slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TURAN ŞAHİN BAKANLIK FORMATÖRÜ trnshn75@hotmail 0536 240 0412

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

TURAN ŞAHİN BAKANLIK FORMATÖRÜ trnshn75@hotmail 0536 240 0412 - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

TURAN ŞAHİN BAKANLIK FORMATÖRÜ trnshn75@hotmail.com 0536 240 0412. ENGELLİĞİN OLUŞUM NEDENLERİ. 1 – Doğum öncesi :. Kalıtım Annenin yaşı Annenin beslenmesi Kullandığı ilaçlar İçki, sigara, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı Zehirlenmeler Radyasyona maruz kalma Psikolojik sorunlar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TURAN ŞAHİN BAKANLIK FORMATÖRÜ trnshn75@hotmail 0536 240 0412' - morela


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
TURAN ŞAHİN

BAKANLIK FORMATÖRÜ

trnshn75@hotmail.com

0536 240 0412

1 do um ncesi
1 – Doğum öncesi :
 • Kalıtım
 • Annenin yaşı
 • Annenin beslenmesi
 • Kullandığı ilaçlar
 • İçki, sigara, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı
 • Zehirlenmeler
 • Radyasyona maruz kalma
 • Psikolojik sorunlar
 • Annenin geçirdiği hastalıklar (ilk aylar)
 • Kazalar, travmalar
 • Anne-bebek arasındaki kan uyuşmazlığı
 • Kromozom anomalileri
2 do um s ras
2 – Doğum sırası :
 • Erken – geç doğum
 • Kordon dolanması
 • Güç ve riskli doğum
 • Vakum – forseps gibi aletlerin özellikle uzman olmayan kişilerce kullanılması
 • Doğum sırası kazalar
3 do um sonras
3 – Doğum sonrası :
 • Enfeksiyona maruz kalma
 • Ateşli hastalıklar (menenjit, beyin iltihabı)
 • Yanlış – geç müdahale
 • Kazalar – travmalar
 • Beslenme bozuklukları (yetersiz ve dengesiz beslenme)
 • Fiziksel istismar ve ihmal
zihinsel yetersizli i olan birey

Zihinsel yetersizliği olan birey:

Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyi tanımlar.

hafif d zeyde zihinsel yetersizli i olan birey
Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey:

Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireyi tanımlar.

orta d zeyde zihinsel yetersizli i olan birey
Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey:

Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan bireyi ifade eder.

a r d zeyde zihinsel yetersizli i olan birey
Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey:

Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi ifade eder.

ok a r d zeyde zihinsel yetersizli i olan birey
Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey

Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerileri kazanamaması nedeniyle yaşam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı olan (klinik)bireyi ifade eder.

slide11

Çizelge 1.2: Kavramsal, Sosyal ve Pratik Uyumsal Beceri Örnekleri

Luckasson ve diğerleri, 2002, s. 42’den uyarlandı.

11

slide12

Şekil 2.1: Zeka Geriliği Tanımının Genel Yapısı

Luckasson ve diğerleri, 1992, s. 10’dan alındı.

zeka siniflandirma meb
ZEKA SINIFLANDIRMA(MEB)

Çok ağır (0-19)

Ağır (20-34)

Orta (35-49)

Hafif (50-69)

Donuk (70-84)

Normal (85-109)

Parlak (110-129)

Üstün (130 +)

slide14
ZİHİNSEL ENGELLİLİK DURUMLARI VE NEDEN OLAN ETMENLER

1 – Hidrosefali :

Beyin zarı ile kafatası arasında serebrospinal denilen sıvının fazlaca birikmesi durumudur. Beyinin gelişimine bu sıvının olumsuz etkisiyle zeka geriliği görülür.

slide15
2 – Mikrosefali :

Kafatasının normalden küçük olma durumudur. Sebebi tam bilinmemekle birlikte kalıtsal yönünün olduğu söylenmektedir.

slide16
3 – Fenilketanüri (PKU):

Bir metabolizma bozukluğu sonucunda görülür. Vücutta biriken, dışarı atılamayan fenilasit beyinde birikir ve beyinin gelişmesini olumsuz etkiler.

slide17
4 – Down sendromu (DS) :

Kromozom anomalisidir. 23 çift kromozomun 46 olması yerine 47 olması durumunda ortaya çıkar. Belirgin fiziksel özellikleri : çekik gözlülük, kalın dudak, büyük dil, kısa parmaklar, kısa ve kalın boyun. Neşelidirler ve sosyal uyumları oldukça iyidir. Taklit becerileri oldukça gelişmiştir.

slide18
5-CEREBRAL PALSY ( Beyin Felci-CP )

Beyin zedelenmesi yada beynin gelişiminde bir anormallik sonucunda doğuştan ya da yaşamın ilk yıllarında meydana gelen bir durumdur.Çocuğun gelişimsel dönemde geçirdiği bir çok hastalık beyin gelişimini olumsuz yöne etkileyerek cp’ ye neden olabilir .

cp zellikleri
CP-Özellikleri
 • Hareket ile ilgili bozukluklar ve kasılmalar
 • El-göz ayak koordinasyon bozukluğu
 • Aşırı kas zayıflığı
 • Denge bozukluğu
 • Nöbetler
 • Zihinsel problemler
 • Algı ve duyu bozukluğu
 • İşitme konuşma görme problemleri
 • Öğrenme güçlüğü
 • Dikkat dağınıklığı görülebilir
6 otistik spektrum bozuklu u
6-Otistik spektrum bozukluğu

Otistik birey sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi ifade eder.(meb,2006)

zell kler
ÖZELLİKLERİ

1. Sosyal etkileşimde yetersizlik.

2.Göz kontağında sınırlılık.

3.Ortak ilgide sınırlılık.

4.Başkalarının yaptığını ilgisizlik

5.Diğer çocuklarla etkileşimde isteksizlik

6.Yalnızlığa yönelme

7.Başkalarının duygularını anlamada yetersizlik.

BEŞ ALT GRUBA AYRILIR :

1 ot zm
1.OTİZM

En temel alt gruptur. Üç yaştan önce başladığı kabul edilmektedir.

 • Sosyal etkileşimde önemli yetersizlik.
 • İletişim ve oyunda önemli yetersizlik
 • Çeşitli takıntılarla kendini gösterir.
2 asperger sendromu
2.Asperger sendromu

Sosyal etkileşimde yetersizlik ve çeşitli takıntılar ancak otizmden farklı olarak

 • Dil ve zihin gelişiminde gerilik yoktur
 • Sözcük dağarcığı ve dilbilgisi iyidir.
 • Görsel-algısal ve görsel-devinsel işlevlerde yetersizlik.
3 ocukluk disintegratif bozuklu u
3. Çocukluk Disintegratif Bozukluğu

Çok az rastlanan bir otistik spektrum bozukluğudur. Yaşamlarının en az ilk iki yılında normal gelişim gösterilir.Bozukluğun başlamasıyla daha önce kazanılan beceriler yitirilir. Çoğunun zihinsel becerileri ileri derecede zihin özürlü düzeyine geriler.

4 rett sendromu
4.Rett Sendromu

En az beş ay normal gelişim görülür. Ve yalnızca kızlarda ortaya çıkan genetik bir otistik spektrum bozukluğudur. Sendromun başlamasıyla baş büyümesi yavaşlar el becerileri yitirilir, takıntılı el hareketleri başlar genetik temel belirlenmiş tek otistik spektrum bozukluğudur.

5 atipik otizm
5.Atipik Otizm

Genellikle otizm için belirlenen üç alanlardan yalnızca birinde yetersizlik olma durumu.Hafif otistik belirtiler kuşkulu otizm durumudur.

zellikler
Özellikler

% 10’ unda üstün yetenekli

% 80’ inde zeka geriliği

Sorulara cevap vermeme

Konuşma monoton

Ayrıntıya dikkat

Değişikliğe aşırı tepki

Espiri mecazdan anlamazlar

Ekolali konuşma

7 dehb
7-DEHB

Yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini en az iki ortamda ve altı ay süreyle gösteren, bu özellikleri yedi yaşından önce ortaya çıkan, özel eğitim ve destek eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireye denir.

Üç temel anlamda problem:

 • Dikkat süresi kısalığı
 • Kendini kontrol etmede güçlük çekme
 • Davranışlarda ya da düşüncelerde ataklık ve huzursuzluk
kar ila tirmasi
KARŞILAŞTIRMASI

Hiperaktivite:

Hareketlilik:

Davranış uyumlu ve devamlı nitelikte.

Hareketlilik belli bir amaca yönelik

Ortam sınırlayıcı ve dikkatini yoğunlaştırmak gerekiyorsa hareket azalır.

Hareketlilik ortama göre stresli durumlarda hareketlilik artar.

Bir motor takılmış gibi sürekli hareket

Yanındakiyle sürekli konuşma

 • Davranış keyfi ve amaçsız.
 • Tepkilerini kontrol altına alamama ve kontrolsüz hareketlilik
 • Ortam sınırlayıcı dikkatini yoğunlaştırmak gerekiyorsa hareketlilik artar.
 • Aşırı hareketli çocuklar heyecan verici ortamlarda sakinleşir normal durumlarda hareketlilik artar.
ataklik
ATAKLIK

Yapacağı işin sonucunu düşünmeden hareket

Aklına geleni hemen yapar.

Sırasını bırakmada zorluk

dikkat eksikli i bozuklu u temel zellikler
(Dikkat Eksikliği Bozukluğu) Temel Özellikler

Dikkatsizlik: Yönergeleri takip etmede güçlük

Ders dinlerken başka bir yerde gibi

Dikkati bir noktaya toplamada zorluk

Dış uyaranlarla dikkatin kolay dağılması

Unutkanlık

Eşyalarını sık kaybetme

Sık hayallere dalma

dehb e lik eden davran zellikleri
DEHB Eşlik Eden Davranış Özellikleri
 • Düzensizlik.
 • Sosyal becerilerde yetersizlik (istenmediğinde acı çeker, kurallara uyum sağlayarak oynayamaz.
 • Saldırgan davranışlar
 • Olumsuz bellik algısı:

Başarısız olacağı kaygısıyla etkinliğe katılmama

İşi uğraşmadan bırakma

Kendini yetersiz hissetme.

devam
DEVAM
 • Limitleri zorlamayı sever.

Dalgınlık:

 • Zaman zaman uykuya dalma
 • Aynı anda iki işi yapmada sorun
 • Bir kulaktan girer diğerinden çıkar.
 • İpuçlarını yorumlamakta zorlanıyor.
 • Aynı konuda çok soru sorar.
 • Aklına geleni yapmadan duramaz.
 • Tutarsızlık

Koordinasyon güçlüğü:

 • Yazısı kötü
 • Sık sık sakarlık yapar
dehb nedenler
DEHB NEDENLERİ
 • Beyin zedelenmesi
 • Genetik
 • Beyindeki yapısal ve işlevsel anormallik.
 • Biyokimyasal değişimler.
 • Merkezi sinir sisteminde ki yapısal-işlevsel bozukluk
 • Olumsuz yaşam şartları
 • Aşırı beklenti
devam1
DEVAM

Görülme Sıklığı:

% 3-5

Erkeklerde 2-3 kat daha fazla

s n f ortam n n d zenlenmesi
Sınıf Ortamının Düzenlenmesi
 • Öğrenci sayısı 30’u aşmamalı.
 • Kapı ve pencereden uzak öğretmene ve işbirliğine yatkın çocuklarla oturmalı.
 • Sınıf kuralları bir yerde asılmalı.
 • Önemli bilgilere dikkat dikkat çekmek için renkli kalem kullanma.
 • Sınıf öncesi özet yapılmalı.
 • Olumlu davranışlar üzerinde odaklanılmalı.
devam2
DEVAM
 • Kurallar basit, kısa olumlu şekilde belirtilmeli.
 • Uygulanabilecek kurallar belirlenmeli
 • Kurallar teker teker kazandırılmalı
 • Kurallara uyanlar ödüllendirilmeli.
8 konu ma bozuklu u
8.KONUŞMA BOZUKLUĞU

Konuşma Bozukluğu:

 • Konuşmanın anlaşılır şekilde olmaması
 • Konuşmanın duyulmasında yetersizlik olması
 • Sesin bozuk ve tırmalayıcı olması
 • Ses ritminin bozuk olması
 • Dil yönünden kelime dağarcığı gramer yetersizliği
 • Konuşmanın bireyin yaşına fiziksel yapısına uygun olmaması
artik lasyon eklemleme bozuklu u
Artikülasyon (Eklemleme) bozukluğu

1. Dilin seslerini doğru ve anlaşılır çıkaramaması birbirine ulayamamasıdır.

Türleri:

 • Sesin düşmesi- atlanması (kap-apı, hava,ava, saat,sat)
 • Ses eklenmesi (saat, sahat, spor,sipor)
 • Sesin değiştirilmesi (yüzük-yüsük)
 • Sesin bozulması

Nedenleri: Yapısal işlevsel bozukluk

devam3
DEVAM
 • 2: Gecikmiş konuşma
 • Konuşmanın kısıtlı oluşu
 • Sözcük dağarcının yetersizliği
 • Cümle kurmada güçlük
 • Sözel dil kullanma yerine vücut dilini kullanma
devam4
DEVAM

Nedenleri

 • Zeka geriliği
 • Sağlık durumu
 • İşitme kaybı
 • Konuşma organlarının koordinasyonu
 • Duygusal yapı ve aile çevresi
kekemel k
KEKEMELİK

Tekrarlamalar, duraklamalar, uzatmalar,ve bunlara eşlik eden jest ve mimikler ile konuşmanın engellenmesidir.

Erkeklerde 3-4 kat daha fazla görülmektedir.

kekemelerin gerilimleri
Kekemelerin Gerilimleri
 • Durumsal gerilim kürsüde konuşma
 • Sözcük yada ses gerilimi ( bazı sesleri çıkarma surunu)
 • Otorite gerilimi
 • Belirsizlik gerilimi
 • Fiziksel gerilimi
 • Dıştan gelen gerilim
 • Hız gerilimi
2 4 ya kekemeli in gerilimi
2-4 yaş kekemeliğin gerilimi
 • Travmatik yaşantı-korku
 • Aile içi sorunlar
 • Kayıp ve ayrılık
 • Hatalı anne ve baba tutumu
ki ilik zellikleri
Kişilik Özellikleri
 • Anneye aşırı bağlılık (sorunlar karşısında)
 • Aşırı korku
 • Cezadan korkma
 • Aşırı sinirlilik içine kapanıklılık
 • Kıskançlık
 • Çevrecilik telaşlı yapı
 • Kelime korkusu
 • Afetler yaşayacağını düşünme
neden
Neden
 • Genetik.
 • Ateşli hastalık.
 • Doğum travmaları
 • Olumsuz tutumlar
 • Kardeş doğumu
 • Şok yaşama
 • Okula başlama okul sorunları
 • Obresif kişilikler.
d nemleri
Dönemleri

Birincil dönem: 3-5 yaş farkında değil

İkincil dönem: Devinim, vücut dilinin eklenmesiyle farkındalık ve kaçma oluşur.

kekeme renc n n retmen ne ner ler
KEKEME ÖĞRENCİNİN ÖĞRETMENİNE ÖNERİLER
 • Çocuğun sınıfta sorumluluklarını yerine getirmesine fırsat verin
 • Çocuğu istemediği bir çalışmaya katılmaya zorlamayın
 • Çocuğun söylemekten korktuğu sözcüklerden kaçınmasını desteklemeyin söylemesi için zorlayın
 • Sözcükleri çocuğun kendisinin seçmesine izin verin.
devam5
DEVAM
 • Kekeleyen çocuğa sakinleş, rahatla konuşmadan önce bir düşün vb gibi önerilerde bulunmayın.
 • Çocuğun nasıl konuştuğuna değil ne söylediğine odaklanın.
 • Çocuğu kekeme diye damgalamayın.
 • Çocuğun konuşması üzerinde titizlik göstermeyin. Endişeden uzak olun çocuk bir şey söylemek istediğinde acele ve telaşa kapılmadan söyleyebileceği kadar zaman verin.
devam6
DEVAM
 • Çocuğu konuşmada acele etirmeyin.
 • Çocuğa dur, acele etme, yeniden başla, önce derin bir nefes al gibi uyarılarda bulunmayın. Çünkü bu uyarılar dikkatin konuşma üzerinde yoğunlaşmasına neden olur.
 • Çocuk konuşurken dudak hareketlerine değil gözüne bakın.
devam7
DEVAM
 • Sınıfta hızlı konuşmaktan ve emir vermekten kaçının
 • Sıkı disiplinden kaçının
 • Çocukla samimi candan ilgilenin
 • Çocuktan çok fazla bir şey beklemeyin.
 • Sınıf içinde çocuğun güven ve mutluluk duymasını sağlayın.
devam8
DEVAM
 • Sınıfın kekeme çocuğa karşı olan tavrını kontrol edin çocuk sınıfta yokken gülmeleri ve alay etmeleri konusunda öğrenciler uyarılmalı.
 • Sınıfta şiir okuma ve sözel anlatımlarda önlemler alınmalı kısa çalışmalar verilmeli.
 • Koro ve ritm çalışmaları bu çocuklar için faydalıdır.
devam9
DEVAM
 • Çocuğun yanında başkalarıyla çocuğun kusurları hakkında konuşmayın.
 • Aileyi tanıyıp iş birliği yapın.
 • Kekeme kekemelik terimlerini kullanmaktan sakının.
 • Onun konuşmasını olduğu gibi kabul edin
 • Çocuğun en az kekelediği durumları saptayın
 • Çocuk kekelemediği zaman onu takdir edin(aferin çok güzel çok iyi şeklinde)
devam10
DEVAM
 • Çocuğun takıldığı sesleri tamamlamak için yardım etmeyin.
 • Çocuk kekelediğinde onun dikkatini başka yönlere çekin.
 • Çocuğun yanında iki dil kullanılmamalı.
9 zel renme g l
9.ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Zekası normal yada normal üstü olan herhangi bir duygusal, nörolojik, fiziksel, ruhsal özrü olmayan okuma yazma, matematik, kendini ifade etme, düşünme zaman ve mekanda yönelme alanlarından biri veya birkaçında yetersizliğe yol açan bir bozukluktur.

neden1
NEDENİ
 • Beynin sağ yada sol yarım kürelerinin gelişmediği veya az geliştiği ince ve dar olduğu görülür. Nedenleri kesin olamamakla beraber
slide57
Düşük kilolu doğumlar
 • Doğum öncesi ve sonrası yaşanan sorunlar
 • Dikkat eksikliği bozuklukları
 • Yeme alışkanlıkları
 • Görsel işitsel algısal sorunların özel öğrenme güçlüğü ile ilişkili olduğu var sayılır.
devam11
DEVAM
 • Beynin hatalı işleyişi
 • Biyokimyasal bozukluklar
 • Kalıtım
 • Çevresel etmenler
g r len zell kler
GÖRÜLEN ÖZELLİKLERİ
 • Çalışma becerilerini kullanma yetersizliği
 • Algısal bozukluk
 • Algısal devimsel ve genel eşgüdüm problemleri
 • Dikkat bozukluğu ve aşırı hareketlilik.
 • Düşünme ve bellek problemleri
 • Sosyal uyum
 • Oran % 2- 3
devam12
DEVAM

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Okul Öncesi dönemde:

 • Konuşmada gecikme görülebilir.
 • Birbirine yakın heceli kelimelerde sesler karıştırılır (su, bu)
 • Ayakkabılarını bağlamada başarısızlık yaşanır.
 • Sağ-sol karıştırılır.
devam13
DEVAM
 • Kullanılacak el konusunda bir seçim yapılamaz.
 • Alfabedeki ses ve harflerin öğrenilmesinde zorluk yaşanır.
 • Zaman ve yön kavramları birbirine karıştırılır.
okul d neminde
Okul Döneminde
 • Okuma geç ve zor öğrenilir.
 • Yavaş ve hatalı okunur.
 • Yazı bozuklukları çok görülür.
 • Matematikte güçlük çekilir.
 • Çarpım tablosunu öğrenmeme görülür
 • İmla ve noktalama hataları görülür.
 • d, b / p, b harfleri karıştırılır.
devam14
DEVAM
 • Okuduğunu anlamada sorun yaşanır.
 • Okurken sık sık harfler karıştırılır ( dağ yerine bağ sal yerine şal)
 • Harflerin sırası karıştırılır.( kız, zık, ızk )
 • Benzer kelimeler birbirine karıştırılır (incir, zincir, en, ne )
 • Ayna imaji ile ters olarak yazma
devam15
DEVAM
 • Bazı kelimeler yanlış hecelenir hece atlanır heceler tersten okunur yazılır.
 • Sesli okumalarda vurgulamalar inişli çıkışlı olur ve noktalama işaretleri görülmez.
 • Dil problemleri görülür.
 • Sayfa yanlış düzensiz kullanılır çizgiler arası yazma zorluğu
devam16
DEVAM
 • Kelimeler birbirine bitişik
 • Yuvarlak ve düz çizgiden oluşan harfleri yazmada güçlük
 • Aşırı düzensizlik
 • Dikkat dağınıklığı veya erken unutma
 • Geç ve yavaş yazılır
 • Özgüven yoksunluğu yaşanır
 • Problem çözme becerilerinde gerilik
devam17
DEVAM
 • Yazılı sınavlarda sözlü sınavlara oranla daha başarısızlık
 • Zamanı kullanma kavrama ve söylemede zorluk
 • Kurulan cümlelerin sonunu getirmede zorluk genelde kısa cümleler
 • Aşırı hareketli yada aksine çok durağan olabilir.
 • Soyut kavramları algılamada zorluk
devam18
DEVAM
 • Organize etme sentez ve analizde güçlük
 • Uyum sorunu
 • Görsel ve işitsel algıda yavaşlık
 • Motor koordinasyon sorunları
zel renme g l
Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Eğitimler
 • 1: Eğitim yaklaşımları

A:bilişsel süreçlerin öğretimi

Örnek:okuma problemi görsel algı probleminden kaynaklanıyorsa önce görsel algı çalışmaları yapılmalıdır.

devam19
DEVAM
 • B:Çok duyuya dayalı öğretim
 • C: Bileşen davranış değiştirme
 • D: Davranış değiştirme
 • E: Yapılandırma ve uyaranların azalması
devam20
DEVAM
 • Normal sınıfta özel öğrenim güçlüğü gösteren çocuğu yönetimi
 • 1: Öğrencinin düzeyine göre öğretim
 • 2: Yönergelere açıkça yer verme
 • 3: öğrencinin sınıfta yerleştirilmesi
retmenlere neriler
Öğretmenlere Öneriler
 • Çocukların mekan analizini geliştirmek çok önemlidir.
 • Çocuğa sağını solunu öğretmek önemlidir. Örneğin saat taktığı kolun sol yazı yazdığı elin sağ olduğu gibi.
 • Noktaları birleştirme çalışmaları yapılır.
 • d ve b ile karnı bu tarafta diğer tarafta vb gibi ifadeler.
devam21
DEVAM
 • Okuma yazmadaki sorunlar karşısında öğretmen sabırlı olmalı.
 • Kolay anlayabilecekleri kısa kelimelerden basit cümleler yazdırılmalı
 • Grup içinde çalışırken başarabileceği görevler verilmeli
 • Resimli kitaplar daha çok kullanılmalı
 • Her öğrenciyle birebir ilgilenmeli ve öğretmenin görebileceği yere oturtulmalı
devam22
DEVAM
 • Çabalar ödüllendirilmeli
 • Eğitime en başarılı olduğu yerden başlamalı tam başarılı olmadan başka bir çalışmaya geçilmemeli.
 • Çocuğun ilk tercihi tespit edilip sağ-sol ayrımına bakılmalı değişik etkinlikler yaptırarak başat el belirlenmeli.
slide74
Okuma alıştırmaları günde 2-3 kez 5-10 dak yüksek sesle yaptırılmalı.
 • 2-3 cümlelik çocuğun ilgi duyduğu parçalar üzerinde çalışılmalı okuduğu anlattırılmalı.
 • Çocuğun yaptığı imla hataları kendisinin bulması sağlanmalı.
 • Sözcük kullanarak sözcük dağarcığı geliştirlmeli.
 • Sınavlar sözlü veya test olarak uygulanmalıdır.