rysy j e ovy modlitby n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rysy J ežíšovy modlitby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rysy J ežíšovy modlitby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Rysy J ežíšovy modlitby - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Rysy J ežíšovy modlitby. Ježíš. s e v modlitbě často uchyluje do samoty, jde doslova obejmout svého Otce, c elý svůj život proměnil v modlitbu (dialog lásky s Otcem a jeho vůlí): - skrze slovo, práci, život s druhými lidmi , jakoukoliv činnost. Křest v řece J ordán.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rysy J ežíšovy modlitby' - jayden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013 Ježíš
 • se v modlitbě často uchyluje do samoty,
 • jde doslova obejmout svého Otce,
 • celý svůj život proměnil v modlitbu

(dialog lásky s Otcem a jeho vůlí):

- skrze slovo, práci, život s druhými lidmi, jakoukoliv činnost.

k est v ece j ord n
Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013 Křest v řece Jordán

„Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn

i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj …“

z nebe ozývá hlas:„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“

Ta samá slova vyřkl Bůh také při našem křtu, protože v Ježíši Kristu jsme před Bohem všichni jeho milované děti.

jan k titel
Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013 Jan Křtitel
 • vyzýval k obrácení, k přinášení plodů, které vyplývají z obrácení;
 • přicházelo za ním mnoho Izraelitů a vyznávali své hříchy;
 • také Ježíš přijímá tuto výzvu, zařazuje se do zástupu hříšníků.

Jak je to možné? On nemá hříchy!

On se nepotřebuje vyznávat! On nepotřebuje žádné obrácení!

Také Jan říká: „Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně?“

slide5
Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

Ježíš sestupuje do řeky Jordán, a tímsvoji solidaritu s těmi, kteří přiznávají své hříchy, rozhodují se pro pokání a změnu života.

Toto gesto směřuje až ke kříži.

Při křtu se ponořuje se do krásy Otcovy lásky a současně získává potvrzení svého vlastního poslání: Syn, který plní vůli Otcovu.

V tomto okamžiku sestupuje Duch Svatý.

je ova modlitba
Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013Ježíšova modlitba

Pramení:

 • od otce a matky (Josefa a Marie),
 • z láskyplného vztahu s Otcem.

Také naše modlitba pramení:

 • z příkladu osob, které jsme viděli při modlitbě,
 • ze vztahu s Bohem.

Tento vztah se pak zrcadlí v mém lidství a nabádá mne k tomu, abych se chtěl podobat Tomu, s nímž tento vztah prožívám.

rysy je ovy modlitby
Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013Rysy Ježíšovy modlitby

Opuštěné místo – samota.

Mk1,35: Ježíš vstal, vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil.

Lk 5,16: Ježíš se vydával na opuštěná místa a tam se modlil.

rysy je ovy modlitby1
Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013Rysy Ježíšovy modlitby

Jde vzhůru – vydává se na horu.

Mt 14,23: Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer a byl tam sám.

Lk 9,28: Vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu modlit se.

rysy je ovy modlitby2
Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013Rysy Ježíšovy modlitby

Noc – samota noci.

Mk6,46: Rozloučil se s nimi a odešel na horu, aby se modlil. Když nastal večer, byla loď daleko na moři on sám ještě na zemi. Viděl, jak se namáhají…

Lk 6,12: V těch dnech vyšel na horu, aby se modlil a celou noc strávil v modlitbě s Bohem.