Hemijska veza Molekuli - PowerPoint PPT Presentation

hemijska veza molekuli n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hemijska veza Molekuli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hemijska veza Molekuli

play fullscreen
1 / 11
Hemijska veza Molekuli
399 Views
Download Presentation
jerom
Download Presentation

Hemijska veza Molekuli

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hemijska vezaMolekuli Hemijske formule

  2. Ponavljanje

  3. Element • Hemijski elemet je supstanca čiji svi atomi imaju jednak broj protona, to jest jednak atomski broj (Z). • Elementi su supstance koje se hemijskim promenama ne mogu razložiti na jednostavnije supstance.

  4. Jedinjenje • Jedinjenja su supstance koje se sastoje od dva ili više hemijskih elemenata. • Jedinjenja su složene supstance koje se hemijskim putem mogu razložiti na jednostavnije.

  5. Hemijske veze • Kao i sve ostalo i supstanca je u prirodi u stalnom pokretu. • Atomi elemenata se sudaraju međusobno. • HEMIJSKOM VEZOM NAZIVAMO PRIVLAČNU SILU KOJA DRŽI NA OKUPU DVA ATOMA.

  6. Jedino se atomi plemenitih gasova (helijum, neon, argon, kripton, ksenon) nalaze u slobodnom stanju, jer su oni stabilni. • Zašto su stabilni? • Odgovor leži u njihovoj strukturi elektronskog omotača. • Plemeniti gasovi imaju maksimalan broj elektrona u najvišem energetskom nivou.(zasićen nivo) He 2e- , kod ostalih 8e- DUBLET OKTET

  7. Molekuli • Atomi ostalih elemenata ovu stabilnu strukturu,dublet ili oktet, mogu dostići jedino onda kada se vežu za drugi atom. • KADA SE DVA ILI VIŠE ATOMA VEŽU JEDNI ZA DRUGE NASTAJE MOLEKUL. MOLEKULI SU STABILNE CELINE. • Ako se vežu istoimeni atomi onda se zovu MOLEKULI ELEMENATA, ako se vežu raznoimeni atomi onda se zovu MOLEKULI JEDINJENJA.

  8. Molekulske formule • Oznake za molekule zovemo MOLEKULSKE FORMULE. • Npr. H2 , O2 (molekuli elemenata) • Npr. H2O (molekul jedinjenja)

  9. Molekulske formule imaju kvalitativno i kvantitativno značenje, naime pokazuju: • Od kojih elemenata je sastavljen molekul • Tačan broj atoma pojedinih elemenata u molekulu→ INDEKS (u donjem desnom uglu hemijskog simbola) • Brojčani odnos atoma elemenata Npr. H2O U molekulu vode vodonik i kiseonik se jedine u odnosu 2 : 1.

  10. Npr. pet molekula vode 5H2O koeficijent indeks jedan atom kiseonika O jedan molekul kiseonika O2 tri atoma kiseonika 3O tri molekula kiseonika 3O2