2014-10-22 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2014-10-22 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 18
2014-10-22
226 Views
Download Presentation
jerom
Download Presentation

2014-10-22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tvärvillkor – DjurskyddMirjam HåkanssonDjurskyddsinspektör/Lantmästare036-15 61 19 (mirjam.hakansson@sjv.se)Enheten för häst, fjäderfä och vilt EG-direktivens minimiregler TRE direktiv Animaliedirektivet (alla ”produktionsdjur”) Kalvdirektivet (kalvar - instängda för uppfödning) Grisdirektivet 2014-10-22

 2. Tvärvillkor – DjurskyddAllmänt – Tillsyn och skötsel Vad är tillsyn? Vad beror problemet på? Hur återspeglas bristande tillsyn? 2014-10-22

 3. Tvärvillkor – DjurskyddAllmänt – Tillsyn och skötsel Animaliedirektivet Inspektion minst en gång om dagen Inspektion så att varje lidande förhindras Belysning för inspektion (när som helst) Sjuka/skadade djur vård utan dröjsmål veterinär kontakt snarast möjligt (vid behov) Sjukbox med ströbädd (vid behov) 2014-10-22

 4. Tvärvillkor – DjurskyddAllmänt - rörelsefrihet Vad är rörelsefrihet? Hur begränsad får rörelsefriheten vara? Har djuren problem? 2014-10-22

 5. Tvärvillkor – DjurskyddAllmänt - rörelsefrihet Animaliedirektivet Får inte begränsas på ett sådant sätt att det medför onödigt lidande eller onödig skada. Bundna djur ska ha ett utrymme som är anpassat till dess fysiologiska och etologiska behov. 2014-10-22

 6. Tvärvillkor – DjurskyddAllmänt:Utrymmen - inomhus Planlösning Utforming Inredning Stalluft och stallklimat 2014-10-22

 7. Tvärvillkor – DjurskyddAllmänt:Utrymmen - utomhus Animaliedirektivet: ”Djur som inte förvaras i byggnader skall såvitt det är nödvändigt och möjligt , ges skydd mot dåligt väder, rovdjur samt hälsorisker”. Behövs det ligghall för att klara detta? 2014-10-22

 8. Tvärvillkor – DjurskyddAllmänt:Automatisk / mekanisk utrustning Viktiga för djurskyddet Ventilationssystem Värmesystem Utfodringssystem Vattningssystem Utgödslingssystem Mjölkningssystem 2014-10-22

 9. Tvärvillkor – DjurskyddAllmänt:Larmsystem Bara vid mekanisk ventilation Avdelningar med kalvar Grisavdelningar (vissa undantag finns) Fjäderfäavd. med mer än 2000 fåglar 2014-10-22

 10. Tvärvillkor - Djurskydd Larmfunktioner - kalvar Övertemperatur Strömavbrott* Fel på larmanordningen* Uppmärksamma på ett betryggande sätt (fr.o.m. 1 oktober 2009) * Ej om kalvarna hålls i samma stallavdelning som kor 2014-10-22

 11. Tvärvillkor - Djurskydd Larmfunktioner - gris Strömavbrott Övertemperatur Fel på larmanordningen Fel på frånluftsfläktar för min.vent och gödselgasventilation. (fr.o.m. 1 oktober 2009) Uppmärksamma på ett betryggande sätt (fr.o.m. 1 oktober 2009) 2014-10-22

 12. Tvärvillkor – DjurskyddLarmsystem Larmfunktioner - fjäderfä Strömavbrott Övertemperatur Fel på larmanordningen Uppmärksamma på ett betryggande sätt (fr.o.m. 1 oktober 2009) 2014-10-22

 13. Tvärvillkor – DjurskyddAllmänt:Foder, vatten och andra ämnen God hygien och kvalitet Rätt foder Ätplatsen Drickplatsen 2014-10-22

 14. Tvärvillkor – DjurskyddKalvar – rörelsefrihet och utrymme Ensambox Gemensambox Uppbindning inte tillåtet • Boxmått (kalvdirektivet) • Bredd = mankhöjd • Längd = kroppslängd x 1,1 • Boxmått (L100) • Bredd = 1,00 m (max 60 kg) 1,10 m (max 90 kg) • Längd = 1,20 m (max 60 kg) 1,40 m (max 90 kg) 2014-10-22

 15. Tvärvillkor – DjurskyddKalvar – ensamboxen Skiljeväggen – genombruten Ögonkontakt Direkt beröring (minst nos mot nos) Tät upp till minst 0,8 m från boxgolvet (svensk bestämmelse) 2014-10-22

 16. Tvärvillkor – DjurskyddKalvar – vatten och foder Råmjölk snarast (inom 6 tim) Foder minst 2 ggr per dag Utfodras samtidigt Grovfoder från 2 veckor ålder (fri tillgång) Dricksvatten från 2 veckor ålder Dricksvatten, fri tillgång vid varmt väder 2014-10-22

 17. Tvärvillkor – DjurskyddGrisar Grupphållning Rörelsefrihet Strö Stympning Avvänjning 2014-10-22

 18. Tvärvillkor - Djurskydd Grupphållning Rörelsefrihet Strö Stympning Avvänjning 2014-10-22