betong n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Betong

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Betong - PowerPoint PPT Presentation


 • 321 Views
 • Uploaded on

Betong. Forelesning i faget Materiallære av Liv Torjussen høgskolelektor ved HIG. Innledning. Betong har mange positive egenskaper som konstruksjonsmateriale Betong i bygg og anlegg. Teknologi. Tilslaget utgjør 75 % av samlet volum Anbefalte og uønskede bergarter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Betong' - jenn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
betong

Betong

Forelesning i faget Materiallære

av Liv Torjussen

høgskolelektor ved HIG

innledning
Innledning
 • Betong har mange positive egenskaper som konstruksjonsmateriale
 • Betong i bygg og anlegg
teknologi
Teknologi
  • Tilslaget utgjør 75 % av samlet volum
 • Anbefalte og uønskede bergarter
  • Gneis og granitt er bra
  • Unngå alunskifer og humus
 • Kornstørrelser
  • Fra Grovt tilslag> 8mm
  • til det fineste Silt: 0,002mm < kornstørrelse <0,06mm
 • Finhetsmodul og siktekurve
  • Finhetsmodulen finner vi ved å veie hver fraksjon og regne fraksjonens % -andel av samlet vekt
  • Siktekurven gir et bilde av kornfordelingen

for tilslagets ulike materialer

slide4

Sement

  • Mineraler i sementen
   • kalsium (Ca)
   • silisium (Si)
   • aluminium (Al)
   • og jern (Fe)
  • Ulike typer til forsjellig bruk
   • Standard
   • Anlegg
   • Industri
   • Mur
slide5

Masseforhold og miljøklasser

Bindemiddel er sement c og tilsetningsstoffer p

Vann/sementforhold = v/c

Masseforhold = M =v/c + p

 • Miljøklasser etter NS 3420 Masseforhold

LA = lite aggressivt miljø, innendørs 0,9

NA = noe aggressivt, utendørs 0,6

MA = meget aggressivt miljø 0,45

 • Etter ny standard NS-EN 206-1:

Miljøklasse Bestandighetsklasse

LA M90

NA M60

MA M45

tilsetningsstoffer
Tilsetningsstoffer
 • Hensikten
  • Styrer størketiden
  • Forbedrer støpeligheten
  • Innfører luft i betongen
 • Ulike typer
   • Vannreduserende
   • Superplastiserende
   • Størkningsretarderende
   • Størkningsakselererende
   • Herdingsakselererende
   • Luftinnførende
   • Andre stoffer
proporsjonering
Proporsjonering

1030 kg sand (tørrvekt) med kornstørrelse fra 0 til 8 mm

850 kg pukk med kornstørrelse fra 12 til 22mm

330 kg sement, MP 30 (modifisert portlandcement)

2 l tilsetningsstoff ”P” (vannreduserende)

172 l vann

slide8

Forskaling

  • Støttende og bærende
  • Tradisjonell forskaling
  • Systemforskaling

Armeringen

   • bindes opp i forskalingen
 • Utstøping
  • Betongen fylles på rett plass

Komprimering med vibrator

   • Fjerner luftlommer
   • Fordeler betongen
   • Jevner overflaten
slide9

Støpelighet

  • Hvor lett betongen lar seg støpe ut
  • Separasjon
 • Separasjon
  • Bleeding/vannseparasjon
  • Separasjon av tilslag
 • Herding
  • Størkning/avbinding
  • Hydratisering
  • Økende fasthet
  • 28-døgnsfastheten
  • tid-fukt-temperatur
slide10

Vinterstøping

  • Frostbestandig tilslag
  • Lavt v/c tall
  • Oppvarmet betong
  • Tildekking
  • Finmalt rapid/industri sement
  • Forskaling fri for is og snø
  • Tilsetningsstoffer:
   • Størknings/herdningsakselerator
   • Superplastiserende
   • Luftinnførende
 • Sommerstøping
  • Størkningsretarderende stoffer
armert betong
Armert betong
 • Armeringens funksjon
  • Høyfast, seigt og sveisbart stål
  • Tar skjær, trykk og nesten all strekk
  • Hindrer riss og svinn under herding
 • Slakkarmering
  • Kamstål fra Ø6 til Ø40 (diameter i mm)
  • Kamstenger tar strekk og trykk
  • Bøyler tar skjærspenninger
  • Armeringsnett forenkler (i dekker og vegger)
slide12

Spennarmering/spennbetong

  • Broer og dekker
  • Høgkvalitetstål i kanaler
  • Strekk i stålet, trykk i betongen
  • Større styrke, mindre riss
 • Fiberarmering
  • Stålfibere
  • Komposittfibere
slide13

Overdekning

 • Ulike hensyn
   • Korrosjon
   • Utstøping
   • Heft/forankring
   • Brannmotstand
   • Krav avhengig av miljø

Slakkarmering med ø ≥ 5mm:

bestandighet
Bestandighet
 • Armeringskorrosjon

Positive faktorer:

Høg alkalinitet (betong har ph>12,5)

Lavt v/c forhold

silika og flyveaske

God overdekning

Tett betong/lite riss

God komprimering osv.

Negative bidrag:

Karbonatisering , CO₂ inntrenging (Ph synker)

Høyt kloridinnhold (sjøvann, vegsalt ol.)

Frost (frysing og tining i fuktig miljø)

Sulfat/nitratsprenging

Syreangrep

Saltutslag/utluting

slide15

Brannmotstandsevne

 • Ubrennbart materiale
 • Høy varmekapasitet

Avskalling under brannforløp:

 • Overflater, hjørner
 • Eksplosivt ved rask oppvarming

Brannisolering:

 • Holder temperaturen under 500⁰C
mekaniske egenskaper
Mekaniske egenskaper

Fasthet – trykkfasthet

 • Faktorer som reduserer fastheten:
  • For høyt v/c-tall
  • For mye/store luftporer
  • Dårlig gradert tilslag
  • Dårlig komprimering
  • Separasjon
  • Frysing i herdeperioden
  • Tidlig uttørking
 • Positive faktorer
  • Sementtype
  • Tilsetting av pozzolaner
slide17

Betongens stivhet

  • Deformasjon/nedbøyning ved belastning
  • Tilslagets stivhet og mengde er avgjørende
 • Tetthet
  • Vanntett betong
  • Minimalt med riss
  • Nok armering
  • Nok overdekning
  • Rett plassert armering
  • Tette skjøter/overganger
materialfasthet
Materialfasthet
 • Dimensjonering
   • Bruksgrensetilstand
   • Bruddgrensetilstand
 • Laster
   • Permanent last/egenlast
   • Variabel last (Nyttelast og Naturlaster)

Karakteristisk last er en statistisk verdi

 • Betongfasthet
   • Karakteristisk terningtrykkfasthet etter 28 døgns herding
   • Fasthetsklasse C 25, C35, osv

Karakteristisk fasthet er en statistisk verdi

spenninger og t yninger
Spenninger og tøyninger

Arbeidsdiagram:

Prøvestykke med tverrsnittsareal A (mm²) og lengde L(mm)

 • utsettes for belastning/kraft F (N)
 • som gir forlengelse Δ (mm)

Spenning σ (N/mm²)= F/A

og tøyning ε= Δ/L i ⁰/₀₀

Brudd ved ε=3,5 ⁰/₀₀

Se trykkprøvemaskin side 15

slide20

Elastisitetsmodul, E-modul (forenklet : E= σ/ ε)

  • er motstandsevne mot elastisk deformasjon
  • E betong ca 23 000 N/mm²
  • E stål ca 200 000 N/mm²
 • Trykk
  • Betong tåler mye trykk
 • Strekk
  • Armeringen må ta (nesten) all strekk
 • Bøyning
  • Gir trykk i tverrsnittes øvre del
  • Gir strekk i nedre del
  • Hovedarmeringen legges i nedre del i bjelker og dekker
slide21

Dimensjonsendringer

Pga last, fukt, temperatur

 • Store strekkbelastninger gir sprekkdannelser
  • Redusert bæreevne
  • Redusert bestandighet
 • Kryp
 • Svinn og svelling
 • Riss
slide22

Levetid og gjenvinning

  • Historikk
  • Resirkulering
  • Gjenbruk
les mer
Les mer:
 • Kompendiet i Materiallære, HIL, 2009
 • Betongboka, Norcem, Universitetsforlaget, 1995
 •  Grunnleggende betongteknologi, Byggenæringen, 2004
 •  Byggforskserien, Sintef Byggforsk
 •  Betongkonstruksjoner, prosjektering, Gyldendal, 2001
 • Eurocode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner

og mye stoff du finner ved å søk på internett

Bildene i presentasjonen er hentet fra Sintef/Byggforsk og ulike betongprodusenter

ad