melita ambro i branka badovinac narodna in univerzitetna knji nica ljubljana n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Knjižnice – dodana vrednost za uporabnike in okolje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Knjižnice – dodana vrednost za uporabnike in okolje - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Melita Ambrožič Branka Badovinac Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. Knjižnice – dodana vrednost za uporabnike in okolje. Posvetovanje ZBDS, Maribor, 6. - 8. 10. 2009. Strošek ali Korist? VREDNOST? DODANA VREDNOST?. http://www.lrs.org/public/roi/usercalculator.php.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Knjižnice – dodana vrednost za uporabnike in okolje' - max


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
melita ambro i branka badovinac narodna in univerzitetna knji nica ljubljana
Melita Ambrožič

Branka Badovinac

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

Knjižnice – dodana vrednost za uporabnike in okolje

Posvetovanje ZBDS, Maribor, 6. - 8. 10. 2009

stro ek ali korist vrednost dodana vrednost
Strošek ali Korist? VREDNOST?DODANA VREDNOST?
 • http://www.lrs.org/public/roi/usercalculator.php
vsebina predstavitve
Vsebina predstavitve
 • Terminologija
 • Družbena vrednost
 • Ekonomska vrednost
 • Izračunavanje povrnitve vlaganj
 • Raziskave s področja ugotavljanja ekonomske vrednosti knjižnic
 • Evalvacija dejavnosti NUK
 • Zaključek
terminologija
terminologijA
 • evalvacija (vrednotenje delovanja) knjižnic, metode in orodja, kakovost
 • ugotavljanje uspešnosti delovanja knjižnic, uspešnost, učinkovitost, koristnost, mere uspešnosti in kazalci
 • vrednost, družbena in ekonomska vrednost, korist, vpliv oz. učinek
 • izračunavanje povrnitve vlaganj – POV (ang. return on investment - ROI)
dru bena vrednost
Družbena vrednost

Če sem zelen, še ne pomeni,

da sem neuporaben.

 • Knjižnica je varuh kulturnega zaklada?
 • Socialni, kulturni, izobraževalni, intelektualni, politični, zgodovinski idr. vplivi
 • Opredelitev področij koristi in učinka, npr.
  • Vpliv na informacijsko pismenost: uporabnik pridobi kompetence in znanja
  • Vpliv na akademsko in profesionalno uspešnost: boljši študentov učni uspeh, večja odmevnost publikacij univerze
 • Merjenje je posredno, s posrednimi merami
 • Zbiranje podatkov
  • Kvalitativni podatki: intervju, fokusne skupine, npr. uporabnike vprašamo kakšne imajo neposredne, posredne in potencialne koristi
  • Kvantificirani podatki: družbena povrnitev vlaganj
ekonomska vrednost
Ekonomska vrednost
 • Knjižnice ustvarjajo tudi “tržno” vrednost in dodano vrednost, ki nastaneta zaradi uporabe storitev ali proizvodov knjižnic
 • Razlika med deležem sredstev na potencialnega uporabnika in deležem ustvarjene ekonomske vrednosti na potencialnega uporabnika predstavlja dodano vrednost
 • Merimo dejanske, potencialne, posredne, neposredne koristi za posameznike ali okolje, kvantificirane v denarni obliki, npr.
  • Koliko uporabnik prihrani pri nakupu knjig zaradi izposojanja gradiva v knjižnici?
izra unavanje povrnitve vlaganj roi
Izračunavanje povrnitve vlaganj (ROI)
 • Koliko vrednosti se povrne za vsak vloženi evro, dolar..
 • Formula: ((prihodki-stroški) / stroški) x 100
 • Metodi iz ekonomskega področja: kontingenčno vrednotenje in merjenje potrošnikovega presežka
 • Način zbiranja podatkov: anketna metoda, npr. koliko je uporabnik pripravljen plačati za določeno knjižnično storitev
 • Uporaba rezultatov: za načrtovanje, evalvacijo, prikazovanje delovanja dejavnosti vlagateljem in zainteresirani javnosti

Vir: http://image.24ur.com

raziskave s podro ja ugotavljanja ekonomske vrednosti
RAZISKAVE s področja ugotavljanja ekonomske vrednosti
 • Splošne knjižnice Floride povrnejo najmanj 6,54 $ na vsak vložen davkoplačevalski dolar, bruto regionalni produkt povečajo za 9,08 $ in sredstva za plače 12,66 $ na vloženi dolar
 • Splošne knjižnice v VB ustvarjajo 98 mil. funtov več kot znašajo stroški zanje, dodana vrednost znaša 13,6%
 • Univerza Illinois pridobi za vsak v knjižnico vloženi dolar 4,38 dolarja projektnih sredstev
 • Anketiranec študije nacionalne knjižnice VB je bil pripravljeni plačati 2 x več kot je dejansko prispeval za knjižnico v obliki davka
nuk stro ek ali dodana vrednost
NUK – strošek ali dodana vrednost?

Poslanstvo NUK, strateški cilji in načrtovanje, nosilci interesov

Evalvacija dejavnosti NUK skozi prizmo uravnoteženega sistema kazalnikov - finančni vidik, vidik poslovanja z uporabniki, vidik notranjih procesov, vidik učenja in rasti

Mnenje uporabnikov o delovanju in storitvah NUK

Vpliv oziroma učinek NUK na okolje?

zaklju ki
Zaključki
 • Študije ROI so pokazale, da imajo knjižnice pozitiven neposreden in posreden ekonomski potencial za posameznika in okolje
 • Odprta vprašanja, priložnosti in nevarnosti
  • Privlačno za dokazovanje dodane vrednosti financerjem, nosilcem interesov in splošni javnosti
  • Pasti izenačevanja vrednotenja pridobitnega in nepridobitnega sektorja
  • Zahtevnost in visok strošek izvedbe raziskav
  • Metodološke zagate
  • Neprimerno za primerjavo med knjižnicami
kalkulatorji
“Kalkulatorji”

http://denverlibrary.org/news/dplnews/roi_calculator.html

http://www.nsls.info/roi/?m=library

http://midhudson.org/vote/Toolkit/tools.htm

http://www.nyla.org/index.php?section=valuecalc

http://www.maine.gov/msl/services/calculator.htm

http://mel.org/files/calculatorcode.php

http://www.wyla.org/roi/

http://www.lrs.org/public/roi/usercalculator.php

http://nnlm.gov/mcr/evaluation/roi.html

http://www.bloomingtonlibrary.org/use/my_library_card/return_on_investment_calculator/

kalkulatorji nadalj
“Kalkulatorji” (nadalj.)

http://www.ala.org/ala/issuesadvocacy/advocacy/advocacyuniversity/toolkit/makingthecase/library_calculator.cfm

http://www.epl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=518&Itemid=375

http://www.nhlibrarians.org/calculator.html

http://engagedpatrons.org/libraryvaluecalculator.cfm?siteid=3852

http://www.rochester.lib.ny.us/irondequoit/calc.html

http://library.manoa.hawaii.edu/about/calculator/library_calculator.html

http://nnlm.gov/mcr/evaluation/calculator.html