slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helgi Põllo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helgi Põllo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Helgi Põllo - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Helgi Põllo. Maakonnamuuseumid on nii sarnased: kõigil üks ilvesetopis ja….. Maakonnamuuseumid on nii erinevad, nende kompetentsi tuleks tõsta. Kas asi algab kogudest või inimestest?. Kui palju ja mida on kogutud ning kuidas kogud jagatud?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Helgi Põllo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide6

Maakonnamuuseumid on nii sarnased: kõigil üks ilvesetopis ja…..

 • Maakonnamuuseumid on nii erinevad, nende kompetentsi tuleks tõsta.
 • Kas asi algab kogudest või inimestest?
slide7

Kui palju ja mida on kogutud ning kuidas kogud jagatud?

 • Millal algab ja lõpeb see tabamatu kaasaeg, mida me koguda ei oska?
 • Kui head või halvad on hoidlatingimused ja kui palju selle valdkonna jaoks raha on kasutatud?
 • Kui palju või vähe on raha museaalide ostmiseks ning konserveerimiseks?
 • Jne jne
slide10

Kogud on kogujate nägu ?

 • Kogujad on ühte nägu?
slide11

Muuseumi kujunemise lugu ( kes alustas kogumist ja kuidas moodustusid esimesed kogud)

 • Kuninglik kollektsioon koosneb rariteetidest ja ilusatest esemetest
 • Kas näeme muuseumikogu kaudu omataolisi või just erinevat ( ekspeditsioonide materjalid, mõisaelu …)
 • Kes tegelikult otsustas(b), mida kogutakse või kogudesse vastu võetakse?
slide12

Koolimuuseumi kogudest

 • (Küla)aktiivi tegevuse tulemusena
 • Kollektsionääri kogust
 • Käsitöötegija erakogust
 • Sõjaveterani juhtimisel
 • Kindla teema põhjal
 • Baltisakslaste, rannarootslaste …poolt
slide15

Oleme ametnike poolt kuulnud ütlusi, et maakonnamuuseumide kogud dubleerivad üksteist. Samas ei ole enne MuIS-i olnud võimalust tutvuda teiste muuseumite kogudes olevate museaalidega (va näitustel võiisiklike kontaktide põhjal). Näiteks on meile ette heidetud mingite esemete rohkust, kuigi neid on vaid paarkümmend ja kõik  erineva väljanägemisega.Ka kollektsioonidel on oma väärtus.Minu meelest on kõik maakonnamuuseumid omanäolised ja huvitavad. Igalmuuseumil on oma tugevaid külgi.

slide16

Tervet ja kasutamata ( säilib arvatavalt paremini ja näeb ilus välja)

 • Kulunud ja pruugitut- on nö “ajast ja loost osa saanud”
 • Parandatut- Räägib vähemalt ühest suhtumisest ellu
 • Muudetut ja katkist-näitab erinevat kasutamist, räägib kasutamise muutumisest pika aja jooksul
 • Kas koguda 4 samalaadset näidet või vaadata erinevaid kaunistusi ja funktsionaalsust?
slide17

Meile-kogujatele meeldivad kõik vanad asjad, uutest ei pea lugu --- kogume ainult vana

 • Eelistame teatud valdkonna asju, millest rohkem teame, mitte meie muuseumi missioonist lähtuvalt
 • Eelistame vähem vaeva nõudvaid ehk rohkem korras esemeid- ”ilusaid asju”
 • Eelistame neid esemeid, mida tunneme
 • Kogume neid, mis ei lagune
slide20

Mitu % museaalidest pärineb muuseumitöötajate endi ja meie lähituttavate kodudest?

 • Kas meie muuseumis on nö direktori, peavarahoidja või veel kellegi isiklike asjade vastuvõtmise prioriteet?
slide21

Kirglik kollektsionäär, kes täiendab ning haldab kogu tundeliselt ja armastusega

 • Laohoidja –statistik, kes kontrollib sageli kõik üle ja järgib piinliku täpsusega seadusi, direktiive ja määrusi
 • Ühe teema armastaja, kes näeb väärtust vähestes valikutes
 • Pedagoog, kes väärtustab muuseumikogu õpetuslikust seisukohast, peab oluliseks kasutamist
 • Teadlane, kes kogub lähtudes süsteemsusest ja tervikülevaatest lähtudes
 • jne
slide23

Et museaalid ja nendega kaasnev info annaks vastuse külastaja küsimustele? (Keeruline)

 • Et kogud annaksid võimaluse eri aegade eluavaldusi näituste kaugu interpreteerida, vahendada? ( Teatud piirini võimalik)

Kas on oluline

 • Elu-olu piirkonnas (maakond, vald, riik) …aegade jooksul või
 • Vaimne pärand üldisemalt
 • Kindlate teema(de), valdkondade võimalikult terviklik ülevaade või….
slide25

T. Sola mõte : “Esemete valimisel muuseumisse ei saa esemete valik lähtuda nende „tähtsuse” hierarhiast, vaid info edastamise võimest.”(A.Kannike.”Kodukujundus…) Lk.33.

 • A. Kannike: Cedreniuse väide: Kui objektiivsed me ka ei püüaks olla, vajavad järeltulijad teistsugust infot ja materjali kui see.Teaduslikel eesmärkidel kogumine kannab alati ajastu pitserit- igal ajastul on erinev taust, nn kultuuriprillid, mis näitavad ajalugu ja kaasaega läbi teatud prisma.
slide26

Lastele ja lastelastele, et nad teaks , mis ja kuidas oli

 • Kohaliku kogukonna identiteedi hoidmiseks ja tugevdamiseks, iseolemise teadvustamiseks, oma piirkonna inimeste pärandi väärtustamiseks.
 • Turistile, et ta ikka teaks, kuhu tuli ja mis siin enne olnud
 • Riigi poolt ettenähtud kogumisplaani ja seaduste alusel
 • Inimkonna ühistarkuse ja eri kultuuride säilimise nimel…..
slide27

Maakonnamuuseum on maavalitsuse haldamisel olev riigimuuseum, mille kogud esindavad TERVIKLIKULT selle maakonna ajalugu, loodust ja inimeste tegevust iseloomustavaid valdkondi ning mis juhen- dab maakonnas asuvaid muuseume metoodiliselt

(Muuseumiseadus § 8 p2)

slide28

Milline on ühe muuseumi roll, võimalused, ja eesmärgid ühiskonnas (kogukonnas), oleneb nii seal töötavatest inimeste oskustest kui ka kogude vastavusest oodatule. (Kes määrab , mida meilt oodatakse? Ja keda silmas peetakse? )

slide31

Muuseum kui väljanäitus

 • Muuseum kui asjade kogu ja ladu
 • Üks teema ja põhjalikult
 • Asjad tänaseks päevaks, pärast mind tulgu või …..
 • Väike ekspositsioon, suured hoidlad ja tööruumid
 • Suur ekspositsioon, saal üritusteks, rohkem suhtlemist
 • …….
slide32

Kuid kõige suuremaks probleemiks pean mina nende kogude säilimist. Nad ei suuda hoiutingimuste tõttu hoiduda koidest, suurte kollektsioonide tõttu teha roostetõrjet. Neil ei ole selleks tingimusi, spetsialisti ja vahendeid, et neid raha eest Kanutis korda teha. Maakonnamuuseum oma nõuandva häälega ei saa ka siin kuidagi aidata.

 • Kõik need väikemuuseumide kollektsioonid on ju üks Eesti kultuuripärand, hoolimata sellest kellele need kuuluvad.
slide33

Kohamuuseum peaks kogusid täiendades jälgima territooriumi ja kogukonda, keda või mida ta esindab või kelle pärimust edasi kannab

 • Külamuuseum/ vallamuuseum ei peaks üldjuhul koguma esemeid naabervaldadest