k ibemaksuseadus 1 mai 2004 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Käibemaksuseadus 1. mai 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Käibemaksuseadus 1. mai 2004

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

Käibemaksuseadus 1. mai 2004 - PowerPoint PPT Presentation


 • 270 Views
 • Uploaded on

Käibemaksuseadus 1. mai 2004. Käibemaksu regulatsioonid EL-s. Kuues Direktiiv (77/388/EMÜ) arvete direktiiv (2001/115/EÜ) e - teenuste direktiiv (2002/38/EÜ) Kaheksas Direktiiv (79/1072/EMÜ) Kolmeteistkümnes Direktiiv (86/560/EMÜ) Euroopa Kohtu lahendid. Käibemaksu objekt (§ 1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Käibemaksuseadus 1. mai 2004' - jessamine-blanchard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k ibemaksu regulatsioonid el s
Käibemaksu regulatsioonid EL-s
 • Kuues Direktiiv (77/388/EMÜ)
 • arvete direktiiv (2001/115/EÜ)
 • e - teenuste direktiiv (2002/38/EÜ)
 • Kaheksas Direktiiv (79/1072/EMÜ)
 • Kolmeteistkümnes Direktiiv (86/560/EMÜ)
 • Euroopa Kohtu lahendid
k ibemaksu objekt 1
Käibemaksu objekt (§ 1)
 • käive (va maksuvaba käive), mille tekkimise koht on Eesti
 • kauba import ( va maksuvaba import)
 • teenuse osutamine, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti (va maksuvaba käive)
 • maksuvaba käive, mida on vastavalt seaduses toodud võimalusele maksustatud (näit kinnisasjad)
 • ühendusesisene kauba soetamine (va maksuvaba ühendusesisene soetus)
k ive 4 lg 1
Käive (§ 4 lg 1)
 • kauba võõrandamine ja teenuse osutamine ettevõtluse käigus
 • kauba või teenuse omatarve (§ 2 lg 6)
 • kauba toimetamine teise liikmesriiki ilma võõrandamiseta oma sealse ettevõtluse tarbeks
k ivet ei teki 4 lg 2
Käivet ei teki (§ 4 lg 2)
 • ettevõtte või selle osa üleandmisest võlaõigusseaduse tähenduses, kui ettevõtet või selle osa kasutatakse üksnes maksustatava käibe teostamiseks
 • omaniku poolt kauba toimetamine Eestist välja ilma selle võõrandamiseta (va toimetamine teise liikmesriiki oma sealse ettevõtluse tarbeks)
slide6
……..
 • riigivara tasuta kasutusse andmisest riigivaraseaduse tähenduses ning riigi-, linna, valla või linnavara erastamisest
 • äriühingute, mittetulundusühingute või sihtasutuste ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise käigus vara üleandmisest teisele äriühingule, mittetulundusühingule või sihtasutusele
slide7
……..
 • ühe maksukohustuslasena registreeritud isikute omavahelisest tehingust, kui kauba või teenuse saanud isik kasutab selle täielikult oma maksustatava käibe teostamiseks
 • ettevõtluse huvides kauba tasuta üleandmisest mittemüüdava kaubanäidisena või kauba, mille maksustatav väärtus ei ületa 50 krooni, üleandmisest reklaami eesmärgil
slide8
…….
 • kauba vahetamise või remontimise teenuse osutamisest garantiitähtaja jooksul kauba ühendusvälise riigi tootjale või ühendusvälise riigi müüjale
kauba k ibe tekkimise koht 9
Kauba käibe tekkimise koht (§ 9)

Eesti, kui:

 • kaup toimetatakse saajale või tehakse kättesaadavaks Eestis, eksporditakse Eestist või teostatakse ühendusesisest kauba käivet
 • Eestis registreeritud teise liikmesriigi maksukohustuslane teostab kaugmüüki Eesti isikule, kel puudub KMK nr
slide10
……
 • teise liikmesriigi maksukohustuslase poolt võõrandatav kaup paigaldatakse või pannakse võõrandaja poolt või tema eest kokku Eestis
 • kaup, sealhulgas pardal tarbitav ja kaasamüüdav kaup, võõrandatakse vee- ja õhusõiduki pardal, mis väljub rahvusvahelisele reisile Eestist
slide11
……

Ei ole Eesti:

 • kaugmüük teise liikmesriiki isikule, kel puudub KMK nr
 • kauba võõrandamine koos paigaldamisega teises liikmesriigis /paigaldatav või kokkupandav kaup/
kauba eksport ja import 5 6
Kauba eksport ja import ( §5, § 6)
 • puudutavad ühenduseväliseid riike
 • kauba eksport - kauba võõrandamine kui kaup toimetatakse väljapoole ühendust
 • kauba import - kauba sissvedu ühendusevälisest riigist
 • tax-free süsteem – kauba ekspordina käsitatakse kauba võõrandamist ühendusvälises riigis elavale isikule
kauba hendusesisene k ive 7
Kauba ühendusesisene käive (§7)

Üldjuhus:

 • kauba võõrandamine teise liikmesriigi isikule kes omab KMK nr-t ning kaup toimetatakse Eestist teise liikmesriiki
ostja k ibemaksukohustuslase numbri kontroll
Ostja käibemaksukohustuslase numbri kontroll
 • KMK numbri kehtivust saab kontrollida VIES süsteemi abil
 • kontrollida saab:

- maksuhaldurilt ( www.emta.ee, telefoni, e-posti vatnumber@ma.ee, kirja teel)

- Euroopa Komisjoni veebilehelt

 • vastus on kas JAH (kehtib) või EI (ei kehti)
 • kontrollida saab nii hetkeseisu kui varasemat perioodi
kauba hendusesisene k ive on ka 7
Kauba ühendusesisene käive on ka (§ 7)
 • aktsiisikauba või uue transpordivahendi võõrandamine teise liikmesriigi isikule koos selle toimetamisega Eestist teise liikmesriiki
 • kauba toimetamine Eestist teise liikmesriiki oma seal toimuva ettevõtluse tarbeks
kauba hendusesisese k ibe maksustamine
Kauba ühendusesisese käibe maksustamine
 • 0 % määraga maksustatav käive
 • arvele tuleb märkida: -ostja KMK number

- käibemaksuseaduse (§ 15 lg 3 p 2) või kuuenda direktiivi säte (art 28 c A), mille tõttu rakendatakse 0 % määra

 • kauba toimetamist Eestist teise liikmesriiki tuleb tõendada (saatelehed, vedu tõendavad dokumendid, kauba üleandmise-vastuvõtu aktid jne)
kauba hendusesisese k ibe aruandlus
Kauba ühendusesisese käibe aruandlus

Kauba ühendusesisene käibe deklareerimine:

 • Käibedeklaratsioon - KMD

N: Eesti KMK müüb Soome KMK-le 1000 kr eest kaupa, mis deklareeritakse järgmiselt

lahter 3 – 1000 kr ja lahter 3.1 – 1000 kr

 • ühendusesisese kauba käibe aruanne - VD

tulp 3 – 1000 kr

kauba hendusesisene k ibe aruanne
Kauba ühendusesisene käibe aruanne

Maksukohustuslane, kellel tekib kauba ühendusesisene käive on kohustatud kvartaalselt esitama kaubaühendusesisese käibe aruande

 • aruanne esitatakse kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks
 • deklareerimine toimub ainult kaupade osas, teenuseid ei deklareerita
 • käive deklareeritakse kauba soetajate kaupa
 • eraldi deklareeritakse kolmnurktehinguga kauba võõrandamine (vahendaja)
kreeditarve
kreeditarve
 • kui kreeditarve esitatakse arve kohta, mis on kauba ühendusesisese käibe aruande varem deklareeritud - parandusdeklaratsioon
 • käibedeklaratsiooni täitmisel lähtutakse KMS § 29 lg 7 – st muudatus kajastatakse maksustamisperioodil, mil kreeditarve esitatakse
kauba hendusesisene soetamine 8
Kauba ühendusesisene soetamine (§ 8)
 • kauba soetamine teise riigi maksukohustuslaselt koos selle toimetamisega teisest liikmesriigist Eestisse
 • uue transpordivahendi soetamine teise liikmesriigi isikult koos selle toimetamisega teisest liikmesriigist Eestisse
 • ettevõtluses kasutatava kauba toimetamine teisest liikmesriigist Eestisse oma ettevõtluse tarbeks
kauba hendusesisese soetuse maksustamine
Kauba ühendusesisese soetuse maksustamine
 • pöördmaksustamine – maksab kauba saaja vastavalt kaubale kehtestatud maksumäärale
 • enamasti deklareerimiskohustus
 • reaalselt maksustamine juhul kui kaupa kasutatakse maksuvaba käibe või mitteettevõtluse jaoks või kui kaup soetatakse piiratud maksukohustuslase poolt
kauba hendusesisese soetamise deklareerimine
Kauba ühendusesisese soetamise deklareerimine

Kauba ühendusesisene soetamise deklareerimine käibedeklaratsioonil:

N: Eesti KMK soetab Soome KMK-lt kaupa 1000 kr eest, mis deklareeritakse järgmiselt (pöördmaksustamine)

lahter 1 (või 2) 1000 kr

lahter 4 180 kr

lahter 5 180 kr (mahaarvamise üldreegel)

lahter 6 (inf) 1000 kr

VD-l ei kajastata

erireeglid
Erireeglid
 • kolmnurktehing
 • uus transpordivahend
 • aktsiisikaup
 • kaugmüük
 • paigaldatav või kokkupandav kaup
kolmnurktehing m iste 2 lg 8
Kolmnurktehing (mõiste § 2 lg 8)

Kauba võõrandamise tehing kolme erineva liikmesriigi vahel tingimusel, et

 • esimese liikmesriigi maksukohustuslane (võõrandaja) võõrandab kauba teise liikmesriigi maksukohustuslasele (edasimüüja) kes võõrandab kauba kolmanda liikmesriigi maksukohustuslasele (soetaja)
slide27
…….
 • kaup toimetatakse esimesest liikmesriigist kolmandasse liikmesriiki
 • teise riigi maksukohustuslane ei oma KMK nr-t kolmandas liikmesriigis
kolmnurktehing
Kolmnurktehing

Deklareerimine, kui Eesti maksukohustuslane on:

A- võõrandaja KMD lahtrid 3 ja 3.1

VD tulp 3

B- edasimüüja KMD –l ei kajastata

VD tulp 4

C-soetaja KMD lahtrid 1 või 2, 4, 5 (kui mahaarvatav) ja 7 (i)

VD-l ei kajastata

paigaldatav v i kokkupandav kaup
Paigaldatav või kokkupandav kaup
 • kaup, mis võõrandatakse ja paigaldatakse või pannakse kokku võõrandaja poolt või tema eest teises liikmesriigis ja mille paigaldamise või kokkupanemise maksumus ületab viis protsenti tehingu maksustatavast väärtusest (§ 2 lg 3 p 2)
 • käibe tekkimise koht on Eesti kui kaup paigaldatakse või pannakse kokku Eestis (§ 9 lg 1 p 3)
slide30
…..
 • kui kauba soetab maksukohustuslane või piiratud maksukohustuslane – pöördmaksustamine (kauba soetuselt arvestab käibemaksu kauba soetaja, § 3 lg 4 p 3 ja lg 5)
 • kui kaup müüakse isikule, kel puudub KMK number – müüjal registreerimise kohustus (§ 19 lg 3)
paigaldatava v i kokkupandava kauba deklareerimine
Paigaldatava või kokkupandava kauba deklareerimine

1.Võõrandamine ja paigaldamine

teises liikmesriigis KMD lahter 9 (i)

VD-l ei kajastata

2. Soetamine KMD lahtrid 1, 4, 5 (kui kuulub mahaarvamisele) ja 7 (i)

teenuste k ive
Teenuste käive
 • teenus on selline ettevõtluse korras osutatav hüve, mis ei ole kaup (§ 2 p 10)
 • teenus maksustatakse riigis, kus tekib teenuse käive (§ 10)
 • Eesti käsitab teenuse osutamist, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti, 0 % määraga maksustatava käibena (§ 15 lg 4 p 1)
p rdmaksustamine 3 lg 4 p 5
Pöördmaksustamine (§ 3 lg 4 p 5)
 • kui maksukohustuslane ostab kaupa või saab teenust välisriigi maksukohustuslaselt, kusjuures käibe tekkimise koht on Eesti – arvestab käibemaksu kauba või teenuse saaja
 • sisendkäibemaks kuulub mahaarvamisele üldises korras
teenuse osutaja asukoht
Teenuse osutaja asukoht
 • Käibe tekkimise koha põhiprintsiip, mida rakendatakse, kui ükski teine printsiip ei ole rakendatav

Näiteks:

 • transpordivahendi rent
 • restoraniteenused
 • personaalselt osutatavad teenused- juuksur, ilusalong
kinnisvara asukoht
Kinnisvara asukoht
 • Kinnisvaraga seotud teenuste käive tekib kinnisvara asukohariigis

Näited:

 • ehitamine, ehitusjärelevalve
 • kinnisvaraagendi teenus
 • arhitektid (mitte tüüpprojektide osas)
 • majutusteenus
 • ehitise hindamine ja hooldamine
rituse toimumise koht
Ürituse toimumise koht
 • kultuuri-, kunsti, spordi-, haridus-, teadus-, või meelelahutusüritust ning selle korraldamist maksustatakse ürituse toimumise riigis
vallasasja t tlemise jms asukoht
Vallasasja töötlemise jms asukoht
 • vallasasja remontimist, hindamist, töötlemist või kokkupanemist maksustatakse teenuse osutamise riigis

(va juhul kui vallasasi on toimetatud ajutiselt Eestisse remontimiseks, töötlemiseks jne teisest liikmesriigist ning teenus osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele)

direktiivi otserakendus t tlemise jms korral
Direktiivi otserakendus töötlemise jms korral
 • art 28 b F
 • teenus osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele
 • kaup lähetatakse väljapoole liikmesriiki, kus kaup töödeldi
 • ei oma tähendust, kust kaup liikmesriiki töötlemiseks toodi (st võib olla ka Eestisse imporditud)
teenuse saaja asukoht
Teenuse saaja asukoht
 • teenuse saaja asukoha järgi maksustatakse nn mittemateriaalsed teenused (§10 lg2)

(näiteks reklaamiteenus, konsultatsiooniteenus, intellektuaalse omandi õiguse üleandmine, elektroonselt osutatav teenus) kui teenuse saaja on maksukohustuslane või piiratud maksukohustuslane (kuni 30.04.04 kehtivas seaduses nn teenuse import) / kolmandate riikide osas ei oma tähendust ostja KMK nr /

veoteenus v a liikmesriikidevaheline kaubavedu
Veoteenus v.a. liikmesriikidevaheline kaubavedu

Täies ulatuses Eestis

§10 lg 1 p 4

18%

Täielikult või

osaliselt osutatakse

välisriigis

§10 lg 5 p 4

0%

kauba ekspordi ja impordiga seotud kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenus (KMS § 10 lg 5 p 6)

slide41
….

* kaubaveoga seotud kõrvalteenused on kauba laadimine, lossimine, käitlemine ja ladustamine veo raames, samuti kindlustamine, kaubaga seonduvate dokumentide vormistamine ja hankimine ning tolliformaalsuste teostamine (§ 10 lg 7)

slide42
……
 • kauba impordiga vahetult seotud teenustele kohaldatakse käibemaksumäära 0 % juhul, kui vastava teenuse kulu arvatakse imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka (KMS § 15 lg 4 p 7)
slide43
Liikmesriikidevaheline kaubavedu, kaubaveo korraldamine ning kõrvalteenused, kui teenuse saaja on reg. maksukohustuslane

Eestis registreeritud maksukohustuslasele

§ 10 lg 2 p 12

18%

Teise liikmesriigi

maksukohustuslasele

§ 10 lg 5 p 7

0%

Kui vastav teenus osutatakse Eesti KMK-le - pöördmaksustamine

slide44
Liikmesriikidevahelise kaubaveoteenuse , kaubaveo korraldamise ning kõrvalteenuste osutamine maksukohustuslasena registreerimata isikule

Eestist teise

liikmesriiki

§10 lg 1 p 5

18%

Teisest liikmesriigist Eestisse

või väljaspool Eestit ühest

liikmesriigist teise

§10 lg 5 p 5

0 %

maksukohustuslase registreerimine 19 20
Maksukohustuslase registreerimine § 19, § 20
 • üldpõhimõte jääb endiseks (250 000 krooni; vabatahtlik registreerimine)
 • piirmäär puudub – välisriigi maksukohustuslase poolt (kellel puudub Eestis püsiv tegevuskoht) kauba müümisel ning teenuse osutamisel isikule, kel puudub Eestis käibemaksukohustuslase number
slide46
……

välisriigi isikul, kel puudub püsiv tegevuskoht, ei ole kohustus registreerida end maksukohustuslaena

 • nullmääraga maksustatava käibe puhul vabatsoonis või tollilaos
 • kui välisriigi isikon reg-tud teises liikmesriigis elektroonselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikorra alusel
slide47
…….
 • isik peab registreerimiseks tõendama, et tegeleb ettevõtlusega. Kui isiku ettevõtlusega tegelemine ei ole piisavalt tõendatud on maksuametil õigus nõuda lisatõendeid või koguda neid ise. Maksuamet jätab isiku registreerimata kui isik ei tegele ettevõtlusega.
piiratud maksukohustuslane 3 21 23 25
Piiratud maksukohustuslane § 3, § 21, § 23, § 25
 • isik (va ettevõtlusega mittetegelev füüsiline isik)
 • puudub sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus
 • omab KMK numbrit
 • registreerimise kohustus:

- välisriigi maksukohustuslaselt nn mittemateriaalsete teenuste ostmisel /piirmäär puudub/

- ühendusesisese kauba soetamisel (va aktsiisikaup, uus transpordivahend) /piirmäär 160 000 kr/

k ibe toimumise aeg 11
Käibe toimumise aeg (§ 11)

Käive, v.a. kauba ühendusesisene käive, on tekkinud, teenus on saadud või kaup on soetatud päeval, mil esimesena sooritati üks alljärgnevaist toiminguist:

1) kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine või teenuse osutamine;

2) kauba või teenuse eest osaline või täielik makse laekumine, teenuse saamisel osaline või täielik maksmine

3) omatarbe puhul kauba andmine või teenuse osutamine maksukohustuslase poolt oma töötajale…

slide50
…….
 • üldjuhul ei oma tähendust käibe toimumise aja määramisel arve väljastamine
 • ühendusesisene käive

- arve väljastamine või

- kauba lähetamise kuule järgneva kuu 15. kuupäev

(varaseima põhimõte)

slide51
…….

Näide kauba ühendusesisese käibe kohta:

1)Kaup lähetatakse Eestist Soome 20.10.04, arve väljastatakse 03.11.04

Käibe toimumise aeg – november

2)Kaup lähetatakse Eestist Soome 20.10.04, arve väljastatakse 25.10.04

Käibe toimumise aeg - oktoober

slide52
……..
 • kapitalirent – käibe toimumise aeg üldreegli kohaselt

- enne 01.05.04 sõlmitud kapitalirendilepingu alusel kauba võõrandamisele kohaldatakse kuni 30.04.04 kehtinud seaduse sätteid tingimusel, et kaup on antud lepingujärgse kasutaja valdusesse enne 01.05.04 (§ 46 lg 7)

 • füüsilisest isikust ettevõtjal võimalik käibemaksu arvestada kassapõhiselt (§ 44)
maksustatav v rtus 12
Maksustatav väärtus (§ 12)
 • üldpõhimõte jäi endiseks
 • turuhinna asemel

- omahind või soetusmaksumus

- harilik väärtus juhul, kui see on madalam omahinnast või soetusmaksumusest

s iduauto omatarbe maksustamine
Sõiduauto omatarbe maksustamine
 • Sõiduauto sisendkäibemaks arvatakse maha, sõltumata selle ettevõtluses kasutamise osatähtsusest (§ 29 lg4).
 • Kui omatarbe moodustab tööandja sõiduautotöö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks tasuta või soodushinnaga kasutada andmine, on nimetatud käibe maksustatav väärtus koos käibemaksuga tulumaksuseaduse §48 lg 8 alusel arvutatud erisoodustuste hind(§12 lg7).
n ide
Näide
 • Kui sõiduauto erisoodustuse hind on 2000 krooni, siis maksustatav väärtus käibemaksu arvestamisel on:

2000/ 1,18 = 1695 krooni,

millelt käibemaks on 305 krooni

s iduauto kasutamist ettev tlusega mitteseotud otstarbel omatarbena ei maksustata
Sõiduauto kasutamist ettevõtlusega mitteseotud otstarbel omatarbena ei maksustata:
 • Sõiduautode, mille soetamisel maksukohustuslane arvas kuni käesoleva seaduse jõustumiseni kehtinud käibemaksuseaduse §21 lg2 või veel varasema käibemaksuseaduse analoogse sätte alusel sisendkäibemaksu maha osaliselt, kasutamist ettevõtlusega mitteseotud otstarbel omatarbena ei maksustata(§46 lg8)
maksuvaba k ive 16 olulisemad muudatused
Maksuvaba käive (§ 16) olulisemad muudatused

Kinnisasi või selle osa (§16 lg 2 p3), v.a.

 • Ehitis või ehitise osa ja selle aluse maa võõrandamine enne ehitise esmast kasutuselevõttu - 18%

Kui ehitamist on alustatud enne 01.05.04 - maksuvaba (§ 46 lg 3)

 • Krundi võõrandamine, kui sellel ei asu ehitist – 18%

Kui maatükk on soetatud enne 01.05.04 – maksuvaba (§46 lg 3)

maksuhaldurit kirjalikult teavitanud maksukohustuslane lisab k ibemaksu 16 lg3
Maksuhaldurit kirjalikult teavitanud maksukohustuslane lisab käibemaksu (§ 16 lg3)
 • Kinnisaja või selle osa v.a. eluruumi üürile või rendile andmisel
 • Kinnisasja või selle osa v.a. eluruumi võõrandamisel
 • Kui käibemaksu lisatakse § 16 lg3 alusel, maksustatakse sellist käivet esimesest maksustamisperioodist alates vähemalt kahe aasta jooksul (§16 lg4).
 • Eluruumi käivet või selle üürileandmise teenust ning üürileandja poolt nõutavat maamaksu ja hoolduskulude käivet võib maksustada kuni 01.05.2014, kui maksuhaldurit on teavitatud enne 01.01.2004 (§46 lg 4).
k ibemaksu arvutamine 29
Käibemaksu arvutamine ( § 29)
 • Tasumisele kuuluv käibemaks -maksustamisperioodil arvestatud käibemaks, millest on maha arvatud maksustatava käibe tarbeks, samuti ettevõtlusega seotud § 4 lg 2 nimetatud tehingute või toimingute või välisriigis toimuva ettevõtluse (va maksuvaba käibena käsitatud tehingud) tarbeks kasutatava kauba või teenuse sama perioodi käibemaks
slide60
…….
 • maha võib arvata ka ühendusvälise riigi isikule osutatava KMS § 16 lg 2 p 1, 5 või 6 nimetatud teenuse (krediidiasutuse seaduses loetletud teenused, väärtpaber, kindlustusteenus) tarbeks kasutatava kauba või teenuse sisendkäibemaks
muudatused arve rekvisiitides 37 lg 7 ja 8
Muudatused arve rekvisiitides (§ 37 lg 7 ja 8)

Lisaks kuni 30.04.04 kehtivatele nõuetele, peab alates 01.05.04 arvele märkima

- ostja KMK number - § 37 lõikes 8 nimetatud tehingute korral; siseriikliku käibe korral ostja KMK numbrit ei märgita

- kauba väljastamise või teenuse osutamise kuup. ja/või sellest varasem kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuup. kui see on erinev arve väljastamise kuupäevast

- viited KMS paragrahvidele või kuuenda direktiivi artiklitele juhul, kui on tegemist maksuvaba käibega või kui rakendatakse 0% käibemaksumäära

arve v ljastamine
Arve väljastamine
 • kui käive tekib osalisel (nt ettemaks) või täielikul makse laekumisel, väljastatakse arve laekunud summa ulatuses
 • elektroonilise arve väljastamise võimalus

- arvet ei pea välja trükkima

- e-arveid võib väljastada nt e-posti teel

 • lihtsustatud arve, kui arve summa ei ületa 1000 krooni ilma käibemaksuta

- reisijateveo teenuse osutamisel

- automaattankla jms aparaatide väljatrükitava arve korral

 • Arve võib väljastada ka kauba või teenuse saaja juhul, kui poolte vahel on sellekohane kokkulepe
sisendk ibemaksu mahaarvamine 31
Sisendkäibemaksu mahaarvamine (§ 31)
 • Arve alusel.
 • Kauba impordi korral tollideklaratsiooni ja tasumist tõendava dokumendi alusel
sisendk ibemaksu mahaarvamise aeg 31
Sisendkäibemaksu mahaarvamise aeg (§ 31)
 • kauba impordi osas kui kaup kätte saadud ning tollile käibemaks tasutud
 • muudel juhtudel, mil kauba müüjal või teenuse osutajal tekib käive § 11 kohaselt
 • arve olemasolu
osaline mahaarvamine 32
Osaline mahaarvamine (§ 32)

Muutus:

 • maksustatava käibe ja kogu käibe suhte arvutamisel ei võeta arvesse põhivara võõrandamist ning juhuslikku väärtpaberite ning krediidiasutuse seaduses nimetatud teenuste käivet
 • kinnisasja puhul korrigeerimise aeg 10 aastat (§ 32 lg 4)
erisused
Erisused

Uued erisused:

 • reisiteenus – marginaali maksustamine (§ 40)
 • elektrooniliselt osutatavad teenused ( § 43) – ühendusvälise riigi maksukohustuslasel registreerimise kohustus tema valikul ühes liikmesriigis

Kuni 30.04.04 kehtiv erisus

 • kasvava metsa raieõiguse ning metsamaterjali ja sellega seotud teenuste maksustamine – üldkord (erisus kaob)
maksu ja tolliameti poolt pakutav teave
Maksu- ja Tolliameti poolt pakutav teave
 • Maksu- ja Tolliameti koduleht: www.emta.ee
 • KMKR nr ja EE KMKR nr kontroll
 • ETT – Eesti Tollitariifistik (saab vaadata, mis meetmeid antud kaubale kohaldatakse selle eksportimisel või importimisel)
 • Equota – saab vaadata kvoodi seisu (kas avatud või ei)
 • SEED - aktsiisikaup
slide68
……..

Kodulehel:

 • rakendusaktid, deklaratsioonid, seaduse sätete selgitused koos näidetega, korduma kippuvad küsimused (KKK) jm infot
 • Käibemaksu info leiate: - maksumaksjale - maksud – käibemaks
 • Tolli info: toll - …..
slide69
…….

konkreetseid küsimusi saab esitada:

 • maksuamet@ma.ee
 • toll@customs.ee
 • maksuinfo 1811
 • tolliinfo 696 7436