kontratat pjesa 3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONTRATAT Pjesa 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONTRATAT Pjesa 3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

KONTRATAT Pjesa 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

KONTRATAT Pjesa 3. JAVA 4. Kontratat N ë Dobi Të Personave Të Tretë . Historikisht – personat e tret ë nuk kanë pasë të drejta juridike në rast të shkeljes së kontratës nga pala kontraktuese.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONTRATAT Pjesa 3' - jered


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kontratat n dobi t personave t tret
Kontratat Në Dobi Të Personave Të Tretë
 • Historikisht – personat e tretë nuk kanë pasë të drejta juridike në rast të shkeljes së kontratës nga pala kontraktuese.
 • Aktualisht – në të drejtën bashkohore, personat e tretë kanë fituar të drejta juridike kur kontrata ka të bëj me ata.
kontratat n dobi t personave t tret1
Kontratat Në Dobi Të Personave Të Tretë
 • Definicioni – Kontrata në dobi të personit të tretëështë marrëveshje mes dy personave – palëve kontraktuese – sipas së cilës njëra palë (premtuesi) obligohet ndaj palës tjetër (kontraktuesi) që t’ja përmubushë një premtim (detyrim) një palë të tretë (beneficiari)
 • Kushtet –
  • Kontrata të lidhet në mes të premtuesit dhe kontraktuesit
  • Kontrata të përmbajë klauzolën se kontrata po lidhet në dobi të personit të tretë
  • Kontraktuesi të ketë ndoj interes nga lidhja e kontratës së tillë.
p rgjegj sia p r t metat materiale
Përgjegjësia Për Të Metat Materiale
 • Llojet e të metave
 • Zbulimi i të metave
 • Garancioni për kualitetin e mallit
 • Përjashtimi apo kufizimi i përgjëgjesisë për të metat e mallit
 • Dëmet specifike
p rgjegj sia p r t metat materiale1
Përgjegjësia Për Të Metat Materiale
 • Malli është me të meta materiale (dallash) nëse:
  • Nuk ka cilësi të duhura për përdorim të rregullt ose qarkullim
  • Nëse malli nuk ka cilësi të duhura për përdorim të veqantë
  • Nëse malli nuk ka cilësi të cilat janë paraparë me ligj
  • Nëse shitësi ka dorëzuar mallin i cili nuk është në përputhje me mostrën ose modelin që i është treguar blerësit
p rgjegj sia p r t metat materiale2
Përgjegjësia Për Të Metat Materiale
 • Llojet e të Metave
  • Përdorimi i Rregullt
  • Perdorimi i Veqante
  • Cilesia e Parapare me Ligj
  • Mosperputhja me Mostren apo Modelin
p rgjegj sia p r t metat materiale3
Përgjegjësia Për Të Metat Materiale
 • Zbulimi i të Metave
  • Të Metat e Dukshme
  • Të Metat e Fshehura
p rgjegj sia p r t metat materiale4
Përgjegjësia Për Të Metat Materiale
 • Garancioni për Kualitetin e Mallit
  • Zakonisht, garancion per kohe te caktuar
  • Garancione te zakonshme (privat)
  • Garancione me ligj
p rgjegj sia p r t metat materiale5
Përgjegjësia Për Të Metat Materiale
 • Përjashtimi apo Kufizimi i Përgjegjësisë Për të Metat e Mallit
  • Bëhet nëpërmes klauzolave në kontrata
  • Jo gjithmonë i lejuar
p rgjegj sia p r t metat materiale6
Përgjegjësia Për Të Metat Materiale
 • Dëmet Specifike
  • Shkurt e Shqip  I fiton kur i tregon dikujt për dëmet që mund ti pëson nëse shkelet kontrata, e ai prap të bën dollover.
p rgjegj sia p r t metat juridike
Përgjegjësia Për Të Metat Juridike
 • Kuptimi: Kjo përgjegjësi ka të bëjë me detyrimin e njërës palë kontraktuese që të mbrojë palën tjetër nga kërkesat e personave të tretë.
 • Kushtet:
  • Të ekzistojë në momentin e lidhjes së kontratës
  • Blerësi të mos ketë ditur për një të metë të tillë
  • Shitësi të jetë i njoftuar me kohë nga ana e blerësit për shqetësimin nga personi i tretë
pavlefshm ria e kontratave
Pavlefshmëria e Kontratave
 • Llojet e pavlefshmërisë
  • Absolute
  • Relative
pavlefshm ria e kontratave1
Pavlefshmëria e Kontratave
 • Pavlefshmëria Absolute – ekziston kur kontrata lidhet në kundërshtim me:
  • Rending juridik
  • Dispozitat imperative
  • Moralin
pavlefshm ria e kontratave2
Pavlefshmëria e Kontratave
 • Pavlefshmeria Relative – ekziston nese kontrata eshte lidhur nga:
  • Personi qe nuk ka fare zotesi (aftesi) per te vepruar
  • Personi me aftesi te kufizuar te veprimit
  • Kur me rastin e lidhjes se kontrates ka pasur te meta ne pikepamje te shprehjes se lire te vullnetit te njeres pale kontraktuese (kercenim, lajthim, apo mashtrim)
zgjedhja e ligjit aplikues dhe forumit
Zgjedhja e Ligjit Aplikues dhe Forumit
 • Zgjedhja e Ligjit Aplikues:
  • Zgjedhe vet, ose
  • E zgjedh Gjykata
zgjedhja e ligjit aplikues dhe forumit1
Zgjedhja e Ligjit Aplikues dhe Forumit
 • Zgjedhja e Forumit
  • Gjykata
  • Arbitrazh
  • Negociata
  • Ndërmjetësim
  • Boksa???
zgjedhja e ligjit aplikues dhe forumit2
Zgjedhja e Ligjit Aplikues dhe Forumit
 • Elementet që duhet të merren parasysh në hartimin e klauzolave per Zgjedhjen e Forumit:
  • Përshtatshmëria e forumit të zgjedhur (lokacioni, gjuha, ligji);
  • Afërsia dhe njohja e rregullave që aplikohen në atë forum;
  • Njëanshmëria e mundshme (apo paanshmëria) e gjykatës;
  • Avantazhi që ofrojnë rregullat procedurale të atij forumi.