Cmdz fuseren samenwerken en concurreren
Download
1 / 10

CMDz – “Fuseren, samenwerken en concurreren” - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

CMDz – “Fuseren, samenwerken en concurreren”. Fusie Tilburgse ziekenhuizen Dr. M. Varkevisser Universitair hoofddocent instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) Erasmus Universiteit Rotterdam. Contact: [email protected] Persoonlijke website: www.bmg.eur.nl/staff/varkevisser.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CMDz – “Fuseren, samenwerken en concurreren”' - jenis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cmdz fuseren samenwerken en concurreren

CMDz – “Fuseren, samenwerken en concurreren”

Fusie Tilburgse ziekenhuizen

Dr. M. VarkevisserUniversitair hoofddocentinstituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG)Erasmus Universiteit Rotterdam

Contact: [email protected]

Persoonlijke website: www.bmg.eur.nl/staff/varkevisser


Achtergrond
Achtergrond

Melding voorgenomen concentratie bij NMa: 10 nov. 2011

TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg)

St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg)

Besluit meldingsfase NMa: 20 dec. 2011

Daadwerkelijke mededinging zou op significante wijze kunnen worden belemmerd, dus is een vergunning vereist

Vergunningsfase:

Diepgaander onderzoek dan in meldingsfase

Wettelijke termijn van dertien weken voor NMa

Vergunning onder voorwaarden is mogelijkheid


Cruciaal wat is de relevante markt
Cruciaal: wat is de relevante markt?

Afbakening relevante markt noodzakelijk om (machts)positie nieuwe fusieziekenhuis te bepalen

Relevante markt heeft twee dimensies:

Relevante productmarkt

Vraagsubstitutie en aanbodsubstitutie

Relevante geografische markt

Vormt bijtoezicht ziekenhuisfusies achilleshiel

Reisbereidheid van patiënten

Uitgesproken vs. gebleken voorkeuren

Lokaal, regionaal, landelijk?

3


Bevindingen nma productmarkt
Bevindingen NMa: productmarkt

Drie relevante productmarkten:

(i) Klinische algemene ziekenhuiszorg

(ii) Niet-klinische algemene ziekenhuiszorg

(iii) Afzonderlijke behandelingen binnen topklinische zorg

Overlap TSZ en SEZ op productmarkten (i) en (ii)

Onderzoek naar mogelijke doorgeleiding patiënten TSZ naar SEZ op productmarkt (iii)

Beperking mededinging “niet aannemelijk”

4


Bevindingen nma geografische markt
Bevindingen NMa: geografische markt

5

Overzicht ziekenhuislocaties in Noord-Brabant


Bevindingen nma geografische markt1
Bevindingen NMa: geografische markt

Onderzoek naar omvang geografische markt voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg

Patiëntenstromen

Adherentiegebieden TSZ en SEZ overlappen voor groot deel

Reistijdenanalyse

Voor inwoners adherentiegebieden zijn TSZ en SEZ dichtstbijgelegen ziekenhuizen

Kwalitatief onderzoek onder marktpartijen

Concurrentie omliggende ziekenhuizen alleen aan randen

6


Bevindingen nma geografische markt2
Bevindingen NMa: geografische markt

Conclusie:

Aannemelijk dat relevante geografische markt uitsluitend de adherentiegebieden van TSZ en SEZ omvat

Gevolgen:

TSZ en SEZ zijn elkaars meest nabije concurrenten

Fusie leidt tot monopolie of wellicht duopolie als Amphia Ziekenhuis (Breda) concurrentiedruk uitoefent

Vooralsnog niet aannemelijk dat zorgverzekeraars over voldoende compenserende afnemersmacht beschikken

Relativering sterke positie door toetreding niet aannemelijk

7


Zienswijze nza betaalbaarheid
Zienswijze NZa: betaalbaarheid

Twee econometrische modellen duiden op mogelijke prijsverhoging na fusie TSZ/SEZ

‘Option demand’ methode en ‘Logit Competition Index’

Varkevisser & Schut (2008, HEPL, 3(1): 7-29): “[W]e believe that the OD approach does not accurately depict the current competition in Dutch hospital markets.”

Fresfields/Lexonomics (2008, blz. 71/72): “Wij adviseren om de geavanceerdere methodes zoals OD, LOCI of CS in dit stadium niet te gebruiken. Belangrijkste overweging hierbij is dat (...) deze methodes momenteel nog te kwetsbaar zijn. Tevens geldt voor deze methodes de overweging dat deze niet eenvoudig zijn uit te leggen aan de geïnteresseerde economische leek – een belangrijk criterium wanneer de uitkomsten door belanghebbenden in twijfel worden getrokken.”

8


Marktafbakening in vergunningsfase
Marktafbakening in vergunningsfase?

Omvang geografische markt ziekenhuizen nog onduidelijk

Tot nu toe heeft NMa altijd vergunning verleend

Veelal standaardconclusie NMa t.a.v. geografische markt:

“De exacte omvang van de geografische markt kan in onderhavige zaak in het midden worden gelaten aangezien de beoordeling er niet door wordt beïnvloed.”

Anders dan in VS en Duitsland, in NL geen sectorspecifieke jurisprudentie over afbakening ziekenhuismarkten

Welke bewijslast is nodig als het erop aan komt?

9


Na invoering zorgspecifieke fusietoets
Na invoering zorgspecifieke fusietoets...

Andere procedure:

Melden bij NZa met fusie-effectrapportage

O.a. “kosten en baten in ruime zin”, incl. effect/risico kwaliteit

Toets NZa (en IGZ) op kwaliteit en bereikbaarheid

Goedkeuring, dan mededingingstoets door NMa

Goede marktafbakening nog steeds vereist!

“Zorgspecifieke fusietoets is overbodig en ongewenst”Varkevisser & Schut, 2011, Tijdschrift voor Toezicht, 2(1): 33-41

Kwaliteit ziekenhuiszorg = volumecriteria = schaalvergroting

Schaalvergroting = afname prijs- en kwaliteitsconcurrentie

Eerder meer dan minder goedgekeurde fusies

Beter: versterking huidige toezicht NMa

10


ad