slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rīga 13 .02.2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rīga 13 .02.2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Rīga 13 .02.2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

ES programmas “Radošā Eiropa” (2014-2020) Literatūras tulkošanas projekti. Pieteikuma sagatavošana Zanda Aveniņa, Radošās Eiropas birojs. Rīga 13 .02.2014. Regulējošie dokumenti. Programmas ceļvedis (angļu valodā):

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rīga 13 .02.2014' - jeri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ES programmas “Radošā Eiropa” (2014-2020) Literatūras tulkošanas projekti. Pieteikuma sagatavošana

Zanda Aveniņa, Radošās Eiropas birojs

Rīga

13.02.2014

regul jo ie dokumenti
Regulējošie dokumenti

Programmas ceļvedis (angļu valodā):

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/calls/guidelines-call-for-proposals-eac-s19-2013_en.pdf

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus (latviešu valodā):

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/calls/call-culture-ce-2013_lv.pdf

Instrukcija pieteikuma veidlapas aizpildīšanai (angļu valodā):

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/calls/guide-for-applicants-literary-translations.pdf

Eiropas Komisijas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

iesniedzamie dokumenti
Iesniedzamie dokumenti

ELEKTRONISKI

Pieteikuma veidlapa (e-forma) ar pielikumiem:

- budžeta veidlapa

- apliecinājums par līguma slēgšanu tulkotajiem darbiem (forma)

- ilgtermiņa tulkošanas, izplatīšanas, pārdošanas veicināšanas stratēģija)

- parakstīts juridiskā statusa, darbības un finanšu kapacitātes apliecinājums (forma)

- ja grants > 60 000 parakstīts izslēgšanas kritēriju atbilstības apliecinājums (forma)

slide4

PA PASTU

 • Pavadvēstule (brīvā formā)
 • grāmatu eksemplāri (elektroniski vai drukātā formā)
 • iesniedzējorganizācijas statūti
 • projekta iesniedzēja, partneru CV
 • tulkotāju CV
 • parakstīta budžeta forma (Excel)
 • parakstīta finanšu identifikācijas veidlapa (forma) un pielikumi
 • ja grants > 60 000 pēdējo 2 gadu darbības pārskats
 • ja grants > 60 000 parakstīta finanšu kapacitātes veidlapa
 • ja grants > 60 000 pēdējo 2 gadu grāmatvedības gada pārskati
 • daudzgadu projekti – pēdējo 2 gadu finanšu darbības audita ziņojums + plašāka darbības programma
 • pārbaudes lapa (check-list)

PIC PORTĀLĀ

- parakstīta juridiskas personas forma un pielikumi

pieteikuma veidlapa i
Pieteikuma veidlapa I
 • Reģistrēšanās ECAS portālā -> piekļuve ParticipantIdentification Code (PIC) portālam

Instrukcija reģistrācijai un pieteikuma veidlapas aizpildīšanai (angļu valodā):

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/calls/guide-for-applicants-literary-translations.pdf

 • Veidlapas aizpildīšana
pieteikuma veidlapa ii
Pieteikuma veidlapa II

E-formai 7 daļas:

A – pamatinformācija par izdevniecību/apgādu

B – iesniedzējorganizācijas aktivitātes un struktūra

C – projekta apraksts

D – tehniskā kapacitāte

E – projekta ieviešana (atbalsta piešķiršanas kritēriji)

F – darba programma

G – statistika (jaunums)

krit riji i
Kritēriji (I)

ATBILSTĪBAS

- atbilstoši prasībām noformēts, līdz termiņam iesniegts pieteikums

- uzrakstīts vienā no ES valodām

- pievienoti prasītie pielikumi

- pretendentam ir juridiskais statuss (2 gadi)

krit riji ii
Kritēriji (II)

IZSLĒGŠANAS

 • atbilstība ES Finanšu regulas prasībām

ATLASES

- darbības un finanšu iespējas (darbības pārskats, CV), audita ziņojums (Partnerības pamatnolīgumi)

krit riji iii atbalsta pie ir anas
Kritēriji (III) - ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS

Automātiskie papildus punkti, ja tulkojamais darbs ir saņēmis ES Literatūras balvu:

1 punkts par katru grāmatu, kas saņēmusi ES Literatūras balvu (maksimāli iespējams saņemt 10 punktus)

http://www.euprizeliterature.eu/

krit riji iv atbalsta pie ir anas
Kritēriji (IV) - ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS
 • Nozīmīgums (35 punkti):

Vai projekts atbilst konkursa mērķiem un prioritātēm?

 • cik lielā mērā veicinās Eiropas literatūras apriti
 • vai tiek tulkots no retāk izmantotajām valodām uz angļu, vācu, franču, spāņu valodu
 • izplatīšanas stratēģija, lai nodrošinātu plašu darbu pieejamību, t.sk. izmantojot digitālās tehnoloģijas
 • vai projektā ir citas prioritātes un cik atbilstošas tās ir apakšprogrammas “Kultūra” mērķiem
krit riji v atbalsta pie ir anas
Kritēriji (V) - ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS

2. Satura un aktivitāšu kvalitāte (30 punkti):

Kā projekts tiek īstenots?

 • izdevniecības/apgāda projekta īstenotāju pieredze
 • finanšu un cilvēkresursu atbilstība projekta vajadzībām
 • cik atbilstīga, reālistiska ir darba programma
 • darbu literārā kvalitāte
 • tulkotāju pieredze
krit riji vi atbalsta pie ir anas
Kritēriji (VI) - ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS

3. Komunikācija un izplatīšana (25 punkti):

Kāda ir projekta pieeja darbu izplatīšanā?

 • cik skaidra, atbilstoša ir izplatīšanas, popularizēšanas stratēģija
 • izplatīšanas, popularizēšanas aktivitātes, t.sk. digitālo tehnoloģiju izmantošana
 • kā tiks veicināta Eiropas Savienības redzamība projektā (ES tēls)
dot cijas apr in ana
Dotācijas aprēķināšana:

Nav fiksētas likmes

Finansējums piešķirts, balstoties uz budžetu

Attaisnotās izmaksas:

 • Tulkošanas izmaksas
 • Tulkoto darbu izdošana
 • Popularizēšanas izmaksas
 • Audita izmaksas
 • Neatgriežams PVN
priek finans jums
Priekšfinansējums

- Ja finanšu kapacitātes kritērijs ir izpildīts – priekšfinansējums 70 % apmērā

- Ja finanšu kapacitātes kritērijs nav izpildīts – daļa summas pēc daļējas aktivitāšu izpildes

k das
Kļūdas
 • Neparakstīts apliecinājums un citi dokumenti
 • Pieprasītais budžets neatbilst noteiktajām prasībām
 • Iesniedzēja statuss (nepārstāv izdevniecības nozari, Programmas dalībvalsti)
 • Nokavēts iesniegšanas termiņš
 • Oriģināldarba vai mērķa valoda nav Programmas dalībvalstu valoda
 • Nav ievēroti projekta uzsākšanas un beigu termiņi
paldies par uzman bu veiksmi projektu rakst an

Paldies par uzmanību, veiksmi projektu rakstīšanā!

Zanda Aveniņa,

Kultūras ministrijas

ES kultūras kontaktpunkta nodaļas konsultante,

e-pasts Zanda.Avenina@km.gov.lv,

tālr. 67 330 229,

www.radosaeiropa.lv

www.facebook.com/radosaeiropa

Twitter: @radosaeiropa