antiken grekland n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Antiken (Grekland)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Antiken (Grekland) - PowerPoint PPT Presentation


 • 1052 Views
 • Uploaded on

Antiken (Grekland). Ca 800 f.kr. -ca 300 f.kr. Varför just Grekland/Hellas?. Antikens Grekland: Inget enat rike- olika stadsstater. Stora skillnader mellan de grekiska stadsstaterna Varierande storlek (både till yta och befolkning från ca. 1 000 invånare - ca. 350 000)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Antiken (Grekland)' - edric


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
antiken grekland
Antiken (Grekland)
 • Ca 800 f.kr.-ca 300 f.kr.
antikens grekland inget enat rike olika stadsstater
Antikens Grekland: Inget enat rike- olika stadsstater
 • Stora skillnader mellan de grekiska stadsstaterna
 • Varierande storlek (både till ytaoch befolkning från ca. 1 000 invånare - ca. 350 000)
 • Olika styrelseskick (demokrati, envälde)
 • Olika levnadsförhållanden
 • Fungerade som en stat/land idag i miniatyrform. Med självständigt styre.
 • Ofta stad med närliggande jordbruksmark. Svårt att behålla kontroll över stort område.
 • Vissa saker gemensamt = kulturen (litteraturen, språket, religionen och myterna, olympiska spelen)
stadsstaterna
Stadsstaterna
 • Bråkade ofta sinsemellan, men bergen och haven utgjorde naturliga gränser mellan dem.
 • Enades mot yttre hot (exempelvis perserna)
de grekiska kolonierna ca 700f kr b rjar grekerna att bilda kolonier l ngs medelhavet
De grekiska kolonierna – ca 700f.kr börjar grekerna att bilda kolonier längs medelhavet
 • Varför blev kolonier nödvändiga?

- Överbefolkning, matbrist, begränsad yta/landområde i en stadsstat.

 • Vad var viktigt? När en ny koloni skulle etableras?
 • Grekiska kolonier bildades runt hela medelhavet. Några städer som bildades var Marseille och Neapel.
 • Vad innebar kolonialiseringen: (Konsekvenser)
 • Grekiska kulturen, kunskaper och ideér sprids.
 • Handeln och utbytet mellan människorna ökade.
 • Människorna som bodde i kolonierna fick inte bestämma över marken där de bodde.
filosoferna och vetenskapen
Filosoferna och Vetenskapen
 • Självständigt, kritiskt och ifrågasättande tänkande. Dvs. Vetenskapliga förklaringar inte bara myter.
 • Influerade av kunskaper från babylonier, perser osv.
 • Matematik och naturvetenskap

T.ex. Pythagorasoch Demokritos

 • Filosofi

T.ex. Sokrates, Platon, Aristoteles

alexander den store
Alexander den store
 • Makedonsk kung vars far erövrat de grekiska statsstaterna
 • Erövrade landområden långt in i Asien (till Indien) http://www.ne.se/neimage/746499.jpg
 • Genom dessa erövringar spreds den grekiska kulturen och idéerna österut och söderut.
demokratin i athen
Demokratin i Athen
 • Athen var först i världen med att introducera ett demokratiskt styrelsesätt
 • Demokrati = Folkstyre, folket skulle bestämma tillsammans. Inte som i Mesopotamien eller Egypten där det varit envälde (en person dvs. kung eller Farao bestämde)
 • I Athen innebar demokratin ett sätt att styra eller bestämma. Att folket skulle få vara med att bestämma. Idag betyder demokratin något mera. Ordet/Begreppet betyder en annan sak.
tv f rst elser av demokrati
Två förståelser av Demokrati
 • I Athen under Antiken

- Ett sätt att styra fatta beslut

 • Hur  Direktdemokrati, i folkförsamlingen förväntades alla röstberättigade (dvs. medborgarna) diskutera och rösta om beslut.
 • 40 gånger om året samlades medborgarna (män som inte var slavar eller utlänningar ca 10% av befolkningen) och diskuterade och beslutade om frågor.
 • I dag i Sverige

-Ett sätt att styra fatta beslut

- Hur  Representativ Demokrati, iriksdagenröstar 349 ledamöter om beslut, dessa personer har utsetts av alla röstberättigade via val vart 4 år.

MEN idag är demokrati även något mer, ett sätt att vara! Begreppet demokrati betyder en annan sak.

-Att vara demokratisk innebär att respektera Mänskliga rättigheter, individens fri- och rättigheter.

eller uttryckt i bild
Eller uttryckt i bild

Demokrati i Athen

Demokrati idag

Representativ demokrati

 • Direktdemokrati
den atenska demokratin
Den atenska demokratin
 • Folkförsamlingen Var öppen för alla Athens ca 30 000 röstberättigade och röstade bland annat om lagförslag och krigsförklaringar.
 • FolkdomstolenBestod av 6000 medborgare, utsedda genom lottning.
 • RådetBestod av 50 män från var och en av Athens tio stammar. De hade lottats fram. Rådet förberedde de lagar som folkförsamlingen röstade om.
folkf rsamlingen n gra lokala skillnader
Folkförsamlingen – några lokala skillnader

Sparta

Athen

Hade sista ordet i de politiska frågorna. Tilläts ge förslag och debattera.

 • Fick inte debattera/diskutera förslag. Bara rösta Ja eller nej.
arbeta med era arbetsh ften
Arbeta med era arbetshäften
 • Vilka var de röstberättigade i Aten under Antiken?
 • Vilka är de röstberättigade idag?
 • Kan man utifrån dagens användning av demokratibegreppet kalla det antika Aten för en demokrati? Motivera ert svar!
 • Diskutera för- och nackdelar med direktdemokrati respektive representativ demokrati.
 • Hur kan teknikutvecklingen och spridningen av Internet komma att påverka möjligheten att fatta fler beslut genom direktdemokratiska principer i framtiden?
ad