Dfp doradztwo finansowe sp ka akcyjna
Download
1 / 28

DFP Doradztwo Finansowe Sp lka Akcyjna - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. … w drodze na NewConnect l uty /marzec 2008. Plan prezentacji. O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki . O firmie. Podstawowe informacje. Niezależna firma doradczo – inwestycyjna:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DFP Doradztwo Finansowe Sp lka Akcyjna' - danelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dfp doradztwo finansowe sp ka akcyjna

DFPDoradztwo FinansoweSpółka Akcyjna

… w drodze na NewConnect

luty/marzec 2008


Plan prezentacji
Plan prezentacji

 • O firmie

 • Obszary działalności, klienci

 • Wyniki finansowe i plany 2008-2010

 • WskaźnikiPodstawowe informacje
Podstawowe informacje

Niezależna firma doradczo – inwestycyjna:

 • Doradca finansowy i prawny na rynku kapitałowym od 2003 roku

 • Aktywny inwestor prowadzący działalność inwestycyjną typu Venture Capital/Private Equity

 • Pierwszy w Łodzi Autoryzowany Doradca rynku NewConnect


Podstawowe informacje

Nasza specjalizacja:

 • Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 • Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

 • Doradztwo w pozyskiwaniu przez spółki kapitału na realizację zamierzeń inwestycyjnych w drodze ofert publicznych i prywatnych akcji oraz emisji papierów dłużnych


Zarz dzaj cy dfp
Zarządzający DFP

PIOTR JĘDRZEJCZAK – PREZES ZARZĄDU

specjalista z dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego, ekonomista.Doświadczenie zawodowe:

1992-1996 Dom Maklerski PBG S.A.- Kierownik Zespołu Przygotowania Emisji;

1996-2003 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.– Dyrektor Wydziału Rynku Pierwotnego.

DANUTA ZAŁĘCKA-BANASIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

specjalista w zakresie prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi i obrotu giełdowego, radca prawny, posiadająca 30-letnie doświadczenie zawodowe. W latach 2002-2004 Członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa w spółce giełdowej Wólczanka S.A. Były Sędzia Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie S.A.


Zarz dzaj cy dfp1
Zarządzający DFP

MONIKA OSTRUSZKACZŁONEK ZARZĄDU

specjalista w zakresie finansów, konsultant ds. rynku kapitałowego, ekonomista.15 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.).

PAWEŁ WALCZAKCZŁONEK ZARZĄDU

specjalista z dziedziny prawa handlowego oraz rynku kapitałowego, prawnik. 12 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.).


Zarz dzaj cy domem maklerskim dfp
Zarządzający Domem Maklerskim DFP

KRZYSZTOF ALBRECHT – PREZES ZARZĄDU

specjalista z  dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego. Makler papierów wartościowych (numer licencji 62). Na rynku kapitałowym od 15 lat.

Wiceprezes Zarządu w HSBC Securities S.A. do 1999 (d. Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht S.A.).

Od  1999 roku Prezes Zarządu spółki Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht sp. z o.o.

PIOTR RYCHTA – CZŁONEK ZARZĄDU

specjalista prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz obrotu giełdowego. Radca prawny od 1999 prowadzący własną kancelarię. Na rynku kapitałowym od 13 lat.

DM PBG S.A. w Łodzi oraz DM BOŚ S.A. w Warszawie

(specjalista w Zespole Przygotowania Emisji, kierownik projektu w Wydziale Rynku Pierwotnego) Stała obsługa prawna DM BOŚ S.A.


Akcjonariat
Akcjonariat

Akcje serii A1, A2, B, C razem 5 500 000 akcji


Grupa kapitałowa DFP

DFP Doradztwo FinansoweSpółka AkcyjnaKapitał zakładowy 1,1 mln zł

100%

100%

Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 725 tys. złw trakcie postępowania przed KNF

TFI DFP SA

Kapitał zakładowy 500 tys. zł

planowane powołanie spółki

marzec 2008


Dom Maklerski DFP

 • spółka zawiązana w październiku 2006 r. pod nazwą DFP Sp. z o.o.

 • w lutym 2007 r. NWZ podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 725 tys. zł oraz o zmianie nazwy na Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.

 • obecnie na etapie rozpatrywania wnioskuprzez Komisje Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej

 • planowane rozpoczęcie działalności – II kwartał 2008 r.


Powo anie tfi dfp
Powołanie TFI DFP

 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych DFP S.A., powołane zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, powstanie na początku 2008 roku.

 • przedmiotem działalności będzie zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, lokujących w instrumenty finansowe.

 • pierwszym planowanym funduszem jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o aktywach 100-200 mln zł dedykowany dla inwestycji w aktywa niepubliczne w Pre–IPO oraz w IPO.

 • planowany termin uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego to IV kwartał 2008 r.Obszary dzia alno ci dfp
Obszary działalności DFP

Doradztwo

finansowe

 • emisje prywatne(Pre-IPO)

 • emisje pierwszej oferty publicznej(IPO)

 • emisje spółek publicznych (SPO)

  - wprowadzenie na GPW (w tym na NewConnect)

Inwestycje

Portfelowe

inwestycje typu Pre-IPO

(spółki zmierzające

na rynek regulowany

lub NewConnect)

Doradztwo prawne

na rynku kapitałowym

 • pozyskiwanie kapitału

 • fuzje i przejęcia

 • zakładanie, łączeniei przekształcanie spółek


Projekty 2006 2007
Projekty 2006-2007

Invar & Biuro System S.A. – czerwiec/wrzesień 2006

 • subskrypcja prywatna emisji akcji serii M7 mln zł

 • publiczna emisja akcji serii N15 mln zł

Swarzędz Meble S.A. – 2006 i 2007

 • VII emisja akcji 18 mln zł

 • IX emisja akcji52 mln zł


Projekty 2006 20071
Projekty 2006-2007

LSI Software S.A.- lipiec/grudzień 2006

 • publiczna oferta akcji serii I 11 mln zł

POLPAIN-DAKRI Sp. z o.o. – wrzesień 2006

 • program emisji obligacji 1,5 mln zł

RAINBOW TOURS SA - wrzesień 2007

 • publiczna oferta akcji serii E18 mln zł


Planowane projekty i p rocze 2008
Planowane projekty I półrocze 2008

LCL S.A.

Oferta akcji spółki.

Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Wartość oferty ok. 3 mln. zł.

HURTIMEX S.A.

Oferta akcji spółki.

Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Wartość oferty ok. 3 mln. zł.


Planowane projekty i p rocze 20081
Planowane projekty I półrocze 2008

POLMED S.A.

publiczna oferta akcji

Wartość emisji 25 mln zł

KOMPAP S.A.

publiczna oferta akcji w ramach emisji

z uwzględnieniem prawa poboru

Wartość emisji 14 mln zł

TEXTON S.A.

publiczna oferta akcji

Wartość emisji co najmniej 40 mln zł


Wyniki finansowe plany 2008 2010

Wyniki finansowePlany 2008-2010


Wyniki finansowe
Wyniki finansowe

Prognozy na 2008 rok:

 • przychód - 4 932 000

 • zysk netto - 5 239 000


Cele strategiczne 2008-2010

 • Utrzymanie dynamiki rozwoju i pozycji jednej z czołowych niebankowych polskich grup doradczo-inwestycyjnych;

 • Zwiększenie udziału w rynku usług doradczych świadczonych dla przedsiębiorstw z sektora MSP w liczbie i wartości przeprowadzonych ofert publicznych i prywatnych;

 • Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. działalności maklerskiej oraz stopniowe rozszerzanie zakresu świadczonych usług;

 • Powołanie TFI zarządzającego funduszami oraz portfelami papierów wartościowych na zlecenie;

 • Budowa i rozwój wysoko rentownego portfela inwestycji Pre-IPO oraz IPO;

 • Przeprowadzenie publicznej oferty akcji w IV kwartale 2008 r.DFP na tle innych spółek notowanych na GPW

*Kurs zamknięcia z dnia 15.02.2008 r. (za wyjątkiem DFP Doradztwo Finansowe SA)**Dane za okres III kwartałów 2007 roku***Łączna ilość akcji w 2007 r. wynosiła 5 mln sztuk****Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od 2008 r. (łączna ilość akcji w 2008 r. wynosi 5,5 mln sztuk)b.d. – Brak danych


Wskaźniki DFP na tle rynku (1)

Źródło: opracowanie własne na podstawie kursów zamknięcia z dnia 15.02.2008 na GPW (dla DFP Doradztwo Finansowe SA przyjęto cenę 8,50 zł) 2006 r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.(1 udział = 500 akcji) 2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B 2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, CWskaźniki DFP (1)

2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C


Wskaźniki DFP (2)

EPS = zysk netto/ ilość akcji

2006 r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (1 udział = 500 akcji)2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C


DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjnaul. Ogrodowa 72/74

91-071 Łódźtel (0-42) 253-45-61, 253-45-62fax (0-42) 253-45-60

e-mail: [email protected]

www.dfp.pl


ad