slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dret

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Dret - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Dret. 1ª Definició Conjunt de principis i normes jurídiques a què estan sotmeses les relacions humanes en qualsevol societat, els individus de la qual poden ser obligats a complir-los. Fonts Materials del Dret.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dret' - jeri


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Dret

1ª Definició

Conjunt de principis i normes jurídiques a què estan sotmeses les relacions humanes en qualsevol societat, els individus de la qual poden ser obligats a complir-los.

fonts materials del dret

Fonts Materials del Dret

Poder legislatiu: Corts Generals o Parlament ( Congrés dels Diputats i Senat) i les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

fonts materials del dret1
Fonts Materials del Dret
 • Poder Executiu: Govern, ministeris i òrgans de govern de les comunitats autònomes.
 • Órgans administratius de rang inferior: diputacions, municipis, direccions generals, etc...
 • Col.lectivitats de persones
slide5
Llei Orgànica: Parlament (poder legislatiu)
 • Real Decret legislatiu: Govern (poder executiu)
 • Reial Decret: Govern (poder executiu)
 • Ordre Ministerial: Ministeri (poder executiu)
 • Costum: Col.lectivitat
poder legislatiu
Poder Legislatiu

1.- Constitució

2.- Lleis orgàniques

3.- Lleis ordinàries

poder executiu
Poder executiu
 • 1.- Reials Decrets-Lleis
 • 2.- Reials Decrets Legislatius
 • 3.- Reials Decrets (del Consell de Ministres)
 • 4.- Ordres de comissions delegades
 • 5.- Ordres Ministerials
 • 6.- Resolucions
la ley
La Ley
 • És una Llei estatal i escrita, dictada pel Parlament, es diferencien dels reglaments (decrets) i demés actes de l’administració (ordres, resolucions) els quals emanen i són aprovats pel Govern.
 • Una norma de rang inferior no pot anar en contra d’una altra de rang superior.
 • Exemple: Un reglament no pot anar en contra d’una Llei.
 • La Constitució no pot ser violada.
la costum
La Costum
 • Norma jurídica elaborada per la conciència social mitjançant la repetició d’actes realitzats amb intencionalidad jurídica.
 • En el seu sentit jurídic La Costum és l’ús social que és font de decisions i regles jurídiques.
la costum1
La Costum
 • Art. 1.3 del Codi Civil:

La costumbre sólo regirá en defecto de Ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.

Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.

principis generals del dret
Principis Generals del Dret
 • Art. 1.4 Codi Civil

Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de Ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.

principis generals del dret1
Principis Generals del Dret

Exemple:

Ningú pot anar en contra dels seus principis.

Ningú pot ser condemnat sense ser escoltat.

No es lícit enriquirse a costa d’un altre.

Es considera permés tot el que no està prohibit.

jurisprud ncia
Jurisprudència

Es crea jurisprudència quan el conjunt de 2 sentencies del Tribunal Suprem iguals, es a dir, existeix identitat entre els casos, això crea jurisprudència.

els tractats internacionals
Els tractats internacionals
 • Acords escrit entre Espanya i un altre Estat o altres Estats o entre Espanya i un organisme internacional de caracter governamental.
persona fisica
Persona Fisica

Anteriorment:

El Código Civil establece en su artículo 30 que "Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno"

Ara: Artículo 30 del Codi civil

La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno.

slide16
2ona Definició

El dretés el conjunt de normes i principis que es poden imposar de manera coercitiva i que regulen les relacions entre els diferents membres d´una societat, en un lloc i en un temps determinats.

caracter stiques del dret
Característiques del dret

El dret està format per un conjunt de normes i principis, és a dir, que el dret té un caràcter normatiu.

Les normes i principis que formen el dret tenen un caràcter coercitiu o d´imposició.

S´han de concretar les normes i principis que formen el dret en una societat, en un lloc i en un temps determinat, és a dir, el dret té un caràcter social.

classificaci del dret
CLASSIFICACIÓ DEL DRET

La finalitat del dret és organitzar la vida social, però hi ha una clara diferenciació entre:

la regulació que es fa a la vida social dels interessos col·lectius

i

la regulació que es fa dels interessos particulars, és a dir, entre la comunitat i el ciutadà.

ad