Skole struktur Tverlandet/Løding - PowerPoint PPT Presentation

skole struktur tverlandet l ding n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skole struktur Tverlandet/Løding PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skole struktur Tverlandet/Løding

play fullscreen
1 / 5
Skole struktur Tverlandet/Løding
135 Views
Download Presentation
jayme
Download Presentation

Skole struktur Tverlandet/Løding

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Skole struktur Tverlandet/Løding 1-10 skole i område Tverlandet skole/Havgulheia

  2. p 7 Parkering Parkering P Flerbrukshall 5 6 4 3 2 1

  3. Etablere skole og uterom fra grunnen av • Bygger alt på kommunale eiendommer • Bygge gymsal, med garderober som også kan brukes til kunstgressbane • Uterommet er i naturlige omgivelser både sommer og vinter • Ved å etablere SFO og trafikkløsninger ved Bjørnhaugen/Lahaugen, vil man kunne etablere trafikken fra grunnen av. • Vi får skolen på rette siden av gamle RV17 • Alle elever kan benytte felles svømmebasseng, Bibliotek og kultursenter • Elever vil ha kort vei ut i etablerte sti områder • Kort vei ned mot Ersvika samiske siida. Bør etablere fortau fra Oddan ned til Ersvika. • Ved å etablere hus løsninger i samme visuelle område, får man et fysisk og psykisk overgang mellom trinn og man kan da se frem til å få gå på «storskola» • Barna i Engmarka barnehage vil se skolen og dette kan være med å ufarlig gjøre denne overgangen • En felles drift både på bygningsmasse og ansatte • Etablert folke bibliotek og kultursenter/auditorium • TKU vil foreslå endring i rådmannens budsjett 2012: (0) 500, 2013: (500) 500, 2014: (500) 1000, 2015: (1000) 192000