statistika ivotnog standarda
Download
Skip this Video
Download Presentation
Statistika ž ivotnog standarda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Statistika ž ivotnog standarda - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Statistika ž ivotnog standarda. Statistika životnog standarda Pojam životnog standarda. Životni standard predstavlja sveobuhvatne uslove materijalne i ishrana, odeća, stanovanje, ... nematerijalne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Statistika ž ivotnog standarda' - jenaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
statistika ivotnog standarda pojam ivotnog standarda
Statistika životnog standardaPojam životnog standarda
 • Životni standard predstavlja
  • sveobuhvatne uslove
   • materijalne i
    • ishrana, odeća, stanovanje, ...
   • nematerijalne
    • obrazovanje, zdravstvena zaštita, bezbednost, kultura, državna administracija, organizacija javnih službi, izgrađenost infrastrukture, sistem komunikacija, mediji, sloboda govora i političkog udruživanja, slobodno vreme
  • u kojima ljudi žive i rade
statistika ivotnog standarda pojam ivotnog standarda1
Statistika životnog standardaPojam životnog standarda
 • Vrste životnog standarda
  • Lični standard
   • kupovna snaga prihoda pojedinca
  • Društveni standard
   • elementi koji predstavljaju određeno dostignuće društvene zajednice u kojoj pojedinac živi
statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda
 • Elementi UN-a iz 1954. koji karakterišu životni standard stanovništva
  • zdravlje i demografski uslovi
  • ishrana
  • vaspitanje
  • uslovi rada
  • uslovi zaposlenja
  • potrošnja i štednja
  • uslovi transporta
  • uslovi stanovanja i oprema domaćinstva
  • uslovi odevanja
  • odmor i zabava
  • socijalno osiguranje
  • sloboda čoveka
statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda1
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda
 • Elementi sintetičkog izraza životnog standarda
  • udeo potrošnje i akumulacije u NDu
  • indeks BDPa po stanovniku (GDP per capita)
  • prosečno trajanje života
 • Specifičnosti uslova života pojedinih naroda vs Sintetički pokazatelj životnog standarda
statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda2
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda
 • Elementi sintetičkog izraza životnog standarda
  • udeo potrošnje i akumulacije u NDu
   • struktura stanovništva koji su u posedu trajnih potrošnih dobara
   • koliko prosečna osoba treba da radi da bi mogla da kupi određena materijalna dobra
statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda3
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda
 • Elementi sintetičkog izraza životnog standarda
  • indeks BDPa po stanovniku (GDP per capita)
   • najčešće korišćen pokazatelj za međunarodno poređenje životnog standarda
   • 370$ je prag apsolutnog siromaštva (WB)
statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda4
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda
 • Nedostaci BDPa po stanovniku
  • ne uzima u obzir raspodelu BDPa
   • Gini koeficijent: što je bliži 100, to je neravnomernija distribucija dohotka u zemlji
  • Nominalni vs Realni BDP po stanovniku
  • ne obuhvata netržišnu proizvodnju
   • sektor poljoprivrede zemalja u razvoju
   • siva ekonomija
  • ne uzima u obzir degradaciju životne sredine
  • vrednuje podjednako sve proizvode i usluge
   • kapitalna vs potrošna dobra
   • vojna oprema kao oportunitetni trošak
statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda5
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda
 • Rast sintetičkog izraza životnog standarda ne znači uvek bolji život stanovništva usled
  • neravnomerne raspodele dobara i usluga
  • rasta zagađenja, buke, opterećenosti infrastrukture
  • smanjenja slobodnog vremena
  • rasta stresa i nervne napetosti pojedinaca
statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda6
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda
 • Indeks humanog razvoja UN-a (Human Development Index)
  • Indeks očekivanog trajanja života
  • Indeks dostignutog nivoa obrazovanja
   • Indeks pismenosti odraslog stanovništva
   • Indeks učešća 24- u ukupnom broju 24- koji se nalaze na školovanju
  • Indeks BDP po stanovniku u PPS
statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda7
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda

Indeks očekivanog trajanja života

Indeks dostignutog nivoa obrazovanja

Indeks BDP po stanovniku u PPS (5.120$)

statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda8
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda

Indeks humanog razvoja(Human Development Index)

statistika ivotnog standarda indeks humanog razvoja
Statistika životnog standardaIndeks humanog razvoja
 • HDI za Srbiju 2002, 0.772
 • Srbija na 74 mestu od 178 zemalja
  • Komponente HDI
  • Indeks očekivanog trajanja života 0.78
  • Indeks dostignutog nivoa obrazovanja 0.882
  • GDP indeks 0.692
statistika ivotnog standarda metode merenja ivotnog standarda
Statistika životnog standardaMetode merenja životnog standarda
 • Statistika porodičnih budžeta
  • metoda monografija
   • Le Play i njegovi učenici (36)
  • metoda statističkih anketa
   • LSMS (The Living Standard Measurement Study), program WB od 1980.
    • razvoj novih metoda posmatranja nivoa životnog standarda
    • identifikovanje posledica mera ekonomske politike na domaćinstva
    • unapređenje komunikacije između anketara, analitičara i nosioca ekonomske politike
statistika ivotnog standarda metode merenja ivotnog standarda1
Statistika životnog standardaMetode merenja životnog standarda
 • Ankete porodičnih budžeta
  • Kratke ankete
   • jednom u nekoliko nedelja ili meseci
   • evidentiranje svih prihoda i rashoda aketiranih porodica
   • nedostatak: nesagledavanje sezonskih specifičnosti
    • ponavljanje kratkih anketa
  • Godišnje ankete
   • jednom u godini dana
   • izbor anketara vs anketiranih porodica
   • nedostatak: domaćinstva ne žele da učestvuju
statistika ivotnog standarda metode merenja ivotnog standarda2
Statistika životnog standardaMetode merenja životnog standarda
 • Izbor anketiranih porodica
  • Slučajan izbor
   • prednost: sintetički podaci su kvalitetniji
   • nedostaci: porodice odbijaju da učestvuju, necelovito i netačno unose podatke
  • Nameran izbor
   • prednost: porodice ne odbijaju da učestvuju
   • nedostatak: problem izbora tipičnih porodica
 • Metod kvota u određivanju broja anketiranih porodica
  • ponderi su frekfencije kategorija anketiranih porodica u ukupnom broju anketiranih porodica
statistika ivotnog standarda metode merenja ivotnog standarda3
Statistika životnog standardaMetode merenja životnog standarda
 • Potrošačka (konzumna) jedinica predstavlja
  • namjanji zajednički sadržilac svih anketiranih članova domaćinstva
  • uslovnu jedinica za sve artikle potrošnje stanovništva
statistika ivotnog standarda metode merenja ivotnog standarda4
Statistika životnog standardaMetode merenja životnog standarda
 • Skala prehrambenih proizvoda
  • podela potrošnje članova domaćinstva
   • prema starosti: deca manje jedu
   • prema polu: žena u proseku ima manje potreba od muškarca u proseku
   • teži rad iziskuje kaloričniju ishranu
  • pojam pune prehrambene jedinice
   • od 14do 60 po međunarodnoj skali
   • od 13 (USA), 15 (GER), 16 (SCG)
 • Ocena stanja u ishrani stanovništva
  • upoređivanje stvarnog stanja ishrane i fizoloških potreba organizma za održanjem
statistika ivotnog standarda metode merenja ivotnog standarda5
Statistika životnog standardaMetode merenja životnog standarda
 • Istorija anketa o porodičnim budžetima u SCG
  • Anketa o porodičnim budžetima radničkih domaćinstava (APB)
   • od 1964. primena slučajnog uzorka
  • Anketa o seoskim domaćinstivma (ASD)
   • Od 1965. primena slučajnog uzorka
  • Anketa o prihodima, rashodima i potrošnji domaćinstva (APP)
   • 1983., teorijsko objedinjavanje uzorka i metodološko usklađivanje APB, ASD i APP
  • Anketa o potrošnji domaćinstva (APD)
statistika ivotnog standarda statistika tro kova ivota i zarada
Statistika životnog standardaStatistika troškova života i zarada
 • Statistika troškova života predstavlja
  • analizu kretanja cena proizvoda i usluga
  • neophodnih za zadovoljenje osnovnih potreba stanovništva
   • minimalne potrebe ili donja granica potreba
   • jednima osnovne, drugima luksuz
 • Promena zarada i cena proizvoda i usluga određuju nivo životnog standarda stanovništva
statistika ivotnog standarda statistika tro kova ivota i zarada1
Statistika životnog standardaStatistika troškova života i zarada
 • Indeks troškova života predstavlja
  • poseban indeks cena na malo za izabranu grupu proizvoda i usluga
   • Tipski budžet predstavlja
    • listu proizvoda i usluga
    • koji služe zadovoljenju osnovnih potreba
  • indeks sume troškova života
   • Suma troškova života predstavlja
    • vrednost proizvoda i usluga
    • koji služe zadovoljenju osnovnih potreba
  • redukcioni faktor indeksa nominalnih zarada
statistika ivotnog standarda statistika tro kova ivota i zarada2
Statistika životnog standardaStatistika troškova života i zarada
 • Metode obračuna tipskog budžeta
  • Metoda porodičnih budžeta
  • Metoda globalne potrošnje
  • Metoda teorijskog budžeta
statistika ivotnog standarda statistika tro kova ivota i zarada3
Statistika životnog standardaStatistika troškova života i zarada
 • Metode obračuna tipskog budžeta
  • Metoda porodičnih budžeta
   • na osnovu strukture potrošnje koja je dobijena putem ankete porodičnih budžeta
   • prednost
    • zasnovan je na stvarnoj potrošnji
   • nedostatak
    • stvarna potrošnja može da bude ispod potrebnog standarda (minimuma)
statistika ivotnog standarda statistika tro kova ivota i zarada4
Statistika životnog standardaStatistika troškova života i zarada
 • Metode obračuna tipskog budžeta
  • Metoda globalne potrošnje
   • na osnovu potpunih i detaljnih statističkih podataka o ukupnoj potrošnji
   • prednost
    • zasnovan je na ukupnoj potrošnji
   • nedostatak
    • sintetiše sve strukture stanovništva bez obzira na njihov ekonomsko-socijalni položaj
statistika ivotnog standarda statistika tro kova ivota i zarada5
Statistika životnog standardaStatistika troškova života i zarada
 • Metode obračuna tipskog budžeta
  • Metoda teorijskog budžeta
   • na osnovu terijske potrošnje stanovništva pretpostavljene na osnovu stvarne potrošnje
   • prednost:
    • koriguje moguće nedostatke u iskazanoj ishrani (osnovne potrebe) na osnovu naučno utvrđenih fizioloških minimuma
statistika ivotnog standarda prihodi i ivotni standard
Statistika životnog standardaPrihodi i životni standard
 • Vrste prihoda
  • od rada
   • bruto
    • neto zarada
    • porezi i doprinosi
   • Srbija, mesečni izveštaji preduzeća o radnicima i neto zaradama
  • od kapitala
   • dividenda, kamate, rente, kapitalni dobici
statistika ivotnog standarda prihodi i ivotni standard1
Statistika životnog standardaPrihodi i životni standard
 • Prosečna zarada (zarada po radniku) predstavlja
  • odnos sume isplaćenih zarada i broja zaposlenih radnika
 • pojam vremenske jedinice
  • čas, mesec, godina
 • pojam broja zaposlenih radnika
  • radnici koji su radili puno radno vreme
 • Promena prosečne zarade je dobar pokazatelj promene životnog standarda
statistika ivotnog standarda prihodi i ivotni standard2
Statistika životnog standardaPrihodi i životni standard
 • Izračunavanje prosečne zarade
  • po preduzećima, sektorima, privredi
  • po kvalifikacionoj strukturi zapslenih
  • svođenjem broja zaposlenih na uslovnog radnika
   • za komparativnu analizu različitih preduzeća
 • Indeks zarada predstavlja
  • odnos prosečne zarade tekućeg i baznog perioda
 • Vrste indeksa zarada
  • postojanog sastava zaposlenih
   • promene u nivou zarada
  • promenjivog sastava zaposlenih
   • promene u niovu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih
statistika ivotnog standarda prihodi i ivotni standard3
Statistika životnog standardaPrihodi i životni standard

Indeks zarada postojanog/promenjivog sastava zaposelnih

statistika ivotnog standarda prihodi i ivotni standard4
Statistika životnog standardaPrihodi i životni standard
 • Realna zarada predstavlja
  • količinu proizvoda i usluga (kupovna moć)
  • koje zaposleni mogu kupiti za svoju nominalnu zaradu
 • Iskazivanje realne zarade
  • apsolutno
   • odnos nominalne zarade i indeksa troškova života
  • relativno
   • odnos nominalne zarade i prosečnih troškova života
statistika ivotnog standarda prihodi i ivotni standard5
Statistika životnog standardaPrihodi i životni standard
 • Indeksi zarada
  • Indeks nominalnih zarada predstavlja
   • odnos prosečnih nominalnih zarada tekućeg i baznog perioda
  • Indeks realnih zarada predstavlja
   • odnos indeksa nominalnih zarada i indeksa troškova života
 • Rast indeksa realnih zarada ukazuje na rast životnog standarda
ad