de werkschool l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Werkschool PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Werkschool

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

De Werkschool - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

De Werkschool. Niet nieuw . wel uniek . Van papier naar praktijk SZW-dagen Extra 2011. Maarten Crump m.crump@werkscholen.nl. Aanleiding.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De Werkschool' - jenis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de werkschool

De Werkschool

Nietnieuw. weluniek.

Van papier naar praktijk

SZW-dagen Extra 2011

Maarten Crump

m.crump@werkscholen.nl

aanleiding
Aanleiding

Een groot aantal jongeren die niet in staat is een startkwalificatie te behalen mist de aansluiting met de arbeidsmarkt en wordt uitkeringsafhankelijk (instroom in Wajong al dan niet in combinatie met werk):

 • 70% REC 3 (van de 2.600 lpj)
 • 35% REC 4 (van de 3.400 lpj)
 • 45% Pro (van de 6.000 lpj)
kabinet werken naar vermogen
Kabinet: werkennaarvermogen

Kabinet:

 • Uit indicering WSW blijkt dat minstens helft van de mensen regulier werk (al dan niet met ondersteuning) zou moeten kunnen verrichten. Is nu 5%
 • Bij Wajong werkt 25% (waarvan 15% beschut). Meer dan de helft zou regulier werk moeten kunnen verrichten. Is nu 10%
 • “(…) voorzieningenstelsel is historisch gegroeid tot wat het nu is: een systeem met onvoldoende samenhang.”
 • fuikvorming (bijvoorbeeld WSW)
 • Wajong: naar 6.000 nieuwe instroom, 10.000 aan het werk per jaar (waarvan 5.000 met inkomensondersteuning)
stand van zaken
Stand van zaken

landelijk

Proces:

 • Advies:
  • 23-11-2010 verschijnen advies
  • 17-12-2010 positieve reactie van sociale partners vanuit STAR
  • 24-06-2011 Kabinetsreactie: groen licht voor de Werkschool
 • Landelijke Stichting de Werkschool opgericht
stand van zaken6
Stand van zaken

In de regio’s

Interesse regio’s boven verwachting:

 • >5 gestart:
   • Eindhoven
   • Zuid-Limburg
   • Amsterdam
   • Rotterdam
   • Achterhoek
   • Utrecht
   • Flevoland
   • Drechtsteden
 • >20 interesse
voor wie
Voorwie
 • Toeleverend onderwijs:
    • Vso (m.n. REC 3 en 4)
    • Pro
    • Mbo1/AKA
 • Maximaal 3 jaar, gemiddeld 2 jaar
 • Traject tussen 16 en 21
 • Aandacht i.i.g. voor werkcapaciteit, ondersteuningsbehoefte en loonwaardebepaling
werkschooltraject
werkschooltraject
 • Leerling echt centraal
 • Werk is einddoel en leidend
 • Ontzorgen leerling en werkgever in alle facetten
 • Maatwerk
 • Toepassen kwalificatiestructuur MBO
 • Branchecertificaten en EVC
 • Aan de voorkant: ontschot inzetten van middelen
financiering
financiering
 • Ontschotte inzet van alle middelen voor ondersteuning route onderwijs/arbeidsmarkt
 • Basis:
  • Bekostiging OCW
  • Inzet instrumentarium UWV/gemeenten
 • Aanvullend:
  • Leerlinggebonden: ondersteuning en zorg
  • Werkschoolgebonden: fondsen en opstartfinanciering
rendement
rendement
 • Jongere: werk in plaats van uitkering
 • Werkgever: gekwalificeerde werknemer
 • Overheid: meer rendement met minder middelen. Budgettair neutraal. Direct ten minste 20% besparingen door ontschotte inzet van middelen
van papier naar praktijk
Van papiernaarpraktijk

Kwartiermaken en uitvoeren

meerwaarde
Meerwaarde

werkschool

 • Opschalen
 • Ontzorgen
 • Ontschotten
 • Focus op werk
 • Onafhankelijk en objectieve gebundelde middeleninzet en vormgeving integraal en vraaggericht Werkschooltraject
 • Regionale aanpak met landelijke infrastructuur
activiteiten werkschool
Activiteitenwerkschool
 • Randvoorwaarden creëren:
  • Regionaal functionerend netwerk
  • Beschikbaarheid alle ingrediënten voor Werkschooltraject vanuit perspectief leerling en werkgever
  • Rechtmatige middelencoördinatie
 • Trajecten samenstellen:
  • Wat, met wie, door wie betaald?
  • Ononderhandelbaar: traject is integraal en vraaggericht en komt onafhankelijk tot stand
  • Expertise samenwerkingspartners maximaal benutten
  • Eerst traject vaststellen, dan bepalen wie wat doet
 • Uitvoering regisseren:
  • Alle uitvoerende taken worden uitbesteed
  • Werkschool selecteert uitvoerders
  • Kunnen Werkschoolpartijen, maar ook anderen zijn
consequenties
consequenties
 • Elke speler laat zijn eigen totaalpakket los. Werkschool stelt totaalpakket samen. Werkschool benut hierbij regionale en landelijke ingrediënten
 • Onder welke voorwaarden zou je dit doen? Wat krijg je hiervoor terug?
 • Werkschool heeft voldoende bevoegdheden nodig. Is onafhankelijk ten opzichte van elke deelnemende partij.
 • Opbrengsten collectief en voor elke partij moeten duidelijk zijn
 • Resultaat = regionale Werkschoolformule (uitgewerkte aanpak op basis van afspraken regionale partijen + Stichting)
aanpak
aanpak
 • Kwartiermaker
 • ‘coalition of the willing’
 • Regionale Werkschoolformule ontwikkelen en toewerken naar start uitvoering (uitvoeringsplan inclusief begroting)
 • Zo snel mogelijk richting uitvoering
 • Werkendeweg formule verfijnen
 • Daarom klein beginnen
gemeenten en
Gemeenten en

De werkschool

slide26
nu

In ieder geval belangrijk vanwege:

 • WMO
 • Lokaal preventieve jeugdveld
 • Schuldhulpverlening/budgetbeheer
straks
straks

Impact Regeerakkoord:

 • Decentralisatieslag/transities:
  • 2013 Wet werkennaarvermogen
  • 2014-2018 jeugdzorg. 2012 wetsvoorstelJeugdzorgnaarTweedeKamer (Wet zorgvoorjeugd; ookjeugd-GGZ – nu Zvw - en jeugd-LVG – nu ABWZ)
  • 2013/2014 begeleiding/dagbestding van ABWZ naar WMO
 • Meer met minder
consequenties28
consequenties
 • Meer financiering in één hand
 • Nadruk op zelfredzaamheid
 • Sterkesamenhangstelselssociaal-economischdomein
 • Regionalisering
 • Vraaggericht (o.a. werkgeversbenadering)
 • Focus op werkennaarvermogen
slide29
Dus …
 • GemeentencruciaalvoorWerkschool
 • Werkschoollooptvoor op dezeontwikkelingen:
   • Regionaal
   • Focus op werk
   • Samenhangendeinzet van middelen
   • Leerlingechtcentraal
   • Empowerment/zelfredzaamheid
   • Leren, werken en kwalificerennaarvermogen