bruk av lett forurenset betong n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bruk av lett forurenset betong PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bruk av lett forurenset betong

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Bruk av lett forurenset betong - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Bruk av lett forurenset betong . Gjenbruk versus deponering. Hilde Valved. Bruk av lett forurenset betong. Hvorfor jobber vi med dette? Hva gjør vi? Hva sier regelverket? Erfaringer fra saksbehandling. Hvorfor jobber vi med dette?. Bakgrunn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bruk av lett forurenset betong' - lamar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bruk av lett forurenset betong

Bruk av lett forurenset betong

Gjenbruk versus deponering

Hilde Valved

bruk av lett forurenset betong1
Bruk av lett forurenset betong
 • Hvorfor jobber vi med dette?
 • Hva gjør vi?
 • Hva sier regelverket?
 • Erfaringer fra saksbehandling
bakgrunn

Hvorfor jobber vi med dette?

Bakgrunn
 • Mål i rammedirektivet om 70 % materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall innen 2020
 • Årlig genereres det ca 700 000 tonn betong
 • Redusere behovet for å utvinne steinmasser, eller andre masser, som betongen kan erstatte
 • Unngå feiltolkning av regelverket
 • PCB-mengder fordelt på konsentrasjoner og mengden forurenset betong fordelt på konsentrasjoner
konsentrasjoner og mengder av pcb i bygningsmasser

Hvorfor jobber vi med dette?

Konsentrasjoner og mengder av PCB i bygningsmasser

Mill tonn betong

Tonn PCB

1/3 betong

97 % PCB-total

Målte konsentrasjoner av PCB-7 i maling/puss

Ca 100 tonn PCB-total i maling og murpuss i betongfasader (NGU)

Ca 40 millioner tonn PCB-forurenset betong i stående bygningsmasse

Tall som brukes i dette foredraget er usikre

slide5

Hvorfor jobber vi med dette?

Mål

Gjenvinne mer betong, men samtidig være restriktive med spredning av miljøgifter

noe av det vi har gjort

Hva gjør vi?

Noe av det vi har gjort
 • Vi har undersøkt hvordan mengder av PCB er fordelt på konsentrasjoner (Norconsult)
 • Workshop
 • Vi har gjennomført modelleringer av utlekking av PCB og tungmetaller ved ulike scenarioer for bruk av betong (SINTEF Byggforsk)
sintef rapport utlekking av pcb og tungmetaller

Hva gjør vi?

SINTEF-rapport: Utlekking av PCB og tungmetaller
 • Påvirker utlekkingen:

- nedbør

- tildekking

- bunn

- temperatur

- partikkelstørrelser

- aldring

- pH

 • 3 ulike scenarioer:

- bærelag eller forsterkningslag under asfaltdekke på gang- og sykkelveg

- forsterkningslag under asfaltdekke på parkeringsplass

- terrengregulering

resultater

Hva gjør vi?

Resultater
 • Det er mindre utlekking av miljøgifter fra betong enn fra jord (betongen holder bedre på miljøgiftene)
 • Akseptabel utlekking varierer mye etter hvilke parametere som brukes i modellen
 • Kan akseptere høyere konsentrasjoner av miljøgifter til bruk under asfaltdekke enn til terrengregulering
 • Høyere konsentrasjoner av enkelte tungmetaller og PCB enn normverdiene til dedikerte bruksformål
betraktninger i arbeidet med et faktaark

Hva gjør vi?

Betraktninger i arbeidet med et faktaark
 • Beskrivelse av enkelte tiltak som vi har vurdert ikke vil medføre nevneverdig forurensning
 • Ikke uttømmende
 • Nødvendig med miljøkartlegging
 • Forskjell på tungmetaller og PCB
 • Veiledende, avfallsleverandør sammen med grunneier er ansvarlige
 • Til bruk under asfaltdekt vei
 • Forutsetning om prøvetaking i malingssjiktet før rivning av bygget
 • Viktig å vurdere totale mengder, ikke bare konsentrasjoner
forurensningsloven

Hva sier regelverket?

Forurensningsloven

Næringsavfall skal i utgangspunktet bringes til lovlig avfallsanlegg, jf. forurensningsloven § 32

 • men åpner for gjenvinning eller brukes på annen (nyttig) måte
 • må ikke være i strid med forurensningsforbudet og forsøplingsforbudet
forurensningsloven1

Hva sier regelverket?

Forurensningsloven

Utgangspunktet i forurensningsloven er at det er forbudt å ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning, jf. forurensningsloven § 7 første ledd. Med mindre det:

 • gis tillatelse

 kan få tillatelse med hjemmel i forurensningsloven § 11 første ledd

 • ikke medfører nevneverdig forurensning

 kan finne sted uten tillatelse, jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd

 • er tillatt direkte gjennom forskrift
erfaringer fra saksbehandling

Erfaringer

Erfaringer fra saksbehandling
 • Prøver fra fraksjoner av bygget før rivning versus prøver fra en knust betonghaug
 • Hvem bør søke?
 • Bruk av gjennomsnittskonsentrasjoner
 • Mangel på estimering av totalmengder
 • Myrområde vil påvirke utlekking