Ia i 1 2 mai 201 1
Download
1 / 18

Ia şi - 1 2 mai 201 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Stadiul implement ării POSDRU 2007-2013 la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Nord-Est , in anul 2010. Ia şi - 1 2 mai 201 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ia şi - 1 2 mai 201 1' - oni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ia i 1 2 mai 201 1

Stadiul implementării POSDRU 2007-2013 la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Nord-Est, in anul 2010

Iaşi - 12 mai 2011


 • In conformitate cu Acordul de Delegare de functii privind implementarea POSDRU 2007-2013, Organismele Intermediare sunt responsabile cu gestionarea proiectelor de grant si strategice din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie:

 • AP 3 –Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

  • DMI - 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale

  • DMI - 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţi

 • AP 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare

  • DMI - 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

 • AP 6 – Promovarea incluziunii sociale

  • DMI - 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

  • DMI - 6.3 Promovarea oportunităţilor egale pe piaţa muncii


 • În perioada privind implementarea POSDRU 2007-2013, Organismele Intermediare sunt responsabile cu gestionarea proiectelor de grant si strategice din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie:30.08.2010 – 27.09.2010, la nivelul OIR Nord Est, s-a desfăşurat procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor înregistrate de potenţialii beneficiari în cadrul CPP nr.99 – “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în Regiunea Nord-Est”.

  Evaluare şi selecţie proiecte - 2010

  La nivelul Regiunii Nord Est, pentru CPP nr.99, în sistemul informatic Action Web au fost înregistrate un număr de 97 de proiecte, însumând o valoare totală de 174.233.675,25 lei, după cum urmează :


  Evaluare şi selecţie proiecte privind implementarea POSDRU 2007-2013, Organismele Intermediare sunt responsabile cu gestionarea proiectelor de grant si strategice din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie: - 2010


  Evaluare şi selecţie proiecte privind implementarea POSDRU 2007-2013, Organismele Intermediare sunt responsabile cu gestionarea proiectelor de grant si strategice din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie: - 2010


  Valoarea indicatorului de calitate privind implementarea POSDRU 2007-2013, Organismele Intermediare sunt responsabile cu gestionarea proiectelor de grant si strategice din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie:“rata de succes a proiectelor evaluate”, 72,1%, ne permite sa afirmam faptul ca, aplicantii din Regiunea Nord Est, au inteles si au aplicat corespunzator prevederile Ghidului Solicitantului, pe de o parte si ca acestia au fost informati si sprijiniti in mod eficient de OIR Nord Est, in faza de elaborare a cererii de finantare, prin seminariile organizate si prin raspunsurile furnizate de specialiştii din cadrul Compartimentului Managementul Informaţiei, pe de alta parte.

  Evaluare şi selecţie proiecte - 2010


  Contractare privind implementarea POSDRU 2007-2013, Organismele Intermediare sunt responsabile cu gestionarea proiectelor de grant si strategice din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie: proiecte - 2010

  În perioada 12.09.2010 – 15.12.2010, la nivelul OIR Nord Est,s-a desfăşurat procesul de contractare a proiectelor evaluate şi propuse pentru finanţare în cadrul CPP nr.99 – “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în Regiunea Nord-Est”.

  Obs. * Proiectul nu s-a contractat deoarece in cererea de finantare, beneficiarul s-a declarat ca fiind furnizor specializat de servicii de ocupare, acreditare pe care in fapt acesta nu o detinea.


  Contractare privind implementarea POSDRU 2007-2013, Organismele Intermediare sunt responsabile cu gestionarea proiectelor de grant si strategice din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie: proiecte - 2010


  Contractare privind implementarea POSDRU 2007-2013, Organismele Intermediare sunt responsabile cu gestionarea proiectelor de grant si strategice din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie: proiecte - 2010

  Valoarea foarte buna a indicatorului de calitate “Rata de succes a proiectelor intrate in contractare”, respectiv 98,4%, consideram ca se datoreaza unui cumul de factori, care au influentat pozitiv acest indicator si anume :

  simplificarea etapei de contractare prin introducerea in procedura interna de lucru a Serviciului Contractare, revizuita si aprobata de AMPOSDRU in luna septembrie 2010, a unui mecanism simplificat de lucru pentru constituirea dosarului contractului de grant;

  buna colaborare, inregistrata pe tot parcursul etapei de contractare, dintre ofiterii Serviciului Contractare si potentialii beneficiari de grant;


  Monitorizarea tehnica si financiara a privind implementarea POSDRU 2007-2013, Organismele Intermediare sunt responsabile cu gestionarea proiectelor de grant si strategice din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie:proiectelor - 2010

  Prin comparatie cu finele anului 2009, numarul de proiecte aflate in gestionarea OIR Nord Est,la data de 31.12.2010a crescut de aproximativ 5 ori, dupa cum urmeaza :


  Situatie cereri de prefinantare verificate - 2010 privind implementarea POSDRU 2007-2013, Organismele Intermediare sunt responsabile cu gestionarea proiectelor de grant si strategice din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie:

  In cursul anului 2010, ofiterii de verificare proiecte finantate din cadrul OIR Nord Est, au verificat un numar de 87 cereri de prefinantare insumand o valoare totala de 60.812.402,97 lei

  Nota : S – proiect strategic / G – proiect de grant / AJ – proiect de ajutor de stat sau minimis


  Situatie cereri de prefinantare verificate - 2011 privind implementarea POSDRU 2007-2013, Organismele Intermediare sunt responsabile cu gestionarea proiectelor de grant si strategice din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie:

  In cursul anului 2011, respectiv pana la data de 30.04.2011, in cadrul OIR Nord Est, au fost verificate un numar de 21 cereri de prefinantare insumand o valoare totala de 32.719.609,36 lei

  Nota : S – proiect strategic / G – proiect de grant / AJ – proiect de ajutor de stat sau minimis


  Situatie cereri de rambursare verificate - 2010 privind implementarea POSDRU 2007-2013, Organismele Intermediare sunt responsabile cu gestionarea proiectelor de grant si strategice din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie:

  In cursul anului 2010, ofiterii de verificare proiecte finantate din cadrul OIR Nord Est, au verificat un numar de 79 cereri de rambursarecu o valoare totala de 23.529.183,32 lei.

  Nota : S – proiect strategic / G – proiect de grant


  Situatie cereri de rambursare verificate - 2011 privind implementarea POSDRU 2007-2013, Organismele Intermediare sunt responsabile cu gestionarea proiectelor de grant si strategice din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie:

  In cursul anului 2011, respectiv pana la data de 30.04.2011, in cadrul OIR Nord Est, au fost verificate un numar de 60 cereri de rambursarecu o valoare totala de 25.626.854,04 lei.

  Nota : S – proiect strategic / G – proiect de grant / AJ – proiect de ajutor de stat sau minimis


  Asa cum rezulta si din tabel privind implementarea POSDRU 2007-2013, Organismele Intermediare sunt responsabile cu gestionarea proiectelor de grant si strategice din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie:ele anterioare, trebuie sa subliniem faptul ca, la nivelul OIR Nord Est, s-a inregistrat un procent mediu foarte bun al cheltuielilor considerate eligibile si aprobate de institutia noastra atat in anul 2010 cat si in prima parte a anului 2011 si anume de 91,81%si respectiv92,75%.

  Acest lucru denota faptul ca, pe de o parte, beneficiarii si-au insusit si au aplicat corespunzator toate modificarile legislative in domeniu, precum si instructiunile AMPOSDRU sau comunicarile OIR Nord Est, iar pe de alta parte acestia au beneficiat permanent, pe perioada derularii proiectelor, de suport tehnic oferit de ofiterii de informare si publicitate din cadrul Compartimentului managementul informatiei.

  Astfel, in anul 2010, au fost formulate si transmise beneficiarilor un numar de 318 raspunsuri oficiale ale OIR Nord Est cu privire la implementarea proiectelor.


  Solutii pentru accelerarea ritmului de absorbtie a fondurilor europene

  Elaborarea, de catre Guvern, in urma consultarii Autoritatilor de Management / Organismelor Intermediare, a unei Planificari riguroase, pe termen mediu si lung, a tintelor de contractare, de efectuare a platilor catre beneficiari si de declarare a cheltuielilor catre Comisia Europeana

  Monitorizarea stricta a realizarii acestor tinte propuse

  Capacitarea Autoritatilor de Management / Organismelor Intermediare cu resurse umane suficiente si bine remunerate, pentru derularea eficienta a procedurilor de evaluare si aprobare a proiectelor si pentru verificarea si plata cererilor de prefinantare/rambursare in termenele prevazute in contractele de finantare nerambursabila

  Deblocarea posturilor vacante sau suspendate temporar, generate de migrarea personalului cu experienţă în sectorul privat si stabilirea unor proportii juste intre nivelul salariilor personalului din Autoritatile de Management/Organismele Intermediare şi gradul de responsabilitate al acestora


  Solutii pentru accelerarea ritmului de absorbtie a fondurilor europene

  Acordarea, de catre Guvern, a unor facilitati de ordin fiscal suplimentare, pentru a creste interesul din partea acestora potentialilor beneficiari de a accesa anumite componente ale Programelor Operationale, care in prezent nu sunt “atractive”

  Atragerea sistemului bancar in mecanismul de accelerare a ritmului de absorbtie a fondurilor europene, astfel incat bancile sa ofere scrisori de confort potentialilor beneficiari de fonduri nerambursabile, pentru ca acestia sa poata demonstra la semnarea contractului de finantare capacitatea financiara de sustinere a proiectului

  Incheierea unui parteneriat public-privat, intre Guvernul Romaniei si bancile comerciale, pentru ca beneficiarii de contracte de finantare nerambursabila sa poata beneficia de credite cu dobanda avantajoasa pentru acoperirea contributiei proprii in proiect


  Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

  Regiunea Nord-Est

  E-mail: [email protected]

  Website: www.fsenordest.ro

  Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr. 12, jud. Neamţ, cod 610005

  Tel./fax: 0233 231950, 0233 231957

  Vă mulţumesc pentru atenţie!


  ad