıp,defterin imzalanması • Konuşurken hiç kimsenin sözünün kesilmemesi • Sınıftaki gürültü seviyesinde belli bir ölçünün olması

 32. MOTİVASYON • Olumlu bir sınıf ortamı oluşturmak için gerekli öğretmen becerilerinden en önde geleni, öğrencinin öğrenmeye olan motivasyonunu yükseltmektir. • Sınıfı bireyler olarak düşünün • Çocuktaki başarısızlık yerine başarıyı, olumsuzluk yerine olumlu yönleri görün • Övgüler çocuğun kendisine değil,davranışına yönelik olmalıdır • Başarı beklentisini artırmak

 33. Sınıf Toplantısı • İltifat ve takdir etme • Öncelikli sonuçları tespit etme • Program(Gündem) araçları * Başkalarını dinlerken duygularını paylaşın * Bir şeye takılıp kalmadan tartışın * Problem çözümü için yardım isteyin • Gelecek planlar(geziler, partiler, projeler)

 34. A. Planlama ve Hazırlık • Ders planı net, uygun hedef ve bilgilere sahip olmalıdır. • Ders geçmiş ve gelecek derslerle uygun biçimde bağlanacak şekilde planlanmalıdır • Malzeme ve kaynaklar zamanında hazırlanmalı ve kontrol edilmelidir • Bütün planlama kararları öğrenci ve çevreyi içine almalıdır

 35. B.Ders Sunumu • Öğretmenin tavrı güvenli, rahat ve kendinden emin olmalıdır • Öğrencilerin derse aktif katılımları sağlanmalıdır • Öğretmen öğrencilerin fikir ve katılımlarına saygı ve destekle yaklaşmalı, gelişimlerini hızlandırmalıdır • Öğretmen ilgi ve dikkatin devamı için ses ve beden dilini kullanmalıdır • Konu anlatılırken bol örnek verilmelidir • Çocukların anlatılanların ne kadarını öğrendikleri kontrol edilmelidir

 36. Öğrenci bilginin önemli olduğuna inanmıyorsa Öğrenci ders etkinliklerine katılmaz ve ders çalışmaz Başarı düşer, statü kaybı olur ve öğrenci dışlanır Öğretmen çalışmayan öğrenciden hoşlanmaz Dikkat! Kısır Döngü

 37. Ev Ödevleri • Tekrar ödevleri • Hazırlık ödevleri • Ek bilgi ödevleri • Yaratıcı ödevler Not: Ödevler not verilerek imza atılarak veya düşünceler yazılarak incelenmeli ve iade edilmelidir

 38. D. Ders Yönetimi • Öğrencilerin derse ilgi, dikkat ve katılımı sürdürülmelidir • Dersin hızı ve akışı devamlı belli bir seviyede tutulmalıdır • Ders etkili bir şekilde bitirilir

 39. SORUNLU DAVRANIŞLAR

 40. A. Sorun Ortaya Çıkmadan Önlemek • Sınıfta iyi bir gözlemci olmalısınız • Sınıfta sıkıntılı öğrenci olup olmadığına bakın • Sınıfta dolaşın • Her öğrenciyle göz kontağı kurun • Soru sorun • Yakınlığı kullanın

 41. Sorunun Çözülmesi • Sorunlu davranışı tespit edin ve hissettirin. • Saygısızlığa dikkat edin • Öğrencileri hareket ettirin • Sözlü uyarıları kullanın • Öfkeden uzak durun • Öğrencinin kişiliğini değil davranışını eleştirin • Adil olmayan karşılaştırmalardan kaçının • Tutarlı olun, boş tehditlerden kaçının • Tüm sınıfı cezalandırmayın • Bazen görmezlikten gelmek daha iyidir

 42. Yaramazlığın Hedefleri

 43. CEZA Ceza,disiplin sorunu karşısında diğer yöntemlerin başarısız olması sonucu başvurulan bir yöntemdir *** Cezanın Amaçları • Hemen değerlendirmek • Caydırmak • Düzeltmek

 44. Ceza Türleri • Gönül Koymak (Duygusal Banka hesabı) • Yazma ödevleri • Alıkoymak • Haklarından mahrum etmek • Sınıftan ayırmak • Ailesini bilgilendirmek • Disiplin kuruluna sevk etmek • Okuldan uzaklaştırmak

 45. EMPATİ (Karşılıklı Anlayış) ÖĞRENCİLERİNİZLE DİYALOG DUYGUSAL BANKA HESABI

More Related