Herdis Toft lektor i børne- og ungdomskultur SDU - PowerPoint PPT Presentation

herdis toft lektor i b rne og ungdomskultur sdu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Herdis Toft lektor i børne- og ungdomskultur SDU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Herdis Toft lektor i børne- og ungdomskultur SDU

play fullscreen
1 / 10
Herdis Toft lektor i børne- og ungdomskultur SDU
143 Views
Download Presentation
jens
Download Presentation

Herdis Toft lektor i børne- og ungdomskultur SDU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Herdis Toft lektor i børne- og ungdomskultur SDU At forske i børne- og ungdomskultur – udfordringer og problemer BiD-opstartkonference om børne- og ungdomskultur SDU, d. 30. oktober 2008

  2. Problem: Tænker vi i kompleksitet, men taler i komplementaritet? • kultur – natur • barn – voksen • leg – læring • æstetik – pædagogik • skole – fritid • ……

  3. Udfordring nr. 1Hvilket kulturbegreb bruger du? • er kultur = artefakter og vaner? • er kultur = the whole way of life? • er kultur = betydningssystem, fortælling? • er kultur = tekst & kontekst, haven & væren? • er kultur = habitus, smag og livsstil? • er kultur = noget der gøres, = læring & dannelse?

  4. Udfordring nr. 2Hvilket børnekulturbegreb bruger du? • kultur for børn? • kultur med børn? • kultur af børn? • børns legekultur?

  5. Udfordring nr. 3Hvilken teori bruger du? • psykologisk teori? • sociologisk teori? • pædagogisk teori? • antropologisk teori? • osv.

  6. Udfordring nr. 4Hvilken positionering bruger du? • forsker du på hjemmebane eller udebane? • anlægger du et voksen- eller børneperspektiv? • hvordan bestemmer du figur og grund?

  7. Udfordring nr. 5Hvordan bruger du begreberne leg og læring? • Lære i stedet forat lege • Lege i stedet for at lære • Lære for at lege • Lege for at lære • Lære ved at lege • Lege ved at lære • Lære mens man leger • Lege mens man lærer • Jan Kampmann: Leg-og-læring

  8. Udfordring nr. 6Skiller du hovedet fra kroppen? • Tanke og tale • Kognition og krop • Sigen og gøren • krop og narration

  9. Legekultur at afdække en legekultur som baseret på kropslige handlinger er lige så meningsfuld og værdifuld som den børnekultur der er fortolket ud fra børns verbale udsagn. Gunvor Løkken (2005): Toddlerkultur, s. 35. Hans Reitzels Forlag

  10. Praksisformer for tradering • ’inkorporerede praksisser’: hukommelse og kontinuitet baseret på udførte og levede handlinger. Traditioner bevares ved at udøve kropslige ritualiserede handlinger (den oversete historie) • ’indskrevne praksisser’: tekster, fotos og andre arkiver, der bevarer information ’uden for’ den menneskelige krop (den priviligerede historie)