Přehled projektu - PowerPoint PPT Presentation

jenn
p ehled projektu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přehled projektu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přehled projektu

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Přehled projektu
114 Views
Download Presentation

Přehled projektu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Přehled projektu Název projektu Název společnosti Jméno přednášejícího

 2. Cíle projektu • Konečný cíl projektu • Vztah k jiným projektům • Cíle podrobného plánování

 3. Popis • Srozumitelně popište projekt. • Použijte následující snímky k diskusi stavu, plánů, rozpočtu atd. DALŠÍ INFORMACE... Uveďte zde umístění nebo kontakt na dokument s technickými údaji (nebo jiné odpovídající dokumenty).

 4. Analýza konkurenceschopnosti • Konkurenti • Každému konkurentovi lze věnovat jeden snímek. • Silné stránky • Výhody oproti konkurenci • Slabé stránky • Nevýhody oproti konkurenci

 5. Analýza konkurenceschopnosti • Konkurenti • Silné stránky • Slabé stránky DALŠÍ INFORMACE... Uveďte zde umístění nebo kontakt na analýzu konkurenceschopnosti (nebo jiné odpovídající dokumenty).

 6. Technologie • Nová používaná technologie • Přínos • Přijaté standardy • Přínos • Standardy, které jsou jmenovitě ignorovány. • Nedostatky a výhody DVZ: definujte vlastní zkratky!

 7. Tým / zdroje • Uveďte předpoklady o zdrojích použitých u tohoto projektu. • Lidé • Vybavení • Místa • Podpora vnějších služeb • Výroba • Prodej

 8. Postupy • Zdůrazněte všechny rozdílyv postupu v porovnání s běžnými projekty tohoto typu. • Diskutujte o požadavcích, výhodách a problémech použití nových postupů. DALŠÍ INFORMACE... Uveďte zde umístění nebo kontakt na dokument popisující postup (nebo jiné odpovídající dokumenty).

 9. Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Led Úno Dub Srp Lis Pro Bře Kvě Čen Čec Zář Říj Plán • Uveďte přehled důležitých bodův podrobném plánu. DALŠÍ INFORMACE... Uveďte zde umístění nebo kontakt na podrobný časový plán (nebo jiné odpovídající dokumenty).

 10. Aktuální stav • Podrobný přehled postupuv porovnání s plánem • Dodržování plánu v oblastech • Nedodržování plánu v oblastech • Oblasti v předstihu • Neočekávaná zpoždění nebo záležitosti

 11. Odpovídající dokumenty • Marketingový plán • Místo nebo jméno/telefon kontaktu • Rozpočet • Místo nebo jméno/telefon kontaktu • Dodatek • Místo nebo jméno/telefon kontaktu • Otázky • Místo nebo jméno/telefon kontaktu