podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU PowerPoint Presentation
Download Presentation
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU. Organizacja i funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim. Idalia Wyszyńska Białystok, 19 września 2013 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU. Realizacja zadań ustawowych – gminy (118)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU' - jerome-olson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Organizacja i funkcjonowanie systemu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w województwie podlaskim

Idalia Wyszyńska

Białystok, 19 września 2013 r.

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku1
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
 • Realizacja zadań ustawowych – gminy (118)
 • 118 – gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
 • 79 – poradnictwo i interwencja w zakresie ppwr
 • 118 – zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia
 • 118 – zespoły interdyscyplinarne (1 740 GR)
 • 4 przypadki odebrania dziecka z rodziny (m. Białystok)
podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku2
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
 • Realizacja zadań ustawowych – powiaty (17)
 • własne
 • 17 – powiatowe programy przeciwdziałania przemocy

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

 • 10 – programy profilaktyczne
 • 17 – zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia
 • 17 – zapewnienie miejsc w OIK

z zakresu administracji rządowej

 • 2 – SOW
 • 13 – działania korekcyjno-edukacyjne
podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku3
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
 • Realizacja ustawowych zadań – samorząd województwa
 • „Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w woj. podlaskim

na lata 2012 – 2015”

 • „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”; „Problem przemocy werbalnej

wobec dzieci”; ,,Problemy, bezpieczeństwo i profilaktyka przemocy

wobec osób starszych na terenie woj. podlaskiego”; IX PODLASKIE DNI

RODZINY

 • Opracowano „Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie”

oraz „Ramowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych”,

zawarty w publikacji „ABC LZI”

 • „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –

Szkolenie Podstawowe” - cykl szkoleń

 • Cykl dla LZI w 2012 r. – seminaria, warsztaty, kursy specjalistyczne
podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku4
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Infrastruktura instytucji

GMINY

46 punktów konsultacyjnych

w 44 gminach

779 osób skorzystało

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku5
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Infrastruktura instytucji

POWIATY

7 Ośrodków Interwencji Kryzysowej

/6 z miejscami całodobowymi – 57 miejsc/

961 osób (102)

2 Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia – 24 miejsca

131 osób (23)

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku6
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Specjalistyczne ośrodki wsparcia

dla ofiar przemocy w rodzinie

24 miejsca całodobowe

standardy

realizowane prawidłowo

Powiat kolneński – 353 754,91 zł /358.000 zł/

Powiat suwalski – 363 882,70 zł /360.000 zł/

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku7
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pomoc osobom doznającym przemocy

Interwencja kryzysowa

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku8
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pomoc osobom doznającym przemocy

 • Pomoc całodobowa
podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku9
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pomoc osobom doznającym przemocy

Inne formy pomocy

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku10
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Niebieskie Karty

Wypełniono:

328 NK w 61 gminach (156 przekazanych)

178 NK w 5 powiatach (178 przekazanych)

Ogółem 2012 r.:

2 534 NK

1 814 NK-C

1 278 NK-D

1 120 zakończonych

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku11
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Niebieskie Karty

I-VI 2013

 1 198 – NK z 2012

 1 442 – NK-A w 2013

 1 187 Policja

 200 JOPS

 29 Oświata

 20 KRPA

 6 Ochrona zdrowia

 332 – posiedzenia ZI/ 3 656 – posiedzenia GR

 1 008 NK-C (896 k + 112 m)

 805 NK-D (71 k + 734 m)

 810 zakończonych procedur (67% ustanie; 33% brak zasadności)

 53 os. – schronienie w ośrodkach wsparcia (18k, 2m, 33 dz)

 1 przypadek odebrania dziecka z rodziny

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku12
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Działania kierowane do sprawców przemocy

 • Działania interwencyjne ogółem
podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku13
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Działania kierowane do sprawców przemocy

Programy korekcyjno-edukacyjne

13 powiatów (!)

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku14
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Programy korekcyjno-edukacyjne

Łącznie

323 osoby

Pełny cykl ukończyło

208 osób (64,3%)

w ramach środków finansowych z budżetu państwa

360 231,05 zł

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku15
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Programy korekcyjno-edukacyjne 2006 - 2012

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku16
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Programy korekcyjno-edukacyjne

I-VI 2013 r.

 9 powiatów realizowało programy

 11 powiatów (w tym 6 ponownie) planuje realizację w II półroczu 2013

 170 osób poddanych oddziaływaniom (13 kobiet)

 99 ukończyło pełny cykl (58,23%)

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku17
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Programy korekcyjno-edukacyjne

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku18
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Działalność kontrolna Wojewody

2012 r. – skontrolowano 20 jst: 16 gmin, 4 powiaty

2013 r. – plan kontroli – 32 jst: 30 gmin, 2 powiaty

do 19.09 – skontrolowano 22 gminy, 2 powiaty

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku19
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Działalność kontrolna Wojewody

Zadania własne gminy

16 kontroli

Ocena prawidłowości realizacji przez gminy zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w art. 6 ust. 2 ustawy

Od 01 sierpnia 2010 r. do dnia kontroli

Ocena:

2 – pozytywna

3 – pozytywna z uchybieniami

10 – pozytywna z nieprawidłowościami

1 – negatywna

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku20
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Działalność kontrolna Wojewody

Zadania własne gminy

Uchybienia i nieprawidłowości

nieuregulowanie podstaw prawnych realizacji przez jednostkę kontrolowaną zadań określonych w ustawie o ppwr

niepodjęcie uchwały i niezrealizowanie przez gminę programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

nierealizowanie procedury Niebieska Karta (NK) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie procedury NK oraz wzorów formularzy NK

brak w składzie ZI przedstawicieli podmiotów wymienionych art. 9a ust. 3 ustawy o ppwr

niesystematyczne i nierzetelne prowadzenie dokumentacji indywidualnej osób objętych procedurą NK

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku21
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Działalność kontrolna Wojewody

Zadania powiatu

4 kontrole

Ocena prawidłowości realizacji przez powiaty zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w art. 6 ust. 3 i 4 ustawy

Od 01 stycznia 2011 r. do dnia kontroli

Ocena:

4 – pozytywna z nieprawidłowościami

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku22
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Działalność kontrolna Wojewody

Zadania własne powiaty

nieprawidłowości i uchybienia

nie realizowano programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (1 powiat)

nie dokonano wpisu w statucie, regulaminie, bądź w zakresie czynności pracowników dotyczącego realizacji przez pcpr zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

nie realizowano programów profilaktycznych

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku23
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Działalność kontrolna Wojewody

2013 r.

Do dziś: 24 kontrole; 22 w gminach/ 2 w powiatach

Ocena prawidłowości realizacji przez gminy i powiaty zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Od 01 stycznia 2012 r. do dnia kontroli

Ocena:

najczęściej – pozytywna z nieprawidłowościami

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku24
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Działalność kontrolna Wojewody

Uchybienia i nieprawidłowości

Zadania gminy

brak ngo w składzie ZI

nierealizowanie procedury Niebieska Karta zgodnie z rozporządzeniem w sprawie procedury NK oraz wzorów formularzy NK

błędy w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (min. brak diagnozy zjawiska; sprawozdawczości i monitorowania)

brak podpisanych porozumień pomiędzy wójtem/burmistrzem, a podmiotami wchodzącymi w skład ZI

niesystematyczne i nierzetelne prowadzenie dokumentacji indywidualnej osób objętych procedurą NK

Zadania powiatu

brak diagnozy zjawiska przemocy na terenie powiatu

brak programów profilaktycznych

brak wpisu w statucie, regulaminie, bądź w zakresie czynności pracowników dotyczącego realizacji przez pcpr zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku27
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Poradnictwo specjalistyczne

60 jednostek (11 niepublicznych)

17 powiatów

Jednostki poradnictwa specjalistycznego

Jednostki świadczące poradnictwo specjalistyczne

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku29
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Zapewnienie miejsc noclegowych

23 placówki (11 niepublicznych)

11 powiatów

miejsca noclegowe/ schronienie całodobowe (15)

590 miejsc

podlaski urz d wojew dzki w bia ymstoku30
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Dziękuję za uwagę

Idalia Wyszyńska

Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

iwyszynska@bialystok.uw.gov.pl

tel. 85/ 74 39 526