1 / 19

A fenntartható városi mobilitás fejlesztésének döntéstámogató, értékelési módszerei

A fenntartható városi mobilitás fejlesztésének döntéstámogató, értékelési módszerei. Dr. Mándoki Péter Magyar Mérnökakadémia „Innováció és fenntartható felszíni közlekedés” 2007. szeptember 4-6. Egyre többen utaznak autóval. Több autó, nagyobb forgalom.

jin
Download Presentation

A fenntartható városi mobilitás fejlesztésének döntéstámogató, értékelési módszerei

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A fenntartható városi mobilitás fejlesztésének döntéstámogató,értékelési módszerei Dr. Mándoki Péter Magyar Mérnökakadémia „Innováció és fenntartható felszíni közlekedés” 2007. szeptember 4-6.

 2. Egyre többen utaznak autóval Több autó, nagyobb forgalom Több torlódás, tömeg a parkolóhelyeken Több fejlesztés az utakon és a parkolókon A buszok és villamosok lassabbak, kevésbé hatékonyak, és ezért kevésbe vonzóak Romlik a kínálati színvonal Kevesebben utaznak közforgalmú közlekedéssel Az emberek a városkörnyékre költöznek Az élet a városban kevésbé kellemes Növekvő levegő- szennyezettség, zaj és baleseti szám A munkahelyek áthelyeződnek a városkörnyékre A belvárosi munkahelyekre való bejárás megnehezül A városi közlekedés színvonalromlásának ördögi köre Forrás: UITP MMA SYMPOSIUM

 3. r o á s V Nagyon lassú Nagyon gyors Gyors Lassú Nagyon lassú K e ö t r e n z y e Változás üteme A város szerkezete Közl. hálózat Áruszállítás Utazások Alkalmazottak Népesség Munkahelyek Lakóhelyek Terület használat Forrás: PROPOLIS project MMA SYMPOSIUM

 4. A szolgáltatási színvonal jellemzői • térbeli rendelkezésre állás • időbeli rendelkezésre állás • utazások közvetlensége • gyorsaság • megbízhatóság • utazási kényelem • a rendszer kezelhetősége • utasinformációs rendszer • biztonság Túlteljesítés x Magas x x x x x x x Érzékelt teljesítmény Célterület x x x x x Alulteljesítés Alacsony x x x Alacsony Magas Fontosság MMA SYMPOSIUM

 5. Közforgalmú közlekedés szerepe • Igénybe vevők csoportosítása • lakóhely szerint • gépjármű tulajdonlás szerint • aktivitás szerint MMA SYMPOSIUM

 6. Az utazás jellemző időszakai és a főbb minőségi paraméterek fontossága a közforgalmú közlekedést igénybe vevő utasok jellemző csoportjainál ** az utazások döntő többsége az adott időszakban történik * az utazások általában az adott időszakban történnek ++ nagyon fontos + fontos - kevésbé fontos -- nem fontos MMA SYMPOSIUM

 7. Gazdasági-társadalmi környezet Városi közlekedésben szabályozott verseny (csak személyközlekedés) Városi közlekedésben nincs különböző színvonalú kiszolgálás Társadalom • a közforgalmú közlekedés szerepe: • jelenléti szerep • konkurencia szerep • meghatározó szerep Elvárt minőség Tervezett minőség Szolgáltató Igénybe vevők • Egyes időszakok: • csúcsforgalmú • kis forgalmú • normál forgalmú • szolgáltatási színvonala • tanulók • hallgatók • aktív korúak - hivatás forgalomban • aktív korúak - „rendszeres alkalmi” használók • inaktív korúak • turisták Érzékelt minőség Nyújtott minőség MMA SYMPOSIUM

 8. A közlekedés minőségének mérésére szolgáló eszközök, összehasonlítási eljárások • Multikritériumos módszerek • Mérőszámok (objektív, szubjektív) • Adatfelvételi módszerek (adatfelvételi módja, mintavétel) • Elemzési eljárások (kompenzációs, rangsorolásos) • Költség-haszon elemzések Több tényezőtől való függés, konkurencia helyzete • Benchmarking • Formái (folyamat, teljesítmény) • Szintjei (közvetlen résztvevők, járműfenntartás, járulékos költségek) • Területei MMA SYMPOSIUM

 9. Gyakorlati minőségvizsgálati módszerek bemutatása, külföldi módszertanok • az EQUIP modell • angliai autóbusz közlekedés vizsgálata • az aacheni közforgalmú közlekedés értékelése • utas elégedettségi mérés a nürnbergi közlekedési vállalatnál MMA SYMPOSIUM

 10. Az EQUIP modell MMA SYMPOSIUM

 11. Az angliai autóbusz közlekedés vizsgálata MMA SYMPOSIUM

 12. Az angliai autóbusz közlekedés vizsgálata Külön értékelt mutatók: • általános megítélés, • megbízhatóság, • ár/érték arány, • megállóhelyi információk • zsúfoltság MMA SYMPOSIUM

 13. Az aacheni közforgalmú közlekedés értékelése A közforgalmú közlekedés megítélésének változása különböző egyéni közlekedési szituációkban, miközben a közforgalmú közlekedés minőségi színvonala megváltozik MMA SYMPOSIUM

 14. Utas elégedettségi mérés a nürnbergi közlekedési vállalatnál Egyéni közlekedés 79 21 Tömegközlekedés Nürnberg 2003 14 éves kortól Autóhoz kötöttség 25 Rossz térbeli ellátottság 26 Hiányzó információ/ elfogadás 21 Objektív kötődés 7 1 Szubjektív kötődés 8 Negatív szubjektív vélemény 6 6 Lehetséges ügyfelek Kötődő ügyfelek Szabad döntési lehetőség MMA SYMPOSIUM

 15. Közforgalmú közlekedési vállalat hálózatának és üzemi-forgalmi jellemzőinek összehasonlítása az EU-ban elvárt értékekkel • Térbeli rendelkezésre állás • Időbeli rendelkezésre állás • A menetsebesség • Utazási kényelem • A vizsgált viszonylatok hálózati jellemzői MMA SYMPOSIUM

 16. A tervezett paraméterekkel való összevetés MMA SYMPOSIUM

 17. A vizsgált viszonylatok komplex értékelése ha a legnagyobb érték a legkedvezőbb , ha a legkisebb érték a legkedvezőbb MMA SYMPOSIUM

 18. A városi és térségi közlekedés járműveinek utasáramlási jellemzőire vonatkozó hatásanalízise • ajtók átbocsátó képessége, utascsere gyorsasága, ajtók kiosztása és elrendezése, • szűk keresztmetszetek aránya, elhelyezkedése a járművön, • ülések mennyiségi aránya, elhelyezkedése, • belső állóterek nagysága, mennyisége és elhelyezkedése a járműben, • kiugróan magas (csúcsórai) utazási igények kielégítésének minősége. MMA SYMPOSIUM

 19. 8.2. táblázat: A villamosok relatív értékek alapján történő összevetése A villamosok relatív értékek alapján történő összevetése MMA SYMPOSIUM é 8.2. táblázat: A villamosok relatív értékek alapján történő összevetése

More Related