slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORZEŁ S . A. W drodze na NewConnect. PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORZEŁ S . A. W drodze na NewConnect.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ORZEŁ S . A. W drodze na NewConnect. - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

ORZEŁ S . A. W drodze na NewConnect. Warszawa, 22 luty 2008r. Spis treści. Informacj e o spółce Informacje o rynku Strategia Przewagi konkurencyjne Prognozy i plany inwestycyjne. Podstawowe dane. Charakterystyka. Przedmiot działalności.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORZEŁ S . A. W drodze na NewConnect.' - jess


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ORZEŁ S.A.

W drodze na NewConnect.

Warszawa, 22 luty 2008r.

slide2

Spis treści.

 • Informacje o spółce
 • Informacje o rynku
 • Strategia
 • Przewagi konkurencyjne
 • Prognozy i plany inwestycyjne

PrezentacjaORZEŁ S. A.2na konferencji „W drodze na NewConnect”

slide3

Podstawowe dane.

Charakterystyka

Przedmiot działalności

 • Sprzedaż opon nowych i regenerowanych przez internet.
 • Sprzedaż opon detaliczna i hurtowa.
 • Prowadzenie serwisów oponiarskich i ogólnomechanicznych.
 • Segregacja i zbiórka opon do utylizacji.
 • Montaż zespołów jezdnych dla maszyn rolniczych.
 • Dotychczasowy rodzinny charakter prowadzonego biznesu.
 • Wieloletnia historia prowadzenia przedsiębiorstwa w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej.
 • Dynamiczny rozwój i stopniowa dywersyfikacja oferty.
 • Wsparcie rozwoju programami pomocowymi Unii Europejskiej.
 • Obecny stan zatrudnienia – 34 osoby.
 • Silne zaangażowanie w nowe technologie – oparcie przyszłości na e-handlu.

Bieżąca struktura akcjonariatu

PrezentacjaORZEŁ S. A.3na konferencji „W drodze na NewConnect”

historia
Historia.
 • CELE:
 • Silna pozycja na rynku lokalnym w zakresie:
 • Sprzedaży i serwisowania opon,
 • Serwisu ogólnomechanicznego,
 • Montażu zespołów jezdnych.
 • Umocnienie drugiej nogi – e-handel
 • ŚRODKI:
 • Budowa magazynu centralnego
 • Stworzenie pierwszego serwisu ogólnomechanicznego
 • Ekspansja w internecie (wykup domen, narzędzia do e-handlu)
 • Kolejne serwisy ogólnomechaniczne
 • Przyjęcie standardów marki Premio

decyzja o przekształceniu formy prowadzonej działalności w spółkę akcyjną

podjęcie decyzji o poszukiwaniu zewnętrznego kapitału udziałowego poprzez NewConnect

zawiązanie spółki akcyjnej z kapitałem zakładowym w wysokości 3.800.000 PLN

Rok 2007

Rok 2006 - uruchomienie sprzedaży przez internet (sklep salon-opon.com, Allegro.pl)

Rok 2004 –opracowanie misji Firmy oraz długookresowej strategii

uzyskanie przez warsztat statusu Autoryzowanego Serwisu Grupy Goodyear (ASGG)

rozpoczęcie działalności utylizacyjnej – nawiązanie współpracy z Centrum Utylizacji Opon

Rok 2002 Organizacja Odzysku SA

Rok 2000 –uzyskanie przez warsztat statusu Autoryzowanego Serwisu Dębica (ASD)

rozpoczęcie hurtowej sprzedaży opon

Rok 1999 – poszerzenie działalności o serwis ogumienia

Rok 1996 – wybudowanie stacji tankowania LPG – rozpoczęcie działalności w branży motoryzacyjnej

Rok 1984 – rozpoczęcie działalności Firmy Orzeł – produkcja kapsli do butelek

PrezentacjaORZEŁ S. A.4na konferencji „W drodze na NewConnect”

slide5

Dywersyfikacja działalności.

Zmiana struktury przychodów

+ 106%

+ 47%

+ 297%

Koncentracja na rozbudowie trzech segmentów

E-handel

Serwis ogólnomechaniczny

Montaż zespołów jezdnych

PrezentacjaORZEŁ S. A.5na konferencji „W drodze na NewConnect”

slide6

Serwis ogólnomechaniczny.

 • Obecnie spółka posiada dwa serwisy na terenie Lublina i okolic.
 • W celu wykorzystania korzyści skali, w oparciu o posiadane kompetencje kadry kierowniczej i wykonawczej, spółka rozszerza działalność poprzez:
  • Rozbudowę oferty istniejących punktów serwisowych o proste naprawy ogólnomechaniczne (wymiana klocków hamulcowych, świec, płynów eksploatacyjnych, tłumików),
  • Uruchomienie nowych punktów serwisowych (określona pierwsza lokalizacja w nowopowstajacym centrum handlowym w Lublinie) oferujących szeroką ofertę usług (oponiarskie oraz ogólnomechaniczne).
  • Kolejne uruchomienia przewidziane począwszy od 2010 roku w tempie 1-2 rocznie. Niewykluczony zakup działających punktów połączony z ich rebrandingiem i wprowadzeniem własnych standardów.
 • Poszerzenie oferty połączone z uzyskaniem brandu, know-how i wsparcia promocyjnego sieci należącej do Goodyear

PrezentacjaORZEŁ S. A.6na konferencji „W drodze na NewConnect”

slide7

E-handel.

 • Działalność rozpoczęta od 2006 roku, jako uzupełnienie tradycyjnego modelu sprzedaży (hurtownia + serwis).
 • Wykorzystanie dwóch ścieżek sprzedaży:
  • Sprzedaż przez serwis aukcyjny Allegro – opony nowe i regenerowane - wypracowanie pozycji lidera sprzedaży, a także zbudowanie olbrzymiego kapitału zaufania wśród klientów (99,7% pozytywnych komentarzy, 0,3% neutralnych, 0,0% negatywnych).
  • Sprzedaż przez własne e-sklepy (kolejny slajd). Wysokie tempo rozwoju na tle lidera rynku (Oponeo.pl).
  • Strategia sprzedaży oparta o niską cenę – w połączeniu z wypracowaną wiarygodnością - czynniki sukcesu w handlu internetowym.
  • Wysoka dynamika sprzedaży.

Na warszawskiej GPW notowany jest obecnie jeden przedstawiciel branży – rynkowy lider Oponeo.pl.

Wskaźniki giełdowe lidera:

P/E = 32,2 P/BV = 3,2

Gdzie:

Kapitalizacja na bazie ceny akcji 11,40 PLN z 14/02/2008 (kurs zamknięcia)

Zysk netto i wartość księgowa z raportu okresowego za IV kwartał 2008

mln PLN

PrezentacjaORZEŁ S. A.7na konferencji „W drodze na NewConnect”

slide8

E-handel.

Sklepy internetowe ORZEŁ S.A.

www.salon-opon.com

www.oponypremium.com

Portal korporacyjny:

www.orzelsa.com

PrezentacjaORZEŁ S. A.8na konferencji „W drodze na NewConnect”

slide9

Montaż zespołów jezdnych.

 • Rozpoczęcie świadczenia usług montażowych dla jednego z producentów maszyn rolniczych.
 • Usługa początkowo zaplanowana jako możliwość wykorzystania zasobów w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na wymiany opon.
 • Obecnie, wobec gwałtownie wzrastającego popytu na usługi, spółka zawiera kolejne kontrakty i staje przed koniecznością pozyskania nowych powierzchni na świadczenie usługi (montaż i składowanie).

PrezentacjaORZEŁ S. A.9na konferencji „W drodze na NewConnect”

slide10

Historyczne dane finansowe. (Dane dotyczą działalności gospodarczej osoby fizycznej, której bezpośrednim kontynuatorem jest ORZEŁ SA).

Dynamika przychodów

CAGR = 48%

Podstawowe wskaźniki

PrezentacjaORZEŁ S. A.10na konferencji „W drodze na NewConnect”

slide11

Pozyskiwanie funduszy unijnych i środków bezzwrotnych.

 • Spółka skutecznie aplikuje o dotacje bezzwrotne pochodzące z funduszy unijnych od momentu uruchomienia programów pomocowych, a także z innych instytucji:
  • Źródła funduszy: programy Phare, Sektorowe Programy Operacyjne, fundusze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
  • Cele finansowania: szkolenia, przygotowanie dokumentacji, doradztwo strategiczne, mobilny serwis ogumienia, wykończenie i wyposażenie budynku biurowego, nowe stanowiska pracy.
  • Łączna wartość środków bezzwrotnych, pozyskanych w okresie 2003-2007, wyniosła około 350 tys. PLN, co stanowi blisko 44% łącznych nakładów inwestycyjnych poniesionych w tym okresie.
  • Skuteczność w pozyskiwaniu środków: z 8 złożonych aplikacji, 7 zostało pozytywnie rozpatrzonych i na ich podstawie pozyskano wnioskowane środki.
 • W uznaniu dla aktywności na tym polu, spółka ORZEŁ SA, jako jeden z dwóch podmiotów z województwa lubelskiego jest opisana w książkowej publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości prezentującej najaktywniejszych beneficjentów programów pomocowych, będącej obecnie na etapie przygotowywania do druku.

PrezentacjaORZEŁ S. A.11na konferencji „W drodze na NewConnect”

informacje o rynku dystrybucja opon
INFORMACJE O RYNKU. Dystrybucja opon.

Czynniki wzrostu rynku w Polsce

Zmiana struktury jakościowej sprzedawanych opon

 • Postępujący wzrost ilości zarejestrowanych samochodów.
 • Niesłabnący napływ do Polski samochodów używanych z krajów UE. W latach 2005-07 import prywatny wyniósł około 2 mln pojazdów.
 • Postępujący wzrost zamożności społeczeństwa – przekładający się także na poprawę bezpieczeństwa podróżowania – czyli jakość opon.
 • Dostosowywanie poziomu życia mieszkańców do średniej unijnej. Obecnie ilość samochodów na 1000 mieszkańców wynosi 300, a średnia UE25 to 490.

%%

Szacunkowy wzrost sprzedaży rynku opon w okresie 2006-2016

 • Wzrost wartości opon sprzedawanych w Polsce, w efekcie:
 • wzrostu wolumenu sprzedaży (wzrost ilości samochodów, wzrost częstotliwości wymiany opon),
 • wzrost średniej ceny opon, wskutek zwiększenia udziału opon z wyższych segmentów cenowych, kosztem najtańszych opon (segment budżet).

mln szt.

Źródło danych: Raport przygotowany przez Continental.

PrezentacjaORZEŁ S. A.12na konferencji „W drodze na NewConnect”

informacje o rynku handel internetowy
INFORMACJE O RYNKU. Handel internetowy.
 • Rozwój nowych, coraz wydajniejszych technologii dostępowych.
 • Poziom nasycenia rynku (średnia europejska to 50% populacji mającej dostęp do internetu, w Polsce – około 35%).
 • Spadek cen usług (efekt wprowadzania nowych technologii, konkurencji pomiędzy dostawcami oraz wytycznych UKE.

Handel internetowy

Dostępność internetu

 • Konkurencyjność wobec handlu tradycyjnego:
  • Niższe ceny,
  • Możliwość porównywania ofert.
 • Skłonność do dokonywania zakupów internetowych – korelacja z bezpieczeństwem transakcji i płatności:
  • System ocen wystawianych przez klientów,
  • Zabezpieczenie płatności przez uznane systemy rozliczeniowe,
  • Systematyczny wzrost zaufania internautów do e-handlu oraz satysfakcji z dokonanych zakupów.

Wielkość rynku zakupów on-line

 • Szansa na bardzo dynamiczny rozwój wynikający z wzrostu rynku.
 • Pomimo niskich barier wejścia, palmę pierwszeństwa zdobędą e-sklepy:
  • opierające swój model biznesowy na wypracowanym kapitale zaufania oraz
  • potrafiące utrzymać niski poziom cen.

+ 300%

+ 3 p.p.

* Oszacowanie wartości e-handlu w 2006, m.in. za Gazeta Prawna z dnia 22//05/2007, „Fiskus skontroluje handel w internecie”

** 5 mld PLN przeliczone po kursie 1EUR = 3,8312 PLN z 29/12/2006

*** Prognoza firmy Gemius

PrezentacjaORZEŁ S. A.13na konferencji „W drodze na NewConnect”

strategia sp ki
Strategia Spółki.

E-handel

 • Silna ekspansja.
 • 2 - 3 lata na zdobycie 2-giej pozycji.
 • Wzrost udziału w e-sprzedaży opon z obecnych szacunkowo 2 - 3% do poziomu 8 - 10%, w 3-letnim horyzoncie czasowym.
 • Strategia niskiej ceny przy szerokiej ofercie kluczowych produktów.
 • Sprzedaż opon niszowych.
 • Inwestowanie w narzędzia i domeny.

Działalność detaliczna

 • Sprzedaż oraz prowadzenie usług montażu i przechowywania opon.
 • Wymiana opon zakupionych przez internet.
 • Wprowadzenie usług serwisu ogólnomechanicznego (pod brandem PREMIO należącym do grupy GOOD YEAR).
 • Ekspansja terytorialna.

Wykorzystanie wolnych mocy

 • Usługi montażu zestawów jezdnych dla producentów maszyn rolniczych.
 • Hurtowa sprzedaż opon.
 • Zbiórka opon do utylizacji wsparta procesem preselekcji (podniesienie marży).

Wsparcie inwestycyjne

 • E-commerce.
 • Budowa magazynu i rozbudowa serwisu ogólnomechanicznego.
 • Wyposażenie serwisu.
 • Wsparcie IT.
 • Kapitał obrotowy.
 • Wykorzystanie dotacji na reinwestycje w okresie 2009-10.

PrezentacjaORZEŁ S. A.14na konferencji „W drodze na NewConnect”

etapy finansowania rozwoju
Etapy finansowania rozwoju.

Przeniesienie spółki na główny parkiet GPW połączone z nową emisją akcji

Refinansowanie dotacjami celowymi na zrealizowane zadania inwestycyjne wsparte środkami własnymi

NewConnect wsparty środkami własnymi spółki i / lub finansowaniem obcym

2008

2009

2010

2011

PrezentacjaORZEŁ S. A.15na konferencji „W drodze na NewConnect”

slide16

Przewagi konkurencyjne.

 • Kadra menedżerska dobrze rozumiejąca business, sprawnie zarządzające przedsiębiorstwem o coraz większej skali działania.
 • Spółka kontynuuje działalność prowadzoną uprzednio przez założycieli, w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej. Przyspieszenie rozwoju organizacji w ostatnich latach. Dzień dzisiejszy to efekt 12-letniego doświadczenie w branży motoryzacyjnej, w tym 9-letniego w aktualnym core-businessie. Przekłada się to na doskonałą znajomość branży.
 • Przemyślana strategia działania (przyjęcie misji, posiadanie długookresowej strategii, dopasowanie struktury wewnętrznej pod zwiększoną skalę działania, decyzja o zmianie formy prowadzenia działalności, rozwój lokalny i ogólnokrajowy (via internet), wyodrębnienie funkcji kierowniczych i odseparowanie od funkcji właścicielskich).
 • Promowanie znaku firmowego umożliwiającego spójną identyfikację wizualną prowadzonej działalności – oznakowanie siedziby, samochodów firmowych, uniformów, billboardów, materiałów informacyjnych, gadżetów, sklepów on-line.
 • Prowadzenie zdywersyfikowanej działalności.
 • Doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych.
 • Lider wśród sprzedawców opon na Allegro.

PrezentacjaORZEŁ S. A.16na konferencji „W drodze na NewConnect”

prognoza finansowa
Prognoza finansowa.

Podstawowe wskaźniki

* Wykazując jednorazowo uzyskane dotacje w momencie ich otrzymania, „zysk” za rok 2009 wyniósłby 4 349.

Dywersyfikacja przychodów

CAGR = 65%

PrezentacjaORZEŁ S. A.17na konferencji „W drodze na NewConnect”

slide18

Planowane inwestycje – rok 2008.

 • Etap rozwoju finansowany środkami pozyskanymi z emisji akcji w trybie private placement oraz dotacjami unijnymi. Wobec faktycznego przesunięcia fazy inwestycji i finansowania środkami bezzwrotnymi, spółka nie wyklucza przejściowego finansowania inwestycji środkami własnymi lub obcymi.
 • Dodatkowo spółka planuje zwiększyć w tym roku środki obrotowe o 0,8 – 1 mln PLN, w celu sfinansowania wzrastającej skali obrotów.

PrezentacjaORZEŁ S. A.18na konferencji „W drodze na NewConnect”

slide19

Planowane inwestycje – kolejne lata (wstępny szacunek).

 • Etap rozwoju finansowany środkami pozyskanymi w efekcie reinwestycji środków oraz – uzupełniająco – środkami własnymi lub finansowaniem obcym.
 • Etap rozwoju finansowany nową emisją akcji połączoną z przeniesieniem na parkiet główny GPW.

PrezentacjaORZEŁ S. A.19na konferencji „W drodze na NewConnect”

slide20

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Jacek Orzeł

Prezes Zarządu

ORZEŁ S. A.

tel/fax: (81) 751 80 87

e-mail: jorzel@salon-opon.com

Autoryzowany Doradca

M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

tel/fax: (22) 661 54 02

www.mm-dg.pl

e-mail: mszukalski@mm-dg.pl

PrezentacjaORZEŁ S. A.20na konferencji „W drodze na NewConnect”