Аутор: Весна Шкара
Download
1 / 8

??????? ??? ?????? ????? 16.10.2012. - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

Аутор: Весна Шкара. Светски дан здраве хране 16.10.2012. Чланице Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO - Food and Agriculture Organisation ) , 60 година настоје да осигурају квалитетну исхрану за све.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????? ??? ?????? ????? 16.10.2012.' - jennelle-hebert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
16 10 2012

Аутор: Весна Шкара

Светски дан здраве хране16.10.2012.


16 10 2012

Чланице Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO - Food and Agriculture Organisation), 60 година настоје да осигурају квалитетну исхрану за све.

Светски Дан хране, 16. октобар обележава се у многим земљама света.

Месец октобар је у нашој земљи одређен као месец промоције правилне исхране и физичке активности.

Пољопривреднезадруге: кључзаобезбеђењехране у свету


16 10 2012

Оrgаnizаciја Uјеdinjеnih nаciја zа hrаnu i ishrаnu (FAO) prоcеnjuје dа pоstојi sкоrо miliјаrdu pоthrаnjеnih оsоbа širоm svеtа, štо znаči dа је sкоrо šеstinа čоvеčаnstvа glаdnа. Оvо је nајvеći brој glаdnih ljudi оd 1970. gоdinе којi niје pоslеdicа sаmо slаbih prinоsа hrаnе vеć i visокih cеnа prоizvоdа, mаlih primаnjа i pоvеćаnjа nеzаpоslеnоsti као pоslеdicа glоbаlnе екоnоmsке кrizе. Pоrаst brоја ljudi nа Zеmlji (око 80 miliоnа gоdišnjе) tакоđе imа znаčајnu ulоgu, као i čеsti екstrеmni vrеmеnsкi uslоvi којi su pоslеdicа glоbаlnоg zаgrеvаnjа i prоmеnе кlimе.”

(http://www.zjzpa.org.rs/joomla/index.php/150-svetski-dan-hrane )


16 10 2012

Тема овогодишњег Светског дана хране је :

”Пољопривредне задруге – кључ за храну у свету”.

Жеља је да се укаже на значај пољопривредних задруга у очувању залиха хране које ће довести до искорењивања глади у свету.


16 10 2012

хране је :Циљјеподизањесвести, ширењеинформација и знања, али и мобилисањејавногмњења и фондова у користглобалнеборбепротивглади. Одпроцењенихскоромилијардугладних у свету 70 проценатаживи у руралнимпољопривреднимобластима. Овојенајвећибројгладнихљудиод 1970. годинекојинијепоследицасамослабихприносахраневећ и високихценанамирница, малихприхода и повећањанезапосленостикаорезултатаглобалнеекономскекризе.” (http://www.zavodki.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=202:svetski-dan-hrane-2012&catid=5:aktuelnosti)


16 10 2012

Каква је данашњица и стварни подаци прочитајте на овим странама:

http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/u-srbiji-vise-od-40.000-korisnika-narodnih-kuhinja_347452.html


16 10 2012

Литература: подаци прочитајте на овим странама:

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO: Temabiltena

16. OKTOBAR – SVETSKI DAN HRANE

(JasminaVladisavljević,dipl.ing.tehn.)

  • Сајтови:

  • http://www.zavodki.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=202:svetski-dan-hrane-2012&catid=5:aktuelnosti

  • http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/u-srbiji-vise-od-40.000-korisnika-narodnih-kuhinja_347452.html

  • http://www.domzdravljaobrenovac.com/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=79

  • http://www.zjzpa.org.rs/joomla/index.php/150-svetski-dan-hrane