Download
om orakel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sia under antiken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sia under antiken

Sia under antiken

348 Views Download Presentation
Download Presentation

Sia under antiken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Om Orakel Hur de användes för att spå framtiden

  2. Vad var orakel • De var en sorts portaler som ansågs tala med röst från gudarna. • Vad de sa fick tolkas i efterhand av prästerskapet. • Förekom mest under antiken men finns ett än idag. • Pythia var det mest kända oraklet.

  3. Pythia • Hade mycket makt under antiken • Var känd för sina spådomar som aldrig slog fel • Var rådfrågad av män med mycket makt till exempel kungar och fältherrar. • Ansågs tala för guden Apollo

  4. Hur gick en spådom till ? • Pythia satte sig på en stol under vulkan ångor som hon andades in. • Hon åt speciella löv som satte henne i trans • Efter detta så ansågs hon prata med apollos röst.

  5. Dodona • Ett orakel som tjänade Dione. • Dione var känd som den heliga gudinnan. • Spådde genom att lyssna på vind i träden

  6. Oraklenas svar • Ofta var tolkningen tvetydig, så att man i efterhand hade svårt att säga att tolkningen var fel.

  7. Idag • Det enda nu levande oraklet som finns är det tibetanska statsoraklet • Han sätter sig i trans innan sin spådom • Hans uppgift är att hitta nästa Dalai Lama.

  8. På vår site kan du få gratis spådom i kort eller fråga oraklet gratis.