A le hek ml uygulamasinda kar ila ilan sorunlar ve z m ner ler ali tayi 15 16 kasim 2011
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011. TSM İŞ VE İŞLEYİŞLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. GRUP BEKLEYENLER-5 Dr.Ömer SELÇUK Dr.Şerefettin SEYİTOĞLU Dr.Mehmet Yıldırım ALTAY Uzm .Dr. Nebi SÖKMEN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jeneil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A le hek ml uygulamasinda kar ila ilan sorunlar ve z m ner ler ali tayi 15 16 kasim 2011

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILANSORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI15 – 16 KASIM 2011

TSM İŞ VE İŞLEYİŞLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Tsm ve ley le lg l sorunlar ve z m ner ler

GRUP BEKLEYENLER-5

Dr.Ömer SELÇUK

Dr.Şerefettin SEYİTOĞLU

Dr.Mehmet Yıldırım ALTAY

Uzm.Dr. Nebi SÖKMEN

Dr.Yaşar AĞCA

Dr.Hakan KAYTAN

Uz.Dr.Ayça Şafak TEKİN

Dr.Ali YILMAZ

Dr.Hasan DÜZTAŞ

Dr.Uğur POLAT

Uzm.Dr.Cem BİLGİÇ


Tsm ve ley le lg l sorunlar ve z m ner ler

 • SORUN – 1: TSM ve Aile Hekimleri Birimlerinin (AHB) sorumluluk ve iş tanımlarının net olmaması, birbirine karışması

 • ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

 • TSM Sorumlu Hekimlerinin statüsü

 • Portör muayenesi-Ağır ve Tehlikeli İşler için sağlık raporu -defin ruhsatı-adli nöbet, evde bakım hizmetleri

 • Malzeme-yazıların ASM lere ulaştırılması

 • Aile Hekimlerinin, mobil hizmetlerinin TSM’lerce izleme ve değerlendirilmesi !!

 • Misafir hastalar

 • İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM


Tsm ve ley le lg l sorunlar ve z m ner ler

 • SORUN – 2: TSM deki fiili personelin (hekim&yardımcı sağlık personelleri) ve teknik donanımın yetersiz olması

 • ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

 • TSM kadrolarının doldurulması,gereksiz görevlendirmeler!!

 • Boşalan ASE/AH nin pozisyonları!!

 • TSM de çalışan personelin mevzuat ve teknik konularda bilgisinin olması (ilgili eğitime tabi tutulmuş olması)

 • TSM; idari ve mali işler yönünden görev ve sorumlulukları doğrultusunda desteklenmeli (TSM ye ait bütçe, personel açısından vb)

  İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM


Tsm ve ley le lg l sorunlar ve z m ner ler

 • SORUN – 3: TSM’lerin AHBS den alabileceği verileri aile hekimlerinden yazılı olarak istemeleri

  ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

 • Aylık çalışmalar vb istatistiki veriler Aile Hekimliği Bilgi Sistemlerinden alınmalı

 • Yazışmalar mail ortamında yapılmalı (ağaçların kurtarılmasında fayda sağlayacağını düşünüyoruz)

  İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM


Tsm ve ley le lg l sorunlar ve z m ner ler

 • SORUN – 4: TSM ‘nin yönetmelikteki var olan sorumlulukları yerine getirmemesi

  ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

 • Poliklinik saatleri talepleri

 • Gebe, bebek tespit ve izlemlerinin ilgili AH’ lerine bildirilmesi

 • Lojistik hizmetleri kapsamındaki malzemeler, yazılar

 • Halk eğitimleri, Okul aşıları,Toplu taramalar,çadır işçilerinin takipleri,çevre sağlığı

 • Nöbet tutturulmaması

 • 4000 üzeri kişi kayıtlarında AH onayı olmadan kayıt aktarılmaması,

 • Halk sağlığı laboratuarı, VSD lerinin TSM lerde konuşlandırılması

 • İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM


Tsm ve ley le lg l sorunlar ve z m ner ler

 • SORUN – 5: İzleme ve değerlendirmelerinin objektif ve adil olmaması

  ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

 • Ceza puanlarının kaldırılması

 • İkili cezaya tabi tutulmaması

 • İzleme ve değerlendirmeler TSM ‘lerce yapılmamalı, yapılacaksa bile hekim eşliğinde yapılmalıdır

 • İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM


Tsm ve ley le lg l sorunlar ve z m ner ler

 • SORUN –6: Sağlık evlerindeki görevli personellerinin görevini yeterince yapmaması

  ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

 • İdare bakımından TSM’ ye görev bakımından AH ile eş güdümlü çalışması gerektiğinin hatırlatılması

   İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM


Tsm ve ley le lg l sorunlar ve z m ner ler

 • SORUN –7: Bölgesel programlarının uygulatılmaya çalışılması

  ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

 • Bölgesel programların yaptırılmaması (kişisel tez bitirme araştırmaları, milli eğitim tarama programları ,diğer bakanlık daire başkanlıkları çalışmaları vb)

 • İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM


Tsm ve ley le lg l sorunlar ve z m ner ler

 • SORUN – 8: Mobil hizmet verilen bölgelere teknik destek verilmemesi

  ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

 • Mobil hizmet verilen bölgelerde muayene ortamlarının hazırlanması

 • Mobile gidiş için zorlu bölgelerde araç gereç desteği sağlanması,

 • Güvenlik desteği gereken yerlerde ilgili kurumlarca desteğin sağlanması için çalışmaların yapılması.

 • İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM


Tsm ve ley le lg l sorunlar ve z m ner ler

GENEL SORUNLAR

 • Aile Hekimliği ile ilgili olarak iş ve işleyişi uygulanacak programlar doğrultusunda oluşturulacak komisyonlarda aile hekimliği derneklerinden, dernek yoksa sahadaki aile hekimlerinden bir üyenin bulunması

 • Aile Hekimliği statüsünün net bir şekilde belirlenmesi (işçi/sözleşmeli/657 li/işveren/işletmeci…)


Tsm ve ley le lg l sorunlar ve z m ner ler

GENEL SORUNLAR

 • Kiraların kamu lojman tarifesinden uygulanması ve kira sözleşmelerinin aile hekimliği yönetmeliğindeki cari gider harcama yöntemine ve kat mülkiyeti kanununa uygun olması

 • A.S.M sınıflandırılmasının kaldırılması, standardizasyonun sağlanması


Tsm ve ley le lg l sorunlar ve z m ner ler

 GENEL SORUNLAR

 • Yönetmelikteki koruyucu hekimlik uygulamalarının hukuksal boyutunun sadece aile hekimine bırakılmaması

 • Vatandaşa, gebe ve aşı bildirimlerinin yapılması konusunda yaptırımların olması

 • Mobil Hizmet Periyotlarının azaltılması


Tsm ve ley le lg l sorunlar ve z m ner ler

GENEL SORUNLAR

 • Ödenmiş olan damga pulu paralarının aile hekimlerine geri ödenmesi

 • Mecburi hizmette uygulanan bölge sınıflamasının aile hekimliğinde de uygulanması ve aile hekimlerine tayin hakkının verilmesi


Tsm ve ley le lg l sorunlar ve z m ner ler

 • SON SÖZ

  Aile hekimliği ile yapılmak istenen hizmete katılıyoruz. Fakat;

 • Mevcut sağlık personeli ve diğer imkanların yetersizliği,

 • Çıkan yönetmeliklerle bizden yapılması istenen kapasitemizin üzerinde iş yükü ve hukuki sorumluluk,

 • İller arası farklı uygulamalarla,

 • Farklı sebeplerle hekimlik saygınlığımızın azalması münasebetiyle

  çalışma şevkimiz azalmaktadır.


Tsm ve ley le lg l sorunlar ve z m ner ler
ÖZET

GRUP BEKLEYENLER der ki;

Bize bu fırsatı tanıyan Bakanlığımıza teşekkür ederiz.

Verdiğimiz bu emeklerin çıkacak olan yönetmeliklerde değerlendirilmesini

BEKLİYORUZ…..