mozgalom a civil nonprofit szervezetek m lt s g rt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mozgalom a civil-nonprofit szervezetek méltóságáért! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mozgalom a civil-nonprofit szervezetek méltóságáért!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Mozgalom a civil-nonprofit szervezetek méltóságáért! - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Mozgalom a civil-nonprofit szervezetek méltóságáért!. SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért 2009. december 11. Mi történt?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mozgalom a civil-nonprofit szervezetek méltóságáért!' - jenn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mozgalom a civil nonprofit szervezetek m lt s g rt

Mozgalom a civil-nonprofit szervezetek méltóságáért!

SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért

2009. december 11.

mi t rt nt
Mi történt?
 • 2009. szeptember közepén az ESZA Nonprofit Kft. döntése és intézkedései alapján az adóhatóság végrehajtást indított kb. 30 – 35 civil szervezet ellen, már 2007-ben lezárt HEFOP programok kapcsán. Az érintettek ennek jogosságát vitatják.
mi t rt nt1
Mi történt?
 • 15 szervezet – az érintettek egy része, de sokan velük szolidáris társaságok – demonstrációt szervezett szeptember 21-ére az ESZA Nonprofit Kft. székházához és további csatlakozásra hívta a hazai civileket.
mi a c l
Mi a cél?
 • Azonnal függesszék föl az erőfölénnyel való visszaélést jelentő intézkedéseket – azaz teremtsenek a civilek számára jogorvoslati lehetőséget, s független szakértők segítségével részletesen vizsgálják felül a megvádolt projekteket.
mi a c l1
Mi a cél?
 • Induljon el egy széleskörű egyeztetési tárgyalássorozat, a teljes támogatási és lebonyolítási rendszer átalakításáról – amely mostani formájában a civil szervezetek számára alárendelt és megalázó; így mélyen feudális viszonyt teremt a program megvalósítói és a támogatást közvetítők között.
mi t rt nt eddig
Mi történt eddig?
 • A demonstrációt követően az ESZA Nonprofit Kft vezetőjének szervezésében tárgyalások kezdődtek a civilek képviselőivel, a „másik” oldalon az NFÜ, az SZMM és más szereplők voltak jelen.
mi t rt nt eddig1
Mi történt eddig?
 • Ám a szociális tárca államtitkára – ő volt a kormányzati szervezetek legmagasabb szintű felelőse – jogi szakértőinek véleménye alapján nem állította le a tárgyalások idejére a civilek által sérelmezett – a működésüket teljesen megbénító – intézkedéseket.
mi t rt nt eddig2
Mi történt eddig?
 • A teljes támogatási, fejlesztéspolitikai rendszer átalakításáról a tárgyalások az NFÜ vezetésével közösen egyeztetett módon és ütemben folynak.
 • Várható vége: 2010. március vége
mi t rt nt eddig3
Mi történt eddig?
 • Gulyás József o.gy. képviselő azonnali kérdése és írásbeli kérdése a Parlamentben
 • Blog – papirorszag.wordpress.com
 • Hírlevél
 • sajtó, rádió és TV híradás
 • 200 csatlakozó!
alapvet seink
Alapvetéseink
 • Olyan pályázati rendszert akarunk, ahol a társadalomfejlesztésben az elvégzett munka a mértékadó és nem a papírok.
 • Olyan pályázati rendszert akarunk, melynek alapja a segítő attitűd, hogy mind a támogató, mind a támogatott biztos legyen a hatékony felhasználásban, és mind több legyen a sikeres projekt, az ország, a társadalom javára.
alapvet seink1
Alapvetéseink
 • Tisztességes, átlátható és megfelelő jogorvoslati lehetőségekkel rendelkező pályázati értékelést követelünk, és megegyezésre törekszünk. Nem az esetleg szabálytalan, vagy el nem végzett pályázati programokat akarjuk „megmenteni”, nem ezeknek szeretnénk amnesztiát.
alapvet seink2
Alapvetéseink
 • Nem adományt és nem állami/ önkormányzati támogatást-kedvezményt kap az egyesület, alapítvány, amely közfeladatot vállal át,ellenkezőleg ő támogatja a projektjeivel az államot. A közpénzből finanszírozott programok kockázata és eredménye – egyszerre érinti mindkét felet, közösen kell osztozzanak azokban.
alapvet seink3
Alapvetéseink
 • Elfogadhatatlanak tartjuk, hogy a különféle lebonyolító szervezetek által bonyolított projektek végén a közvetítőket nem érdekli a programok szakmai teljesítése, csak a számláink. Szakmai értékelés és hozzáértő emberek nélkül nem lehet a fejlesztési – pályázati programokat könyvelési tevékenységük alapján megítélni.
alapvet seink4
Alapvetéseink
 • Legalább annyi hibát követnek el ezek a lebonyolító szervezetek az adminisztratív, számviteli területeken ellenőrzéseik során, mint a jóval kisebb ilyen kapacitássokkal rendelkező civilek.
 • Csak a teljesítéssel arányos megítélés lehet igazságos akár pozitív, akár elmaradt – elvégzetlen ügyekben.
alapvet seink5
Alapvetéseink
 • Az erőfölény rendszeres alkalmazását a joggal való visszaélésnek és a partnerségi elv megcsúfolásának, társadalmilag rendkívül károsnak tekintjük.
 • A sajtót folyamatosan tájékoztatjuk a tárgyalási fejleményekről.
a t mogat si jogviszonyr l
A támogatási jogviszonyról
 • A Jogismeret Alapítvány az Ökotárs Alapítvány TRUST programjának támogatásával összehasonlító elemzést végzett a civil szervezetek államháztartási forrásaira vonatkozó jogi környezetről.
 • A kutatócsoport eredményeit dr. Bíró Endre tette közzé Álom és rémálom címmel.
a t mogat si jogviszonyr l1
A támogatási jogviszonyról
 • A jogszabályok nem tartalmaznak a „támogatási jogviszonyra” fogalom-meghatározást.
 • A támogatási jogviszony a Polgári Törvénykönyvben nem nevesített, ú.n. atipikus polgári jogi szerződéses jogviszony, amelynek fogalmi jelentőségű, állandó elemeit a kutatás megállapította.
a t mogat si jogviszonyr l2
A támogatási jogviszonyról
 • 107 hatályos jogszabály az államháztartás szervezetei és a civil szervezetek közötti támogatási szerződések szabályozására.
 • Ez a jogszabálytömeg 9 szabályozási szinten vonatkozik a támogatási jogviszonyokra.
 • A jogi szabályozás sok átfedéssel, diszharmóniával, belső ellentmondással terhelt.
a t mogat si jogviszonyr l3
A támogatási jogviszonyról
 • A sok részletszabályozástól nem látható támogatási jogviszonyok közös jogi feltételrendszere!
 • A magasabb forrású jogszabályi rendelkezéseket több végrehajtási szintű jogforrás nem idézi vagy felhívja; hanem ismerteti, átfogalmazza és rövidítve ismétli. Ezzel torzítja, butítja vagy éppen ellentmondásossá teszi.
a t mogat si jogviszonyr l4
A támogatási jogviszonyról
 • Jogellenesen tartalmaznak a támogatási szerződésekre szabályt a támogatási rendeletek.
 • A Polgári Törvénykönyv csak a szerződést kötő egyenrangú felek számára diszpozitív, nem a rendeleti jogalkotók számára.
a t mogat si jogviszonyr l5
A támogatási jogviszonyról
 • 44 féle támogatási szerződés elemzése alapján megállapítható, hogy ezek egyoldalú és aránytalan helyzeti előnyt, erőfölényt jelenítenek meg az állami, önkormányzati szerződő fél javára; ezáltal erősen diktátum jellegű előírásoknak minősülnek, s nem egyenrangú szerződő felek kétoldalú megállapodásának.
a t mogat si jogviszonyr l6
A támogatási jogviszonyról
 • Minden szerződéses szankció csak a Támogatottra vonatkozik!
 • A támogatás visszatartása (ki nem fizetése) nem érinti a Támogatott teljesítési kötelezettségét.
 • A szerződés egyoldalú módosításának lehetősége – szinte minden okból!
a t mogat si jogviszonyr l7
A támogatási jogviszonyról
 • Minden szerződésszegés „súlyosnak” minősül. (az eljárási, ügyviteli, adminisztrációs hibák is megalapozhatják az elállást)
 • A támogatási szerződések 80 %-a az elállást általános és elsődleges szerződésmegszüntetési módnak tekinti.
a t mogat si jogviszonyr l8
A támogatási jogviszonyról
 • Az elállás a típusszerződések 20 %-ában kötelező szerződés megszüntetésként, elállási kötelezettségként szerepel. („köteles elállni”, „eláll”)
 • Másik 70 %-ban a szerződés a Támogatót, Kezelőt megillető elállási jog alkalmazása körében mérlegelést enged („jogosult elállni”, „elállhat”, „elállási jog”).
a t mogat si jogviszonyr l9
A támogatási jogviszonyról
 • A látszólagosan szigorú közpénzt védő szabály a támogatási jogviszonyokat romboló, mindenkinek kárt okozó, irracionális ámokfutássá válik. A Támogató akkor is el kell álljon a szerződéstől, ha az eset jellegéből teljesen egyértelmű, hogy a már teljesített szolgáltatások nem származtathatóak vissza, s az eredeti állapot visszaállításának semmiféle realitása nincsen.
a t mogat si jogviszonyr l10
A támogatási jogviszonyról
 • A teljes támogatás kamatokkal növelt összegének visszakövetelése.
 • Minden szerződésszegés ok az elállásra.
 • Eljárási hiba egyenlő a fő kötelezettségek megszegésével.
 • Nincsenek jogorvoslati jogok, eljárások a támogatási szerződésekben.
l p slehet s gek
Lépéslehetőségek
 • Bíró Endre (Jogismeret Alapítvány) megkereste a Miniszterelnöki Hivatalt, ahol államtitkári szinten nyitottak voltak a kérdésre, elsősorban az ágazati jogszabályok módosítása tekintetében. Ezt ígéretük szerint továbbítják a tárcák koordinációs államtitkárságai felé, kérdés, hogy ott hogyan fognak reagálni.
l p slehet s gek1
Lépéslehetőségek
 • Móra Vera (Ökotárs Alapítvány, Civil Lobbi Kerekasztal) találkozót kezdeményez az Emberi Jogi Bizottság elnökével (Balog Zoltán, Fidesz), hogy ezt a témát a képviselők szintjén is felvesse.
 • Néhány szervezet keresetet nyújtott be a Fővárosi Bírósághoz az elállás jogszerűtlenségének megállapításáért.
l p slehet s gek2
Lépéslehetőségek
 • További – elállással sújtott, ezért végrehajtás alatt álló - civil szervezetek is perelhetnének „pro bono” képviselettel - a jelenlegi gyakorlat abszurditására bírósági ítéletek sora hívhatná fel a figyelmet!
egy eset k zeln zetb l
Egy eset közelnézetből
 • Az Istenkúti Közösségért Egyesület Pécs észak-nyugati városrészében működik 12 éve.
 • Éves bevétele tartósan 30-40 millió forint.
 • 2005-2007-ben bonyolított egy HEFOP programot konzorciumi partnerként.
 • MINDEN rész-beszámolóját elfogadták.
egy eset k zeln zetb l1
Egy eset közelnézetből
 • 2009-ben a Támogató elállt a szerződéstől (a támogatás utolsó 20%-nak kifizetése helyett) és visszakövetel közel 20 millió forintot, amelyből több mint 7 millió a kamat.
 • A követelést adó módjára hajtja be az APEH felülvizsgálati lehetőség és bírósági ítélet nélkül.
egy eset k zeln zetb l2
Egy eset közelnézetből
 • Az Istenkúti Közösségért Egyesület ellehetetlenül, szeptemberi keresetére a bíróság még nem reagált.
 • 1.300.000 forintot – benne még a banknál lekönyveletlen járulékutalást elvesz az államkincstár.
 • Az egyesületnek ezen felül csak ingóságai vannak.
egy eset k zeln zetb l3
Egy eset közelnézetből

A veszteséglista ennél azért bővebb:

 • műsorszolgáltatási jog
 • közművelődési megállapodás
 • munkaerőpiaci támogatások
 • közösségi színtér működtetése
 • pervitel az állam ellen Tubes-ügyben
egy eset k zeln zetb l4
Egy eset közelnézetből
 • Európa Kulturális Fővárosa Pécs2010 önkéntes programja
 • közösségi kezdeményezések szakmai támogató hálózata (SZMM)
 • felnőttképzés
 • megyei önkéntes programra elnyert TÁMOP támogatás
egy eset k zeln zetb l5
Egy eset közelnézetből
 • futó NCA-programok, elsőlemezes PANKKK-szerződések
 • hálózati tagság: Önkéntes Központ Hálózat, TETT-HELY Ifjúsági Szolgáltató Hálózat, KRÉTA Hálózat, The International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres
egy eset k zeln zetb l6
Egy eset közelnézetből
 • alapító tagság a Pécsi Közművelődési Tanácsban
 • tagság a Szabad Rádió Magyarországi Szervezetében, a Közösségfejlesztők Egyesületében
 • ügyféli jogállás a Városnál a pécsi építési szabályzat, a bányakapitányságnál pedig urán kutatófúrások ügyében
egy eset k zeln zetb l7
Egy eset közelnézetből
 • 12 év munkája
 • 6 munkavállaló munkahelye
 • 3 millió forint tartozás és ugyanennyi követelés (a 2007-ben zárt Hefop utófinanszírozós része)
 • jó hírnév
vesztes vesztes j tszma
Vesztes – vesztes játszma
 • az állam közpénzt inkasszózik (túlnyomórészt ilyen bevételei vannak egy közhasznú szervezetnek) - miközben nem utalhat át közpénzt neki tartozó szervezetnek.Ha mégis átutalják a támogatást, akkor abból a közhasznú szervezetnél újabb adósság keletkezik.A közpénz behajtása újabb behajtandó közpénzt eredményez.
csatlakoz s kapcsolat
Csatlakozás/Kapcsolat

http://doodle.com/y7hwiaeqvsv4ewh8

http://papirorszag.wordpress.com

Peták Péter

petak@istenkut.hu

Giczey Péter

giczey.peter@polgarz.hu

www.polgarz.hu