transitie awbz begeleiding naar de wmo n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo. Presentatie voor het NAH netwerk 19 april 2012 Inge Maas, Eindhoven Trudy vd Wielen, Helmond. Opzet van deze presentatie. Basisinformatie over de transitie Informeren over het tijdpad en te nemen stappen Helmond en Eindhoven als voorbeeld Discussie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo' - javier


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
transitie awbz begeleiding naar de wmo

Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Presentatie voor het NAH netwerk 19 april 2012

Inge Maas, Eindhoven

Trudy vd Wielen, Helmond

opzet van deze presentatie
Opzet van deze presentatie
 • Basisinformatie over de transitie
 • Informeren over het tijdpad en te nemen stappen
 • Helmond en Eindhoven als voorbeeld
 • Discussie
wat gaat er gebeuren
Wat gaat er gebeuren?
 • Visie Kabinet: zorg en ondersteuning dichtbij mensen en beter passend organiseren (via gemeenten)
 • Extramurale functie begeleiding (incl. vervoer) van AWBZ naar de Wmo
 • Bestaande AWBZ rechten worden niet overgeheveld
 • Bewuste keuze om nieuwe verantwoordelijkheid in de Wmo te creëren
 • De wet wordt daarvoor aangepast
 • Gemeente krijgt een ‘opdracht’ van het Rijk maar heeft de beleidsvrijheid om deze opdracht te realiseren
 • De opdracht is:

mensen met beperkingen compenseren zodat deze dagelijkse levensverrichtingen kunnen uitvoeren, het persoonlijk leven kunnen structureren en daarover regie kunnen voeren

per wanneer
Per wanneer?
 • 2013 gemeente verantwoordelijkheid voor herindicaties en

mensen die voor het eerst een beroep doen op begeleiding

 • Per 2014 begeleiding volledig onder verantwoordelijkheid van

gemeenten

 • Tweede Kamer: twee termijnen geweest, derde is uitgesteld

- Overheveling gegevens moet worden onderzocht

- PGB korting op budget moet worden onderzocht

 • VNG houdt vast aan invoeringstermijn van 1 jaar voor de transitie

van begeleiding

reikwijdte transitie
Reikwijdte transitie
 • Veelvoud aan activiteiten (groep en individueel)
 • Alle leeftijdsgroepen
 • Woonbegeleiding, thuisbegeleiding, dagbesteding voor ouderen, zorgboerderijen, buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking etc.
 • Mensen met matige tot zware beperkingen:

- verstandelijke beperking - lichamelijke beperking

- psychiatrische aandoening - zintuiglijke beperking

- dementie (psychogeriatrisch)- somatische problematiek

van zorg naar participatie vng g32
Van zorg naar participatie VNG / G32
 • Begeleiding als participatie-instrument
 • Meer participatie (niet alleen zelfredzaamheid)
 • Meer eigen regie (minder afhankelijkheid)
 • Meer betekenisvolle contacten (zelfde kwaliteit van zorg)
 • Meer zinvolle activiteiten (minder bezighouden)
 • Meer samenleving (andere overheid)
 • De verbinding van begeleiding
 • Verbinding met welzijn
 • Verbinding met zorg
 • Verbinding met inclusief beleid
 • Verbinding met Werken naar Vermogen
 • Verbinding met Jeugdzorg
 • Verbinding met wijken en buurten
van zorg naar participatie ii
Van Zorg naar Participatie II
 • De Kanteling van begeleiding
 • Meer burger (minder cliënt)
 • Meer maatwerk (minder kadertjes)
 • Meer compensatie (minder voorzieningen)
 • Meer (ruimte voor) informele zorg (andere professionals)
 • Meer algemeen aanbod (minder geïndiceerde begeleiding)
 • De bevrijding van begeleiding
 • Meer eenvoud (minder kastjes en muren)
 • Meer basisaanbod (minder indicatie)
 • Meer vertrouwen (minder controle)
 • Meer rendement (minder kosten)
 • Meer mee-ademen met de behoefte (minder in beton gegoten arrangementen)
beleidsvrijheid gemeenten
Beleidsvrijheid gemeenten
 • Begeleiding komt onder verantwoordelijkheid van de Wmo
 • Deze wet gaat uit van beleidsvrijheid voor gemeenten
 • Welke resultaten we moeten bereiken staat in de wet
 • Op welke manier we dat doen is aan elke gemeente
 • Dat pakt overal verschillend uit
 • Samenwerken in de regio (Helmond)
 • Visie en uitgangspunten individuele gemeente (Eindhoven)
stappenplan transitiebureau
Stappenplan Transitiebureau
 • Inventarisatie en analyse

- relatie huidige Wmo en samenhang decentralisaties

- samenwerking

- krachtenveldanalyse

 • Visie en keuzes (keuzenota / kadernota)

- beleidsarm/ beleidsrijk

- fasering

 • Verwerking aanpak en keuzes

- Concept verordening en beleidsregels

- schrijven en publicatie bestek

- start offertetraject

stappenplan transitiebureau1
Stappenplan transitiebureau
 • Implementatie

- communciatie

- toegang en vraagverheldering

- administratieve organisatie en werkprocessen

- regelen eigen bijdrage

- PGB

- opstellen beleidsregels

- inkoop en aanbesteding

- publicatie definitieve verordening

aanpak eindhoven transitie begeleiding
Aanpak Eindhoven transitie begeleiding
 • WIJEindhoven systeeminnovatie van het hele sociale domein

- generalisten in de wijk (ontkokerd)

- versterken basis-infrastructuur in de stad

- versterken betekenis van informele netwerken en onderlinge betrokkenheid (samenkracht)

 • WIJEindhoven is de lijn voor de drie transities
 • 2012 twee startgebieden
 • Tijdspad WIJEindhoven vs. tijdspad transitie begeleiding
stappen in eindhoven transitie begeleiding
Stappen in Eindhoven transitie begeleiding
 • Beleidsverkenning cijfers
 • Beleidsverkenning inhoud (werkbezoeken, gesprekken, onderzoeken)
 • Regionale kennisuitwisseling
 • Landelijke ‘lobby’
 • Gesprekken met ervaringsdeskundigen
 • Informeren Wmo Raad, Participatiecommissie
 • Bijeenkomsten aanbieders
 • Verkennen van de uitgangspunten (aanvullend op WIJEindhoven waar nodig?)
 • Input voor de ontwikkeling van WIJEindhoven
 • Samenhang drie transities (transitieteam)
aantallen voor eindhoven 1 9 2011
Aantallen voor Eindhoven ( 1-9-2011)

BG individueel in natura 1.128

BG individueel PGB 1.160

BG Groep in natura 243

BG Groep PGB 197

Kortdurend verblijf in natura 47

Kortdurend verblijf PGB 265

Begeleiding volledig extramuraal 3.403