harc s k lt szet a lovagok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Harc és költészet: a lovagok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Harc és költészet: a lovagok

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Harc és költészet: a lovagok - PowerPoint PPT Presentation

jean
183 Views
Download Presentation

Harc és költészet: a lovagok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Harc és költészet: a lovagok 14/B

 2. 1. A lovag fogalma • Képzett lovas harcosok a középkorban (nemesek) • Kezdetben: hűbérurak katonai kísérete • Fegyverzet: teljes vértezet, lándzsa, kard • A lovaggá válás fokozatai: apród, fegyvernök, lovag (ima, hűségeskü, lovagiasság a harcban) • Felövezés: amikor a lovag megkapta övét, kardját és arany sarkantyúit • Lovaggá ütés: amikor egy idősebb lovag megérintette a térdelő lovag jobb vállát • Önazonosság: címer a pajzson, egyedi sisakdísz, jelmondat

 3. 2. A lovag feladatai • Feladatok: a hit, a hűbérúr és a gyengék (nők, gyermekek, idősek) védelme • Egyházi és világi lovagrendek szolgálata • Részvétel keresztes hadjáratokban • Lovagi tornák: udvari harci játékok • Erényes élet, „lovagiasság” • A lovag legfontosabb támadófegyvere a 2-2,5 m hosszú lándzsa (kopja) volt. Ez a fegyver a XI-XII. század fordulóján váltotta fel a hajítódárdát • Lovagrendek: 1917-ben alakult a Brit Birodalom Lovagrendje (tagjai lettek a Beatles zenészei is)

 4. 3. Lovagregény • Egyik leghíresebb: Trisztán és Izolda • Trisztán megöli a vérszomjas óriást, Morholtot, de a küzdelemben maga is halálos sebet kap. Csak abban az országban tudnák meggyógyítani, ahonnan a méreg származik. • Eljut az ír partokra és ott a királylány Aranyhajú Izolda meg is gyógyítja. • Hazatérése után mégis Fehérkezű Izoldát veszi feleségül. Amikor újra halálosan megsebesül, szerelméért üzen, de felesége félrevezeti a haldokló hőst. Trisztán meghal, szerelmese pedig követi a halálba. • Szükségszerű a halálos kifejlet, hiszen a regény nem tudja törvényesíteni a főhősök szerelmét. • Házasság és szerelem nem egyeztethető össze

 5. 4. Lovageposz • Lovageposz: Roland-ének (XII.század) • Roland, Nagy Károly frank császár rokona, a szaracénok ellen küzdve esik el, árulás következtében a Pireneusok hegyei között. • Büszkeségből nem fújja meg kürtjét, hogy segítséget kérjen • Mikor végre megfújja, oly hatalmasan teszi, hogy halántéka kettéreped • A keresztes hadjáratok lelkesedése hatja át. • Hősei igazi lovagok, Istenért és hazájukért harcolnak

 6. Mit jelent a lovaggá ütés, és mit a felövezés?

 7. Bayeux-i szőnyeg Melyek voltak a lovaggá válás fokozatai?

 8. Mi fejezte ki a lovag önazonosságát?

 9. Milyen csoportokba oszthatók a lovagrendek?

 10. Mely lovagrendek működnek ma is?

 11. Kiknek a szerelmét dolgozza fel a leghíresebb lovagregény?

 12. Kiről szól a francia lovageposz?

 13. Mi a szerepe Roland kürtjének?