Název vzdělávacího materiálu: Český středověk
Download
1 / 27

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _10 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 7 . ročník Téma : Vláda Karla IV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Název vzdělávacího materiálu: Český středověk' - jesse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk

Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _10

Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá

Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y:

Člověk a společnost, dějepis, 7. ročník

Téma: Vláda Karla IV.

Anotace: Žáci se seznámí s vývojem našich zemí za Karla IV., vznikem univerzity, rozšířením Prahy, povýšením biskupství na arcibiskupství, atd.

Materiál byl vytvořen (datum, období): 11. 2. 2012

Ověření ve výuce: 23. 2. 2012, 7. B, Mgr. Lucie Plechatá

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Vláda Karla IV.

1346 - 1378

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Opakov n
Opakování

 • Kdy a jak vymřeli Přemyslovci?

 • Kteří panovníci bojovali o český trůn?

 • Který rod nastoupil na český trůn v roce 1310?

 • Proč za panování Jana Lucemburského vzrostla moc české šlechty?

 • Komu je připisována památná věta – „Toho, Boh dá, nebude, aby český král z boje utíkal?

 • Při jaké příležitosti ji údajně Jan Lucemburský vyřkl?

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Po smrti Jana Lucemburského nastupuje na trůn jeho nejstarší syn Karel IV.

Jaké jméno dostal Karel při narození?

Václav

Kdo byla jeho matka?

Eliška Přemyslovna, dcera Václava II. a sestra posledního Přemyslovce Václava III.

Kde byl Karel vychováván od roku 1323?

Na dvoře francouzského krále.

Jak přišel ke jménu Karel?

Získal ho při biřmování po svém kmotru

– francouzském králi Karlovi IV. Sličném.

Na francouzském dvoře se seznámil se svou

první manželkou Blankou z Valois, neteří

fr. krále.

Versailles

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


V Čechách působil už za vlády otce a roku 1334 dostal titul markrabě moravský.

Kromě titulu krále českého získal i titul římského krále a v roce 1355 byl korunován v Římě na římského císaře, označení čtvrtý pochází z tohoto titulu.

Přestože v Čechách narazil na potíže kvůli snaze vykoupit zastavený královský majetek, podařilo se mu upevnit svou moc na úkor české šlechty.

České království se stalo nejen základem rodového lucemburského panství, ale i středem Svaté říše římské.

Za své sídlo si zvolil Prahu.

Praha

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Gotika titul

rozeta

S Karlem IV. do Čech přichází gotický styl.

V které zemi se gotika zrodila?

Ve Francii

Které stavební prvky jsou charakteristické pro tento styl?

lomený oblouk, žebrová klenba, vnější opěrný systém zdobený fiálami a chrliči, rozeta (kruhové okno) -> stavby vyšší a méně mohutné než románské

Kteří významní architekti u nás působili v této době?

katedrála

Žebrová klenba

Matyáš z Arrasu

Petr Parléř

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Nové Město pražské titul

Rozšířil Prahu o Nové Město pražské s prostornými tržišti a širokými ulicemi.

Vznikl Koňský (dnes Václavské náměstí), Dobytčí (dnes Karlovo náměstí) a Senný trh .

Novoměstská radnice na Karlově náměstí

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Hladová titul zeďje opuková hradba na pražském Petříně, kterou nechal v letech 1360 - 1362 postavit Karel IV., aby zesílil městské opevnění.

Hladová zeď

Zdi se začalo říkat „Hladová“ až za hladomoru v roce 1361. V té době na stavbě pravděpodobně našla obživu část nezaměstnané městské chudiny.

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Kamenný most titul

Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů.

Stavba nového mostu začala za příznivé konstelace hvězd 9. 7. 1357, v 5 hodin a 31 minut pod záštitou krále Karla IV. Datum odpovídá sledu lichých čísel od jedné do devíti a zpět.

Byla dokončena v roce 1402.

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Pražské arcibiskupství titul

Papež Kliment VI. (bývalý Karlův vychovatel na fr. dvoře) povýšil pražské biskupství 1344 na arcibiskupství (prvním arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic).

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Katedrála sv. Víta titul

21. 11. 1344 byla zahájena stavba metropolitní katedrály sv. Víta.

Současná stavba vznikala v několika etapách, byla stavěna v letech 1344–1419, 1490–1510, 1556–1593 a 1873–1929 (západní část).

Dekretem z roku 1997, k tisíciletému výročí smrti sv. Vojtěcha, byla katedrála zasvěcena sv. Vítu, Václavovi a Vojtěchovi.

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Pražský hrad titul

Už ve 30. l. 14. st. Začala přestavba královského paláce podle vzoru francouzských paláců. Bylo přestavěno románské patro a palác byl rozšířen arkádami směrem do hradu, které tak umožnily vybudování dalšího rozměrného reprezentačního patra. Zde se nacházel především tzv. Velký sál, předchůdce Vladislavského a palácová arkýřová kaple, jejíž zbytky je možno spatřit v jižním zdivu Vladislavského sálu.

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Hrad sloužil jako pevnost, která měla chránit korunovační klenoty Svaté říše římské a zemí Koruny české.

Mistr Theodorik, dvorní malíř Karla IV., provedl celkovou unikátní výzdobu kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně, se 129 deskovými obrazy a nástěnnými malbami.

Karlštejn

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Koruna byla ozdobena 20 perlami a 96 drahokamy (safíry, smaragdy, rubíny a spinely). Jeden ze safírů je třetím největším na světě.

České korunovační klenotyse používaly při korunovaci českých králů. Nejstarší součástí souboru je Svatováclavská koruna, kterou nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. při příležitosti své korunovace českým králem. Ostatní předměty se staly součástí později.

VY 32 INOVACE 10 Vláda Karla IV.

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


V politice dával Karel IV. přednost vyjednávání před zbraněmi.

Sňatky, smlouvami a koupěmi rozšířil české království o další území (zbytek Slezska, Lužici, Branibory).

Dohromady spojovala tato území panovníkova osobní moc, vyjádřená korunou.

Stát se nazýval Koruna česká.

Korunu českou právně ustanovil Karel IV. na obranu před zneužitím královské moci – státní celek oficiálně patřil české, tzv. Svatováclavské koruně. Král si mohl korunu, a tím i vládu nad svou zemí, jen vypůjčit od sv. Václava.

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Sňatky zbraněmi.

mž. Blanka z Valois (1316 – 1348)

-> dcery Markéta a Kateřina,

zemřela na tuberkulózu

2. mž. Anna Falcká (1329 – 1353)

-> syn Václav zemřel ve 2 letech

3. mž. Anna Svidnická (1339 – 1362)

-> dcera Alžběta, syn Václav (IV.), zemřela po porodu třetího dítěte (syna) společně s ním

4. mž. Alžběta Pomořanská (1347 – 1393)

-> Anna, Zikmund Lucemburský, Jan Zhořelecký,

Markéta mladší, Karel a Jindřich zemřeli jako batolata

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Václav IV. zbraněmi.

Nejstarší Karlův syn se narodil 26. 2. 1361 v Norimberku (až v třetím manželství s Annou Svidnickou).

Šťastný otec věnoval zdejšímu chrámu Panny Marie 16 hřiven zlata = váha novorozence (něco přes 4 kg).

Norimberský hrad

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Další synové zbraněmi.

Karlovi se narodilo celkem 8 synů – v druhém manželství syn Václav (1350 – 1351), z třetího manželství měl Václava IV. asyna, jenž zemřel při porodu, z čtvrtého manželství Zikmunda Lucemburského, Jana Zhořeleckého a syny Karla (1372 – 1373) a Jindřicha (1377 – 1378).

S francouzskou komtesou měl ještě levobočka Guillauma (Viléma).

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


 • Vzdělanost císaře obdivoval i italský renesanční básník Francesco Petrarca.

 • Karel uměl číst a psát, ovládal 5 jazyků (češtinu, italštinu, latinu, němčinu, francouzštinu).

 • V životopisu Vita Caroli se prolínají osobní prožitky s císařovým veřejným působením, značný prostor zabírají náboženské a morální úvahy. -> kniha měla posloužit kralevici Václavovi jako určitý model panovnického chování.

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Karlova univerzita

Byla založena Karlem IV. v roce básník 1348, jde o nejstarší univerzitu ve střední Evropě.

Je však jen jednou z 10 univerzit, které Karel založil během své vlády.

Karlova univerzita

Aula Karolina

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Studenti se mohli vzdělávat na 4 fakultách – básník artistické (svobodných umění), teologické, lékařské a právnické.

Karlova univerzita

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Zlatá bula Karla IV. básník či aureabullabyla vydána roku 1356 jako nejdůležitější ústavní dokument Svaté říše římské. Platila až do jejího zániku v roce 1806.

Potvrzovala výjimečné postavení českého krále v rámci říše.

Podle čeho začaly být listiny ve středověku označovány bulami?

Bula – původně označovala pečeť na listinách právního charakteru

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Význam Karla IV. básník byl obrovský – za jeho vlády se z Českého království stalo moderní centrum Evropy, Praha se stala sídelním městem panovníka Svaté říše římské, celá země zažívala hospodářský, umělecký a kulturní rozvoj.

České království dovedl k vrcholu, který se pak už nikdy neopakoval. Proto je nazýván Otcem vlasti. Poprvé ho tak nazvali už při pohřební řeči.

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Karla trápila ve vyšším věku básník dna.

Kritickou se však stala zlomenina krčku stehenní kosti, která ho upoutala na lůžko.

V důsledku toho v sobotu 29. 11. 1378 skonal na Pražském hradě tři hodiny po západu slunce na zápal plic.

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Vl da k arla iv 1346 1378 z pis
Vláda básník Karla IV. (1346 – 1378)zápis

 • 1346 – Karel se ujímá vlády po svém otci Janu Lucemburském jako císař římský, král český

 • Z Českého království se stalo centrum Evropy, Praha byla sídelním městem panovníka Svaté říše římské, celá země zažívala hospodářský, umělecký a kulturní rozvoj.

 • Do Čech přichází gotický styl z Francie.

 • Vybudováno: Nové Město pražské, Karlův most, hrad Karlštejn (pevnost na ochranu korunovačních klenotů -> vyrobena Svatováclavská koruna), přestaven Pražský hrad, Hladová zeď, katedrála sv. Víta

 • 1344 – povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství

 • 1348 – založena Karlova univerzita (nejstarší univerzita ve střední Evropě)

 • K zemím Koruny české patří kromě Čech a Moravy i Lužice a Slezsko.

 • Karel však získal pro své potomky i Braniborsko a Zhořelecko.

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Použité zdroje: básník

Obrázky. [cit. 2013-04-22].

Dostupné z:

Socha Karla IV. - soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Sova http://www.clker.com/clipart-cartoon-owl.html

Versailles http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Versailles&ex=1#ai:MP900402683|

Praha http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Praha&ex=1#ai:MP900427886|

Rozeta http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=katedr%C3%A1la&ex=1#ai:MP900426531|

Katedrála http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=katedr%C3%A1la&ex=1#ai:MP900402756|

Žebrová klenba http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=katedr%C3%A1la&ex=1#ai:MP900400526|

Novoměstská radnice – soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Věž Novoměstské radnice - soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Zeď http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=ze%C4%8F&ex=1#ai:MC900345198|mt:1|

Karlův most - soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Schody na Karlův most z Kampy - soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Arcibiskup http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=arcibiskup&ex=1#ai:MC900310356|

Katedrála sv. Víta http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Praha&ex=1#ai:MP900407139|

Pražský hrad http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad#ai:MP900427946|

Hrad http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=hrad&ex=1#ai:MC900203472|mt:1|

Koruna http://www.clker.com/clipart-29959.html

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Použité zdroje: básník

Obrázky. [cit. 2013-04-22].

Dostupné z:

Svatební dort http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=svatba&ex=1#ai:MC900185816|mt:1|

Mimino ležící http://www.clker.com/clipart-14491.html

Norimberský hrad http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=norimbersk%C3%BD&ex=1#ai:MC900429659|

Mimino sedící http://www.clker.com/clipart-14525.html

Mimino klečící http://www.clker.com/clipart-14528.html

Mince s Karlem IV. http://www.clker.com/clipart-6229.html

Aula Karolina– soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Zapečetěná listina http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=pe%C4%8De%C5%A5&ex=1#ai:MC900199174|

Socha Karla IV. z Karolina - soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Hrob http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=smrt&ex=1#ai:MC900346649|

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


ad