vurdering for l ring i fremmedspr k en europeisk dimensjon l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vurdering for læring i Fremmedspråk en Europeisk dimensjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vurdering for læring i Fremmedspråk en Europeisk dimensjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Vurdering for læring i Fremmedspråk en Europeisk dimensjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Vurdering for læring i Fremmedspråk en Europeisk dimensjon. Inger Langseth Program for Lærerutdanning. Innhold. Læreplanen L06 Nasjonale prøver Språkpermene Vurdering NY Hvordan kan læreren utvikle egenvurdering hos elevene? D elmål sjangerforståelse vurderingskriterier.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vurdering for læring i Fremmedspråk en Europeisk dimensjon' - jerom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vurdering for l ring i fremmedspr k en europeisk dimensjon

Vurdering for læringi Fremmedspråken Europeisk dimensjon

Inger Langseth

Program for Lærerutdanning

innhold
Innhold

Læreplanen L06

Nasjonale prøver

Språkpermene

Vurdering NY

Hvordan kan læreren utvikle egenvurdering hos elevene?

Delmål

sjangerforståelse

vurderingskriterier

Europarådet

RammeverketCEFR 2001

Language Educational Policy Profile for Norway 2004

affektive filtre motivasjon
Affektive filtre - motivasjon

Mestring

+6

5

-4

- -3

- - -2

- - - -1

C2++++++

C1+++++

B2++++

B1+++

A2++

A1+

100 år

No, you can’t– Yes, we can – Yes, you can - Yes, I can

kommunikasjon bruk av spr ket
Kommunikasjon –bruk av språket

Feil kan være et tegn på fremgang

På et visst språklig nivå vil språkproduksjonen preges av språklig eksperimentering og dermed oppstår feil som må betraktes som tegn på fremgang.

(Europarådet:

Brian North 2007)

B1 – eleven

(YF engelsk, Nivå 2 fremmedspråk)

metakognisjon faglig refleksjon
Metakognisjon –faglig refleksjon

Innsats

Skal ikke vurderes med karakter

Ingen innsats - ingen karakter

Innsats - karakter bestått

Slapp innsats - trekk i karakter

Kompetanse

I can do-kompetansemål

Accountability- nasjonale prøver etc.

Employability - hva etterspøres

40 år

Hvor mye vil du? - Hva kan jeg?

metakognisjon egenvurdering
Metakognisjon - egenvurdering

At the end of the day, all that matters educationally is self-assessment. (…)

In terms of a specific agenda for assessment and learning, nothing has a higher place than ensuring the development of students' abilities to self assess.

(David Boud 1998)

3

endring av tradisjoner
Endring av tradisjoner

Tilpasset opplæring

Synliggjøre planlegging

Utvikle mål og vurderingskriterier sammen med elevene

Ansvarliggjøre eleven i arbeidet

Vurderingsmønster sjekke dag for dag, måned, termin, kurs

Sette deg mål - vite hvordan du kan nå målene - vurdere din egen måloppnåelse

tema en samling kompetansem l fra l replanen
TEMA en samling kompetansemål fra læreplanen

Kompetansemål

Delmål lokalt/individuelt(hva)

Sjangernasjonalt (hvordan)

Språk lokalt/individuelt (grad av måloppnåelse)

Vurdering

Kriterier Lokale (delmål –innhold)

Kriterier Nasjonale(sjanger – form, struktur)

Kriterier Internasjonale(språk- formidlingsevne)

vurdering for l ring i planlegge undervisningen sammen med elevene
Vurdering for læringIPlanlegge undervisningen sammen med elevene?

Delmål

Fire modeller - Begrep som strukturerer innholdet

slide10

A DELMÅL kompetanse definert som domener

Europarådet – Rammeverket:

Domener x: personal, public, occupational, educational

Domener y: location, Institutions, Persons, Objects, Events, Operations, texts

b delm l kompetanse definert som kompetanser europar det rammeverket
B DELMÅL Kompetanse definert som kompetanserEuroparådet - Rammeverket:
 • Savoir Knowledge, Kunnskap:
  • Resulting from experience (empirical) or formal learning (academic)
  • Fakta, begrep, puggestoff, sjangerkunnskap
 • Savoir-faire Skills and know how, ferdigheter:
  • Ability to carry out procedures, facilitated by the acquisition of knowledge
  • Lese og forstå en tekst, skrive en tekst, presentere muntlig etc.
 • Savoir-êtreExistential competence, holdninger:
  • The sum of individual characteristics, personality traits, attitudes, view of others, willingness to engage with others in social interaction
  • Diskutere, utfordre, filosofere, stille spørsmål ved etc.
 • Savoir-apprendre Ability to learn:
  • Mobilises competences, being disposed to discover ”otherness” (language learners)
  • Selvregulert læring; motivasjon, læringsstrategier, læringsstiler
d kompetanse definert som relasjoner
D Kompetanse definert som relasjoner

Tradisjon

 • Hva
 • Hvordan
 • Hvorfor

Bjørndal og Lieberg, 1978

slide15

IIHvordan produsere tekster i forskjellige sjangere med utgangspunkt i delmål?Deskriptorer i Rammeverket og i Nasjonale prøver Bruk av skriverammer eller snakkerammer i forskjellige sjangerevurdering av produktive ferdigheter

skriverammer
Skriverammer

Skriverammer fungerer som en igangsetter slik en samtalepartner gjør i en samtale.

Akademiske sjangere

 • Essay
 • Diktanalyse
 • Faktatekster

Yrkesfaglige sjangere

 • Instrukser
 • Rapporter
 • CV-søknadsbrev
 • E-post
 • Paragraphs:
 • Topic sentence
 • Examples
 • summary

Steinar

writing frames

School writing frame

Academic writing frame

slide21

My name is Tommy, I'm 16 years old, I am studying to be a carpenter.

My hobby is boxing. I train every day almost. Some other tings I like is to sleep and be with my girlfrend.

I'm boxing because it is the sport for me. I can't see myself playing football. I thinks it is boring. I'm boxing in Saupstad

The training starts at 6 pm, and it is 4 times a week, when I'm not training boxing, I train at a gym.

When I sleep: the reason why I sleep is becaus I'm geting so tired after school. Then it is good to sleep after school.

Rigth now the most important thing is to be god at school and be presis to the class, so I can get a god jobb.

In the future i woud like to be a carpenter because I can't se myself siting in an office.

My mesage to te world is to pay atention to the school.

Writing frame:

I would like to present……

He is interested in …..(3 things)

When he ---- ( where, when, with who and why)

Moreover, he ---

Also, he---

The most important thing these days is….

academic writing frames
Academic writing frames

Rapportskriving

Preliminaries

 • Title page
 • Abstract
 • Contents

Main text

 • Introduction
 • Methodology
 • Findings/Results
 • Discussion
 • Conclusion

End matter

 • References
 • Appendices

Slideshare.com

University of Hartfordshire.

http://www.uefap.com/writing/intro/intfram.htm

University of Manchester

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

slide23
IIIHvordan beskrive generell språkkompetanse?Vurderingskriterier og grad av måloppnåelsePisa – lesing side 121/7
iv vurderingskriterier som dekker alt delm l sjanger spr kproduksjon
IVVurderingskriterier som dekker altdelmålsjangerspråkproduksjon
vurderingsrubrikk generell
Vurderingsrubrikk generell

Success criteria (nivå 3) – benchmarks (nivå1,2,3)

kjennetegn p grad av m loppn else
Kjennetegn på grad av måloppnåelse

Rubrics

RUBISTAR

Research on instructional rubrics

Akademiske rubrikker: Chicago rubrics

https://eee.uci.edu/programs/humcore/Student/rubric0607.html

delm l relatert til l ringsteori ikt
Delmål relatert til læringsteori /IKT

Dysthe: elevene er eiere av sin egen læring!

Gruppearbeid - Teamarbeid - Samproduksjon – hvordan vurderes det?

elevebesvarelse
Elevebesvarelse

I’m playing much PC Games.

I’m playing online PC games.

I’m talking to players around the

world.

Yesterday I talked to one player

From South-Africa. I asked him

how many grades in South.Afrika.

I’m learning litle english on PC

playing, so it is not only in the

school I’m learning English.

 • Kommentarer:
 • Språk: Du skriver fullstendige setninger med stor bokstav og punktum.
 • Form: Alle setningene har et budskap som vil bli forstått.
 • Innhold: Du forteller om en spennende opplevelse.
 • Kan du skrive mer om hver ting neste gang?

Karakter:

1

IOP

Wikispaces

elevbesvarelse
Elevbesvarelse

Kommentar:

Språk: Du behersker fullstendige setninger og bruk av stor bokstav og punktum.

Form: Du bruker avsnitt og har en innledning og en hoveddel.

Innhold: Du definerer begrepet ”love” og gir det tre meninger. Du refererer til temaet brukt i musikk, film og teater med eksempler. Flott faglig tyngde her.

Strukturer teksten din etter definisjonen i innledningen.

Bruk eksemplene for å utdype definisjonene i avsnitt

Skriv en avslutning som summerer opp det du har sagt og avslutt med en overordnet tanke.

Karakter: 4-

Love

Love is the feeling you get when you see that special girl/boy that means a lot to you. Your hart start beating and your hands is sweating. Love happens between people from different races. Love can happen between a girl and a boy, as well as between two girls or two boys. Love gives the life meaning to old and to young. Love is necessary for humans. Love is many different human emotions. Without love a man becomes sad and without good feelings. Love between family members is the most important love we have, I think.

Love has been a popular subject at many theatres all over the world. Shakespeare’s “Romeo and Juliet” is a classical play and very popular today also.

Beatles, an English pop band in the -60 (sixties) and -70 (seventies), wrote many songs about love, for example “Can’t buy me love” and “All my loving”… Great writers all over the world have written many poems and stories about love. Love is a never ending topic.

Love has been a subject in many movies during the years. An example is “An officer and a gentleman” by the producer Taylor Hackford, “Pretty woman” by the producer Garry Marshall.

People in love often get married after a while and the start of a new family begins.

Love can also hurt. When the person you love don’t want to be with you anymore, it hurts. Family’s brakes up and many sad feelings take place.

slide35

Vi syntes at det å uttrykke seg om hvor man har vondt er viktig.

Hvis man har skadet seg så kan det jo være en fordel med å si hvor

man har vondt; om det er i arma eller beinet.

Kunne uttrykke deg om hvor du har vondt

  • Kunne si hvor du har vondt
  • Uttrykke seg ved smerte
  • Kunne si ulike kroppsdeler

Vedlegg:

 • Eksempler på kroppsdeler
 • Ord man bruker for å forsterke setninger når man har vondt.
 • http://envolee.com/envoleriee/jeux/corps/corps.html
 • Uttrykk

Vurdering: muntlig fremføring

et eksempel fra england
Et eksempel fra England
 • http://norwenglish.com/kurs/vurdering/les_metiers.ppt

Hvordan mål og kjennetegn kan gjøres tilgjengelige for både lærer og elev på et lokalt nivå.

 • http://norwenglish.wikispaces.com

Hvordan mål og delmål kan klargjøre læringsresultatet.

eksempel sjekkliste forst og bruke tall i praktiske situasjoner
Eksempel – sjekklisteforstå og bruke tall i praktiske situasjoner
 • Jeg kan uttale tallene til 100, 1000 etc
 • Jeg kan skrive tallene til 20, 50,100
 • Jeg kan begrepene for addisjon, subtraksjon, ganging, prosent, desimaler, tabeller etc.
 • Jeg kan be om / gi telefonnummer
 • Jeg kan spørre /fortelle om fødselsdato
 • Jeg kan spørre / fortelle hva klokka er
 • Jeg kan spørre hvor mye noe koster og forstå svaret i euro
 • Jeg kan spille bingo og andre tall spill
 • Jeg kan forklare tabeller og statistikker
 • Jeg kan bestille billetter fly, tog etc.
 • Hva betyr penger som statussymbol og maktfaktor ?
 • Hvilken betydning har alder?
 • Hvilken status har matematikk og algebra?

Hva

innebærer

det

å

forstå

og

bruke

tall?

motivasjon en pris man betaler
Motivasjon en pris man betaler?

”Lærere som inviterer elever inn i en interessant og utfordrende prosess, har større sjanse for å vekke indre motivasjon (dybdelæring).

Vurderingsformer som fokuserer på fremtidig læring er et motivasjonsfremmende redskap.”

Alle må oppleve:

 • Å ha reelle mål
 • Mestring
 • Suksess
 • Å komme videre
 • Bli satt krav til
 • Bli trodd på

“Jo mer attraktivt målet er, jo høyere pris er vi villige til å betale”

Kari Smith; Norsk Pedagogisk Tidskrift 2007 nr2