MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

play fullscreen
1 / 6
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
126 Views
Download Presentation
jenifer
Download Presentation

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV Saša Galonja Ministrstvo za okolje in prostor Direktorat za prostor Sektor za graditev Ig, 6. oktober 2009

  2. PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA GRADITVE MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Zakon o graditvi objektov bistvene zahteve … mehanska odpornost in stabilnost … varnost pred požarom … higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolice … varnost pri uporabi … zaščita pred hrupom … varčevanje z energijo in ohranjanje toplote Ig, 6.oktober 2009 Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor

  3. PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA GRADITVE MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR (Splošni) gradbeni tehnični predpisi Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti Pravilnik o požarni varnosti v stavbah Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb Pravilnik o zvočni zaščiti stavb Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah Ig, 6.oktober 2009 Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor

  4. PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA GRADITVE MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Posebni (gradbeni tehnični) predpisi Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb Ig, 6.oktober 2009 Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor

  5. PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA GRADITVE MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Kaj, če predpisa ni Uporaba zadnjega stanja gradbene tehnike Standardi, Tehnične smernice, Drugi normativni dokumenti Ig, 6.oktober 2009 Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor

  6. PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA GRADITVE MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Hvala! Ig, 6.oktober 2009 Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor