statistika stanovni t va n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STATISTIKA STANOVNI Š T VA PowerPoint Presentation
Download Presentation
STATISTIKA STANOVNI Š T VA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 156

STATISTIKA STANOVNI Š T VA - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

STATISTIKA STANOVNI Š T VA. STATISTIKA STANOVNIŠTVA ZNAČAJ. BROJ I STRUKTURA STANOVNIŠTVA UTIČU NA OBIM, TOK I STRUKTURU PROIZVODNJE, RASPODELE I POTROŠNJE DVOSTRUKA ULOGA STANOVNIŠTVA PROIZVOĐAČ U KOMPOZICIJI SA OSTALIM FAKTORIMA PROIZVODNJE POTROŠAČ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STATISTIKA STANOVNI Š T VA' - bran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
statistika stanovni tva zna aj
STATISTIKA STANOVNIŠTVAZNAČAJ
 • BROJ I STRUKTURA STANOVNIŠTVA UTIČU NA
  • OBIM, TOK I STRUKTURU

PROIZVODNJE, RASPODELE I POTROŠNJE

 • DVOSTRUKA ULOGA STANOVNIŠTVA
  • PROIZVOĐAČ
   • U KOMPOZICIJI SA OSTALIM FAKTORIMA PROIZVODNJE
  • POTROŠAČ
   • KRAJNJI KORISNIK PROIZVEDENIH VREDNOSTI
statistika stanovni tva definicija
STATISTIKA STANOVNIŠTVADEFINICIJA
 • STANOVNIŠTVO U STATISTIČKOM SMISLU JE
  • SKUP LJUDIKOJI SE U ODREĐENOM MOMENTUNALAZE NA TAČNO ODREĐENOJ TERITORIJI
statistika stanovni tva demografska statistika podela
STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKA STATISTIKAPODELA
 • DEMOGRAFSKA STATISTIKA – kvantitativnomanalizomstanja i kretanjastanovništva:
  • STATISTIKA STANJA (POPULACIONA)
  • STATISTIKA KRETANJA
   • VITALNA STATISTIKA (PRIRODNO)
   • STATISTIKA MIGRACIJE (MEHANIČKO)
statistika stanovni tva izvori podataka o stanovni tvu
STATISTIKA STANOVNIŠTVAIZVORI PODATAKA O STANOVNIŠTVU
 • POPISI STANOVNIŠTVA
 • MATIČNE KNJIGE ROĐENIH, UMRLIH I VENČANIH
 • REGISTRI STANOVNIŠTVA
 • OSTALI IZVORI (Ankete)
statistika stanovni tva izvori podataka o stanovni tvu popis stanovni tva
STATISTIKA STANOVNIŠTVAIZVORI PODATAKA O STANOVNIŠTVUPOPIS STANOVNIŠTVA
 • POPIS STANOVNIŠTVA
  • PODACI O CELOKUPNOM STANOVNIŠTVU (lica, domaćinstva, stanovi)
  • NA TERITORIJI ČITAVE ZEMLJE
  • U TAČNO ODREĐENOM KRITIČNOM MOMENTU,
  • A NA OSNOVU POSEBNIH UPITNIKA I PO ODABRANIM OBELEŽJIMA
statistika stanovni tva izvori podataka o stanovni tvu istorija popisa
STATISTIKA STANOVNIŠTVAIZVORI PODATAKA O STANOVNIŠTVUISTORIJA POPISA
 • RIMSKA REPUBLIKA, PRVI POPIS STANOVNIŠTVA
 • 1637. POPIS FRANCUSKIH STANOVNIKA I NJIHOVIH KUĆA
 • 1790. PRVI REGULARNI POPIS U SAD
 • POPISI STANOVNIŠTVA U SFRJ, SRJ, SCG
  • 1921., 1931., 1948., 1953., 1961., 1971., 1981., 1991.
  • 2002.
statistika stanovni tva izvori podataka o stanovni tvu popis stanovni tva scg 1991 2002
STATISTIKA STANOVNIŠTVAIZVORI PODATAKA O STANOVNIŠTVUPOPIS STANOVNIŠTVA, SCG (1991-2002)

Izvor: RZS

statistika stanovni tva izvori podataka o stanovni tvu popis stanovni tva scg 1991 20021
STATISTIKA STANOVNIŠTVAIZVORI PODATAKA O STANOVNIŠTVUPOPIS STANOVNIŠTVA, SCG (1991-2002)

Izvor: RZS

statistika stanovni tva izvori podataka o stanovni tvu popis stanovni tva indeksi broja stanovnika
STATISTIKA STANOVNIŠTVAIZVORI PODATAKA O STANOVNIŠTVUPOPIS STANOVNIŠTVA, Indeksi broja stanovnika

Izvor: RZS

statistika stanovni tva svetska populacija u e e nerazvijenih i razvijenih zemalja 1950 2050
STATISTIKA STANOVNIŠTVASVETSKA POPULACIJAUčešće nerazvijenih i razvijenih zemalja (1950-2050)
statistika stanovni tva deset zemalja sa najvi e stanovnika u 2009 i projekcija za 2050 godinu
STATISTIKA STANOVNIŠTVADeset zemalja sa najviše stanovnika u 2009. i projekcija za 2050. godinu

Izvor: UN Population Division

slide16
STATISTIKA STANOVNIŠTVA Koliko godina je potrebno da svet dobije još jednu milijardu stanovnika(i godina u kojoj se to dogodilo)

All of Human History

(1800)

130 (1930)

30 (1960)

15 (1975)

12 (1987)

12 (1999)

14 (2013)

14 (2027)

21 (2048)

Sources: First and second billion: Population Reference Bureau.

Third through ninth billion: United Nations, World Population Prospects: The 2004 Revision (medium scenario), 2005.

statistika stanovni tva mati ne knjige ro enih umrlih i ven anih
STATISTIKA STANOVNIŠTVAMATIČNE KNJIGEROĐENIH,UMRLIH I VENČANIH
 • MATIČNE KNJIGE SU
  • GLAVNI IZVOR STATISTIKE PRIRODNOG KRETANJA STANOVNIŠTVA
statistika stanovni tva istorija mati nih knjiga
STATISTIKA STANOVNIŠTVAISTORIJA MATIČNIH KNJIGA
 • SVEŠTENICI SU VODILI KNJIGE O ROĐENJIM, KRŠTENIM, VENČANIM I UMRLIM LICIMA
 • 1517., PRVA PUBLIKACIJA U LONDONU
 • 1670., PRVA PUBLIKACIJA U PARIZU
 • 1790., FRA, PRVI DRŽAVNI REGISTRI UMESTO CRKVENIH REGISTARA
 • 1946., SCG JE UVELA MATIČNE KNJIGE
statistika stanovni tva populaciona statistika
STATISTIKA STANOVNIŠTVAPOPULACIONA STATISTIKA
 • DVE KONCEPCIJE UKUPNOG STANOVNIŠTVA
  • PRISUTNO STANOVNIŠTVO (DE FACTO)
  • STALNO ILI PRAVNO STANOVNIŠTVO (DE IURE)
 • UKUPNA BROJ STANOVNIŠTVA DOBIJAMO POMOĆU POPISA
statistika stanovni tva populaciona statistika pokazatelji
STATISTIKA STANOVNIŠTVAPOPULACIONA STATISTIKAPOKAZATELJI
 • PROSEČAN BROJ STANOVNIKA
 • UKUPNI APSOLUTNI PORAST STANOVNIŠTVA
 • PROSEČAN GODIŠNJI APSOLUTNI PORAST STANOVNIŠTVA
 • RELATIVNI PORAST STANOVNIŠTVA
 • PROSEČNA GEOMETRIJSKA STOPA PORASTA STANOVNIŠTVA
 • GEOGRAFSKA DISTRIBUCIJA STANOVNIŠTVA
 • GUSTINA STANOVNIŠTVA
statistika stanovni tva projekcije kretanja stanovni tva srbije u narednih 20 godina
STATISTIKA STANOVNIŠTVAProjekcije kretanja stanovništva Srbije u narednih 20 godina

Izvor: RZS

statistika stanovni tva populaciona statistika prose an godi nji apsolutni porast stanovni tva
STATISTIKA STANOVNIŠTVAPOPULACIONA STATISTIKAPROSEČAN GODIŠNJIAPSOLUTNI PORAST STANOVNIŠTVA
statistika stanovni tva populaciona statistika prose na geometrijska stopa porasta stanovni tva
STATISTIKA STANOVNIŠTVAPOPULACIONA STATISTIKAPROSEČNA GEOMETRIJSKA STOPAPORASTA STANOVNIŠTVA
statistika stanovni tva strukture stanovni tva
STATISTIKA STANOVNIŠTVASTRUKTURE STANOVNIŠTVA
 • DEMOGRAFSKE
  • POLNA
  • STAROSNA
 • EKONOMSKE (prema zanimanju, statusu na TR, delatnosti i sl.)
 • OSTALE (prema obrazovanju, bračnom stanju, urbano/ostaloi dr.)
statistika stanovni tva demografske strukture polna
STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: POLNA
 • POLNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA
 • POKAZATELJI
  • KOEFICIJENT(stopa) MASKULINITETA(odnos muškog i ženskog stanovništva)

ILI

  • KOEFICIJENT(stopa) FEMINITETA(odnos ženskog i muškog stanovništva)
statistika stanovni tva demografske strukture polna republika srbija 2008 procena rzs
STATISTIKA STANOVNIŠTVADemografske strukture: polnaRepublika Srbija (2008), procena RZS

Koeficijent maskuliniteta manji od 100 govori da na datoj teritoriji ima manje muškaraca nego žena.

slide33
STATISTIKA STANOVNIŠTVADemografske strukture: polnaEvropa (2008): zemlje sa najvišim i najnižim stopama feminiteta

Izvor: EUROSTAT

statistika stanovni tva demografske strukture starosna
STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNA
 • Starosna struktura stanovništva
  • Udeo stanovništva po godinama ili starosnim grupama u ukupnom stanovništvu
  • Obim aktivnog stanovništva

izvor: RZS

statistika stanovni tva demografske strukture starosna starosna piramida
STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNASTAROSNA PIRAMIDA
 • TIPOVI STAROSNIH PIRAMIDA
  • PROGRESIVNI (visok natalitet)
  • STACIONARNI (izjednačene stope nataliteta i moraliteta)
  • REGRESIVNI (visok mortalitet)
statistika stanovni tva demografske strukture starosna starosna piramida1
STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNASTAROSNA PIRAMIDA

izvor: RZS

statistika stanovni tva demografske strukture starosna starosna piramida2
STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNASTAROSNA PIRAMIDA

izvor: RZS

statistika stanovni tva demografske strukture starosna1
STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNA
 • STAROSNI INTERVALI
  • DO 19 OMLADINA
  • 20-39 MLAĐI SREDOVEČNI
  • 40-59 STARIJI SREDOVEČNI
  • OD 60 STARO STANOVNIŠTVO
 • STAROSNI INTERVALI
  • do14god.
  • 15-64 god. (radni uzrast)
  • Od 65 god.
statistika stanovni tva demografske strukture starosna struktura starosti u evropskoj uniji
STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNAStruktura starosti u Evropskoj Uniji

Izvor: EUROSTAT

statistika stanovni tva demografske strukture starosna pokazatelji
STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNAPOKAZATELJI
 • PROSEČNA STAROST STANOVNIŠTVA (prosek starosti stanovništva na dan popisa)
 • SREDNJE TRAJANJE ŽIVOTA (prosečna starost koju će novorođeni doživeti – očekivana vrednost)
 • INDEKS STARENJA

- GRANIČNA VREDNOST JE 40%

 • ODNOS STANOVNIŠTVA 15-65 I 65+

(engl. Old-age dependancy ratio)

statistika stanovni tva demografske strukture starosna o ekivano trajanje ivota srbija
STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNAOčekivano trajanje života, Srbija

izvor: RZS

statistika stanovni tva demografske strukture starosna srednje trajanje ivota u evropi 2006
STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNASrednje trajanje života u Evropi (2006)

Srbija

izvori:

EUROSTAT,

RZS

statistika stanovni tva demografske strukture starosna srednje trajanje ivota svet 2006
STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNASrednje trajanje života (Svet, 2006)

izvor:

CIA factbook

statistika stanovni tva demografske strukture starosna o ekivano trajanje ivota u 60 godini eu
STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNAOČEKIVANO TRAJANJE ŽIVOTA u 60. godini, EU

izvor:

EUROSTAT

slide47
STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNAUčešće stanovnika starijih od 65 godina u populaciji(1997 – 2008)

izvor:

EUROSTAT

statistika stanovni tva ekonomske struktur e
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURE
 • EKONOMSKE STRUKTURE STANOVNIŠTVA
  • OSNOVNE
   • PREMA ZANIMANJU
   • PREMA STATUSU NA TRŽIŠTU RADA I SEKTORU SVOJINE
   • PREMA DELATNOSTIMA
  • IZVEDENE
   • AKTIVNO I NEAKTIVNO
   • SAMOSTALNO I IZDRŽAVANO
   • POLJOPRIVREDNO I NEPOLJOPRIVREDNO
statistika stanovni tva ekonomske strukture struktur a prema zanimanju
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURESTRUKTURA PREMA ZANIMANJU
 • ŠTA JE ZANIMANJE ?
  • DA BI JEDNO LICE BILO NOSILAC ZANIMANJA ONO TREBA DA OBAVLJA ODREĐENI RAD
  • TAJ RAD TREBA DA JE
   • DRUŠTVENO KORISTAN
   • IZVOR SREDSTAVA ZA ŽIVOT
statistika stanovni tva ekonomske strukture struktur a prema zanimanju1
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURESTRUKTURA PREMA ZANIMANJU
 • VREMENSKI OKVIR ZA DEFINISANJE ZANIMANJA
   • TRENUTNO ZANIMANJE,
   • PRETHODNO ZANIMANJE KOD PRIVREMENO NEZAPOSLENIH LICA I LICA NA ODSLUŽENJU VOJNOG ROKA
statistika stanovni tva ekonomske strukture struktur a prema zanimanju2
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURESTRUKTURA PREMA ZANIMANJU
 • PODELA ZANIMANJA
  • GLAVNO i SPOREDNO
   • KRITERIJUM VREMENA
   • KRITERIJUM PRIHODA
   • Penzioneri i domaćice koji obavljaju neki uzgredni posao od kojeg imaju prihod
   • nemaju glavno zanimanje (statistički posmatrano), ali imaju sporedno
statistika stanovni tva ekonomske strukture jedinstvena klasifikacija zanimanja
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURE Jedinstvena klasifikacija zanimanja

Najnovija klasifikacija zanimanja ISCO - 08

 • Zakonodavci, funkcioneri i rukovodioci - menadžeri
 • Stručnjaci
 • Stručni saradnici i tehničari
 • Službenici
 • Uslužni radnici i trgovci
 • Kvalifikovani radnici u poljoprivredi i ribarstvu
 • Zanatlije i srodni radnici
 • Rukovaoci mašinama i uređajima i monteri
 • Osnovna jednostavna zanimanja

0. Vojna lica

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm

statistika stanovni tva ekonomske strukture struktur a prema zanimanju3
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURESTRUKTURA PREMA ZANIMANJU

Struktura stanovništva Srbije prema zanimanju (ARS, oktobar 2009.)

statistika stanovni tva ekonomske strukture struktur a prema statusu na tr i tu rada
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURESTRUKTURA PREMA STATUSU NA TRŽIŠTU RADA
 • STATUS NA TRŽIŠTU RADA
  • ZAPOSLENI ZA PLATU
  • POSLODAVCI
  • SAMOZAPOSLENI

(LICA KOJA RADE ZA VLASTITI RAČUN BEZ ZAPOSLENIH)

  • POMAŽUĆI ČLANOVI U PORODIČNOM POSLU
  • NEZAPOSLENI

POJAM RANJIVE ZAPOSLENOSTI, ILO (svi zaposleni izuzev zaposlenih za platu)

statistika stanovni tva ekonomske strukture struktur a aktivno i neaktivno
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURESTRUKTURA AKTIVNO I NEAKTIVNO
 • AKTIVNO STANOVNIŠTVO
  • ZAPOSLENI (zbir zaposlenih radnika, poslodavaca, samozaposlenih, pomažućih članova)
  • NEZAPOSLENI
 • POKAZATELJ EKONOMSKE AKTIVNOSTI ZEMLJE
statistika stanovni tva ekonomske strukture struktur a aktivno i neaktivno1
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURESTRUKTURA AKTIVNO I NEAKTIVNO
 • NEAKTIVNO STANOVNIŠTVO (PREMA KOMISIJI UN-A)
  • DOMAĆICE
  • UČENICI I STUDENTI
  • PENZIONERI
  • LICA NESPOSOBNA ZA RAD
  • DECA
statistika stanovni tva ekonomske strukture struktur a aktivno i neaktivno2
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURESTRUKTURA AKTIVNO I NEAKTIVNO
 • Podelakodnas
  • Aktivno
  • Licasaličnimprihodima(npr. penzioneri, primaoci socijalne pomoci, lica sa prihodima od kapitala)
  • Izdržavano (deca, ucenici, studenti, domaćice, nesposobni za rad i sl.)
 • 1994., aktivnostanovništvo je prvi put u obuhvaćenoAnketom o radnoj snazi
  • godišnja anketa, od 2008.polugodišnja
  • aktivni su sva lica koja su najmanje jedan sat u posmatranoj sedmici obavljala neki posao kao i nezaposleni koji aktivno traže posao i žele da rade
statistika stanovni tva ekonomske strukture struktur a prema statusu na tr i tu rada1
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURESTRUKTURA PREMA STATUSU NA TRŽIŠTU RADA

Struktura stanovništva Srbije prema statusu na tržištu rada (ARS, oktobar 2009.)

statistika stanovni tva ekonomske strukture struktur a samostalno i izdr avano
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURESTRUKTURA SAMOSTALNO I IZDRŽAVANO
 • KRITERIJUM RAZGRANIČENJA
  • DA LI LICE IMA SOPSTVENE PRIHODE ZA ŽIVOT ILI NE
statistika stanovni tva ekonomske strukture struktur a samostalno i izdr avano1
SAMOSTALNO

AKTIVNA LICA

LICA SA LIČNIM PRIHODIMA (PENZIONERI, PORODIČNI PENZIONERI, UŽIVAOCI SOCIJALNE POMOĆI, LICASA PRIHODIMA OD KAPITALA)

IZDRŽAVANO

DECA

UČENICI I STUDENTI

DOMAĆICE

NESPOSOBNI ZA RAD

STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURESTRUKTURA SAMOSTALNO I IZDRŽAVANO
statistika stanovni tva ekonomske strukture struktur a prema delatnostima
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURESTRUKTURA PREMA DELATNOSTIMA
 • JEDINSTVENA KLASIFIKACIJA DELATNOSTI
  • 17 SEKTORA
  • 18 PODSEKTORA
  • 60 OBLASTI
  • 222 GRANE, 509 GRUPA, 609 PODGRUPA
 • PODELA DELATNOSTI
  • POLJOPRIVREDNE I NEPOLJOPRIVREDNE DELATNOSTI
  • PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJALNE DELATNOSTI
slide62

STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURE MeđunarodnastandardnaklasifikacijadelatnostiISIC rev. 3.1 (prihvaćena i u našoj statistici)

A POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO B RIBARSTVO V VAĐENJE RUDA I KAMENA G PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA D PROIZV. EL. ENERGIJE, GASA I VODE Đ GRAĐEVINARSTVO E TRGOVINA NA VELIKO I MALO, OPRAVKA Ž HOTELI I RESTORANI Z SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE I FINANSIJSKO POSREDOVANJE J POSLOVI S NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE K DRŽAVNA UPRAVA I SOCIJALNO OSIGURANJE L OBRAZOVANJE LJ ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI RAD M DR. KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUGE N DOMAĆINSTVA SA ZAPOSLENIM LICIMA NJ EKSTERITORIJALNE ORGANIZACIJE I TELA

statistika stanovni tva ekonomske strukture struktur a prema delatnostima1
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURESTRUKTURA PREMA DELATNOSTIMA

Struktura stanovništva Srbije prema delatnosti

(ARS, oktobar 2009.)

statistika stanovni tva ekonomske strukture poljoprivredno i nepoljoprivredno
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTUREPOLJOPRIVREDNO I NEPOLJOPRIVREDNO
 • POLJOPRIVREDNO STANOVNIŠTVO DOMINIRA U USLOVIMA
  • NEDOVOLJNO RAZVIJENE PODELE RADA
  • PRIMITIVNE PROIZVODNE STRUKTURE SA VELIKIM UDELOM NATURALNE U UKUPNOJ PROIZVODNJI
 • POLJOPRIVREDNO STANOVNIŠTVO
  • AKTIVNA LICA KOJA SVOJE ZANIMANJE OBAVLJAJU U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU
  • SVA LICA KOJA ONI IZDRŽAVAJU
statistika stanovni tva ekonomske strukture poljoprivredno i nepoljoprivredno republika srbija 2002
STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTUREPOLJOPRIVREDNO I NEPOLJOPRIVREDNOREPUBLIKA SRBIJA (2002)
statistika stanovni tva ostale strukture
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE
 • OSTALE STRUKTURE STANOVNIŠTVA
  • PREMA BRAČNOM STANJU
  • GRADSKO I SEOSKO
  • OBRAZOVNA STRUKTURA
  • PREMA NACIONALNOSTI
statistika stanovni tva ostale strukture prema bra nom stanju
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: PREMA BRAČNOM STANJU
 • STANOVNIŠTVO PREMA BRAČNOM STANJU
  • OŽENJEN, UDATA
  • NEOŽENJEN, NEUDATA
  • UDOVAC, UDOVICA
  • RAZVEDEN, RAZVEDENA
 • KARAKTERISTIKE BRAČNOG STANJA
  • PRAVNE
  • FAKTIČKE
statistika stanovni tva ostale strukture prema bra nom stanju1
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: PREMA BRAČNOM STANJU
 • KRETANJE BRAKOVA
  • SKLAPANJE BRAKOVA
  • RAZVODI BRAKOVA
 • POKAZATELJI KRETANJA BRAKOVA
  • OPŠTA STOPA NUPCIJALITETA
   • SKLAPANJE BRAKOVA
  • OPŠTA STOPA DIVORCIJALITETA
   • RAZVODI BRAKOVA
statistika stanovni tva ostale strukture prema bra nom stanju op t a stop a nupcijaliteta srbija
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: PREMA BRAČNOM STANJU OPŠTA STOPA NUPCIJALITETA - Srbija

izvor: RZS

statistika stanovni tva ostale strukture prema bra nom stanju stopa nupcijaliteta eu 1997 2007
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: PREMA BRAČNOM STANJUStopa nupcijaliteta: EU (1997 - 2007)

Izvor: EUROSTAT

statistika stanovni tva ostale strukture prema bra nom stanju op t a stop a divorcijaliteta
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: PREMA BRAČNOM STANJUOPŠTA STOPADIVORCIJALITETA

izvor: RZS

statistika stanovni tva ostale strukture prema bra nom stanju stop a divorcijaliteta eu 1997 2005
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: PREMA BRAČNOM STANJUSTOPADIVORCIJALITETA, EU (1997-2005)

Izvor: EUROSTAT

statistika stanovni tva ostale strukture gradsko i seosko
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: GRADSKO I SEOSKO
 • Definicija RZS:
  • gradsko stanovništvo - stanovnišvo koje živi u gradskom naselju
  • Sticanje statusa gradskog naselja:
   • naselje ima urađen urbanistički plan
   • odluka skupštine opštine da se ono proglasi gradskim naseljem
  • naselja koja nemaju status gradskih, smatraju se “ostalim” naseljima i u njima živi “ostalo” stanovništvo
 • Zato u Srbiji nailazimo na kontradiktornu činjenicu da postoje gradska naselja sa po nekoliko stotina stanovnika, ali i naselja sa preko deset hiljada stanovnika koja nisu gradska
statistika stanovni tva ostale strukture obrazovna
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: OBRAZOVNA
 • PISMENOST (ČITA I PIŠE)
 • STEPEN ZAVRŠENOG OBRAZOVANJA
  • ŠKOLSKA SPREMA JE NAJVIŠA ZAVRŠENA ŠKOLA
statistika stanovni tva ostale strukture obrazovna pismenost republika srbija 2002
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: OBRAZOVNA, pismenostREPUBLIKA SRBIJA (2002)

izvor: RZS

statistika stanovni tva ostale strukture obrazovna pismenost republika srbija 20021
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: OBRAZOVNA, pismenostREPUBLIKA SRBIJA (2002)

izvor: RZS

statistika stanovni tva ostale strukture obrazovna novoupisani studenti kolska 2009 2010
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: OBRAZOVNANovoupisani studenti (školska 2009./2010.)

izvor: RZS

statistika stanovni tva ostale strukture obrazovna eu 1999 2007
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: OBRAZOVNAEU (1999 - 2007)

Očekivano trajanje dužine školovanja

izvor:

EUROSTAT

statistika stanovni tva ostale strukture obrazovna eu 1997 2007
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: OBRAZOVNAEU (1997-2007)

Ukupan broj učenika i studenata u EU

(u hiljadama)

izvor: EUROSTAT

slide86

STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: OBRAZOVNAUdeo osoba ženskog pola među studentima(2007)Zemlje sa najvišim i najnižim vrednostima u EU

Udeo osoba ženskog pola među studentima

izvor: EUROSTAT

slide87

STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: OBRAZOVNAOdnos broja učenika i učitelja (2007)Zemlje sa najvišim i najnižim visinama indikatora

Izvor: EUROSTAT

statistika stanovni tva ostale strukture prema nacionalnosti
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: PREMA NACIONALNOSTI
 • STRUKTURA STANOVNIŠTVA PREMA NACIONALNOSTI
  • OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA VIŠENACIONALNE ZEMLJE
  • 1953., PRVI PUT JE OBUHVAĆENA POPISOM
statistika stanovni tva ostale strukture prema nacionalnosti republika srbija 2002
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: PREMA NACIONALNOSTIREPUBLIKA SRBIJA (2002)

Izvor: RZS

statistika stanovni tva ostale strukture prema nacionalnosti republika srbija 20021
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: PREMA NACIONALNOSTIREPUBLIKA SRBIJA (2002)

Izvor: RZS

statistika stanovni tva ostale strukture prema nacionalnosti republika srbija 20022
STATISTIKA STANOVNIŠTVAOSTALE STRUKTURE: PREMA NACIONALNOSTIREPUBLIKA SRBIJA (2002)

Izvor: RZS

statistika kretanja stanovni tva
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVA
 • KRETANJE STANOVNIŠTVA JE
  • PROMENA UKUPNOG BROJA STANOVNIKA
  • NA ODREĐENOJ TERITORIJI
  • TOKOM ODREĐENOG VREMENA
 • STATISTIKA KRETANJA PREMA UZROCIMA
  • PRIRODNO KRETANJE (rađanja i umiranja)
  • MEHANIČKO KRETANJE (migracije, unutrašnje i spoljne)
statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE
 • PRIRODNO KRETANJE
  • NATALITET
  • STOPA FERTILITETA
  • REPRODUKCIJA STANOVNIŠTVA
  • MORTALITET
  • PRIRODNI PRIRAŠTAJ
statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje natalitet pokazatelji
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: NATALITETPOKAZATELJI
 • POKAZATELJI NATALITETA
  • Apsolutni pokazatelj: Natalitet
   • Natalitet je broj rođenih u jednoj godini
   • Natalitet prema polu
    • Stopa maskuliniteta živorođene dece kreće se od 106 do 107
  • Relativni pokazatelji:
   • Opšta stopa

nataliteta (svi rođeni)

   • Efektivna stopa

nataliteta (živorođeni)

statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje natalitet
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: NATALITET
 • Stopa nataliteta (2008. godine): 9,4‰

(1995. godine bila je 13,1‰), nizak natalitet

Izvor: RZS

statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje natalitet1
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: NATALITET
 • FAKTORI VISINE NATALITETA
  • BIOLOŠKI
  • EKONOMSKO-SOCIJALNI
  • PSIHOLOŠKI
 • NATALITET STANOVNIŠTVA IMA TENDENCIJU PADA
statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje stopa fertiliteta
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: STOPA FERTILITETA
 • STOPA FERTILITETA, EFEKTIVNA STOPA FERTILITETA
  • POKAZATELJ NATALITETA KOJI UZIMA U OBZIR ŽENSKO STANOVNIŠTVO U REPRODUKTIVNIM GODINAMA 15-49
 • FERTILNI PERIOD (15-45, Srbija: 15-49)
 • FERTILNI KONTINGENT
statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje stopa fertiliteta1
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: STOPA FERTILITETA
 • SPECIFIČNE STOPE FERTILITETA (po starosti)
 • STOPA UKUPNOGFERTILITETA
  • ukupan broj živorođene dece na jednu ženu
  • 1.4u Srbiji2008. godine
slide99

STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: STOPA FERTILITETAStopa ukupnog fertiliteta u EU (2006)Zemlje sa najvišim i najnižim stopama

Izvor: EUROSTAT

statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje stopa fertiliteta eu 1960 2003
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: STOPA FERTILITETA EU (1960-2003)

Stopa fertiliteta vremenom opada

statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje fertilitet republika srbija 2008
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: FERTILITET REPUBLIKA SRBIJA (2008)
statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje stopa fertiliteta2
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: STOPA FERTILITETA
 • IZUČAVANJE FERTILITETA
  • PO STAROSTI
  • PO BRAČNOM STANJU
  • PO SOCIJALNIM, OBRAZOVNIM, ETNIČKIM, PROFESIONALNIM STRUKTURAMA STANOVNIŠTVA
 • METODE IZUČAVANJA
  • TRANSFERZALNI (MOMENTNI)
   • U TOKU JEDNE GODINE
  • LONGITUDINALNI (KOHORTNI)
   • PRATI ISTU STAROSNU GRUPU
statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje mortalitet
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: MORTALITET
 • MORTALITET STANOVNIŠTVA PREDSTAVLJA
  • BROJ SMRTNIH SLUČAJEVA KOJE JE STANOVNIŠTVO IMALO U TOKU ODREĐENOG VREMENSKOG PERIODA
   • NAJČEŠĆE 1 GODINE
 • MORTALITET ZAVISI OD STAROSTI STANOVNIŠTVA, PORED OSTALIH FAKTORA
 • NAČINI IZRAŽAVANJA
  • APSOLUTNO
  • RELATIVNO
   • Stopa mortaliteta
statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje mortalitet stopa mortaliteta
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: MORTALITETSTOPA MORTALITETA
 • IZRAČUNAVANJE STOPE MORTALITETA
  • ZA PROSEČAN BROJ STANOVNIKADATE GODINE
   • STVARNA STOPA MORTALITETA
  • ZA BROJ STANOVNIKA NA POČETKU DATE GODINE
 • Visina stope morataliteta u Srbiji
  • 1998 – 13,1‰
  • 2008 – 14‰
statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje mortalitet skra ene tablice mortaliteta
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: MORTALITETSkraćene tablice mortaliteta
statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje mortalitet stopa smrtnosti odoj adi eu 1997 2006
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: MORTALITETStopa smrtnosti odojčadi EU (1997 - 2006)
statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje mortalitet tablica mortaliteta
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: MORTALITETTABLICA MORTALITETA
 • 17.VEK, PRVE TABLICE
 • PRAKTIČNA PRIMENA U OSIGURANJU ŽIVOTA
 • POKAZATELJI
  • VEROVATNOĆA DOŽIVLJENJA (p lice staro x godina doživi x+1 godina)
  • VEROVATNOĆA UMIRANJA
  • BROJ ŽIVIH
  • BROJ MRTVIH
  • ZBIR BROJEVA ŽIVIH
  • SREDNJE TRAJANJE ŽIVOTA
statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje prirodni prira taj
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: PRIRODNI PRIRAŠTAJ
 • PRIRODNI PRIRAŠTAJ PREDSTAVLJA
  • RAZLIKU IZMEĐU NATALITETA (POZITIVNE) I MORTALITETA (NEGATIVNE KOMPONENTE)
 • STOPA PRIRODNOG PRIRAŠTAJA

Stopa prirodnog priraštaja u Srbiji

statistika kretanja stanovni tva prirodno kretanje prirodni prira taj vitalni indeks
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPRIRODNO KRETANJE: PRIRODNI PRIRAŠTAJVITALNI INDEKS
 • VITALNI INDEKS (odnos broja živorođenih i broja umrlih)
 • RASPON INDEKSA
  • DO 100ZA REGRESIVNO STANONIVŠTVO
  • 100ZA STACIONARNO
  • OD 100ZA PROGRESIVNO STANOVNIŠTVO
 • U Srbiji 2008. godine Vi = 67,14%
statistika kretanja stanovni tva mehani ko kretanje migracije
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMEHANIČKO KRETANJE, MIGRACIJE
 • MIGRACIJE PREDSTAVLJAJU
  • STALNA ILI PRIVREMENA PROMENA MESTA BORAVKA STANOVNIŠTVA
  • U ODREĐENOM VREMENSKOM INTERVALU
 • POJAM MIGRANTA
 • PROBLEM VREMENSKOG INTERVALA
  • MIGRACIJA NE OBUHVATA TURISTIČKA, SLUŽBENA I PRIVATNA PUTOVANJA
statistika kretanja stanovni tva migracije
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE
 • PODELA MIGRACIJA
  • TRAJNE I PRIVREMENE
  • SEZONSKE, DNEVNE I NEDELJNE
  • SPOLJNE I UNUTRAŠNJE
statistika kretanja stanovni tva migracije spoljne
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: SPOLJNE
 • SPOLJNE MIGRACIJE PREDSTAVLJAJU
  • POKRETLJIVOST STANOVNIŠTVA PREKO DRŽAVNIH GRANICA
 • EMIGRACIJA (ISELJAVANJE) VS. IMIGRACIJA (DOSELJAVANJE)
  • PREDMET POSMATRANJA
   • EMIGRANTI
   • IMIGRANTI
statistika kretanja stanovni tva migracije spoljne1
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: SPOLJNE
 • SPOLJNE MIGRACIJE
  • EKONOMSKE (DOBROVOLJNE)
  • PRISILNE (PRINUDNE)
   • POLITIČKI
 • VRSTE SPOLJNIH MIGRACIJA
  • STALNE
   • 60-IH GODINA 20.VEKA, EKSPANZIJA
  • PRIVREMENE
   • SEZONSKE
    • U POGRANIČNIM REJONIMA
   • ČESTO PRERASTAJU U STALNE
statistika kretanja stanovni tva migracije osnovni pokazatelji republika srbija 2002 popis rzs
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: Osnovni pokazateljiRepublika Srbija (2002); popis, RZS
statistika kretanja stanovni tva migracije osnovni pokazatelji republika srbija 2007 a s rzs
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: Osnovni pokazateljiRepublika Srbija (2007); AŽS, RZS
 • Migranti: definicija – oni koji ne žive u istoj opštini kao što je opština rođenja.
statistika kretanja stanovni tva migracije osnovni pokazatelji republika srbija 2007 a s rzs1
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: Osnovni pokazateljiRepublika Srbija (2007); AŽS, RZS
statistika kretanja stanovni tva migracije spoljne2
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: SPOLJNE
 • METODE STATISIČKOG OBUHVATANJA SPOLJNIH MIGRACIJA NEDOVOLJNO SU RAZVIJENI
  • PROCENE
  • POPISNO-VITALNA METODA
   • NE DAJE BROJ MIGRANATA/IMIGRANATA U POSMATRANOM PERIODU VEĆ SAMO MIGRACIONI SALDO
statistika kretanja stanovni tva migracije spoljne migracioni saldo popisno vitalnom metodom
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: SPOLJNEMIGRACIONI SALDOPOPISNO-VITALNOM METODOM
statistika kretanja stanovni tva migracije spoljne stopa prose nog godi njeg salda preseljavanja
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: SPOLJNESTOPA PROSEČNOG GODIŠNJEGSALDA PRESELJAVANJA
statistika kretanja stanovni tva migracije spoljne3
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: SPOLJNE
 • IZVORI PODATAKA ZA SPOLJNE MIGRACIJE
  • REGISTRI STANOVNIŠTVA
  • PASOŠKE EVIDENCIJE
  • KONTROLE PUTNIKA NA GRANICI, U LUKAMA I NA AERODROMIMA
statistika kretanja stanovni tva migracije internacionalna organizaija za prou avanje migracija iom
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: Internacionalna organizaija za proučavanje migracija (IOM)
 • Procene IOM-a (2008)
  • 214 milionainternacionalnih imigranata (3,1%svetske populacije), od čega je 49% žena
  • Doznake iz inostranstva su iznosile 444 milijarde dolara, od čega je 338 išlo u nerazvijene zemlje
  • Postoji 26 miliona interno raseljenih lica (IDPs), kao i 15,2 miliona izbeglica
statistika kretanja stanovni tva migracije osnovni indikatori evropa 1990 2010 procene
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: Osnovni indikatoriEvropa (1990 – 2010), procene

Izvor: United NationsPopulation Division

statistika kretanja stanovni tva migracije osnovni indikatori evropa 1990 2010 procene1
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: Osnovni indikatoriEvropa (1990 – 2010), procene

Izvor: United NationsPopulation Division

statistika kretanja stanovni tva migracije spoljne svet 2006
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: SPOLJNESVET (2006)

Pozitivan migracioni saldo

Nulti migracioni saldo

Negativan migracioni saldo

Nedostajući podaci

Izvor: CIA factsheet

statistika kretanja stanovni tva migracije spoljne evropa 2006
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: SPOLJNEEvropa (2006)

Pozitivan migracioni saldo

Nulti migracioni saldo

Negativan migracioni saldo

Nedostajući podaci

Izvor: CIA factsheet

slide135
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: SPOLJNE – EU (2009)Najveća imigraciona i emigraciona područja (popisno – vitalna metoda)
statistika kretanja stanovni tva migracije unutra nje
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: UNUTRAŠNJE
 • UNUTRAŠNJE MIGRACIJE PREDSTAVLJAJU
  • PROMENU BROJA STANOVNIŠTVA UNUTAR GRANICA DRŽAVE
  • REDISTRIBUCIJU STANOVNIŠTVA NA TERITORIJI JEDNE ZEMLJE
 • MOTIVI UNUTRAŠNJIH MIGRACIJA
  • OBJEKTIVNI
  • SUBJEKTIVNI
statistika kretanja stanovni tva migracije unutra nje1
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: UNUTRAŠNJE
 • VRSTE UNUTRAŠNJIH MIGRACIJA
  • PREMA MOTIVIMA
   • DOBROVOLJNE I PRINUDNE
   • ORGANIZOVANE I STIHIJSKE (SPONTANE)
  • PREMA DALJINI
   • LOKALNE
   • REJONSKE
   • MEĐUREJONSKE
statistika kretanja stanovni tva migracije unutra nje2
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: UNUTRAŠNJE
 • VRSTE UNUTRAŠNJIH MIGRACIJA
  • PREMA PODELI SELO-GRAD
   • MEĐUSEOSKE
   • MEĐUGRADSKE
   • SELO-GRAD
   • GRAD-SELO
  • PREMA TRAJANJU
   • STALNE
   • SEZONSKE
   • DNEVNE
statistika kretanja stanovni tva migracije unutra nje3
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: UNUTRAŠNJE
 • PROBLEM STATISTIČKOG OBUHVATANJA
  • SRBIJA NEMA ORGANIZOVANU STATISTIKU UNUTRAŠNJE MIGRACIJE
  • POPIS STANOVNIŠTVA
   • NETO MIGRACIJA
   • MIGRACIONI PRAVCI
statistika kretanja stanovni tva migracije unutra nje republika srbija 2002
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: UNUTRAŠNJEREPUBLIKA SRBIJA (2002)
statistika kretanja stanovni tva migracije unutra nje republika srbija 20021
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAMIGRACIJE: UNUTRAŠNJEREPUBLIKA SRBIJA (2002)
statistika kretanja stanovni tva komponente porasta stanovni tva
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAKOMPONENTE PORASTA STANOVNIŠTVA
 • KOMPONENTE PORASTA STANOVNIŠTVA SU U FUNKCIJI KRETANJA PRIRODNIH I MEHANIČKIH KOMPONENTI
  • NATALITET I MORTALITET
  • IMIGRACIJE I EMIGRACIJE
 • U SRBIJI VEĆI ZNAČAJ IMA PRIRODNA KOMPONENTA
slide143
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAKOMPONENTE PORASTA STANOVNIŠTVAUKUPNI APSOLUTNI PORAST STANOVNIŠTVA
statistika kretanja stanovni tva komponente porasta stanovni tva stopa porasta stanovni tva
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAKOMPONENTE PORASTA STANOVNIŠTVASTOPA PORASTA STANOVNIŠTVA
statistika kretanja stanovni tva procene i prognoze stanovni tva
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPROCENE I PROGNOZE STANOVNIŠTVA
 • PROCENE I PROGNOZE STANOVNIŠTVA SE RAČUNAJU
  • ZA ONE GODINE I PERIODE ZA KOJE NE RASPOLAŽEMO PODACIMA DOBIJENE POPISOM
 • METODE PROCENE I PROGNOZE
  • MATEMATIČKI
  • ANALITIČKI ILI METOD KOMPONENATA
statistika kretanja stanovni tva procene i prognoze stanovni tva matemati ka metoda
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPROCENE I PROGNOZE STANOVNIŠTVAMATEMATIČKA METODA
 • MATEMATIČKA METODA SE BAZIRA NA REZULTATIMA POPISA UZ PRETPOSTAKU DA ĆE KRETANJE STANOVNIŠTVA IMATI PRETHODNO ISPOLJENU TENDENCIJU
  • ZA KRAĆE VREMENSKE PERIODE
 • LINEARNA INTERPOLACIJA ILI EKSTRAPOLACIJA NA OSNOVU ARITMETIČKE ILI GEOMETRIJSKE PROGRESIJE
statistika kretanja stanovni tva procene i prognoze stanovni tva matemati ka metoda1
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPROCENE I PROGNOZE STANOVNIŠTVAMATEMATIČKA METODA
 • MATEMATIČKA METODA ZA PODATKE IZ 2 POPISA
  • STANOVNIŠTVO RASTE PO ARITMETIČKOJ PROGRESIJI
  • STANOVNIŠTVO RASTE PO GEOMETRIJSKOJ PROGRESIJI
slide149
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPROCENE I PROGNOZE STANOVNIŠTVAMATEMATIČKA METODAPROSEČAN APSOLUTNI GODIŠNJI RAST
slide150
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPROCENE I PROGNOZE STANOVNIŠTVAMATEMATIČKA METODABROJ STANOVNIKA U ODREĐENOJ GODINI
slide151
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPROCENE I PROGNOZE STANOVNIŠTVAMATEMATIČKA METODA GEOMETRIJSKA STOPARASTA STANOVNIŠTVA
slide152
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPROCENE I PROGNOZE STANOVNIŠTVAMATEMATIČKA METODABROJ STANOVNIKA U ODREĐENOJ GODINI
statistika kretanja stanovni tva procene i prognoze stanovni tva matemati ka metoda2
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPROCENE I PROGNOZE STANOVNIŠTVAMATEMATIČKA METODA
 • MATEMATIČKA METODA ZA PODATKE IZ 3 POPISA
  • FUNKCIJA PARABOLE
  • SISTEM 3 JEDNAČINE SA 3 NEPOZNATE
statistika kretanja stanovni tva procene i prognoze stanovni tva matemati ka metoda3
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPROCENE I PROGNOZE STANOVNIŠTVAMATEMATIČKA METODA
 • MATEMATIČKA METODA ZA PODATKE IZ 4 I VIŠE POPISA
  • FUNKCIJA PARABOLE III STEPENA
  • OBLICI TRENDA IZRAČUNAVANJEM PARAMETARA METODOM NAJMANJIH KVADRATA
statistika kretanja stanovni tva procene i prognoze stanovni tva analiti ka metoda komponenata
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPROCENE I PROGNOZE STANOVNIŠTVAANALITIČKA METODA (KOMPONENATA)
 • ANALITIČKA METODA SE BAZIRA NA ANALIZI KOMPONENATA KOJE UTIČU NA KRETANJE STANOVNIŠTVA
  • ZA DUŽE VREMENSKE PERIODE
 • PROCES IZRAČUNAVANJA-PRETPOSTAVKE
  • NEPROMENJENA STAROSNA I POLNA STRUKTURA
  • KOLIKO ĆE STANOVNIKA DOŽIVETI PROGNOZIRANU GODINU?
  • BROJ STANOVNIKA KOJI ĆE SE RODITI I ŽIVETI DO PROGNOZIRANE GODINE
  • KOREKCIJA MIGRACIONIM KRETANJIMA
statistika kretanja stanovni tva procene i prognoze stanovni tva analiti ka metoda komponenata1
STATISTIKA KRETANJA STANOVNIŠTVAPROCENE I PROGNOZE STANOVNIŠTVAANALITIČKA METODA (KOMPONENATA)
 • ANALITIČKA METODA IMA POSEBAN ZNAČAJ U PROGNOZI ODREĐENIH STRUKTURA STANOVNIŠTVA